Vladimir Putin

Wednesday, 28 May 2014

Meditace na osvobození obelisků v Římě a očištění ley linií

Meditace na osvobození obelisků  v Římě a očištění ley linií

 Author: Petra Samoiski-Tierney
Translator: Zelmira

Pohodlně se usaďte do pozice pro meditaci. Zhluboka se nadechněte a uvolněte všechny svaly,  vyprázdněte svou mysl a setrvejte v klidu.

Představte si před sebou sloup Světla, 3x se zhluboka nadechněte, a zaměřte pozornost na tento sloup - pak do něj vstupte - prociťte… jak vás světlo obklopuje - prociťujte ochranu a klid tohoto světelného sloupu - dýchejte pomalu, vdech a nádech - prociťujte dýchání - světlo do vás proudí – vdech – nádech – vdech – nádech - s každým  nádechem říkejte nahlas anebo v myšlenkách:

Já jsem Láska
Já jsem Světlo
Já jsem tvůrce mých myšlenek

Nyní budeme v mysli cestovat ke 14 obeliskům v Říme, Itálie, a zahalíme je, jeden po druhém, do  fialového  světelného sloupu.  Stačí, když si to představíte a bude to účinné.

Nyní soustřeďte  svoji pozornost na město Řím  a vyšlete paprsek Zlatého Světla přímo z vašeho srdce do Říma. 

Ticho

Nyní soustřeďte svoji pozornost na Obelisk lateránský, na náměstí Sv. Jana Lateránského. Představte si ho jako 34 metrový kamenný sloup – podívejte se na něj zezdola nahoru, s myšlenkami lásky. Když se váš pohled dostane na vrcholek sloupu, představte si, jak z nebe sestupuje fialový sloup světla a snáší se na obelisk, zcela ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

Nyní soustřeďte svoji pozornost na vatikánský obelisk, na náměstí Sv. Petra. Představte si ho jako 25 metrový kamenný sloup – podívejte se na něj zespoda, s myšlenkami lásky. Když se dostanete na vrchol sloupu, představte si, jak z nebe sestupuje fialový světelný sloup, snáší se na obelisk, zcela ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

Nyní budu jmenovat další obelisky a vy postup zopakujte:

-          Podívejte se na něj láskyplně
-          Fialový proud světla
-          Rozpouští vše temné a negativní


Obelisk  Flaminio                           24 m   na náměstí (Piazza) del Popolo

( 5 vteřin  ticha )

Obelisk Montecitorio                    22 m   na Piazza Montecitorio

(5 vteřin ticha)

Obelisk Macuteo                            6 m  na Piazza della Rotonda

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Dogali                                6 m  na Viale delle Terme di Diocleziano

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Minerva                 5 m  Piazza della Minerva            

( 5 vteřin ticha)

Obelisk Matteiano                3 m  ve Villa Celimontana

( 5 vteřin ticha)

Obelisk Agonale                            16 m   Piazza Navona

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Esquilino              15 m    Piazza dell` Esquilino

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Quirinale                           15 m   Piazza del Quirinale

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Sallustiano                      14 m   před kostelem Santa Trinitá dei Monti

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Pinciano                           9  m    na  Viale dell´Obelisco Pincio


Nyní soustřeďte svoji pozornost na Mussoliniho obelisk na Foro Italico. Představte si ho jako 17 metrový kamenný sloup, podívejte se na něj zespodu s láskyplnými myšlenkami.  Když se dostanete k vrcholu sloupu, představte si, jak sestupuje z nebe fialový světelný sloup a snáší se na obelisk, úplně ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

( ticho )

Nyní jsou všechny obelisky zahaleny do světelných sloupů. Ještě jednou se podívejte, jak všechny obelisky září ve fialovém světelném paprsku a představte si,  jak se všechny světelné sloupy pomalu a současně noří do  půdy matky Země a splývají s okolním ley liniemi.  Také zde se působením fialového světla rozpouští vše negativní, všechny bloky, všechny zákazy.

Naplňte láskou celý tento proces rušení a propojte své srdce s okolními ley liniemi.

Představte si, jak se světelný paprsek, vycházející přímo z vašeho srdce, rozšiřuje a proudí do ley linií, jako spoutaná řeka, která se osvobodila… strhávajíc a odplavujíc vše, co blokovalo její tok.

( ticho  10 vteřin )

Nyní vyslovte nahlas, nebo v mysli, tyto věty:

Ve své funkci pracovníka světla a ochránce matky Země,
žádám tě, světlo lásky,
abys´ proudilo a všechno rozpustilo.

Osvoboď nás z moci všech bytostí, které nejsou  v Lásce. 

Rozpusť vše,
co není pro nejvyšší dobro
Matky Gaii a jejich obyvatel.

Rozpusť vše, co není v souladu
s všemohoucí Boží láskou.

Tak se staň. Tady a teď.

(ticho, 5 vteřin) 

Nakonec posíláme mantru ÓM matce Zemi na posvěcení našeho záměru. Ommm

Představte si, jak tento zvuk navždy všechno zapečeťuje  proti vší temnotě a negativitě.

(ticho 5 vteřin)

Jsme světlem a nekonečnou láskou, osvobozující tuto nádhernou modrou planetu Zemi.
Oslavme to v našich srdcích a uvítejme naši Hvězdnou rodinu s otevřenou náručí. Jsme připraveni.

Nyní se 3x zhluboka nadechněte raz…. dva… tři…

(ticho 5 vteřin)

Zahýbejte rukami, natáhněte nohy …a otevřete oči…a vraťte se sem, do tady a teď. Děkujeme za to, že jste. Děkujeme za vaši lásku. Děkujeme za vaši práci.

Namasté

Petra Samoiski-Tierney
   
Populo Obelisk
SOURCE:  Populo Obelisk (Rome, Lazio, Italy); photographed by Stephen J. Danko on 11 August 2011.


Tuesday, 6 May 2014

27:04:2014


Montague Keen - 27. dubna 2014

Veronika dnes ráno dostala smutnou zprávu. Paní, která byla 34 let její drahou přítelkyní , se vůbec necítí dobře. Je to pro ni velmi stresující. Prosím, pošlete její přítelkyni lásku a světlo.

Kabala se stává neopatrnou. Její aktivity jsou stále jasnější těm z vás, kdo jste probuzeni. Vše, co bylo zamaskováno a skryto, musíte nyní zkoumat a reagovat na to. Zajistil jsem, aby se Veronika podívala na video na YouTube, BEHIND THE GREEN MASK (Za zelenou maskou) od Rosy Koire, abych se přesvědčil, že jasně uvidí, co vše bylo podniknuto, aby byla převzata kontrola nad Planetou Zemí. Co vše zabalují do řečí o tom, že to všechno je pro vaše dobro. Chtějí vám vše vzít a ponechat vás bezmocné a v beznaději.

Dovolíte, aby se to stalo aniž byste se zastali vašich nezadatelných práv? Ti, kdo vám PRODÁVAJÍ Zelenou Agendu, implementují Agendu 21. Používají všechny druhy maskování, aby vás zmátli a oklamali a aby vás ukolébali do falešného pocitu bezpečí.

Jste inteligentní bytosti světla které nyní vstupují do světla. Odmítáte se chovat jako ovce které se nechají lehce ovládat. Mají skrytou Agendu 21 v tolika možných převlečeních, aby se vás pokusili oklamat. Musíte pochopit, že oni nikdy neudělají nic co by vám bylo ku prospěchu. Nechtějí vás, ale chtějí to, co máte!

Sunday, 20 April 2014

20:04:2014

Montague Keen – 20. dubna 2014

Moje milá, jak se životní tempo zrychluje a uvolněné energie probouzejí mnohé ke světlu, Kabala  uvolňuje mikrovlnné energie,  které útočí a způsobují zmatek.  Mikrovlnné útoky mohou způsobit jakékoliv zdravotní problémy jaké si vyberou:  srdce, krevní tlak,  nesnesitelná bolest, zejména v hlavě,  jak  jsi si, moje drahá, dobře vědoma.  Nepohlížejte na sebe jako na „oběti“ těchto útoků,   ale raději  se považujte za někoho, kdo byl úspěšný a proto ohrožuje plány Kabaly.   

Buďte silní, znejte svoji pravdu a stůjte při ní.  Kristovo vědomí se opět stává normou.  Uvítejte ho s otevřenou náručí, meditujte na to a ono se plně zaktivuje. Věnujte tolik času jak jen je to možné, na meditace na obelisky a ley linie Říma, a uvolňujte energie.  Když otevřete tuto speciální bránu, budete SVOBODNÍ. Je to monstróznost zvaná Vatikán, která vás drží v nevolnictví, když se stále snaží přežít.

Monday, 14 April 2014

13:04:2014
Montague Keen – 13. dubna  2014

Děláme velké pokroky, moje milá. Světlo se zvětšuje a na své cestě šíří pravdu. To, co jste  2. února začali, krásně funguje. Jak se připojují další země, světlo zesiluje.   

PROSÍM,  POKRAČUJTE V PRÁCI  NA OBELISCÍCH V ŘÍMĚ,  DOKUD NEUVIDÍME KÝŽENÉ VÝSLEDKY.

Protože Řím je centrem korupce, musíte se soustředit na to,  abyste jej odřízli od zdroje energie. NIKDY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNOU SÍLU, protože by to bylo kontraproduktivní. Síla není potřebná. Síla vašich myslí je vše, co potřebujete. Nikdy bych nedoporučoval sílu.

Nejsilnější zbraní je láska. Příslušníci kabaly vám nemohou ublížit, když jim pošlete lásku, protože s ní neumějí zacházet.

Sunday, 6 April 2014

06:04:2014

Montague Keen -  6. dubna  2014

Přál bych si, abyste viděli, jako já, pokrok který byl dosažen od doby, co jsme začali s Projektem ley linií. Vaše úsilí s obelisky a ley liniemi v Římě překonalo všechna očekávání.  Bude na to pamatováno, když se budou psát dějiny této doby. Prosím, pokračujte s tímto cvičením, protože kabala se pokouší těmto akcím čelit.  Nikdy je nenapadlo, že by se to mohlo stát, protože se po tisíciletí cítili tak bezpečně.  Vy, moji drazí přátelé, jste našli jejich slabé místo a pracovali jste na tom.  Pro mnohé z vás to byla mimořádná zkušenost.  Poprvé v životě jste si uvědomili vlastí sílu.  Jen si představte, čeho by mohlo být dosaženo, kdyby spolu pracovalo 99% lidí v meditaci: výsledkem by byl dokonalý úklid. 

Nyní VÍTE, že můžete odstranit vše, co je zkorumpované. Tak na co čekáte? Akce byla vyhlášena, jděte do toho!

Jenom se musíte dívat na všechny informace,  které byly před vámi doposud utajovány. Nyní si všechno probojovává cestu na veřejnost.  Odhalují se detaily o těch, kteří vás zotročili na planetě  - vězení;  trapná skupina,  která si nyní není jistá svou budoucností.  Kontrola se jim vymkla z rukou a nyní se nacházejí v postavení,  jaké oni připravili pro vás.

Monday, 31 March 2014

04:05:2014

Montague Keen – 4. května  2014

Minulý týden si navždy zapamatuješ. Jak jsi byla smutná, když ses dověděla, že jedna z tvých největších opor musí na chvíli odejít.  Chápej, že má velmi důležitou práci. Vrátí se a bude pracovat po tvém boku,  když bude na to správné načasování.  Bude v pořádku. Je našim přítelem a bude zde vždy,  aby tě podpořil a pomohl ti.

Otevřeli jsme naši mysl ley liniím atd.  Nyní vám ukážeme, co bylo uděláno, abyste byli ovládáni: vy všichni. Zařídili jsme, abyste se vy dva, Andrew Baritz a ty, spojili.  Andrew vysvětlil, co dělají ti, kdo ovládají svět,  aby změnili vaše životy.  Andrew napsal velmi efektivní  metodu jak ZPĚTRHAT VAZBY,  KTERÉ VÁS DRŽÍ UZAMČENÉ V SYSTÉMU KONTROLY.

Andrew je nazval  REVOKACE SMLOUVY DUŠE JSOU MIMOŘÁDNĚ SILNÉ: VÍTE,. ŽE JE TO PRAVDA. Víte, co jste zažili když jste to dělali spolu s Andrejem dne1. května. Otevřelo vám to oči, a moje drahá,  je ti lépe od té doby co jsi dělala tyto revokace.  Je to POVINNOST pro každého na Zemi.  Najdete je na Andrewově stránkách :  Andrew Bartzis Galactic Historian. Užasnete a budete příjemně překvapeni výsledky, které zažijete.

30:03:2014

Montague Keen, 30.března 2014

Reakce na naši žádost o pomoc při uvolnění energie z obelisků a ley linií v Římě byla povzbudivá. Bylo nádherné, vidět nadšení , s nímž jste pracovali.Tolik vás je již probuzeno a uvědomujete si pravý zdroj toho, co vás ovládá a zotročuje, takže jste se rozhodi podniknout všechny kroky potřebné k tomu, aby se obnovily světlo, mír a harmonie ve vašem válkami zmítaném světě.

Každý den vidíte, jak narůstá tlak na rozpoutání VÁLKY.To vám vlastně ukazuje, že jim docházejí možnosti. Aby přežili, potřebují válku. Všechny jejich plány, jak rozpoutat Třetí světovou válku, vyšly vniveč. Mnoho lidí se probudilo a jejich lži jich neberou; tito lidé se probudili a již jejich lži nepřijmou; tito lidé zahlédli světlo a již nemohou být manipulováni, jak tomu bylo v minulosti.

Sunday, 23 March 2014

23:03:2014

Montague Keen – 23. března  2014

Moje drahá, pochop, že důvodem, proč je na tebe posíláno tolik problémů, je snaha o  odvrácení  tvé pozornosti od naší práce. Náš projekt má pracovat  s OSMI OBELISKY V ŘÍMĚ. Tyto obelisky jsou propojeny se všemi ostatními obelisky na celém světě, které jsou součástí ley linií. Jejich ENERGIE musí být uvolněna.  

Žádám vás, abyste pro tuto práci spojili své energie. Jste mocné bytosti. Využijte svoji sílu,  abyste zemské energie uvolnili pro lidstvo.  Dejte do toho úkonu všechno co můžete. Veroničin tým pro vás připravil MEDITACI. Takto se to může udělat. Věnujte tomu svou plnou pozornost  a pokračujte v tom, dokud se neosvobodíte ode všech negativních systémů kontroly, a nebude zastaveno všechno zabíjení. 

Lidstvo se spojilo a spoluprací se osvobodíte ode všech  zkorumpovaných kontrol.

Ať je vašim světlem láska. Vždy jsme s vámi.

Děkuji, drahá, že jsi do toho dala tolik úsilí. Uspějeme!


Tvůj navždy oddaný MontyCelosvětová meditace pro lidstvo se zaměřením na Řím
(viz PDF)


Website: The Montague Keen Foundation 
 Překlad: Zelmira 

Sunday, 16 March 2014

16:03:2014

Montague Keen - 16. březen 2014

Přátelé, opět je čas na akci. I když je důležité pracovat na Toru v Glastonbury, musíme se s našimi plány pohnout kupředu. Dnes vás žádám, abyste se podívali na hlavní ley linie v Římě. Přátelé, prosím, věřte mi, když říkám, že ley linie jsou důležité. Jsou vašim pasem na cestu do nádherného světa. Veronika toto téma studovala a navrhuje, abyste se všichni podívali také na toto:

JEDNO ZLO: VATIKÁNSKÝ HOLOKAUST. ČÁST 1

Možná si budete chtít přečíst všechny části, pokud na to máte dostatečně silný žaludek. V Říme stojí 8 egyptských OBELISKů. Ptáte se PROČ? Proč potřebují kontrolovat všechny staré vědomosti|?

Sunday, 9 March 2014

09:03:2014

Montague Keen -  9. března, 2014

Naše srdečné díky všem,  kdo se zúčastnili odstraňování temných energií z Toru v Glastonbury, Anglie. Tento inspirativní obrázek jasně ukazuje výsledek vaší snahy: RENATA VAN RIJSOORT z Holandska  namalovala obrázek Glastonbury. Konstatuje:

“Závoje odstraněny,volný průchod opět umožněn, což nás vede očividně, evidentně a nezadržitelně k Novému Avalonu. Z brány vyzařuje do světa Michaelova energie, aby chránila; temné energie to již nikdy nezískají zpět.“

Toho se dá dosáhnout, kdy se všichni spojí a pracují jako jedna lidská rasa. Tato práce musí na celém světě pokračovat. Dokázali jste, že to můžete udělat. Vše, co je po vás požadováno, je,  abyste převzali kontrolu a odstranili vše,  co je temné a negativní. Mnozí se probouzejí a odmítají být potravou pro kanóny ve válkách  které slouží pouze několika těm, kdo takovou energii potřebují aby přežili. Jak se rozšiřuje světlo, odhaluje vše, co je falešné. Jejich propaganda již nepřesvědčuje veřejnost, která nyní  vidí války takové, jakými doopravdy jsou.

Je důležité, abyste se byli vědomi toho, co bylo mnohým z vás uděláno. Musíte pochopit, že byla použita cizí síla,  která vnikla do vašich myslí, aby vás přinutila dělat věci, na  které  byste jinak  nikdy nepomysleli. Veronika si to uvědomila,  když přítel, který je obvykle rozvážný a zodpovědný, řekl, že se mu nedávno dvakrát stalo, že byl mentálně tlačen k tomu, aby skočil z jedné z nejvyšších budov v Londýně. Stalo se to v posledních několika týdnech.
Minulé pondělí to vypadalo, jakoby na Veroniku sestoupil obrovský černý mrak. Najednou cítila beznaděj a opuštěnost, tak sama, jako nikdy předtím - tyto pocity byly natolik silné. Temní se pokoušeli přinutit ji, aby to vzdala.   Kohokoliv se pokoušela kontaktovat, ten byl nedostupný, takže se cítila opuštěná. Její zoufalství bylo obrovské, ale  nakonec ji její odhodlanost přežít a dokončit práci  přes to přeneslo.

O několik dnů později  ji kontaktoval druhý kolega,  který zažil stejný scénář. Musíte pochopit, že toto je na vás směrováno, a ačkoliv je to velmi bolestivé, přežijete to. To vám pomůže porozumět tomu, proč to tolik lidí nedávno vzdalo. Varovali jsme vás,  že Kabala použije proti vám všechny zbraně svého arzenálu.  Měli k dispozici mnoho let,  aby se na tuto dobu připravili. Musíte být bdělí a bránit se.

V tomto všem mají velký význam peníze.Jsou používány, aby způsobily velký stres a tak se zajistilo,  že již budete v oslabeném stavu mysli,  když na vás vyšlou takovéto sebevražedné myšlenky. To vše poukazuje na to, jak se vás bojí. Zoufale vám chtějí zabránit v tom, abyste na Zemi dokončili své poslání. Říkám vám: buďte silní a věřte si. Brzy peníze ztratí   nad vašimi životy moc. Jsou používány jako zbraň,  aby  vás udržely při zemi a v poslušnosti.  Když ztratí svoji moc, všechno se změní,  a tento den se blíží.

Nyní přebíráte kontrolu nad svým osudem,  a to je dobře. Učíte se spolupracovat pro dobro lidstva. Vidíte ty, kdo podporují válku, jako loutky poslouchající rozkazy.Velký obraz se vám stává jasnější: tajné plány které vytvořili,  se rozpadají a oni SE OCITLI NA SVĚTOVÉ  SCÉNĚ NAZÍ. Pozorně si rozvažte, jak se vyrovnáte se situací,  když se to nakonec rozpadne. Nikdy, nikdy se nesnižte na jejich úroveň. Protože to by jim hrálo do karet a to vy nechcete.

Našli jste svoji sílu a tou je, spolupracovat jako jedna lidská rasa. Dokázali jste, že to můžete udělat. Udělali jste to v projektu Ley Linií. Vše ostatní,  o co budete požádáni abyste udělali, aby se věci posunuly kupředu, bude lehké. Převzali jste kontrolu. Vězte, že uspějete. Pracujte s důvěrou, vědomi si toho, že když budete spojeni, obstojíte, když se rozdělíte, padnete. Také jste se naučili, že jazyk není překážkou pro spolupráci. Naše vděčné poděkování patří všem, kdo zprávy překládají, protože plní nejdůležitější úkol ve spojování lidí. Bez jejich přispění  by to nebylo možné.

Buďte bdělí a učte se rozlišovat co je opravdové a co není. Buďte si vědomi, že můžete být napadeni všemi druhy virů, kontroly mysli, atd., aby se pokusili zabránit vám v probuzení se. Kdo je připraven, není zaskočen! Víte, proti komu stojíte, i když oni jsou nepochybně silní, vás je 99%. Vaše síla je v počtech, a v tom, že jste si vědomi, co mají v plánu.Teď vás nic nemůže zadržet. Společně odstraníme vše temné a negativní. A nejkrásnější na tom je, že nebudete muset vystřelit ani jednu ránu. Chceme vám pomoct vytvořit mírové prostředí,  v němž bude lidstvo vzkvétat, jak tomu bylo předtím. Buďte zde pro druhé, vždy připraveni pomoci, když bude potřeba.  

Moje lásko, byl to perný týden. Protože jsi citlivá, cítila jsi bolest,  kterou na tebe vyslali, a také pocit zoufalství a beznaděje. Ale v duši jsi věděla, že přežiješ, aby jsi pokračovala v práci kterou máš na Zemi. Pamatuj, Temní bojují o přežití. Mají mnoho zbraní,  které bez váhání použijí, ale jejich čas končí a oni padnou. Máme na naší straně pravdu a světlo. Víme, že zvítězíme. Obě strany života se kvůli tomu spojily, takže neselžeme.

Buď v klidu, drahá. Snaž se na sebe netlačit.  Mnohokrát ti byl ukázán výsledek. Víš,  co se stane. Vše do sebe přesně zapadá, jak to má být.

Tvůj navždy oddaný Monty. 


Website: The Montague Keen Foundation 
 Překlad: Zelmira 
Sunday, 2 March 2014

02:03:2014

Montague Keen – 2. březen  2014

Veroniko, drahá, když jsi začala s projektem ley linií, takové výsledky jakých bylo dosaženo, jsi nečekala  ani za milion let.  Každý den se přidávají další stovky lidí. Dnes ti tekly slzy když ti řekli, že BUDHISTÉ  se dali do odstraňování temné energie obkličující váš svět. Když  lidé světla  pracují společně jako jeden, DĚJÍ SE ZÁZRAKY, a ty je můžeš očekávat. Přednostně  musí být udělána práce na ley liniích, než se pustíš do něčeho jiného. Jak víš, moje drahá, vždy někdo musí vše připravit. Také, energie která byla vypuštěna společně se záměrem všech těch dobrých lidí, dá více energie našim jiným projektům.  Jsme na správné cestě, o tom nepochybuj. Dobrá vůle lidí kteří se spojili dokáže, že naše projekty budou úspěšné. Bylo důležité aby si lidé uvědomili význam energie a to, jak je používána proti lidstvu. 

Tuesday, 25 February 2014

23:02:2014

Montague Keen – 23. února 2014

Před deseti lety jsem odešel k Duchu. V tom čase jsem mnohokrát hovořil o důležitosti ley linií. Museli jsme počkat dokud nebyl  ten správný čas abychom mohli s touto informací pracovat. Muselo se toho mnoho připravit a reakce ze všech koutů vašeho světa byla úžasná. Nyní žádám všechny dobré lidi  aby si prostudovali  krátký film o úsvitu na kopci Tor v Glastonbury, natočený 2. února 2014. Tímto kopcem prochází několik nejdůležitějších  ley linií světa.  Je prvořadé, abyste všichni učinili co je ve vašich silách,  aby byla tato energie uvolněna co nejdříve.

Náš plán je, aby se  co nejvíce  z vás propojilo s tímto filmem. Použijte svoji mysl, svoji energii a záměr, abyste tuto energii uvolnili.  Doposud si nejste plně vědomi jak mocná je vaše mysl. Dělejte to, a spolu umožníte této energii,  aby ještě jednou proudila  ku prospěchu lidstva. Když tak budete činit,  zachráníte lidstvo a vaši planetu.  Když se vám povede sdružit do skupin, bude to ještě silnější. Tento úkon může provést každý člověk na Zemi,  z vlastního domova. Je to příležitost,  abyste uplatnili svoji sílu a přestali být OBĚTMI.

Monday, 17 February 2014

16:02:2014

Montague Keen – 16. únor, 2014

Národ může přežít  šílence, i ty ambiciózní. Ale nemůže přežít zradu z vlastních řad. Nepřítel u bran nepůsobí tak hrozivě, protože ho  známe a on nese svůj štít veřejně. Ale zrádce prochází branami volně,  jeho  lstivý šepot  se nese všemi uličkami, a je slyšet v sálech samotné vlády. Protože zrádce nevypadá jako zrádce, mluví řečí, která je jeho obětem blízká, má jejich tvář a jejich argumenty, odvolává se na  zásady, které leží hluboko v srdcích všech mužů. Rozkládá duši národa, pracuje tajně a  nepoznán, v noci podkopává základy města, infikuje veřejnou politiku,  která mu nemůže odolat. Vraha se tolik bát nemusíme. Zrádce je pohromou.    

CICERO

Ačkoliv tato slova byla napsána před staletími,  jsou aktuálnější dnes, než byla kdysi.  Slova vám pomohou podívat se jasněji na ty, kdo něco dělají,  zatímco vám říkají, že dělají něco zcela opačného.   Je nanejvýš důležité, abyste prokoukli to, o čem vám bylo řečeno že tomu  máte věřit, zatímco všechna fakta jasně ukazují, že pravdou je úplný opak.  Nacházíte se ve scénáři MY a ONI. Oni využívají všech prostředků které mají, aby vás udrželi  poddajné a spící. Musíte použít vaši inteligenci, spolehnout se na své vlastní  bádání a držet se toho.  V dlouhodobé perspektivě  vás nechtějí, ale nemohou si dovolit ztratit vás teď. Potřebují vás, abyste pro ně všechno připravili, aby mohli převzít vaši planetu a pak se vás zbavit. Nikdy to nebylo více zřejmé než dnes.  Člověk by musel být v bezvědomí, aby to neviděl.


Sunday, 9 February 2014

09:02:2014


Montague Keen – 9. února  2014

Veroniko, moje drahá,  a vy všichni,   kdo jste vkročili do své vrozené síly a podnikli jste první kroky,  abyste vrátili Božské Energie ley linií lidem  celého světa, místo těch pár  jedinců,   kteří si je přesměrovali pro sebe, aby vás,  99%,  vyloučili. Jednoho dne pochopíte velikost toho, čeho jste 2. února 2014 dosáhli.

Děkujeme Markovi za mnohé hodiny,  které strávil studováním map aby  zjistil,  kde se  nacházejí nejdůležitější ley linie. Budeme v této práci pokračovat. Data, kdy se tak stane vám nemůžeme dát dlouho dopředu, pouze pár dnů předem, abychom vás všechny  ochránili. Bude nicméně vytvořen zpravodaj,   který vás předem upozorní. To vám umožní,  abyste se rozhodli kam půjdete, kde se setkáte, atd. Když vystupujete  jako jeden,  znásobuje  to vynaloženou energii. Vaše první snaha předčila všechna očekávání. Pohlížíme na vás jako na náš tým na Zemi. Tento tým se bude časem rozrůstat, jak si víc lidí bude uvědomovat pozitivní výsledky, kterých lze dosáhnout.

Friday, 31 January 2014

26:01:2014

Montague Keen – 26. leden  2014

PRVNÍM KROKEM JAK SE NĚKAM DOSTAT JE ROZHODNOUT SE,  ŽE NEZůSTANETE TAM KDE JSTE
Anon

Veronika i já jsme  šťastni a vzrušeni, že se nám podařilo  shromáždit tolik lidí ze všech koutů světa, abychom  obnovili Božskou Energii Planety Země. Jsme hluboce vděčni všem,  kdo pohotově reagovali a vyjádřili přání  sejít se jako jedna velká rodina světla a lásky.Vybrali jsme datum: neděle, 2.  února 2014. 

Žádáme vás, abyste se shromáždili za úsvitu anebo při západu slunce: pokud možno, při obou příležitostech. Shromážděte se na posvátných místech anebo si zvolte meditaci. Používejte vaši mysl jakýmkoli vhodným způsobem,  aby se docílilo uvolnění energie.  Dokonce ani nemusíte  vstát z postele, protože vaše pozitivní myšlenky se přidají k hromadné energii, která je potřebná. 

19:01: 2014

Montague Keen – 19. leden, 2014

NENÍ KRUTĚJŠÍ TYRANIE  NEŽ TA, KTERÁ JE USKUTEČŇOVÁNA POD ZÁŠTITOU ZÁKONA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI
Charles de Montesquieu


Jak lidstvo postupně přichází na to, co bylo podniknuto pro to,  aby byli lidé drženi v područí a pod kontrolou, a na to co je v plánu,  aby byli pod  touto kontrolou udrženi, jsou nyní prováděny zákeřné útoky na ty,  kdo vzali na sebe úkol probudit druhé do  světla pravdy.

Moje vlastní drahá  manželka je takto napadána ze dvou stran. Používají deprivaci spánku, noční můry a stres. Je to prováděno pomocí mikrovlnní a skalární technologie. 

12:01:2014

Montague Keen - 12. leden 2014

Chci začít nejupřímnějším  poděkováním všem, že odpověděli na volání o pomoc při obnově posvátné energie  pro planetu Zemi. Když bude tato energie plně obnovena, odstraní mnoho nemocí,  které trápí mnohé z vás. Vaše těla potřebují tuto energii,  aby mohla žít  plnohodnotné, zdravé životy. Také pomůže růstu obilí a výrobě dobrých  výživných  potravin, obsahujících čistou energii. To vám bylo odepíráno,  a museli jste bojovat, abyste přežili. Vaše odezva byla úžasná. Děkuji.

Jde o společné úsilí. Jsou zaangažovány obě strany života.  Bude to ku prospěchu každé živé bytosti na povrchu Země.  Zažijete  úplnou změnu všeho, co nyní temné a negativní, do světla a  harmonie ve všem. Veronika  byla dotazována, proč se toto nepodniklo dříve. Mohu vám říct,  že muselo být správné načasování. Museli jste být dostatečně probuzeni, abyste to mohli provést úspěšně. Kabala umístí na vaši cestu mnoho překážek:  pohlížejte tak na ně, nevšímejte si jich, anebo je obejděte. Nedovolte ničemu aby vás zpomalilo anebo vám zabránilo v práci.  Na vás a na této vaší práci nyní závisí budoucnost lidské rasy. Veronika zařídí, aby byla informace o ley liniích na našich webových stránkách lehce přístupná. Každý příspěvek je velmi vítaný. Žádám vás všechny, abyste si našli čas přečíst a strávit to, co napsal  Mark na téma ley linií.

05: 01:2014

Montague Keen -  5. leden , 2014

Ze všech stran jste zaplavováni informacemi. Buďte si toho vědomi a buďte pozorní, protože mez odhaleními je mnoho dezinformací.  Jsou  umísťovány úmyslně, aby byly všechny informace považovány za falešné. Kabala toto praktikovala po celou dobu své existence.  Nezměnili  vzorec chování, fungovalo to v minulosti, tak věří, že jim to bude fungovat i nadále. Nyní jste dostatečně probuzeni,  abyste byli schopni  pro sebe rozluštit co je pravda a co bylo vsazeno uměle, i když to bude obsahovat trošku pravdy, aby vás to zaujalo.

Snažte se  dívat na všechno s jasnou myslí, bez odsuzování, a pamatujte, oni také bojují o svoje bytí. Nyní z vás mají obavy, protože vás je mnoho, v porovnání s nimi. Potřebují vstup od vás, aby přežili.  Hráli tuto hru po generace a jsou v tom odborníci. Vy, na druhé straně,  jste se nenaučili  spojit se  a pracovat jako jeden, jak to dělali oni.  

interview

mv

mv

interview