Vladimir Putin

Wednesday, 25 February 2015

Czeck -- VŠECHNO JDE DO MŘÍŽEK


VŠECHNO JDE DO MŘÍŽEK  
                                                                

 20. února 2015

z webových stránek Bradley Lovese:  https://bradleyloves.wordpress.com/. Toto je dodatkový „komentář“  k článku o  Lekcích Yody, který vyšel teprve včera.

To, co zde na Zemi prožíváme, je individuální život, který je součástí většího a více propojeného života. Jak nám včera tak názorně ukázal „Yoda“, je to naše MYSL, která vše dělá, když jsme na Zemi, nikoliv naše tělo.

Ano, máme také „srdce“ a „duši“, které vedou naše individuální mysle- ale je to zejména MYSL, která jedná a chová se a tak získává „dovednosti“ zde na Zemi. Předtím, než jsme byli „odpojeni“ od naší KOSMICKÉ DNA, jsme VŠECHNO dělali za pomoci našich MYSLÍ.

Tuesday, 24 February 2015

Czeck -- Montague Keen - 22. února, 2015


Montague Keen - 22. února, 2015

Náš plán pro přežití lidstva

1. Energie ley linií: vaše pomoc při uvolňování  této energie byla pro planetu mimořádně důležitá. Musí to pokračovat, nemůžete si dovolit odpočívat, dokud nebude práce hotova. Prosím, pokračujte v této neocenitelné práci.

2. Vybereme mocenská centra a budeme se zaměřovat na posílání světla a lásky, aby bylo odstraněno vše temné.

LONDÝN je prvním městem, na které se soustředíme. Představuji si, jak z každé země světa obrovské kruhy lidí posílají do Londýna lásku a světlo. Kvůli časovému rozdílu to bude neutuchající proud světla a lásky, zaměřený na Londýn. Jazyk není překážkou. Spojujete se jako lidstvo, zajišťujete své přežití. Tato akce ukáže, jak jste mocní. Přestanete být obětmi. Kabala potřebovala, abyste tomu věřili. Podívejte se na metody, jaké používali, abyste se cítili bezmocní: chemtrailsy, fluorid, očkování, chemické léky, atd., to vše vytvořené pro to, abyste byli poddajní a bezmocní.

Monday, 16 February 2015

Czeck -- Montague Keen – 15. února, 2015

Montague Keen – 15. února, 2015

Přátelé, když čtete má slova, pak jste dostatečně probuzeni, abyste chápali, o co vás žádám. Aby mohla Kabala mít Třetí světovou válku, musíte rozumět tomu, že to nemohou udělat bez vašeho souhlasu. Vaše MLČENÍ jim fakticky dává svolení k tomu, aby pokračovali. Víte, že existuje síla, která ovládá vaši planetu a ti, kteří jsou u moci, na ni reagují.   Nikdy by se nedostali na tyto mocenské pozice, kdyby nesouhlasili s tím, že budou sloužit pouze svým  pánům.

Mnoho z vás nezažilo válku a ničení, které přináší. Ne tak dávno jste viděli, jak byly zcela zničeny Drážďany a obyvatelé zabiti. Je to pouze jeden příklad, který máte ještě v paměti.  Mnoho měst, všude v Evropě, bylo zničeno. Opravdu chcete zažít takovou destrukci, anebo ji přejete druhým? 

Sunday, 8 February 2015

Czeck -- Montague Keen – 8. února, 2015

Montague Keen – 8. února, 2015


Krize, která byla ve světě úmyslně vyvolána, také odhaluje ty, kdo nemají zrovna na srdci nejlepší zájem lidstva. Nyní není pochyb o tom, kdo je na výplatní listině temné kabaly. Požadují válku. V minulosti jsem vám řekl, že kabala nemůže bez války existovat. Nyní můžete jasně vidět, jak jsou zoufalí, jak se ženou z jedné země do druhé, a obhajují válku.

Nyní, když jste probuzeni, můžete přesně vidět, co se děje. To je děsí, protože doposud neměli co do činění s takovým odporem. Nejenom že chtějí válku, oni válku potřebují. Ale nevinní lidé na Ukrajině si nezaslouží to, co se u nich děje. Potřebují vaši podporu. Dnes je to Ukrajina, zítra to můžete být vy!

Sunday, 1 February 2015

Czeck -- Montague Keen – 1. února, 2015

Montague Keen – 1. února, 2015

Nyní vidíte výsledky projektu o ley liniích, se kterým má drahá žena začala 2. února 2014. Vidíte, jak padají masky a kabala je odhalována. Jejich operacím pod falešnou vlajkou již  nikdo nevěří a tak nemohou vytvářet strach a zastrašovat ty, kdo jsou probuzeni.

Nicméně, stále jsou oblasti, které si vyžadují zvláštní úsilí na uvolnění chycené energie. Žádám vás, abyste soustředili pozornost na uvolnění energie ley linií ve Španělsku,  zejména v Gibraltaru a na ley linie, které se přes moře napojují na Řím.  Žádáme vás, abyste se velmi snažili uvolnit tuto energii pro světlo, aby se lidstvo probudilo do svého plného potenciálu. To vás osvobodí od ovládacích programů, do nichž jste se narodili. Právě to začínáte vidět.

Toto všechno je součástí procesu probuzení. Po staletí jste byli potlačováni a byli jste vychováváni, abyste tu situaci přijímali bez ptaní.  Kolikrát jste slyšeli „je to, jak to je“. No, již víc ne. Začínáte si vzpomínat, že jste silné bytosti světla a že máte svůj hlas.

interview

mv

mv

interview