Vladimir Putin

Wednesday, 24 February 2016

Czech -- Montague Keen – 21. února, 2016

Montague Keen – 21. února, 2016


Kníže Richard von Coudenhove-Kalergi, zakladatel a prezident Panevropské unie, původní Evropské unie, napsal v r. 1925 ve své knize "Praktický idealizmus":
"ČLOVĚK budoucnosti bude smíšená rasa. Evroasijsko-negroidní rasa BUDOUCNOSTI nahradí různorodost národů. Ruský bolševizmus představuje rozhodující krok směrem k tomuto cíli, kdy ZEMI VLÁDNE malá skupinka komunistických duchovních ARISTROKRATŮ. Ti, co jim slouží, pocházejí z RASY EVROPSKÝCH DUCHOVNÍCH VŮDCŮ - ŽIDŮ.  Z množiny obyvatel Evropy povstanou dvě kvalitní rasy: ARISTOKRACIE DLE KRVE A ŽIDÉ. Obě věří, že mají vyšší poslání, že jejich KREV JE LEPŠÍ.  NADŘAZENOST JEJICH DUCHA JE PŘEDURČUJE K TOMU, ABY SE STALY HLAVNÍMI PŘESTAVITELI ARISTOKRACIE BUDOUCNOSTI.

V r. 1950 byla Coundenhove-Kalergymu udělena  cena Karla Velikého. Další  osoby, které kdy tuto cenu dostali, m.j. jsou: Winston Churchill, Edward Heath, Bill Clinton, Henry Kissinger and Tony Blair.

Ano, p
řátelé,  zničení Evropy bylo naplánováno v r.1925. Byly ustanoveny takové vlády, aby  těmto plánům pomohly. Lhali vám na každém kroku této cesty. Irsko si začíná tyto plány uvědomovat. Lidé vystoupili ve velkých počtech, abych ukázali svoji sílu a solidaritu. Stojí SPOLEČNĚ.  Odmítli svou vládu podpořit, takže padne. Pro vaše přežití je nezbytné vystoupení z Evropské unie. EU se zajímá pouze o zničení národních států Evropy. Je to na lidech každé země, aby odmítli spolupracovat s EU. Vaše vlády vám LHALY a stále v tom pokračují. Nyní, když se naplno odhalily jejich úmysly a všichni to vidí, je na vás, abyste se sami vysvobodili z jejich léčky. Víte, co jsou zač, a znáte své dějiny.  Ti, co vás chtějí zničit, DĚJINY NEMAJÍ, a závidí vám ty vaše a chtějí je odstranit. Patří do TAJNÉ OKULTNÍ SPOLEČNOSTI, která má pláštík náboženství. Nepatří na Zemi. Je na každém z vás, abyste odmítli být součástí jejich plánů. Nemají právo plánovat lidstvu budoucnost. Budoucnost vašeho světa je ve vašich rukách. Na ochranu lidstva je zapotřebí činů.
 

Má drahá žena dnes již nemůže víc psát. Byla vážně napadena a málem ji to stálo život.  Byla zachráněna, když zasáhla naše drahá přítelkyně zdravotnice,  která si uvědomila, co se stalo. Veronice se dostalo potřebné pomoci a útok, který měl způsobit, že její život vyhasne, byl odvrácen. Musí se vzpamatovat ze šoku a s vážných následků útoku.
 
Má drahá, zapřísahám tě, odpočívej, musíš nabrat síly.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Monday, 15 February 2016

Czech -- Poselství od Montague Keena, neděle, 14. února 2016


Poselství od Montague Keena, neděle, 14. února 2016


NEBÝT SVOBODNÝM – nemít žádná fyzická omezení a přece být psychologickým vězněm -  omezeným, aby  MYSLEL, CÍTIL A JEDNAL jako představitel Národního státu, anebo tak, jak chtějí nějaké soukromé zájmové skupiny v národě. Povaha této psychologické potřeby je taková, že ti, kdo pod takovým omezením jednají, mají dojem, že jednají ze své vlastní  iniciativy. PRO takového ČLOVĚKA jsou ZDI JEHO VĚZENÍ NEVIDITELNÉ a ON sám věří, že je SVOBODNÝ. Že NENÍ SVOBODNÝ, je zřejmé pouze jiným lidem. JEHO nevolnictví je zcela objektivní.
Aldous Huxley


To, mí přátelé, byla součást plánu na ohloupení lidí do té míry, aby odstranění lidstva ze Země proběhlo bez problémů. Vše, co Vatikán/Sionisté anebo Sionisté/Vatikán dělali, mělo tento cíl.

Atonisté(Uctívači Slunce)/Papeženci/Sionisté – to vše je JEDNO. Způsobilo to v minulosti zmatek. Poznej svého NEPŘÍTELE, poznej, kdo ničí život lidí na Zemi. Vatikán převzal vzdělávání v mnoha zemích, aby zajistil, že lidé budou mít NEJNIŽŠI IQ. To byl a je trestný čin. Veronika to zná z vlastní zkušenosti, protože vyrůstala v Irsku a je si plně vědoma potlačování lidí a kontroly mysli ze strany církve a státu. Všichni velcí vlastenci, kteří prohlédli roli Vatikánu a prozradili to, byli ZABIITI. Pouze těm, co SLOUŽILI Vatikánu, bylo dovoleno přežít. Pouze teď se irský lid začíná probouzet do PRAVDY o vatikánské manipulaci a kontrole irského lidu. RUDÉ PAPEŽSTVO je OPRAVDOVÝM NEPŘÍTELEM IRSKA.

Také Německo velmi trpělo v rukou Vatikánu. Dvě světové války nestačily na potlačení německého národa. Hitler zrušil všechny zednářské lóže v Německu, takže ONI byli naštvaní. Zničení Německa bylo PLANOVÁNO. Před mnoha lety naplánovali tři světové války. Měli jste již dvě a tu třetí plánovali, že bude s Ruskem a Čínou. Toho jste svědky teď. Vše plánují dopředu. To vše se teď odehrává pře vašima očima. Propagandu vyrábějí televize a noviny. Vaši „političtí vůdcové“ jsou také takoví:  VŠE JSOU LŽI, určené k tomu, aby vás polapili. Chtějí a POTŘEBUJÍ obrovskou KRVAVOU OBĚŤ, takže povzbuzují vaše syny a dcery, aby si oblékli uniformy, kterými říkají, že se chtějí stát krvavou obětí pro Kabalu. Kolik jich ještě musí být obětováno, abyste se probudili a řekli, JÁ SE NA TOM PODÍLET NEBUDU? Pro ně je to legrace, použít lidi na zničení lidstva. Znovu vám říkám a žádám vás, abyste to vzali na vědomí: NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.

Dějiny, které vás učili, jsou zcela NEPRAVDIVÉ. Napsali je ti, kteří si naplánovali, že převezmou váš svět. Všechna náboženství byla vytvořena Vatikánem. Sami si to zjistěte. Obelhávali vás ti největší LHÁŘI v dějinách. Povedlo se jim držet vás v temnotě po 2000 let. Kontrolovali vaši mysl, celý váš život, vaše země a vy jste to neviděli. Nyní, s trochou pomoci od nás, ze života po smrti, vidíte korupci a kontrolu, ve kterých žijete. 

Sami přemýšlejte a přestaňte jednat jako ovce. Dívejte se na ty, kteří vědí a chápou, co bylo lidstvu provedeno. Odmítněte přijímat LŽI vašich utlačovatelů. Vyzvěte je, aby odhalili PRAVDU. Loutky se rády společně fotografují, aby ukázaly sílu, solidaritu a, jak doufají, moc, i když vlastně žádnou moc nemají. To je vám každým dnem jasnější. Ony pouze poslouchají příkazy svých pánů. Podívejte se na ně a na společnost, v jaké se pohybují. A co je ještě důležitější, PODÍVEJTE SE, KDO DRŽÍ JEJICH PENĚŽENKY. Jen to vám řekne vše, co potřebujete vědět.

2016 je mimořádně důležitý rok. Nemůžete si dovolit chyby anebo ztrácet čas. Nemůžete dovolit, aby byl váš svět zničen. Zapomeňte na vše, co vás učili. Poznejte, kým jste a jaký je tentokrát na světě váš úkol.  Musíte se postavit společně za pravdu a spravedlnost pro všechny. To se děje v Irsku, kde se lidé postavili vládě, Vatikánu, bankám, atd. Našli svůj hlas. Oni povedou cestu.

USA jsou opět balamuceny, aby zvolily další sionistickou loutku. Poučí se někdy? Celý svět draze platí za chyby, které dělají Američané, když si volí prezidenta. Nehleďte na to, co kandidáti říkají; dívejte se na to, co DĚLAJÍ. Ptejte se, KDO JE PODPORUJE, protože to vám řekne vše, co potřebujete vědět.
Přátelé, společně se snažíme vytvořit lepší svět pro všechny. Abychom to udělali, musíte se poučit z chyb minulosti. Společně to můžeme dokázat. Lze toho dosáhnout. Vše se za posledních 2000 let proti vám spiklo. Vatikán, veden Kabalou, použil mnoho různých přestrojení, která sloužila k tomu, aby vás zmátla. Nyní věci vidíte TAKOVÉ, JAKÉ JSOU.

Musíte se sami odpojit ode všech napojení na tyto zkorumpované instituce. Osvoboďte své mysli ode všech omezení a příkazů. Žijte jako duch v lidském těle, protože tím jste. Váš duch je věčný. Vaše tělo je jenom pro tento život, nikdy na o nezapomeňte. Tentokrát jste na Zemi, ABYTSE TO UDĚLALI JINAK, ABYSTE ODSTRANILI VŠE TEMNÉ A ZKORUMPOVANÉ A ZAJISTILI, ABY LIDSTVO PŘEŽILO A ZEMĚ POKRAČOVALA.

Přátelé, prosím, buďte ke mně na chvilku shovívaví. Dnes je Sv. Valentýna, kdy by tomuto dni měla vládnout láska. Poznal jsem, co to znamená milovat a být milován, když přišla do mého života Veronika. Mít ve svém životě každý den lásku je výsada, dostupná každému. Otevřete svá srdce. Nebojte se milovat.
Má drahá, má láska je navždy s Tebou. 

Tvůj oddaný Monty


Překlad: Zelmira

Monday, 8 February 2016

Czech -- Montague Keen – 7. února, 2016
Montague Keen – 7. února, 2016

7. únor je pro vás vždy zvláštní den a také pro mne, protože to jsme na Zemi slavili mé narozeniny. Děkuji, má drahá, že si to vždy pro mě pořádala.

Svět nyní čelí AGENDĚ 21, DEPOPULACI SVĚTA. Mají v plánu nejdříve vylidnit Brazílii, tím, že celou zemi otráví. Brazílie je největším použivatelem pesticidů na světě, takže to půjde snadno. Pamatuješ, má drahá, byl jsem velmi proti pesticidům, když jsem byl na Zemi. Předvídal jsem velká nebezpečí v tom, že se takové chemikálie tak volně používají. Ty pesticidy a chemtrailsy jsou návodem na katastrofu, jak jste teď toho svědky. Všechny VIRY jsou vyrobeny v jejich laboratořích.  Dle potřeby je vypustí, aby dostali lidstvo na kolena prostřednictvím STRACHU za pomoci strašidelných informací, které vydávají. Lidé, kteří o tom besedují v televizi a kteří píšou, co je jim řečeno, že mají napsat v novinách, se podílí na vážném zločinu proti lidskosti.  Jsou vinni do takové míry, jakoby sami rozšiřovali ty viry fyzicky.

Kult, který vládne ve vašem světě, vás použil na vytvoření bohatství a moci pro ně. NYNÍ TO CHTĚJÍ VŠECHNO. Již vás nechtějí ve světě, který považují za svůj. Po staletí pečlivě plánovali každý krok tohoto převzetí. Zorganizovali každou válku, vytvořili každou nemoc. Vytvořili peníze, zhoubu lidstva. Použili lidstvo jako rukojmí a vy jste jako omámeni vešli do každé léčky, kterou pro vás vytvořili. Byli experty v tom, jak vám prodávat myšlenky. Vy jste  nikdy nehleděli na skrytá nebezpečí. Nyní řídí všechny vlády, vlastní všechny banky a  farmaceutický průmysl. Vyrábějí potraviny, potřebné pro život na Zemi. Neviděli jste jejich motivy, protože používali jazyk (magickou mluvu) aby vás zmátli, takže jste jim předali kontrolu. Používají vás, abyste vyráběli chemikálie, aby vás mohli ZABÍT. Používají vás ve válkách, které vytvářejí, aby zabíjeli lidi. Používají vás, abyste dávali injekce, které vás nakonec zabijí. Vy, ano, vy jim pomáháte při jejich velkém převzetí Země.     

Všechna náboženství jsou toho součástí, přestože se to snaží velmi tajit. Vatikán je sídlem ZLA, zapamatujte si to. Bůh, kterého uctívají, a  ohledně kterého vás nabádají, abyste ho uctívali, POŽADUJE KRVAVÉ OBĚTI A UTRPENÍ, a oni to NA POŽÁDÁNÍ DODAJÍ.  Jsou úspěšní díky tomuto Bohu. Lidé prolévají krev, aby se zalíbili tomuto Bohu. MŠE, kterých  se tak rádi účastníte,  je napodobením krvavých obětí a vy se toho dobrovolně účastníte.

Co vám to udělá, abyste se postavili tomuto ZLU, které je kolem vás, zamaskované, aby vás zmátlo? Byli velmi úspěšní, když vás oklamali, abyste jim věřili, za pomoci náboženství. Je zde jedna věc, kterou byste se mohli, a měli od nich naučit: drží pospolu, vždy se vzájemně podporují a v tom je jejich síla. Podporují pouze sebe. Stále mění svá JMĚNA, aby vás zmátli. Naučili se, jak se dostat do mnoha zemí; infiltrovat se a zničit strukturu země a jejího lidu. To jim přineslo velké úspěchy. Žijete ve světě, kdy oni zajistili, abyste o něm nic nevěděli. Drželi vás v nevědomosti ohledně všeho. Udělali vás na sobě závislými a to, přátelé, není dobré. Byli chytří a byli trpěliví.

Toto je NEJVĚTŠÍ BITVA, JAKOU KDY ZEMĚ ZAŽILA. Dobro proti zlu, světlo proti temnotě, říkejte tomu, jak chcete, ale buďte ujištěni, je to bitva, které se účastní každý z vás a ta bitva již zuří všude kolem vás. Je to boj o samotnou vaši existenci.
Proto vás, mí přátelé, zapřísahám, abyste volili pouze ty, které Kabala neovládá. V Irsku jsou tento měsíc volby. Jsou to nejdůležitější volby, které mají. Volte pouze ty, kteří se projevili, že jsou čestní, kteří pracují pro dobro lidí a země. Hlasování vám dává sílu, tak ji použijte moudře. Zapomeňte na politiku stran, to patří minulosti. Je čas pohnout se kupředu a převzít si moc pro lidi. Když budete volit podle stran,  DOSTANETE TO SAMÉ JAKO PŘEDTÍM. Máte příležitost převzít si moc od Kabaly zpátky. Jste k tomu připraveni? Anebo budete sedět na zadku a dovolíte, aby byla Země vylidněna, aniž byste proti tomu hnuli prstem?

Musíte se vypořádat s faktem, že všechny zprávy, jak v novinách, tak v televizi, jsou falešné a napsané Kabalou, aby vám zabránila dovědět se pravdu. Tolik se toho proti vám spiklo.  Mají obrovské zkušenosti v obluzování a ovládání lidstva. Vy, mí přátelé, si to pouze teď začínáte uvědomovat. Když si čtenáři, diváci a reportéři uvědomí, čím se provinili a odmítnou být součástí tohoto VELKĚHO PODVODU, uvidíte, jak se celý domeček z karet sesype.  Nezískali by takovou moc a nebyli by tak úspěšní, kdybyste jim tak snaživě nepomáhali. Je čas, abyste projevili loajalitu vůči svému druhu, ten potřebuje vaši podporu.

Prosím, přestaňte bojovat ve válkách Kabaly. Cožpak nevidíte, že jste součástí jejího plánu na vylidnění planety?  Sundejte ty uniformy. Odmítněte být krvavou obětí pro boha Kabaly, protože to je vše, čím pro ně jste.  Nemůžete nevidět, jak je život na Zemi kolem vás ničen. Musí to přestat a musí se s tím něco udělat.  Dělejte s tím něco a pomoc přijde ve formě volné energie, atd. Přestaňte být bezmocní otroci. Nalezněte svůj hlas a odmítněte pomáhat při ničení lidstva. Vezměte si zpátky svou moc.
 
Má drahá, ano, vždy útočí na plíce. Plíce jsou pro ně lehký cíl. Dělají to také tvému příteli. Je pro ně lehký cíl. Jejich síla  mizí, a tehdy jsou nejnebezpečnější, protože neumí prohrávat.

Prosím, odpočiň si. Buď připravena!

Navždy spolu, Tvůj oddaný Monty.
 

Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview