Vladimir Putin

Wednesday, 28 September 2016

Czech -- Montague Keen – 25. září 2016

 Montague Keen – 25. září 2016
životě člověka jsou chvíle, kdy musí učinit rozhodnutí: budete stát za pravdou a spravedlností anebo budete poslouchat diktát loutek, za které jste odpovědni, protože jste jim dali moc. Způsobili jste svůj pád tím, že jste uvěřili LŽÍM loutek a svým hlasem jste podpořili jejich ďábelské plány ohledně lidstva. Znovu a znovu jste zažívali, jak vám ty loutky všechno slíbily a dodaly vám pravý opak. Vzpomeňte si, co slíbil Obama a pak se pozorně podívejte na to, co jeho vláda přinesla. Za jeho působení bylo v nezákonných válkách zabito víc lidí, než za vlády jakékoliv jiné loutky.
Činy mluví hlasitěji než slova, proto vždy suďte dle činů, ne slov. Loutky se odpovídají pouze svým pánům, nikdy ne lidem, kteří je zvolili. Páníčci jsou na celém světě stejní; mají plány na snížení populace na Zemi. Chtějí pouze takový počet OTROKŮ, kteří by jim sloužili, aby se dali snadno ovládat. Dopustili jste tu situaci tím, že jste si nenašli čas, abyste pátrali po tom, co vám udělali. Jako ve snu jste se dostali do chaosu, v němž dnes jste. Jste příliš zaneprázdněni svými individuálními životy a neuvažujete nad tím, co bylo provedeno celému lidstvu. Tiše jste přijali, že je otravována vaše voda a přijali jste chemtrails, které otravují vzduch, jež dýcháte.  A v tom, co nazýváte potravou, není vůbec žádná výživa.
Co s tím hodláte udělat?  Slyším, jak říkáte: Co s tím mohu dělat? Společně toho můžete udělat nesmírně mnoho. Můžete přestat platit daně, dokud nebudou provedeny takové změny, s nimiž byste byli spokojeni. Chcete vzduch, vodu a potraviny vhodné pro lidi. Když budete stát společně, nelze vás ignorovat. Vaše daně jsou požívány na vaši destrukci. Neobracejte se na vládu, aby vám pomohla, protože ochrana lidstva není její skutečnou náplní činnosti. Oni se odpovídají pouze svým pánům. Každým dnem je zřejmější, že dochází k převzetí vašeho světa. Najděte si chvilku a sami se na to podívejte. Ďábelská Kabala se dostala k moci krádeží. Pamatuješ, drahá, když jsem odešel k duchu, ukázal jsem ti, jak to funguje a kdo to dělá. Bankovnictví je samozřejmě jejich hlavním nástrojem. Používají ho nemilosrdně. Ničí celé země a utrpení nevinných, po němž prahnou, je pro ně kyslíkem života.
Je čas být aktivním. Zvedněte svůj hlas a použijte ho ku prospěchu všech. Lidstvo je obětí, a vy, mí přátelé, jste lidstvo. Kabala zavřela mnohé z vás do vězení, protože se vás bojí. Bojí se toho, kým jste a co byste mohli udělat pro odhalení a znemožnění jejich ďábelských plánů. Bojí se pár lidí, majících schopnost odhalit a zničit jejich zkorumpovanou moc. Zařídí falešná obvinění, aby byli jejich oponenti zavřeni. V Americe, která je zcela ovládána Kabalou,  je to běžný postup.   Je velmi smutné, že Američané stále věří v iluzi. Čeká je drsné probuzení. Lidé v USA jsou obelhávání těmi samými lidmi, které podporují.
Prosím, rozvíjejte svou duchovní stránku, protože tam najdete vedení a ochranu. Samozřejmě že Vatikán to odsuzuje. Vatikán chce vytvořit bezduché oběti, poslouchající církev,  které se stále bojí ohně pekelného. Ale vy jste duchem, zažívajícím zkušenosti na Zemi. Potřebujete se spojit s tím, kým jste a nevěřit Vatikánu, když vám říká, kým jste. Přestaňte být obětmi.
Dějí se změny, které Kabala nemůže zastavit, přestože by si to moc přála. Tato pravda je každým dnem zřejmější. Vaše těla se musí vyrovnávat s vnitřními změnami, k nimiž musí dojít, abyste mohli po Přechodu úspěšně fungovat. Celkové vyčerpání, s nimž se mnozí z vás snaží vyrovnat, je potřebné, aby se mohly odehrát vnitřní změny, aniž by způsobily stres. Jakmile budou zkorumpovanci odstraněni ze Země, vše se usadí a začne nový způsob života na Zemi.  Jediným náboženstvím na Zemi bude LÁSKA, která nahradí pekelný oheň a zatracení Vatikánu. Strach bude nahrazen láskou. Život na Zemi se opět stane nádhernou zkušeností  a naše dva světy se opět spojí. Mohu vás ujistit, že Kabala nepustí snadno svou vládu nad světem, ale nemá na výběr, protože prohrála bitvu. Je čas, aby odešla.
Má drahá, pečuj o své zdraví. Příliš na sebe tlačíš. Náš přítel si začíná uvědomovat, kým je. Potřebuje tvoji podporu a vedení. Kabala se ho pokoušela zabít, ale nepovedlo se jí to, nebylo to dovoleno. Posílejte mu lásku a sílu k tomu, aby se mohl projevit.
Tvůj navždy oddaný Monty, má drahá.

Translator: Zelmira  

Tuesday, 20 September 2016

Czech -- Montague Keen – 18. září, 2016

Montague Keen – 18. září, 2016
Jak se prohnilí snaží udržet svou vládu na Zemi, důkazy o jejich aktivitách jsou každým dnem zjevnější. Ti, kdo železnou pěstí vládli nad každým aspektem vašich životů, jsou nyní viděni jako zločinci, kterými skutečně jsou. Teď se bojí o své vlastní přežití. Tohle nebylo nikdy součástí (jejich) Velkého plánu. Víte, že oni nemohou na Zemi přežít bez vaší pomoci. Ve chvíli, kdy jim pomoc neposkytnete, okamžitě skončí všechny vaše problémy. Budou se muset zodpovídat za zločiny proti lidskosti. Ty musí být nejdříve přiznány. Oni jsou zodpovědní za všechno negativní, co muselo lidstvo vytrpět. Spojte se a podívejte se na výsledky šetření.  Oni nikdy své plány neskrývali, protože nikdy neočekávali, že se dostatečně probudíte na to, abyste viděli, co mají za lubem.
Podívejte se kolem sebe: ti, kdo mluví o tom, co Kabala udělala a o jejích plánech, jsou pronásledováni a zavíráni. To se děje na celém světě. Jestlipak podporujete ty lidi, kteří hájili pravdu a spravedlnost, anebo jste se zachovali zbaběle a předstírali, že se vás to netýká? Když se postavíte spolu s těmi, kdo dali své životy a svobodu za osvobození se od plánů Kabaly, pak budete svobodní. Je vaší zodpovědností zůstat pospolu. Závisí na tom budoucnost.
Všude ve vašem světě jsou ve vězeních nevinní lidé, kteří byli zavřeni, protože se jich Kabala obávala. Ti lidé potřebují vaši podporu. Zvolili si, že se vrátí na Zemi, aby vás zachránili. Byli  pronásledováni a jejich mysl kontrolována. Mnohé pokusy o jejich zabití selhaly. Pak Kabala vytvořila situace, aby to vypadalo, že spáchali zločin, aby se zajistilo jejich uvěznění, a doufali, že je zabije Stát. Jeden z nich je nevinný muž, který má na Zemi velmi důležité poslání. Vaše modlitby, vaše láska a vaše starost o něj vytvoří dostatek dobré energie na to, aby se osvobodil. Takových lidí je zavřených ve světě mnoho. Jsou to lidé, u nichž se Kabala obává, že odhalí její ďábelské plány na převzetí vašeho světa. Tito nevinní lidé potřebují vaši pomoc.
Kabala stále tlačí na vytvoření příležitostí k zahájení Třetí světové války. Mějte se na pozoru; nevěřte jejich propagandě. Válka není nikdy odpovědí, pouze jim dává záminku k tomu, aby zabili další z vás - to vše je součástí jejich skrytého plánu. Blázniví lidé mezi vámi jsou šťastni, když mohou nosit uniformy a masově zabíjet vaše vlastní lidi. Čím dříve vystoupíte z politického jeviště, tím líp. Odmítněte přijmout jejich válečné plány. Vy sami začněte vytvářet plány pro mír a bezpečnost pro všechny. Nemáte tušení, jak pokročilé plány má Kabala a co před vámi skrývá. Mají vyspělé technologie, nad kterými byste žasli. Rozhodli se učinit váš život na Zemi tak obtížný, jak je to jenom možné, protože aby přežili, potřebují ENERGII vašeho utrpení a vašeho strachu.
Čeho je zapotřebí, aby lidstvo na Zemi přežilo a opět vzkvétalo? Zaprvé, je třeba, aby si lidé v IRSKU uvědomili, KDO JSOU a CO JE IRSKO. To by odhalilo Kabalu a její lži. To je vše, co by bylo třeba, aby se váš svět přes noc změnil. Proto mají Vatikán a banky svou baštu v Irsku, a udržují jak vládu, tak i lidi v Irsku při zemi. Angličané podnikli první krok,  aby zablokovali plány Kabaly. Časem si uvědomí důležitost svého hlasování pro Brexit. To hlasování je považováno za významný krok proti plánům Kabaly. Potřebujete jich mnohem víc.
Čas je podstatný, tak se připravte na to, že si budete vzájemně pomáhat tím, že se zaměříte na ty, kdo se potřebují osvobodit z područí Kabaly. Síla myšlenek, slov a činů -  to vám pomůže při osvobození těch, co jsou lapeni. Modlete se za ty, kdo jsou stále zadržováni v Guantanámu;  JEJICH UTRPENÍ POKRAČUJE, PROTOŽE ONI VÁS POTŘEBUJÍ, ABYSTE SE ZA NÉ POSTAVILI. Uděláte to?
Má drahá, tvé zdraví trpí kvůli velký stresům, které prožíváš. Zvítězíme. Pouto mezi námi třemi nebude nikdy zpřetrháno.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Translator: Zelmira 

interview

mv

mv

interview