Vladimir Putin

Friday, 31 January 2014

12:01:2014

Montague Keen - 12. leden 2014

Chci začít nejupřímnějším  poděkováním všem, že odpověděli na volání o pomoc při obnově posvátné energie  pro planetu Zemi. Když bude tato energie plně obnovena, odstraní mnoho nemocí,  které trápí mnohé z vás. Vaše těla potřebují tuto energii,  aby mohla žít  plnohodnotné, zdravé životy. Také pomůže růstu obilí a výrobě dobrých  výživných  potravin, obsahujících čistou energii. To vám bylo odepíráno,  a museli jste bojovat, abyste přežili. Vaše odezva byla úžasná. Děkuji.

Jde o společné úsilí. Jsou zaangažovány obě strany života.  Bude to ku prospěchu každé živé bytosti na povrchu Země.  Zažijete  úplnou změnu všeho, co nyní temné a negativní, do světla a  harmonie ve všem. Veronika  byla dotazována, proč se toto nepodniklo dříve. Mohu vám říct,  že muselo být správné načasování. Museli jste být dostatečně probuzeni, abyste to mohli provést úspěšně. Kabala umístí na vaši cestu mnoho překážek:  pohlížejte tak na ně, nevšímejte si jich, anebo je obejděte. Nedovolte ničemu aby vás zpomalilo anebo vám zabránilo v práci.  Na vás a na této vaší práci nyní závisí budoucnost lidské rasy. Veronika zařídí, aby byla informace o ley liniích na našich webových stránkách lehce přístupná. Každý příspěvek je velmi vítaný. Žádám vás všechny, abyste si našli čas přečíst a strávit to, co napsal  Mark na téma ley linií.


Nová aktualizace od Marka (viz soubor PDF)   

Moje drahá žena pracuje na tolika různých projektech, každý z nich je pro vás všechny důležitý. Tak vás prosím,  abyste pomohli kde to je možné. Její zdraví není dobré a není již žádná mladice, ale pracuje tvrdě pro vás. Dovíte se včas, kdy je třeba jednat ohledně ley linií. Vybereme datum,  kdy spojíte  své úsilí,  abyste obnovili posvátné energie vaší planety. To vám dá příležitost, abyste se  seznámili s tím, co se od vás žádá. Také vám to umožní, aby jste se vzájemně zkontaktovali, tak aby každá země  měla tým, který je připraven a ochoten pracovat spolu na tomto projektu. Udělejte si  čas na prostudování a prozkoumání, abyste se s projektem dobře seznámili.

Spolu to uskutečníme, tak  rychle a dokonale,  jak to bude možné.  Rozšiřujeme pozvání pro všechny země, aby se staly součástí tohoto unikátního projektu pro obnovení vaší planety. Čiňte tak s láskou v srdci, s láskou k lidstvu a k vaší nádherné planetě.    

Zde jsou země,  které se připojili.  Když zde není zastoupena vaše země, zvažte,  že byste se přidali.

Albánie,  Anglie,  Argentina, Aruba, Austrálie, Belgie, Bosna Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína,  Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika,  Kanada, Kambodža,  Korea, Korsika, Kostarika, Lucembursko, Makedonie, Mexiko, Mikronésie, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Skotsko, Sedona (USA), Salvador, Slovinsko,  Srbsko,  Swazijsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Wales.

Není to jenom jedna  událost. Máme v úmyslu provádět údržbu ley linií pravidelně. Nemůžeme si dovolit, aby vám  byla ještě někdy tato energie  odepřena. Nyní se s vámi rozloučím, abych vám dal čas k přečtení Markova slov.


Moje drahá, musíš si najít čas na odpočinek. Vím,  jak jsi tímto nadšena,  ale potřebujeme tě tam,  abys´  to provedla. My - v duchu,  posíláme všem lásku a světlo. Váš příspěvek, jakkoliv malý, je důležitý.

Tvůj navždy oddaný Monty.   Translator: Zelmira Zvláštní poděkování

Uplynul týden,  co vyšla první výzva v Montyho poselství z neděle, 5. ledna 2014, která propagovala práci s ley liniemi Země.

Odezva na tuto iniciativu byla opravdu fantastická! Doteď jsme obdrželi víc jak 1 100 zpráv o podpoře  ze všech částí světa a stále přicházejí další. Dostali jsme odpovědi z více než 60 zemí. Bylo to opravdu ohromné a velmi povzbuzující.

Nebylo možné v tak krátkém čase osobně odpovědět na všechny přicházející zprávy, přestože bychom chtěli. Místo toho jsme využili čas, abychom přečetli všechny zprávy, posoudili je a vyhodnotili reakce této, jak se zdá, rostoucí mezinárodní ley liniové komunity, ke které chcete,  celí nadšení, patřit. Vynasnažíme se odpovědět všem,  kdo  měli speciální otázky. 

Vezměte na vědomí, že dveře zůstanou otevřené pro ty,  kdo si přejí účastnit se tohoto vzájemného vzdělávacího procesu. Prosíme,  sledujte bedlivě webové stránky Nadace kvůli dalším informacím a aktualizacím.

Když jsme přečetli všechny zprávy, bylo zřejmé,  že je zde již velká řada zkušeností. Na jedné straně byli ti,  kdo vědí o ley liniích jen málo,  ale pociťovali nadšenou touhu zúčastnit se kvůli vnitřnímu propojení se Zemí. Na straně druhé
byli ti, kdo již mají významný rozsah znalostí a praktické zkušenosti  v terénu, kdo již pracovali ve skupinách na známých ley liniích. Tento mix expertního know-how a nováčkovského nadšení se zdá být zrovna ta správná směs, aby se věci pohnuly kupředu.

Abychom to ujasnili pro všechny ty, kdo se již účastní různých prací s ley liniemi, tato iniciativa nemá v úmyslu nahradit, zasahovat či zastiňovat jakoukoliv z těchto probíhajících aktivit. Ve skutečnosti by je to v této důležité době spíše doplňovalo a rozšiřovalo jejich spektrum.

Jeden z největších ohlasů,  měřeno na počet obyvatel, byl z Holandska. Bylo zajímavé se dovědět, že je tam organizace,  která již aktivně mapuje ley linie!
Další země které stojí za zmínku, byly Německo, Austrálie a Kanada.   Nepřekvapí, že USA  má daleko největší zastoupení. Také badatelé z Austrálie a Francie si  poskytují detailní mapy s objevy z Irska a Anglie.

Zprávy které jsme obdrželi,  hledali odpovědi na různé obecné otázky, jako „ Jak mohu pomoci? Co se má udělat? Mám na to dostatečnou kvalifikaci? Řekněte mi víc o ley liniích“.   Takové dotazy budou nyní zodpovězeny v následujících poznámkách. 


Základní informace o ley liniích

Ley linie  jsou známy v různých částech světa pod mnoha názvy; solné linie, dračí linie, snové cesty, vílí průchody, cesty duchů, svaté linie anebo posvátné linie, prehistorické (megalitické) stezky a dokonce stezky k bohům.

Ať použijete kterýkoliv název, ve skutečnosti se stále jedná o tu samou záležitost největšího stáří – daleko přesahující biblické doby. Kdyby se hledala analogie jak popsat co ley linie je,  někdo by je mohl označit za „ proudové kabely“ propojující skladiště psychických a duchovních energií,  které existují na posvátných místech. Je dostatek nezávislých a nepochybných důkazů,  které prokazují existenci těchto „neviditelných“ a zjevně „přímých“ linií,  procházejících  krajinou a spojujících  stará posvátná místa. Kde se protínají dvě nebo více linií, vytvoří se silové centrum anebo spojení telurických (zemských) energií. Čím více linií se na takzvaných spojových uzlech protíná, tím více jsou tato posvátná místa považována za silovější. 

Můžeme očekávat, že v takových lokalitách najdeme místa bohoslužeb a náboženských rituálů, jako jsou chrámy, kamenné kruhy, rituální monumenty a kostely. Můžeme tam také nalézt hřbitovy a pohřebiště, jako jsou hrobky a mohyly. Taková místa mohou také být opevněna valy anebo hradem anebo příkopem naznačujícím, že je zde něco, co si zasluhuje ochranu. Přítomnost vyvěrající vody  naznačuje velkou pravděpodobnost ley linie, zejména když jde o  soutok pramenů. Kde je přirozená hojnost vody, je  též i  hojnost zemských energií. Ley linie jsou také charakterizovány křižovatkami cest, milníky, vztyčenými kameny, vrcholovými mohylami a mysy  na pobřeží.    

Zatímco u ley linie se  má za to, že je typicky „rovná“, ley energie,  které rozvádí, meandrují a vlní se v krajině jako had.  Ley linie jsou tedy ze své podstaty dynamické a jsou „poháněny“ Sluncem. Slunce v nízké poloze nad obzorem, jak to vidíme za úsvitu a při soumraku, má tendenci zvyšovat velikost linií a jejich kapacitu přenosu energie,  v porovnání s polednem, kdy je slunce nejvýše.
  
Proto je vycházející slunce tak silným symbolem a proto se ranní zvuky probouzí dlouho předtím,  než slunce vystoupí na obzor. Zakryjte proudící sluneční světlo a změníte podstatu a kvalitu proudící ley energie. Protože samotná ley linie je pouze odraz vyznačené stopy v terénu,  závislé na průchodu energie proudící v daném čase na daném místě.  Další faktory ovlivňující ley energii jsou geologické vrstvy, podzemní proudy a dokonce seismická aktivita. Trvalé deště mají za následek změnu vodivosti,  což může zjišťování ley linií znemožnit.  

Ley energie může být rozbouřena anebo přesměrována na základě úmyslu, struktury anebo terénu, protože  je svou podstatou elektromagnetická.  Jeden z nejlepších příkladů je ukázán na soustavě valů v Avebury, ve Wiltshire, Anglie – místě, o kterém se má za to, že je srdeční čarou Země. Tady tepny Michaela a Mary spolu jakoby “tančí“, což způsobují mohyly,   známé pod jménem Silbury Hill a Windmill Hill.

Ley linie jsou pozoruhodné tím, že vytvářejí různé druhy paranormálních aktivit.
Nevím, kolik čtenářů Montague Keena oceňuje, že  Scole v  Norfolku, v Anglii, místo,  kde  byl prováděn po dobu pěti let  tzv.“ Scolský experiment“ a  „Pátrání po posmrtném životě“ v nichž byl Monty vedoucím badatelem, se nachází  mezi  proudy ley linií Michaela a Mary?

Ovšem, po většinu posledních dvou tisíc let byl přirozený potenciál sítě  ley linií Země narušován. V minulém století byl celý systém nemilosrdně zastíněn a prošpikován mříží  škodlivých vyzařujících energií, narušujících vrozenou kosmickou rovnováhu. V závěru 20-tého století zapříčinil tento chaotický stav u lidí nárůst fyzických potíží, způsobených tím, že přirozené prostředí je neustále geopatogenně stresováno.  Na základě zkušeností začnete  rozpoznávat  v původní krajině moderní prvky, které  harmonii přírody narušují. Také bylo mnoho posvátných míst energeticky pozměněno, potlačeno, zastíněno, a v některých případech byl pokus je zcela vymazat. Podstata jejich převodových  linií byla znečištěna a pohaněna. Nenastal čas znovu očistit a uctít si tyto posvátné stezky? 

Navrhované strategie
Mnozí z vás volají po promyšlené strategii, která by pomohla dosáhnout náš cíl.

Nyní, když máme k dispozici  vzorky vašich reakcí a velký sortiment zkušeností a nadšení mezi námi, navrhujeme, abychom přijali současně dva přístupy  - jeden,  který lze uplatnit krátkodobě a bude mít podobu  meditačního ponoření v rámci jednoho dne, jehož datum a čas bude poskytnut na základě vnitřního vedení. Druhý přístup bude sestávat z dlouhodobého hloubkového výzkumu, jakožto součásti většího pochopení a spojení s touto zemskou sítí.

Tento dvojí přístup tak umožní mnoha účastníkům, aby se zúčastnili toho, v čem se cítí lépe a k čemu mají lepší schopnosti. Pokud si budou přát, budou mít dokonce příležitost  zkoumat oba způsoby. Máme za to, že každý je dostatečně kvalifikován!

Mapování  je základní části této druhé strategie. Vychází z principů, vytyčených našimi učiteli jako byli  Watkins, Guichard, Michell, Miller a jiní, bez jejichž významné práce  bychom nebyli o tématu tak dobře informováni. Zmapování  linií sleduje tři důležité cíle.  Zaprvé, zajistí prokazatelně věrohodnou, na základě podkladů zdokumentovanou evidenci, která časem vytvoří narůstající archiv  informací, jaký zatím zjevně na světě neexistuje. 

Vytvořením takové knihovny nezávislých faktických důkazů pomůžeme povzbudit ty, kdo pochybují o existenci ley linií, aby přehodnotili svoje stanovisko v této záležitosti.  Doufejme, že to přesvědčí i nejzarytější skeptiky! A když tuto knihovnu zviditelníme a zpřístupníme všem,  zveřejníme tak koncepci ley linií a energií Země. Čím více důkazů shromáždíme, zkoordinujeme a dáme veřejnosti k dispozici, tím více se bude rozvíjet globální komunita ley linií. A tudíž, více „světla uvědomění“ naplní samotné ley linie.   

Zadruhé, naše rostoucí knihovna map umožní i druhým, aby se vraceli na tato místa za různými účely, včetně jejich pravidelné  a životně důležité „údržby“.   

Zatřetí a zcela zřejmě, absence podrobných map ley linií na místní úrovni potenciálně znemožňuje, ba dokonce zakazuje jejich očišťování od toxinů. Mapy proudů umožní, aby bylo propojení ley liníí, jejich schopnost přenosu energie a jejich směřování v krajině viditelné,  a v neposlední řadě ozřejmí,  jakým silovým místům slouží; všechny tyto faktory mohou být důležité  pro posouzení, jak je očistný proces prováděn. Úkol může být přirovnán k odblokování celého systému kanalizace, pro nějž je často velmi důležitá mapa potrubí.

Takže proto je mapování, dle našeho názoru, nezbytnou součástí dlouhodobé strategie.   Ve skutečnosti, mnohé zprávy které jsme dostali, se dožadovaly mapy ley linií pro jejich oblast. Bohužel, není vždy lehké je najít a spíše musí být  odvoděny,  vycházejíc ze základních principů, používajíc  přitom standardní místní mapy a další vyšetřovací  metody.   

Mnozí se ptali, „jak mohu pomoci?“ a“ co se má udělat?“ A proto doporučujeme, radíme,  abyste začali s mapováním a seznámili se s vaší krajinou a její ley liniemi. Potrvá to, než získáte tyto informace, takže doporučujeme učinit přípravy co nejdříve.

Docela velký počet zpráv také žádal o relevantní základní materiál k prostudování. V této souvislosti připojuji na konci této aktualizace krátký seznam  literatury.

Těm, kdo žijí v Evropě a hledají podrobné mapy s nimiž by pracovali, doporučuji, aby získali přístup ke  knize Xavera Guicharda - Eleusis Alesia. Tuto knihu, která obsahuje velký počet podrobných map, je často velmi obtížné získat. Nicméně, je plně zpřístupněna na internetu.

A nakonec ...
Veronica mne požádala,  abych zmínil informaci, kterou mi předala loni na podzim.

14. ledna 2012 měla Veronica Keen seanci s vědmou jménem Luise.
V té době jsem ani Veronicu neznal, protože jsme se potkali až 28. srpna 2012.

A během této seance řekla Luisa přesně toto…
Kdo je Mark? Je v plánu Země. Uslyšíš o něm. Průlomové, moje milá. Nedokážeš si to ani představit. Bude to celosvětové. “

Tak, do příští aktualizace
Mark 


  Translator: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview