Vladimir Putin

Monday, 30 March 2015

Czeck -- Montague Keen – 29. března, 2015

Montague Keen – 29. března, 2015

Když jsem odešel do světa ducha, nikdy jsem neměl v úmyslu stát se tím, kdo bude otevírat vaše mysle ohledně vaší skutečné historie. Když to děláme společně, můžeme zachránit vaši planetu před těmi, kdo jsou rozhodnuti zničit lidstvo a převzít planetu pro sebe.  Mnohokrát již ukázali, co jsou zač, ale vy jste nepochopili, co se vlastně děje. Měli byste přečíst zprávu Alexandra Solženicyna, zprávu z první ruky o hrůzách,   [ pdf document ] které se veřejně děly ve dvacátém století, kdy mnozí z vás žili. Vždy to bylo skryto. To ukazuje, co se každý den děje a vy to nevidíte. Když si zvolíte to nevidět, stáváte se spoluviníky. Je to vážná záležitost.
Veronika a já nejsme jediní, kdo se snaží otevřít vám oči. Jsou mnozí, kdo hledali a našli pravdu. Sdílejí ji s vámi. Abyste mohli nějak naložit s tímto VELKÝM PODVODem, musíte se vrátit do starého Irska, kdy Řím a další začali s jeho převzetím.
Z písemností CONORa MAC DARIho:
" Hierarchie v Římě  věděla, že irská církev  IESA CRIOST (Ježíše Krista) zavedla na západě kontinentu křesťanství, nebo uctívání slunce.
Systematické potlačování faktů, což je téměř neuvěřitelné, ohledně historie toho, čeho Irsko dosáhlo, je bezostyšné a prováděly ho již zmíněné subjekty.  Je nad slunce jasné, že dějiny Irska napsali jeho nepřátelé.
Politika destrukce, potlačování a pozměňování byla v Irsku praktikována Římem, a byla prováděna i na západ od kontinentu. V Mexiku, jako i jinde, bylo vše,  co se podobalo křesťanství, dle možnosti zničeno. Římští kněží zničili všechny knihy, co našli a ty co zachovali, byla změněny. Vymazali celé kapitoly z písemností domorodých historiků, kteří psali o dějinách Mexika.

Sunday, 22 March 2015

Czeck -- Montague Keen – 22. března, 2015

Montague Keen – 22. března, 2015
Toto je nejdůležitější informace, jakou jste kdy četli. Vysvětluje, proč je ve vašem světě tolik neklidu a proč vám nic nedává smysl. Prosím, abyste to četli znovu a znovu, dokud se  vám zcela neotevřou oči a vy jasně neuvidíte, co bylo uděláno lidské rase.

TAJNÁ
 DOHODA

Bude to iluze- tak velká, tak ohromná, že ji nebudete vnímat.

Na ty, kdo ji uvidí, bude pohlíženo jako na blázny.
Vytvoříme oddělené fasády, aby neviděli, že jsme  spojeni.
Aby byla iluze zachována, budeme se chovat jako bychom k sobě nepatřili.
Našim cílem bude vždy postoupit o jeden malý krůček, abychom nikdy neupadli v podezření.

Tím také neuvidí změny, k nimž bude docházet.
Vždy budeme nad dotčeným polem jejich poznání, protože my známe tajemství absolutna.

Vždy budeme pracovat spolu a budeme spojeni krví a tajemstvím.
Kdo promluví, zemře.
Budeme udržovat jejich délku života krátkou a jejich mysle slabé, ale budeme předstírat opak.

Bude  využívat naše znalosti vědy a technologie nenápadně, aby neviděli, co se děje.
Budeme používat jemné kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v potravinách, vodě a také vzduchu.
Kamkoli se pohnou, budou otravováni.

Jemné kovy budou používány, aby ztratili rozum. Na mnoha frontách slíbíme, že najdeme lék, ale budeme jim dávat víc jedů.
Jedy budou přijímat kůží a ústy. Zničí to jejich mysl a reprodukční systém.

Kvůli tomu všemu se budou rodit mrtvé děti, ale my budeme ty informace tajit.
Jedy budou  ukryty ve všem co je obklopuje- co pijí, jedí, dýchají a nosí.
V rozmísťování jedů musíme být chytří, protože oni vidí daleko.

Budeme je učit, že jedy jsou dobré, za pomoci veselých obrázků a  hudebních tónů.
Pomohou nám ti, k nimž vzhlíží. Zainteresujeme je, aby naše jedy prosazovali.
Uvidí, jak jsou naše produkty používány ve filmech a zvyknou si na to a nikdy nebudou znát jejich skutečné účinky.

Když porodí děti, budeme jim dávat do krve jed a přesvědčíme je, že jim to pomůže.
Začneme brzy, kdy mají mladou mysl.  Zaměříme se na jejich děti a na to, co mají nejraději- na sladké.

Když se jejich zuby zkazí,  naplníme je kovy které otráví jejich mysl a ukradnou jim budoucnost.
Když bude ovlivněna jejich schopnost učit se, vytvoříme léky,  z nichž budou více nemocní a které zapříčiní další nemoci, na které vytvoříme další léky.
Kvůli naší moci budou před námi poddajní a slabí.

Když budou více deprimovaní, pomalí a tlustí, a když si k nám přijdou pro pomoc, dáme jim další jedy.
Zaměříme jejich pozornost na peníze a materiální věci, aby se nikdy nespojili se svým vnitřním já.

Budeme je rozptylovat smilstvem, vnějšími radovánkami a hrami,  aby se se nikdy nespojili s jednotou.
Jejich mysle budou patřit nám a udělají, co řekneme. Pokud odmítnou, najdeme způsob jak zavést do jejich životů technologie ovládající mysl. Jako naši zbraň použijeme STRACH.

Zřídíme jejich vlády a  v nich opozici. Budeme vlastnit obě strany.
Vždy budeme skrývat naše záměry ale budeme realizovat naše plány.
Budou pro nás pracovat a z jejich námahy budeme mít užitek.
Naše rodiny se nikdy nesmísí s jejich. Naše krev musí být vždy čistá, protože tak to funguje.

Zajistíme, aby se vzájemně zabíjeli, když nám to bude vyhovovat.
Budeme je udržovat oddělené od jednoty za pomoci dogmatů a náboženství.
Budeme ovládat každý aspekt jejich životů  a budeme jim říkat, co si mají myslet a jak.

Povedeme je jemně a necháme je, aby si mysleli, že se vedou sami.
Za pomoci našich frakcí mezi nimi vytvoříme nepřátelství.
Když mezi nimi zasvítí Světlo, zničíme ho zesměšněním anebo smrtí- dle toho co bude pro nás lepší.

Ale pokud zjistí, že jsou nám rovni, bude to náš konec. NIKDY SE TO NESMÍ DOVĚDĚT.
Pokud zjistí, že společně nás mohou porazit, podniknou akci.
Nikdy nesmí zjistit, co jsme udělali, protože pokud se tak stane, nebudeme mít kam utéct, protože se jasně uvidí kdo jsme, když jednou závoj spadne. Naše činy odhalí kdo jsme a budou nás pronásledovat a nikdo nás neukryje. 

Toto je tajná dohoda, dle které budeme žít po zbytek našich současných i budoucích životů, protože tato realita přesáhne mnoho generací a životů.
Tato dohoda je zpečetěna krví, naší krví. Námi, kteří jsme na zemi přišli z nebe.

NIKDO se NIKDY nesmí dovědět o existenci této dohody. NIKDY nesmí být napsána ani se o ní nesmí mluvit, protože pokud by se tak stalo, povědomí o tom by na nás přivedlo hněv PRVOTNÍHO STVOŘITELE a byli bychom vypuzeni do hlubiny odkud jsme přišli a zůstali bychom tam až do konce samotné věčnosti.
Autor neznámý.

Zabere to trochu času, než se tato slova vstřebají. Spojte se, mluvte o této dohodě. To je to, co vás uvěznilo a ovládalo. Co s tím uděláte, je na vás.

Veronika prochází těžkým obdobím. Je zcela oddána pomoci lidstvu, aby se probudilo, aby se spojilo a spolupracovalo.  Do cesty jsou jí kladeny všemožné překážky, když bojuje o přežití. Prosím, pomozte.

Veronika měla tento týden velmi traumatizující. Musela být učiněna rozhodnutí a je z toho vyčerpána.

Moje drahá, ano, žádáme od tebe moc. Tato cesta je trnitá, ale v srdci znáš výsledek. Uspějeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Translator: Zelmira

Monday, 16 March 2015

Czeck -- Montague Keen – 15. března, 2015

Montague Keen – 15. března, 2015

FALSIFIKACE DĚJIN UDĚLALA PRO OKLAMÁNÍ LIDSTVA VÍC NEŽ COKOLIV             JINÉHO.  
Rousseau


Mnohokrát jsem vás žádal, abyste tuto skutečnost zkoumali samostatně. Tato informace vás osvobodí od totální kontroly vašich utlačovatelů. Navedl jsem Veroniku, aby si znovu přečetla knihu, která vysvětluje pravdu, jak určité frakce převzaly kontrolu nejenom nad planetou Zemí, ale také nad lidstvem:

JAK JE BIBLE IRSKÁ KNIHA, POZMĚNĚNA A PŘEPRACOVANÁ BRITSKO-ŘÍMSKÝMI PŘEKLADATELI  od Conora  Mac Dari-ho

Je důležité říct, že světlo dělá pokroky a že pravda postupuje, bez ohledu na tuto reakční sílu, která je nyní poprvé odhalena způsobem, který odkrývá komplot. Nemůže se stát nic jiného, než že se lidstvu otevřou oči a uvidí velký podvod, a zejména že se probudí IRSKÝ lid , který byl tak podle podveden a prodán do rukou svých utlačovatelů.

ABY TUTO SKUTEČNOST UKRYLI PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI GENERACEMI, UCHÝLILI SE K FALŠOVÁNÍ DĚJIN SVĚTA A NAHRADILI JE  PŘEDIVEM LŽÍ A VÝMYSLů.

To vše dokazuje, že ani nejchytřejší podvodníci a falsifikátoři nejsou v bezpečí před odhalením a odtajněním. Tak je to i v případě římských a britských falzifikátorů. I když  zavedení Ježíše Spasitele a to, že nahradil IESU, přineslo římské církvi velké bohatství, vyžádalo si velké a nezměrné úsilí, aby se podařilo před světem vytvořit iluzi, že byl historickou osobností.

Jsou to lidé, kteří ukradli starou irskou bibli a podstrčili ji světu jako ŽIDOVSKOU knihu, kterou napsali lidé v Sýrii. Je to výmysl a oklamání celého světa.

Je téměř neuvěřitelné, že TAK OHROMNÝ PODVOD MOHL BÝT TAK DLOUHO NEODHALEN. Ale když vezmeme v úvahu, s jakou důkladností a v jakém rozsahu byl tento komplot proveden, a rozsah sil, které tím byly zaměstnány, není se tolik čemu divit.  Mocnosti jako Římská říše, s celosvětovou mocí, pak římskokatolická církev a britské království, s propagandou systematicky rozšiřovanou do zahraničí, aby byl vytvořen falešný dojem ohledně všeho, týkajícího se minulých dějin Irska a jeho lidu. Jsou síly, které z tohoto podvodu těžily. PODVOD stále pokračuje a tajemství je jak římskou církví, tak i Brity,  žárlivě střeženo před celým světem, ale zejména před irským lidem, který tolik trpěl pod těmito neblahými sílami.

Také se podívejte na:  IRSKÁ MOUDROST UCHOVÁNA V BIBLI A PYRAMIDÁCH   (IRISH WISDOM PRESERVED IN BIBLE AND PYRAMIDS   od Conora Mac Dari-ho.

"Irové přinesli náboženství a civilizaci do EGYPTA a tímto náboženstvím bylo uctívání Slunce. Slovo JEW (Žid)  je odvozeno od stejného irského slova Iudh (Yuidh), což znamená světlo. Poukazuje na Kněze Slunce, následovníky Světla, na ty, kdo jsou moudří. Slovo Iudh je zakamuflováno, když se při převodu do angličtiny na začátku slova I změní na J, protože v irské abecedě není J. Tak, vynecháním písmen z původního irského  slova „učenci“  vytvořili slovo Jew/Žid. Tato lež nebyla odhalena, a podvodníkům sloužila až doteď.  Pro slovo Jew/Žid a Hebrew/Hebrej  jsou v irském jazyce další označení, což je nevyvratitelný důkaz toho, že jsou opravdu a výlučně irského původu.  Jedno z označení pro „Jew“ je IUIL. Vyjadřuje vlastnosti Slunce, když je na vrcholu síly a majestátnosti, a je to jméno pro měsíc Iuil (July /červenec). Tato myšlenka, která vznikla a rozvinula se u irských knězů kultu IESA,   byla následně zkopírována římskými knězi, když psali ZFALŠOVANÉ DĚJINY Říma a  pojmenovali měsíce roku, když je Slunce v největší síle, po  dvou „historických“ postavách, Juliovi a Augustu Césarovi. Iuil znamená v irštině učení,  znalosti. Irové připsali tyto vlastnosti Slunci, takže s ohledem na tuto koncepci římští kněží  nechali ve svých fiktivních dějinách Julia Cesara napsat knihu. Takže máme knihu dějin: Césarova válečná tažení, sepsané knězi. Tyto vlastnosti byly připisovány Slunci IRSKÝM KULTEM IESA a ti, kdo se věnovali náboženskému životu, byli JEWS (Židé), a nikoliv naši nebozí bratři, vlastnící město New York. Irové byli HEBREWS/HEBREJCI. Zjistil jsem, že toto tvrzení o starých Irech je pravdivé. Takže lze bez pochyb říct, že hierarchie Říma věděla, že irská církev IESA CHRIOST (JESUS CHRIST/ Ježíše Krista) založila na západě kontinentu KŘESŤANSTVÍ, anebo Uctívání Slunce. Tuto informaci museli potvrdit irští kněží, kteří přišli do římskokatolické organizace v době POTLAČOVÁNI Irské Církve.“   

Dokud se irský lid a lidstvo nevzbudí a nezjistí a neodhalí tento podvod, planeta je držena v područí. Veronika a já jsme se  pokusili otevřít vaše mysle pravdě. Změny se dějí tak rychle, že je teď urgentní, abyste převzali odpovědnost a osvobodili se. Máte volbu, máte svobodnou vůli. Pravda vás osvobodí. V okamžiku, když si společně stoupnete a jako jeden pronesete: ODMÍTÁM, vaši utlačovatelé ztratí vládu nad lidstvem. 

 [Jak toto píši, je na mně útočeno. Hlava, zejména oči, mne pálí a teče z nich, i z nosu. Je to strašná bolest. Vaše nečinnost dovoluje, aby bylo na lidstvo útočeno ať již přes banky, války, atd. Myslete na to. ]

Pouze se probouzíte do systému kontroly, který ve vašem světě toho tolik zničil. Chtějí zničit život na Zemi. Tlačí na VÁLKU. Vymyslí si jakékoliv zdůvodnění potřebné k tomu, aby přesvědčili masy, že jsou v nebezpečí a že je válka nutná. Podívejte se na země, do kterých nedávno vpadli a zničili je, jednu po druhé. Jsou to vaši bližní. Potřebují vaši podporu. 

Práce na ley liniích vás osvobozuje. Prosím, vložte do toho tolik úsilí, kolik můžete. Uvolňujte pro lidstvo všechnu zachycenou energii. Zejména věnujte zvláštní pozornost Londýnu,  a všude tam, kde je soustředěna kontrola. Existují OSTROVY o nichž vám říkají, že jsou neobydlené. Jsou plně vybaveny technologiemi HAARP, které mohou vytvořit cokoliv vaši utlačovatelé požadují, včetně kontroly mysli mas.  Co děláte, když byla zřízena taková místa k tomu, aby vás zničila? NEDÁVEJTE K TOMU SOUHLAS. Protože jsou to TAJNÁ MÍSTA, prochází jim to. SIGNÁLY HAARP na těch místech projdou mimo pozornot, jako např. v Antarktidě. Chcete, aby život lidí a zvířat  vzkvétal. Již žádné války, ani jejich oslava.  Tato kontrola mysli, které jste podrobeni, musí přestat. Když jste si toho vědomi a odmítnete s tím souhlasit, bude to muset přestat.

Zaměřte se na mřížku. Uvolňujte všechnu energii ley linií pro lidstvo. Pokryjte celý svět, zejména odlehlá místa, která jsou mimo dohled a jsou využívána pro zločinné aktivity, potlačující a ničící lidstvo. Stojíte proti tak velkému zlu, že bude potřeba vás všechny, aby bylo odstraněno. Řekněte NE, NESOUHLASÍM/ODMÍTÁM!

Má drahá, tvá cesta je každým dnem obtížnější. Útoky jsou docela zákeřné. Je ti smutno z toho, že není dost lidí, kteří by si dali tu námahu, aby se probudili. Časem se to stane.  Proběhne to u nich jako rozsvícení žárovky a vše se stane zřejmým. Víme, že je to psáno. Lidstvo přežije. Země bude zachráněna.

Vždy po tvém boku, má drahá. Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation


Translator: Zelmira

Monday, 9 March 2015

Czeck -- Montague Keen - 8. března, 2015

Montague Keen - 8. března, 2015

Lidé nacházejí odvahu k tomu, aby řekli NE kontrole a korupci, kterých byli obětmi po 2000 let. Aby mohl být aplikován plán Nového Světového Řádu, muselo být nejdříve zničeno IRSKO.  Dokud se na toto díváte, nelze se hnout kupředu. Musíte říct, KDO A PROČ.  Irové poprvé vidí tuto kontrolu a jsou NAŠTVANÍ. Jdou do ulic, aby ukázali svoji sílu. Říkají NE.  Nyní začínají vidět, proč byli využíváni a zneužíváni těmi, kdo chtějí ovládnout váš svět.

Ano, těžko lze uvěřit, že mohlo být toho tolik učiněno, aby se lidská rasa dostala na nízkou úroveň, aniž by kdo pojal podezření. Bylo to chytré spiknutí. Bylo to potřeba před vámi utajit. Obrovskou roli v tom hrálo náboženství. Převzetí bylo naplánováno na koncilu v Nice, téměř před 2000 lety. Vatikán a jeho vyvolení „princové“ církve: Maltézští rytíři, atd., jsou za všemi VÁLKAMI, HLADOMORY, a EPIDEMIEMI NEMOCÍ, a vším, čím jste od té doby trpěli. Je to největší PODVOD od doby, co je Člověk na Zemi.   Nenechte se oslepit veškerou  tou pompou a ceremoniemi; je to kamufláž, určena k tomu, aby byl skryt pravý záměr.

Monday, 2 March 2015

Czeck - Montague Keen – 1. března, 2015

Montague Keen – 1. března, 2015

Bylo dosaženo pokroku, moje drahá. Jsme vděčni všem těm osvíceným lidem na světě, kteří obklopili Londýn láskou a  světlem. Toto snažení si vyžádá čas a úsilí.  Vím, že v duši víte, co se po vás chce. Je to velmi důležité. Výsledky vaší snahy budou zřejmé všem obyvatelům Země.  I když si nemusíte být plně vědomi důležitosti toho, co je od vás žádáno, prosím, zúčastněte se toho. Každá duše hraje důležitou roli při záchraně planety Země. Musíte ochraňovat a aktivovat MŘÍŽKU, abyste ochránili Zemi. 

Ley linie musí být udržovány čisté od temné kontroly. Aby energii zabránili proudit z ley linií směrem k lidstvu, temná strana požaduje VÁLKY, TRAUMATA, STRACH a ZNEUŽÍVÁNÍ. Kdykoliv vidíte satanistické zneužití, vězte, že je to pečlivě naplánováno, zejména v oblastech, které jsou pro ley linie důležité. Ti, kdo chtějí převzít vaši planetu, potřebují pít krev a jíst maso, zejména z malých dětí.

Komentář od Veroniky

[Setkala jsem se s jednou rodinou se třemi dívkami, které rodily děti pro obětování. Ta děvčata byla odváděna do domů některých velmi důležitých lidí, kteří pak děti rituálně  obětovali. Bylo to asi před 30 lety.

Mluvila jsem s mnoha dalšími, kteří vyprávěli o stejných zkušenostech. Ale sílami, které byly u moci, mi nebylo dovoleno tyto praktiky odhalit.]

Veroniko, já jsem se tě pokoušel o takových praktikách informovat. Nelze je ignorovat. Nevinné děti  denně čelí brutální smrti, všude na světě.  Můžete být v takové situaci spokojeni? Nevinní potřebují a zaslouží si vaši ochranu.

Connecting the Dots -Seeing the Larger Picture by Bradley Loves  (Spojování souvislostí a vnímání většího obrazu  - Bradley Loves)

Ti, kdo se potřebují připravit na to, že budou muset spěšně opustit planetu Zemi, v případě, že by jejich pokus o převzetí Země nevyšel (a on nevyjde), jsou rádi, že s vaší pomocí mohou zničit Ukrajinu a Rusko, aby si tam zajistili únikovou cestu.  Není náhoda, že v té oblasti byly vytvořeny problémy. Oni nejsou schopni ukázat milosrdenství, ani vůči svému vlastnímu druhu.  Klidně zabijí své vlastní, když vystoupí z řady. Na obou stranách života je požadováno a oceňováno, abyste se zúčastnili záchrany vaší planety.  

Moje drahá, se zájmem jsem sledoval, jak jsi zkoumala průběh různých pokusů o převzetí kontroly nad planetou Zemí, atd. Viděl jsem, jak tě rozrušilo, když jsi četla o tom, co bylo připraveno v r. 11 200 před n.l.,  aby se zajistilo, že v dnešní době  budou na  Zemi k dispozici vědomosti. Dal jsem ti tuto informaci na seanci před čtyřmi lety, takže bylo vzrušující, jak jsi se tím přebírala.

Ano, moje drahá, přípravy na tuto dobu byly činěny před všemi těmi mnoha léty. Předci věděli, že jednoho dne ve vzdálené budoucnosti bude tato informace zapotřebí. Nic se neděje náhodou. Byl to záměr, aby to bylo nalezeno.  Nastal čas dovědět se pravdu o různých rasách, které žily na Zemi, a o těch, které se pokoušely ji převzít, aby ji měly pouze pro sebe, jako je tomu dnes. 

Pečlivě pozorujte ty, kdo volají po VÁLCE. Každým dnem vám předkládají víc důvodů, proč válka musí být. Ale neřeknou vám, že jejich samotná existence závisí na tom, aby byla další válka. Zničili mnoho zemí a zabili tisíce lidí. Je jim to jedno. Pohání je pud sebezáchovy. Je před vámi ukrýváno, kdo doopravdy jsou, oni pouze něco říkají, kdo jsou. Ti samí lidé se objevují znovu, použijí jiná těla a identity. Ale je to stejné ZLO, v novém obalu.

Vše, co vás učili, je založeno na LŽI. Nechtějí, abyste se někdy dověděli pravdu.  Probudit se a zjistit pravdu není jednoduché, ale nelze ztrácet čas.

Jak se lidé hromadně probouzejí, vlády proti nim podnikají akce. V USA chce vláda masové očkování populace. Jste si plně vědomi toho, co vše tam může být přidáno, aby byli lidé utlumeni. Ptejte se, kdo za tím plánem stojí. Hledejte pravdu. 

Také irská vláda se uchýlila k drakoniánským opatřením. Protestující byli uvězněni. Od koho přijímá příkazy Enda Kenny, irský premiér?

Lidé Irska povedou cestu ke světlu a pravdě,  KMEN DANU nebude umlčen. Nastal čas, aby se stali tím, kým doopravdy jsou. Bude to první krok k odhalení pravdy, která byla před vámi skryta. Je to pro irský lid důležitý čas. Pravda o nich odemkne vše, co bylo před lidstvem skryto.

Když bude odhalena pravda, svět se posune obrovský kus kupředu. Nebude již žádný důvod k válce. Lidstvo se spojí jako jeden celek. Je to příležitost vytvořit RÁJ NA ZEMI. Tak to  bylo zamýšleno. 
Prosím, posílejte lásku a světlo těm nádherným dětem z Hampsteadu, Londýn, které si zvolily, že se vrátí na Zemi, aby odhalily, co se děje, s cílem ochránit druhé před stejným osudem.

Posílejte lásku a světlo do Londýna, a všem kdo tam žijí, a také ley liniím, aby uvolnily svoji energii a zabránilo se tak potlačování lidstva. 

Pamatujte také na ty, kdo trpí v rukách utlačovatelů. Oni také potřebují vaši pomoc. Vysílejte lásku, kdykoliv je to možné. Vězte, že NIKDY není žádný důvod k válce. Slyšeli jste opakovat stejné lži, znovu a znovu. Pouze pojmenování hlavní postavy, která představuje NIČENÍ, se mění. Stále je to stejný vzorec. Nenechte se znovu ošálit. 

Vaše probouzení oslabuje moc vašich nepřátel. Oni se nikdy nemohou pozvednout ze třetí dimenze, takže se vás také snaží zachytit ve 3D. Mějte se před jejich plány na pozoru a vyhněte se jim. Nepřijímejte nic, co je vám předkládáno jako důležité. Dělejte své vlastní výzkumy. 

 Veroniko, útoky se zintenzivnily. Chápeš, proč tomu tak je. Ti, kdo nechtějí, aby byla odhalena pravda, vždy útočí na zvěstovatele. Je útočeno na ty, kdo odhalují pravdu. Mají finanční problémy, zdravotní problémy, jsou zastrašováni jejich přátelé. Ty útoky mají různé podoby. Psychické útoky, které způsobují bolesti a utrpení, jsou jejich oblíbenou metodou. Zabíjejí beztrestně.

Lidstvo postupuje do světla. Práce na Londýně, a odstranění všeho co je temné a zkorumpované, je podstatná.

Veroniko, moc se přetěžuješ. Vyčleň si na výzkum více času a zvolni tempo. Víš, že není možné odpovídat na všechny ty mejly, lidé to pochopí.

Společně, moje drahá, pomůžeme ukázat cestu.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.     Translator: Zelmira

interview

mv

mv

interview