Vladimir Putin

Friday, 31 January 2014

26:01:2014

Montague Keen – 26. leden  2014

PRVNÍM KROKEM JAK SE NĚKAM DOSTAT JE ROZHODNOUT SE,  ŽE NEZůSTANETE TAM KDE JSTE
Anon

Veronika i já jsme  šťastni a vzrušeni, že se nám podařilo  shromáždit tolik lidí ze všech koutů světa, abychom  obnovili Božskou Energii Planety Země. Jsme hluboce vděčni všem,  kdo pohotově reagovali a vyjádřili přání  sejít se jako jedna velká rodina světla a lásky.Vybrali jsme datum: neděle, 2.  února 2014. 

Žádáme vás, abyste se shromáždili za úsvitu anebo při západu slunce: pokud možno, při obou příležitostech. Shromážděte se na posvátných místech anebo si zvolte meditaci. Používejte vaši mysl jakýmkoli vhodným způsobem,  aby se docílilo uvolnění energie.  Dokonce ani nemusíte  vstát z postele, protože vaše pozitivní myšlenky se přidají k hromadné energii, která je potřebná. 


Jsme si vědomi toho, že svítání  a západ slunce se na různých místech odehrává v různých časech, ale toto jsou nejdůležitější doby dne, v nichž je třeba provést toto jedinečné cvičení. Veronika a jeden nebo dva její pomocníci pojedou do Glastonbury na západě Anglie. Modlí se za dobré počasí. Pokud by mělo dojít k pokusu zabránit vám dostat se na tato místa, nevadí, buďte poblíž. Můžete využít vaši mysl, vaše vědomí, abychom dosáhli náš cíl. Veronika má starost, že nebylo možné odpovědět všem.

Mark  vydá pokyny ve své dnešní zprávě. Každý z vás je důležitý. Každý může přispět. Nestojí  vás to nic, pouze váš čas. Je tak nádherné, že se zapojilo tolik zemí, které se chtějí   zúčastnit. Vytvořili jsme obrovskou rodinu stejně smýšlejících lidí. To je poprvé. Ujišťujeme vás, že je to památná událost,  která překonává všechny bariéry jazyka či víry. Společně můžeme  přinést změny, po kterých vaše planeta volá. Jste architekty budoucnosti. Tato událost vstoupí do  dějinného folklóru a bude se o ní vyprávět v následujících generacích  znovu a znovu. Nemohu dostatečně zdůraznit důležitost této akce.

Radujte se když se sejdete. Vytvořte silný energetický vortex, všichni, ať vzduch naplní láska a smích, když se sejdete v míru a harmonii.  Toto je jenom první z mnoha podobných událostí.Máme v úmyslu  to odteď pořádat pravidelně. Vyšlapeme cestu, vždy pracujíc společně,  abychom vytvořili mír a spravedlnost, když, bohužel, nyní žádné nejsou. Ať věk není žádnou překážkou,  protože nikdy nejste příliš staří nebo příliš mladí na to, abyste dokázali zázraky, protože o to se toho dne budete snažit.   

Prosím, abyste si udělali čas přečíst, co Mark pečlivě pro vás připravil jako úvod  k velké důležitosti  ley linií. Uvítejte a obejměte Mága Ley Linií.  Ať je s vámi,  aby vás provázel a podpořil váš zájem o tato nejposvátnější místa a o ley linie,  které je takovými dělají. My v nefyzickém světe  se k vám v ten velký den připojíme, když si vezmete za úkol zachránit vaši planetu, takže  budoucí generace se budou moct těšit ze života na Zemi. 

Spolu  to uskutečníme. Obě strany života budou spolupracovat jako nikdy předtím. Úžasní lidé,  kteří dobrovolně věnujete svůj čas,  aby naše snahy mohli sdílet všichni, ujistěte se prosím, že ve všech zemích  znají  datum a čas, aby mohlo být vše zorganizováno. Pamatujte, že spolu jste silní: je vás 99%, takže vás nelze zastavit. Jste probuzeni. 

Moje drahá, příští neděli nebudeš moct se mnou psát, protože se zúčastníš  obřadu obnovení Ley Linií. Užívej si, že budeš se stejně  smýšlejícími lidmi.

Moje láska Tě povede, jako vždy. Tvůj oddaný Monty

Website: The Montague Keen FoundationPROJEKT LEY LINIE
 AKTUALIZACE PRO 26. LEDEN 2014

Oznámeni data

Nadace  s radostí oznamuje, že první datum společné modlitby a meditace  určené pro uvolnění energetických bloků a posílení zemských ley linií se bude konat  v:

Neděli 2. února 2014


Pozvání  platí nejenom pro všechny ty z více než 60 zemí kteří napsali,  že se chtějí zúčastnit této akce, ale i pro ty,  kdo čtou tuto zprávu poprvé.  Všichni jsou velmi vítáni, aby se připojili k této klíčové události.

Pokud jde o načasování, začíná se stále jasněji potvrzovat, že doba  před a po tom,  co je slunce nízko nad obzorem ( tj. za svítání a při západu), ať je slunce na nebi vidět či nikoliv, je nejoptimálnější dobou dne.

Samozřejmě, toto doporučení nevylučuje,   abyste se tomu věnovali v jinou denní dobu.  Pouze to znamená, že z níže uvedených důvodů se zdá, že posvátné stezky  více reagují v podmínkách rozbřesku či stmívání. Protože čas místa rozednívání a stmívání se bude měnit  podle zeměpisné polohy každého účastníka, můžete si představit,  že akce bude představovat přetrvávající a stoupající vlnu vědomého léčení,  když se Země otáčí ve své ose  od západu na východ. Protože den začíná v oblasti Pacifiku a na Dálném Východě, představujte si, že jsou posvátné křižovatky  permanentně osvětleny obrovskou září jak se bude postupně každý blok uvolňovat.   Taková posloupnost  umožní, aby světlo  průběžně  procházelo a postupovalo po posvátných liniích jak bude den pokračovat, směrem na západ. Tento obraz  dává novou interpretaci biblickému verši: „Jak bude světlo přicházet od východu a svítit směrem na západ, takový bude příchod Syna člověka.“ (Matouš, 24:27 ).
Jaké důkazy inspirují toto nejvhodnější načasování? No, je známo, že  mnišští templáři  12.  století (kteří založili řád cisterciáků a měli povážlivé znalosti o „solních liniích“), začínali svůj den modlitbou ve 4.00 ráno (1), pravděpodobně aby se využil účinek „stoupajícího slunce“, který pak optimálně  naplní posvátné linie.  Ve středních severních šířkách během letního slunovratu, může být zpravidla východ slunce  očekáván kolem 5.00. Naopak, při zimním slunovratu,  se slunce neobjeví dříve než kolem 8.30 ráno. V obou případech  vstávali templáři před sluncem, a uprostřed zimy se ve studeném klášteře  modlili  přibližně čtyři a půl hodiny před východem slunce. To je výjimečná oddanost věci,  ale jistě se tak dělo z nějakého důvodu.  

Ještě dnes, s ohledem na tuto tradici, se mnoho bohoslužeb koná buď brzy ráno anebo v pozdním odpoledni daného dne, a to v masovém měřítku;. Také stojí za povšimnutí, že za nejuctívanější část každého  svatostánku  jsou považována kněžiště;  ta jsou obrácena k východu,  protože to je směr kde vychází Slunce v současném cyklu otáčení Země.

Začátkem devadesátých let 20. století proutkař, patřící k Addlestonské Historické Společnosti v Anglii publikoval mnoho zajímavých pozorování týkajících se tzv. účinků přechodu Slunce (Solar Transition Effect).    Jak ukázalo pozorování tohoto objevitele v průběhu opakovaných  měření na různých místech, velikost ley linií a tudíž jejich kapacita, významně závisí na poloze Slunce.

„ Všechny  tyto linie byly měřeny  za úsvitu, a všechny tři  zvětšily svoji velikost  od šesti do dvanácti kroků…zdá se,  že je to účinkem slunečních paprsků, které procházejí přes energetické linie horizontálně…

Přišli jsme těsně předtím k místu, které jsem nazval „západním oknem“  a zjistil jsem, že  ley linie mají normální šířku. Potom, zcela náhle, se rozšířily na ohromných 212 kroků! Opravdový geomantický koridor!

Efekt západu a východu  se zdá být velmi důležitý. Je to něco jako  velký stabilní  puls, sledující svého pána jak se pohybuje kolem Země k západu.  Nikdy se nestane, aby tento věčně se pohybující kruh někde na planetě nestimuloval ley linie k aktivitě. „

Celý článek lze najít na…. http://www.ahsoc.fsnet.co.uk/soltrans.htm


Tady je další relevantní příklad ze světa přírody. 7. října 2011, domácí kohout ráno poprvé zakokrhal přesně v 6.00, asi 25 minut poté co bylo Slunce 18 stupňů pod místním obzorem - jde o tzv. „astronomický soumrak“. Slunce vystoupilo nad obzor v 7.30, ale kohout cítil první svým jemně smyslovým zrakem vycházející fotony  o 90 minut dříve. Nejsme si jisti jak se to děje, ale intuice nám silně říká,  že  ley linie hrají obecně zásadní roli v tomto přírodním dění,  jako je stěhování ptáků.  

Je to jakoby Gaia byla zvlášť posílena Sluncem v nízké poloze. Zdá se, že její ley linie se během tohoto slunečního úkazu odehrávajícího se dvakrát denně, roztahují a zvětšují co do energetické a informační kapacity.  Takže, když  energetické stezky takto minimálně zdvojnásobují svůj objem,  není to vhodný čas, abychom je očistili od nechtěných energií a nahradili je  září soucitu? Je to doba,  kdy je Země mnohem citlivější na impulsy,  aby je přijímala a reagovala  na ně?

Abychom podchytili vhodnou dobu rozšíření ley linií  pro účely této meditace, bylo načasování pečlivě zváženo na základě „astronomického soumraku“. Je to bod,  kdy je Slunce dostatečně nízko pod obzorem, aby bylo vidět pouhým okem i nejslaběji svítící hvězdy. Obecně může též být popsán jako přechodní doba,  kdy se  nebe prosvětluje před východem slunce (rozbřesk) anebo kdy tmavne před  západem slunce (stmívání).  Je to okamžik,  kdy Slunce aktivně reaguje s vyšší  atmosférou a s částečkami,   plovoucími ve vzduchu- přírodními nebo vytvořenými člověkem, někdy  vytvářejí  obdivuhodné  ranní či večerní červánky. 

Každý, kdo pozoroval dramatický rozbřesk či soumrak ví, že jsou to pro oko i duši velmi silné okamžiky.

Dotčeného data se bude rozsah astronomického soumraku pohybovat mezi 1 1/4  a 4 hodinami, v závislosti na zeměpisné šířce.  Toto zvláštní období tedy dává možnost „oknu příležitosti“ aby uchopilo rozšíření ley linií pro účely této meditace.


Tak například, když se nacházíte na 40. severní rovnoběžce a chcete se zúčastnit ranní akce, kdy slunce dejme tomu vychází v 7.11 místního času, rozsah akce by mohl začínat 75 minut předtím, tj. v 5.56 místního času. Nemůžeme si být jisti, ale ti, kdo jsou  ve vyšších zeměpisných šířkách jsou zřejmě příznivěji umístěni tak, že mohou zažívat delší dobu rozšíření ley linií vzhledem k rozsahu soumraku.


 Pozn. pro ČR a SR: (pozn. překl.)

Česká republika a Slovenská republika se nacházejí velmi přibližně mezi 48. stupněm a 51. stupněm severní šířky. 
Znamená to, že okno  příležitosti pro tyto zeměpisné šířky potrvá přibližně  100 minut před východem Slunce a 120 minut před západem Slunce.
V České republice v neděli,  dne 2. února  2014 slunce vychází v 7.32 hod., zapadá v 16.56 hod.
Okno příležitosti při východu slunce se tedy otevírá cca v 05.52 hod.
Okno příležitosti při západu slunce se otevírá cca v 14.56 hod. 


Jak hlásil addlestoneský proutkař, zdá se, že ley linie se vrátily do své původní šířky asi 30 minut po západu slunce a přibližně 40 minut po východu slunce. Když vezmeme v potaz templáry, první kohoutí zakokrhání a ranní mumraj obecně, lze se s  velkou pravděpodobností domnívat, že nárůst ley linií do maxima trvá déle  než následný propad do normálu.  Proto by účastníci měli počítat s dostatečným pokrytím před úsvitem a po západu.  

K dalšímu zvážení

Tato první akce  byla označena jako „jednotná“ doba modlitby, meditace anebo energie myšlenky,  věnované ley liniím. Ale „jednotná“ je pouze v tom, že se bude odehrávat nepřetržitě a postupně  v průběhu jednoho dne  a nikoliv „najednou“- vzhledem k různým světovým časům.   Předpokládá se, že účastníci se především zaměří na jejich vlastní oblast či okolí,  které by měly mít užitek z místního přechodu slunce, jak jsme napsali dříve.  Ale, dodatkem k uvedenému,  možná byste chtěli zvážit,  že se připojíte k dodatečnému scénáři který je tento:

Co když je na Zemi místo,  které za podmínky, že by se na ně hromadně zacílila  dostatečně  milosrdná energie v  době  nízkého postavení Slunce, by vyprodukovalo nesmírnou milující odezvu  po celé planetární síti ley linií?  V podstatě by to mělo být místo velké citlivosti.  Existuje takové místo a pokud ano, kde je?

Během zkoumání tepny Michaela a Marie v jižní Anglii, Hamish Miller a Paul Broadhurst vyvodili toto (2):

„ Tak, ve smyslu univerzální tradice, Merkurova hůl (Caduceus) je symbolem přírodních energií pracujících v lidském těle. Pokud je sama Země velkou bytostí, jak to chápou staré moudrosti a teorie o Gaii v moderní vědě, hermetické pravidlo zní: „jak nahoře, tak i dole“.To by se mělo vztahovat i na tělo planety. Je to pouze záležitost měřítka“.

Z důkladné implikace tohoto prohlášení vyplyne, že sama Země má určitá energetická centra nebo čakry, které odpovídají čakrám v lidském těle. Víme a chápeme podle naší vlastní bytosti, že jedna čakra je nadřazena  druhým, která intenzivně  podněcuje, přenáší a přijímá proud lásky – je to srdeční čakra.  Lze ji zjistit kyvadlem či proutkem, i vyfotit.  Když vycházíme z toho, že lidé jsou dětmi Země a že se s ní propojujeme naším srdcem, zdá se rozumné myslet si, že Matka Země má také srdeční čakru.  Ale kde je?

Robin Heath, autorita v megalitické astronomii a kultuře, který se obzvláště zajímá o linie a posvátná místa ve Walesu (3), rozeznal to, co bylo relativně nedávno označeno jako osa Michaela a Marie v západní části tohoto zarovnání, a co bylo víc známo pod svým starším prehistorickým názvem ve své východní části.

„Nejznámější zarovnání v Británii je nepochybně také nejdelší čára, kterou lze nakreslit napříč Anglií. Nyní je známa jako Michaelova linie, kvůli množství kostelů sv. Michaela po její západní délce, tato linie běží 240 mil z Cornwallu do východní Anglie.  Ve východní části může být známa pod svým ještě  mnohem starším názvem- Icknieldská cesta.  Linie prochází přes, anebo velmi blízko takového množství důležitých historických a přírodních míst, že to má význam který nelze  ignorovat.„

Takže, původ a stáří tohoto zarovnání jsou nepochybné. Robin, který položil důležitou otázku: “ Ovládá člověk krajinu, anebo krajina ovládá člověka?“  také vypozoroval, že tato stará linie je stále velmi aktivní a stále se vyvíjí. (4)

„Linie  uchovává změny v sociálních mocenských strukturách, a zdá se, že tento proces stále pokračuje. Skutečně, zkoumání linie vede k domněnce, že v relativně nedávně době byly na tomto zarovnání umístěny nové mocenské body.“
Kruh o průměru 20 mil zahrnuje v sobě  skupinu šesti nejpopulárnějších starých památek v Británii, včetně světoznámého Stonehenge, Glastonbury a Avebury; pět těchto míst   leží v nejsevernějším oblouku tohoto kruhu. Osa Michaela- Mary, nebo Icknieldská cesta, přetíná tento kruh přesně  v polovině. Stará a historická města Bath a Bristol se nacházejí v dolní části kruhu. 

Hamish Miller a Paul Broadhurst dále vysvětlili dynamiku uzlů nacházejících se v této koncentrované zóně posvátné energie:

„ Dva hadi ovíjející se kolem hole měli opačnou polaritu. Byl zde had slunečního Michaela a byl zde had „měsíční“ Mary. Vyznačují místa jako Hora Sv. Michala, Glastonbury, Avebury a všechny další  uzlové body,  čakrové body podél linie hole sv. Michala? Možná,  že přesun pozornosti  od Avebury,  aby se později soustředila na Glastonbury v dobách křesťanství, ovlivnil  rozvoj evolučního pokroku lidstva, jak se  časový cyklus pohnul  a do hry přišly jiné kosmické impulsy.  

... Avebury bylo pupkem, hlavním symbolem všech zrození. Místo setkání mezi nebem a Zemí, bylo to kosmické centrum, z něhož byl  vyživován svět… Ale místo samotné, a jeho duchovní následník Glastonbury,  stále působí svými hlubokými vzpomínkami na svůj původní účel. „

Dle místních tradic  se povídá, že St. Josef z Arimateje přišel do Británie jako obchodník s kovy hledající cín, a doprovázel ho  chlapec Ježíš. Je zajímavé si všimnout pravděpodobnou trasu,  kterou přijela svatá rodina do Británie po moři z Fenície přes Francii, a pak Galii. Diodorus Siculus uvádí podrobnosti,  že cín vytěžený  v Cornwallu byl odvážen na ostrov zvaný Ictis, který byl za odlivu spojen s pevninou; obecně  se má za to,  že to byla Hora Sv. Michala,  protože ten popis  dnes perfektně sedí. Pokud by tomu tak bylo, jejich příjezd by se byl uskutečnil na uzlu o kterém je známo, že se v něm protínají  čtyři hlavní tepny ley linií – Michael-Mary a Apollo- Athéna.   Existují další možní uchazeči o Ictis, včetně Falmouth-u, Looe Islandu, ostrova Wight (tehdy zvaném Vectis) a dokonce Glastonbury (tehdy posvátný ostrov známý jako  Avalon).

Založení  křesťanského duchovního úřadu v Glastonbury je víc než jenom tradice nebo folklór. Svědectví o takovém raném předkřesťanském nebo keltském „kostele“   v Avalonu nalezneme v dopise Sv. Augustína papeži Gregorovi  (600 A.D.) kde se uvádí:  

“V západních končinách Británie se nachází  jistý královský ostrov velkých rozměrů, obklopený vodou, překypující všemi přírodními krásami  a vším  potřebným k životu. V něm první novici katolického zákona, s  nimiž se Bůh seznámil již předtím, našli kostel postavený ne dovedností lidskou, ale rukama samotného Krista, pro spásu Jeho lidu. ”
(Epistolae ad Gregorium Papam)

Glastonbury je také začleněno do Artušovské tradice. Záznamy glastonburského opatství  uvádějí, že tam byl pohřben král Artuš  v roce A.D. 540.  Také, že jeho ostatky    a ostatky královny Guinevery byly  vyzvednuty  a pohřbeny do nového kostela. Navíc se říká,   že každý z dvanácti rytířů Kulatého stolu prohlašoval, že pochází z rodu Sv. Josefa z Arimateje. (6)

Je tedy Glastonbury místem zemské srdeční čakry? Mnozí věří že tomu tak je,  s ohledem na jejich vlastní spirituální cesty.   Božské energie milosrdenství, které zde byly v minulosti ukotveny Ježíšem, Sv. Josefem z Arimateje, Máří Magdalenou a dalšími,  jsou stále velmi výrazné a čekají aby byly sklizeny.
Během 80-tých let dvacátého století  vizionář Robert Coon vypracoval zajímavou  mapu Země.  Na ní identifikoval dvě tepny ley linií obepínající celou zeměkouli, které odpovídají mnohým  nejposvátnějším místům Gaie.  Jedna stezka byla mužská a druhá ženská.  Společně byly pokřtěny jako „Duhový Had“. Bylo zjištěno, že část  ženské tepny protínající britské ostrovy se zarovnává s koridorem Michaela- Mary- Icknieldu. Jako další krok se Robert pokusil určit sedm čaker Země. Zajímavé je, že čtvrtou,   srdeční čakru umístil do Glastonbury a Shaftsbury – obě místa se nacházejí v kruhu o průměru 20 mil.

Tak,  co se dá podniknout s touto vysokou koncentrací důležitých posvátných míst, silových v nejvyšší náboženské tradici, bohatých na historii a přes které procházejí hlavní světové ley linie? Může to být všechno náhoda? Je, samozřejmě, na každém, aby si to dal dohromady.

Pro ty, kdo chtějí dát svoji  další energii milosrdných myšlenek této posvátné části světa, máme zde podrobnosti o nízkém postavení Slunce toho dne:

 východ  07:46 GMT  (8.46 SEČ)
 západ  17:05 GMT  (18.05 SEČ)
 Astronomický soumrak  trvá 120 minut


Flexibilní přístup

Je mnoho způsobů jak provést tuto meditaci. Někdo dá přednost tiché modlitbě anebo hluboké meditaci a bude vizualizovat obraz ley linií naplněných světlem.   Jiní budou lépe hloubat nad věcí při pobytu v přírodě. Jsou tací, kteří si budou přát zůstat uvnitř a  budou se věnovattechnické stránce ley linií a souvisejících témat, aby učinili pro sebe nové objevy. Ať  si přejete  navštívit vaše oblíbené místo rozjímání anebo jednoduše zůstanete doma, pracujete ve skupině anebo sami, volba je zcela na vás. Pro každého je zde něco.   

Bez ohledu na to, jakou metodu preferujete a v jaké se cítíte nejpohodlněji, jde o to, abyste dávali energii milosrdné myšlenky a zájmu těmto posvátným stezkám.  Čím více pozornosti jim bude dáno, tím více vědomého světla je naplní. Staré přísloví.. že na myšlence záleží, znamená v tomto případě velmi mnoho.

A nakonec – úspěšný příběh

Tento týden nám dvojice,  žijící v malé vesnici v Černém Lese, v jižním Německu, která je součástí léčebné skupiny, dala vědět o velkém úspěchu při uvolnění energií uvězněných na křižovatce tří linií a na místě kláštera.  Skupina se snažila bez úspěchu asi 10 let.  Konečný průlom se povedl před 3 týdny – přesně v době,  kdy Monty  vyslal výzvu k práci na ley liniích! Všem zúčastněným gratulujeme! A tak všem,  kdo se rozhodnou zúčastnit se v neděli 2. února 2014, nadace přeje úspěch v jejich úsilí.      

Do příští aktualizace…
Mark

Reference
[1] The Knights Templar Revealed : The Secrets of the Cistercian Legacy – Alan Butler and Stephen Dafoe (Templar Books, 1999)
[2] The Sun and the Serpent : An Investigation into Earth Energies – Hamish Miller and Paul Broadhurst (Pendragon Press, 1989)
[3] Bluestone Magic : A Guide to the Prehistoric Monuments of West Wales – Robin Heath (Bluestone Press, 2010)
[4] Powerpoints : Secret Rulers & Hidden Forces in the Landscape – Robin Heath (Bluestone Press, 2005)
[5] Did Our Lord Visit Britain as they say in Cornwall and Somerset – Rev. C.C. Dobson : (Covenant Publishing – First Published, 1936)
[6] St Joseph of Arimathea at Glastonbury – Lionel Smithett


 překladatel: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview