Vladimir Putin

Monday, 31 August 2015

Czech -- Montague Keen – 30. srpna, 2015

Montague Keen – 30. srpna, 2015
Ve vašem světe dochází k nádhernému probouzení. U vašich vládců to způsobilo  zděšení. Tlačili své plány vpřed, ale mohu vás ujistit, že bez ohledu na to, jak se budou snažit, nebudou úspěšní.  K tomu, aby převzali Zemi, NEDOJDE.  Vyzkouší všechny triky ze své KOUZELNÉ SKŘÍŇKY, aby vás oklamali a abyste přijali je a jejich plány. Vždy jsem vám říkal, že porážku nepřijmou lehce. Když je 99% odmítne přijmout, bojovat za ně, zabíjet pro ně a sloužit jim a jejich ďábelským plánům, nezbude jim nic jiného, než opustit Zemi.

Září přinese mnoho problémů, kterými se budete muset vážně zabývat. Kabala udělá významný pokus, aby pokročila se svými plány na převzetí Země. V září se mějte na pozoru, a nic nepřijímejte lehce, aniž byste to zkoumali. Připravte se, abyste byli připraveni na všechny eventuality. STRACH byl vždy jejich nejmocnější zbraní. Pokusí se vás vystrašit, abyste byli poddajní. Vaše budoucnost není o tom, abyste jim sloužili. Vaše budoucnost je o objevování toho, kým jste a jaký je váš úkol v Přechodu. Pracovat společně, abyste vytvořili svět, kde jsou mír a láska hnací silou, která způsobí,  že lidstvo bude žít společně v harmonii. Nikomu již nebude dovoleno, aby znovu ovládal lidstvo. Celé lidstvo bude žít v míru.

Zlo, kterému se téměř povedlo vytvořit JEDNOTNÝ SVĚTOVÝ ŘÁD, zmizí beze stopy. V budoucnu nemá msto. Nyní je můžete jasně vidět jako PARAZITY, kterými skutečně jsou, můžete vidět, jak využívali lidstvo jako POTRAVU a ENERGII, aby oni mohli na Zemi přežít.  Sundejte si růžové brýle, zapomeňte na všechno, co vás naučili a co z vás udělalo otroky, protože nikdy nebylo v plánu, abyste se stali otroky.

 My, v Duchu, jsme těžce pracovali, abychom vám pomohli otevřít se a VIDĚT,  komu otročíte, a jak vám vnucují tzv. ZÁKONY. Nepotřebujete je, nikdy jste je nepotřebovali. Vizte všechna náboženství taková, jaká jsou: ovládají vás za pomoci STRACHU a  není v nich ani kousek pravdy.  Vezměte si zpátky kontrolu nad vašimi životy. Odmítejte geneticky modifikované potraviny. Odmítněte  se nechat otravovat vodou, kterou pijete a vzduchem, který dýcháte.  Ptejte se, proč vám to vaše vlády dělají a vy ještě za to platíte!

Přestože se může zdát, že se vše proti vám spiklo, existují dobří lidé, jako Harald Kautz-Vella, kteří vystoupili do popředí, aby s vámi sdíleli své znalosti. Farmaceutický průmysl byl vytvořen, aby vás učinil závislými na lécích, na těch samých, které vám v životě vytvářejí problémy. Nepotřebujete je. To vše bylo vytvořeno, aby byl lidský život kratší a aby byli lidé vyhubeni. Oni chtějí poslušné otrocké roboty, kteří jim budou vždy k dispozici. 

Měli byste okamžitě odmítnout zúčastnit se jejich hrátek. Vyšli jste z vězeňské kobky, ve které jste žili a nyní ji vidíte v pravdivém světle. Vše na Zemi bylo vytvořeno, aby vám házelo klacky pod nohy a to vše vytvořila Kabala, aby si zajistila svou existenci na Zemi, a aby si zajistila, že jim budete sloužit. Vše, co mají, si vzali od vás, a nikdy s vámi neměli slitování. Nemějte výčitky, když řeknete:“ Dost, beru si právem zpět to, co mi patří“.

Vaší prioritou číslo jeden by mělo být okamžité ukončení všech válek. Musí být obnoven mír, aby lidé nemuseli v zoufalství prchat. Bylo to naplánováno, protože Kabala chce zničit Evropu.  Nestarají se o to, jaké utrpení jejich plány přinesou. Hlavním motivem je vždy,  CO JE V SOULADU S JEJICH PLÁNEM NA NASTOLENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU.  Mají radost, když mohou zabít několik tisíc těch, které nazývají Bezcennými žrouty. To vše bude jasné, když vystoupíte z izolovanosti. Tehdy s uvědomíte, že vlastně jste pány své budoucnosti. Dobří lidé  udělali svůj domácí úkol a naučili se, jak si nejlépe zajistit plnohodnotné potraviny a energie, atd. A chtějí se s vámi o to podělit.

Založíme naše Centra. Bohužel, Kabale se podařilo pozdržet založení našeho prvního v Irsku. Když bude dostatek peněz, dáme se do toho. Kabala je schopná zajistit, aby lidé, kteří jsou stále ve třetí dimenzi, napadali vše, co nechtějí. Takoví lidé jednají nevědomky jako agenti Kabaly.  Zbavit se třídimenzionálního uvažování je pro mnohé z vás těžké, bojíte se vidět to v pravém světle.  My bezpochyby zvítězíme. Je zapotřebí usilovné práce a trpělivosti.

Má drahá, tolik si toho prožila. Nezapomněl jsem, že přesně před rokem byl tvůj život byl málem zničen těmi, s nimiž jsi cestovala do Irska. Nebyli jsme připraveni přijmout tě do světa Ducha, takže jsme museli zabránit tomu, aby jejich temné skutky byli úspěšné. Máš mnoho co na práci, má drahá, a zvládneš to.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky: 

Ohledně práce s ley liniemi v Irsku vám doporučuji podívat se na videa s Haraldem Kautz-Vellou, abyste pochopili, jak jsou ty ley linie důležité. Tuto posvátnou energii musí převzít lidé zpět, aby sloužila lidem.  Jeden muž z Irska se nabídl, že povede skupiny těch z vás, kteří chcete tuto práci dělat. Bude mít z toho užitek celá Země. Lidstvo vás volá na pomoc. 

Děkuji

Webpage: The Mountague Keen Foundation


Translator: Zelmira

Tuesday, 25 August 2015

Czech -- Montague Keen – 23.srpna 2015

Montague Keen – 23.srpna 2015
Má drahá Veroniko, my v Duchu, ti chceme poděkovat za vše, co jsi minulý týden udělala pro to,  aby se k lidstvu dostaly pravda a světlo. Tvá práce s Haraldem je důležitá, protože z vědeckého hlediska vysvětluje, co prosazujete a co je důležité, aby se lidstvo dovědělo a pochopilo. To, co jsme v průběhu času od mé smrti odhalili, je teď více chápáno a přijímáno. Obraz se stává jasnější a korupce a zkaženost, ohledně kterých vždy bylo podezření,  že existují, jsou nyní odhaleny ve vší své ohavnosti. Černá magie, která je všude kolem vás používána a je strategicky umísťována do černých  kostek, je nyní jako taková odhalována. Nyní vidíte, proč muselo být tolik bolesti, strachu a zabíjení, aby  byla uspokojena Temná bytost, která byla nakontaktována královnou Alžbětou I a Johnem Dee.  Ano, získala všechnu moc po které toužila, ale lidstvo do dneška trpí v důsledku jejich temných skutků. To musí přestat.  Přestane to, když se lidstvo spojí a PŘIKÁŽE, ABY TO PŘESTALO.
Buďte stateční a vezměte si svou sílu zpět.  Nedávejte ji druhým prostřednictvím hlasování, protože hlasování je součástí všeobecného systému kontroly, do něhož jste byli nevědomky vtaženi. Dělejte svá vlastní rozhodnutí. Vždy prověřujte fakta a převezměte odpovědnost za svůj vlastní život. Otevřete se svým vlastním instinktům a vaše srdce vás povede. Váš život je vzácný. Tak ho ctěte a dělejte pouze to, co je pro vyšší dobro lidstva.

Odmítejte konzumovat geneticky modifikované potraviny, protože vás to geneticky změní! Je to vážné, protože to bylo vymyšleno na zničení lidské rasy. To vše je součástí temných  plánů, jak zbavit planetu od lidských bytostí. Požadujte od svých vlád, aby vám sdělily SKUTEČNÉ PŘÍČINY  chemtrailsování. Co je jeho PRAVÝM ÚČELEM? Chtějte také vědět, proč vlády  souhlasily s prováděním tlakového drcení hornin (fracking). Mnohokrát jsem vám řekl, že LEY LINIE dodávají lidstvu energii, kterou  potřebuje pro žití na Zemi. Jelikož jsou ve vašem těle tepny, nemůžete existovat  bez toho, aniž by vaším tělem nerušeně proudila krev. Přemýšlejte ve větším měřítku. Ani ZEMĚ nemůže žít bez toku své energie.  Tlakové drcení hornin bylo vymyšleno, aby poškodilo přirozený tok energie směrem k lidstvu. Také to zničí vaše zásoby vody. Co s tím uděláte? Budete pasivní? Syndrom “Co mohu dělat?“  Nastane chvíle, kdy se probudíte a pochopíte, že ANO, můžete něco udělat a že to uděláte. Dojde k tomu, když si vezmete svou sílu zpět a začnete ji používat a odmítnete dovolit ničení Země a lidstva. Doposud jste byli pasivní a zavírali jste oči před tím, co se kolem vás děje a tím jste k tomu dávali souhlas.

Nemáte času nazbyt. Banky naplánovaly svůj „pád“ na 23. září. Je to pro ně důležité datum. Kabala vše plánuje a používá čísla:  posvátná geometrie, rituály černé magie, atd., aby dosáhla všeho, co chce. Přestaňte být OBĚTMI. Příště, když vám bude řečeno, že MUSÍTE něco udělat, jen si řekněte: prozkoumám to a sám se rozhodnu.

Lékárenský průmysl byl vytvořen, aby vás udržoval nadrogované a pasivní. Ničení lidské rasy začíná při NAROZENÍ. Miminka jsou nacpána léky pár dnů poté, co přijdou na svět a na pokračování jsou do nich cpány nebezpečné chemikálie, aby se zajistilo, že budou pasivními a poslušnými lidmi, kteří budou pracovat pro Kabalu, a budou „potravou pro děla“,  když bude Kabala potřebovat krevní oběti. Když zemřete na BITEVNÍM POLI, poskytujete svým utlačovatelům KYSLÍK. Sloužíte Temné Kabale.  Když si příště navléknete uniformu, vizte to, jaké to je a ne, jak vám říkají, že to je. Kabala CHCE a POTŘEBUJE  vaši smrt a také smrt těch, kdo jsou vám drazí. PROBUĎTE SE!

NIC NENÍ JAK SE ZDÁ. Kolikrát jsem vám tuto větu v průběhu let opakoval. Všichni ti, o nichž jste se učili a byli jste vychováni k tomu, abyste jim věřili a ctili je a sloužili jim, jsou ti, kdo vás utlačují. Vše je přesný opak toho, co je vám říkáno. Je to velmi chytré, a fungovalo to 2000 let. Čtěte práci Michaela Tsariona a dalších, kdo našli skutečnou pravdu a chtějí ji s vámi sdílet. Mnozí hledali pravdu a našli ji. Zapomeňte na všechno, co vás naučili rodiče a vzdělávací systém, protože to není pravda. Bylo to vymyšleno, aby vás to udrželo v nevědomosti o tom, kdo jste a čeho jste schopni. Znáte pravdu a víte, že se můžete osvobodit. Víte, že můžete navrátit Zemi do podoby ráje kterým  kdysi byla a znovu se jím může stát. Vyžaduje si to od vás pouze trochu úsilí.

Má drahá, vše se spojuje, přes všechny překážky, které jsou kladeny.
Tvůj navždy oddaný Monty

POZNÁMKA OD VERONIKY
Chris pilně pracoval na záznamu Haralda a mne. Vyskytly se problémy se zvukem i s kvalitou obrazu. Nicméně, nakonec doufáme, že se vše ocitne na našich webových stránkách. Chris a já máme velké plány, které, doufám, brzy uskutečníme. Jsem velmi vděčna za jeho podporu a rady. Děkuji za kapky na podporu galaktického spojení, přišly v pořádku.


Website: The Montague Foundation

Translator: ZelmiraMonday, 17 August 2015

Czech -- Montague Keen – 16. srpna, 2015

Montague Keen – 16. srpna, 2015

Několik příštích týdnů odhalí, co je pravda a co je lež.  Každým dnem je odhalována zfalšovaná historie, kterou vám vnutila církev a stát. Práce Michaela Tsariona je nepřekonatelná. Myslíte si: proč je lidstvo v trvalém stavu VÁLKY? Proč lidé tak rádi navlékají uniformy a ZABÍJEJÍ druhé a ničí Zemi, na které žijí? Věřte mi, V ZABÍJENÍ NENÍ ZÁDNÉ CTI, sloužíte pouze ZLU a KORUPCI. Naučte se ctít život na Zemi, protože všechen život je posvátný. Probuďte se a podívejte se kolem sebe. Jste nějak zodpovědní za strašlivé utrpení, k němuž ve vašem světe dochází?  Přispěli k tomu vaše aktivity? Řeknu vám, že je to velmi pečlivě připraveno těmi, kdo jsou u moci. Dnes pokračuje destrukce Evropy. Dvě světové války nepřinesly výsledky, jaké Kabala chtěla, takže dnes používají jiné metody, aby dosáhli kýženého cíle.  V září bude použito bankovnictví k tomu, aby vás srazili na kolena. Kabala nemá svědomí. Chce to, co chce, bez ohledu na následky pro lidstvo. Jak  jim můžete pomáhat, když víte to, co teď víte?  Když udržujete jejich pyramidu moci,  jste také odpovědní za ničení lidské rasy, včetně sebe.

Připravte se na změny, které začnou v září. Zkorumpovaný režim musí padnout, aby byla odstraněna všechna korupce.  Byly učiněny přípravy v souvislosti s pádem Kabaly. Objeví se nový způsob života. Proto jsme žádali o pomoc pro vytvoření Center, abychom vám mohli pomáhat naučit se  novému způsobu života na Zemi. Rychle se tomuto novému způsobu života přizpůsobíte.  Stres z toho, jak se snažíte přežít, bude odstraněn. Zapomenete na temné staré dny  korupce a kontroly. Budete se divit, jak mohlo lidstvo vůbec uvěřit takovým lžím a žít tak dlouho pod takovou temnou kontrolou. Téměř byli úspěšní ve zničení celé lidské rasy, s těmi svými chytrými plány. Nyní zjišťují, že je velmi těžké přijmout skutečnost, že selhali a že budou muset navždy opustit Zemi. Vše, co získali korupcí, jim je k ničemu. Nemohou si to vzít s sebou.


Je toho mnoho nachystáno, aby vám pomohlo přežít ten čas přizpůsobování se.  Na Zemi jsou mnozí, kteří dělají přípravy, aby byl rychle ukončen zmatek, který Kabala zanechá.  Vězte, že to, co se děje, bylo zamýšleno, aby se stalo. O tomto období bude mluvit mnoho příštích generací. Světlo,  které vytváříte, se uvolňuje, rozšiřuje a navždy odstraňuje vše, co je temné a zlé. Bude uděláno mnoho, aby se vás pokusili svést z cesty. Televize, sport a filmy budou použity, aby vás udržely v iluzi, kterou nazýváte životem na Zemi. 

Léky, očkování, atd., to vše bylo vyrobeno, aby vás udrželo pod kontrolou. Chemikálie ve vaší potravě, vodě,  vzduchu, vše k tomu přispívá. Vy všichni jste OBĚTMI toho zkorumpovaného systému. Je čas probudit se a začít to vnímat. Veďte cestu kupředu ke Světlu a Pravdě pro všechno lidstvo. Je to největší krok, o jaký kdy bylo lidstvo žádáno.  Zanechte „logiku“, které vás učili, a vraťte se do svých srdcí. Srdce nikdy nelže, ani vás nesvede na špatnou cestu. 

Neuchylujte se k náboženství, aby vás vedlo. Všechna náboženství jsou založena na LŽÍCH. Jsou to pouze systémy kontroly. Jednejte přímo s Bohem Lásky a Světla.  Vynechte všechny, o nichž vám bylo řečeno, že je potřebujete, abyste se spojili s Bohem. Nic není vzdálenější od pravdy. Nikoho jako prostředníka nepotřebujete. Je to LEŽ, která vás po generace ovládala. LÁSKA je vše, co potřebujete, abyste se spojili se Vším Co Je. Když jsem odešel k Duchu, vše bylo zcela jasné. Kabala  vezme vaše děti ve velmi mladém věku a programuje je k poslušnosti. Naplňuje je JEDY prostřednictvím očkování, které učinila povinným.  Lidstvo nemělo proti takové zločinné zkaženosti šanci. Od kolébky po hrob, v každé chvíli vás kontrolují. To musí okamžitě přestat. NIKDY jste nepoznali SVOBODU. (Jejich přežití je závislé na tom, aby vás zcela ovládali.) Odmítněte být součástí této kontroly. Jakmile odmítnete svou podporu, jsou v koncích a oni to vědí.  Tvrdě bojují, aby si to udrželi.

Má drahá, prosím, odpočívej. Řešíš problémy, které jakoby se valily najednou ze všech stran. V této době se to dá očekávat.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Poznámka od Veroniky:
Chris se velmi snažil, aby byl improvizovaný rozhovor s Haraldem Kautz - Vellou víc slyšet. Nahrávali jsme to na počítači a protože Harald mluvil potichu, bylo těžké zachytit to tak, aby to bylo víc slyšet. Harald poskytl velmi důležitou informaci, takže by bylo dobré, abyste si to poslechli několikrát, abyste to všechno pochytili. Doufám, že s ním budou  ještě další seance.

Translator: ZelmiraMonday, 10 August 2015

Czech -- Montague Keen 9. srpna 2014

Montague  Keen   9. srpna 2014

Zpráva od Veroniky:

Monty mne přesvědčil, abych se o tomto víkendu zúčastnila Konference Bases,  pořádané Milesem Johnstonem ve Wiltshiru (Anglie- pozn.překl.). Monty naléhal, abych se spojila s HARALDem KAUTZ-VELLOU. Všichni jsme ohromně vděčni Milesovi Johnstonovi, že nás upozornil na tohoto mladého muže. Harald  je vším, co si můžeme přát; je to průvodce pro dobu, kdy lidstvo vykročí vpřed do budoucnosti. Pojímá všechno. Harald je fyzik a  také studoval geologii. Je obeznámen s problémy, kterým budeme muset čelit, když začne chaos a co je nejdůležitější:  MÁ ODPOVĚDI.  Dívám se na něj jako na našeho anděla strážce, který nás tím provede.  Strávila jsem s  ním čtyři dny. Natočili jsme malý rozhovor na jeho počítači. I když zvuk není dobrý, se sluchátky můžete slyšet, co  chce říct.  Harald a já budeme spolupracovat. K mému úžasu jsme on i já zkoumali něco, co je pro nás oba důležité. Bylo mi ctí a výsadou poznat ho. Je to nádherná duše s  brilantním mozkem. Jsem moc šťastna, že ho mohu nazvat přítelem.

Poselství od Montyho:

Jsme svědky mnoha změn, které Kabala plánuje pro lidstvo. Proto bylo potřeba, abych trval na tom, že se Veronika musí setkat s Haraldem Kaut- Vellou, aby lidstvo připravili na budoucnost. Veronika a Harald v dávných dobách pracovali společně a dnes tomu bude  zase tak. Bylo dobré vidět moji drahou ženu, jak se nabíjí energií a radostí, když na konferenci potkala tolik zajímavých lidí.

Jste v Konečných Časech. Musíte zajistit, abyste měli vše, co budete během přechodu, který nyní probíhá, potřebovat. Podstatná je voda a budete potřebovat potraviny, které lze skladovat.  Připravte se duševně i fyzicky. Budete svědky toho, jak všechno co je zkorumpované a zlé, zmizí.  Ztratí nad vámi všechnu moc a kontrolu.

Na druhé straně, vy naleznete svou  sílu a jasně uvidíte, jak jste byli obelháni, až jste předali svou sílu Luciferovi prostřednictvím náboženství a politiky. Aniž jste si uvědomili, stali jste se otroky Lucifera.

Prosím, věnujte čas a úsilí projektu ley linií. Harald vysvětlil Veronice,  že je na ley liniích prováděn proces za účelem JEJICH ZNIČENÍ. Je to, jakoby  jste proťali všechny cévy ve vašem těle;  krev by vytekla a vy byste zemřeli. Stejně jako u černé tekutiny Země (nafta);  životní síla, která je v ley liniích, by ze Země vytekla. Nedovolte, aby se to stalo. Je to velmi vážné. Aby mohlo lidstvo na Zemi přežít, musí ji chránit. Naslouchejte pouze těm, kdo mluví pravdu,  ne vašim zvoleným diktátorům, kteří jsou pouhými loutkami. Vaše probuzení je velmi náročná operace, protože mnozí lidé,  kteří jsou stále v hypnotickém stavu, poslušně ctí zákony, které zavedli vaši utlačovatelé.  Chápu, že je to těžké, uvědomit si nepříjemnou pravdu o náboženství a politice. Kabala učinila vaši existenci na Zemi velmi obtížnou. Zajistili, abyste neměli čas ani energii vidět, co dělají.  Vyrovnáte se neodvratnými škodami. Vězte, že jsou mnozí, jako je Harald,  kdo  podnikli potřebné kroky, aby pro vás připravili cestu. Vše, co existuje, aby vám způsobovalo strádání a bolest, bude odstraněno. Buďte velmi opatrní ohledně toho, co přijmete jako fakt, protože je toho  nechystáno proti vám mnoho. Mnozí vám budou říkat, že všechno zapadne na své místo , ale tyto zprávy NEPOCHÁZEJÍ ze světla. V důsledku toho bylo mnoho lidí ukolíbáno do falešného pocitu bezpečí. Udělejte všechny potřebné kroky, abyste se ujistili, že jste připraveni na všechny eventuality.   

Banky padnou a vznikne nevyhnutelný chaos. To přijde ve výhledu týdnů, nikoliv měsíců. My, v Duchu, jsme zařídili, že bylo zmařeno mnoho jejich zlých plánů, jako je Třetí světová válka, ale bohužel, mnoho dalších ještě existuje. Ti, kdo vládnou vašim světem, NEJSOU Z VAŠEHO SVĚTA, pouze vypadají jako vy. Vězte, že jsou chytří a plánují podrobně. Chtějí vše co máte a doufají, že to dostanou tím, že vás vystrnadí. Snaží se způsobit vám co nejvíc bolesti a nepohodlí, jak jen je to možné.  ZNÁSILŇUJÍ A VRAŽDÍ VAŠE DĚTI. To vše přestane, když se probudíte a uvědomíte si to. Pak bude lidský život opět ceněn a respektován. Spojují se správní lidé, aby zajistili, že vše půjde tak hladce, jak jen to bude možné.

Kabala pospíchá se svými plány, protože se BOJÍ, že se další z vás probudí. Představte si to: bojí se vás! Když se vás probudí dostatečný počet,  vystoupíte z pyramidy a Kabala padne. Je to pouze domeček z karet.  Odmítněte je podporovat a uvidíte, jak zmizí beze stopy, aby se vrátili odkud přišli. Skutečná moc je ve vašich rukách.

Nebudu vás zdržovat. Poslechněte se Haraldova moudrá slova, protože on mluví pravdu.

Moje drahá, nebylo jiné cesty, jak tebe a Haralda dostat do kontaktu. Vím, že to chápeš. Budete pracovat společně. Jsem vděčný Colinovi, že se o tebe v mé nepřítomnosti dobře staral.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty

Poznámka: Video s rozhovorem mezi Veronikou a Haraldem bude přidáno na domovskou stránku v příštích dnech.


Translator: Zelmira

 Publicado a 28/06/2015

Monday, 3 August 2015

Czeck -- Montague Keen – 26. července, 2015

Montague Keen – 26. července, 2015


Řešení problémů světa je ve vašich rukách.  Mnohokrát jsem vás žádal, abyste si vzali zpět posvátnou energii, která teče ley liniemi.  Protože Kabala si tuto energii přivlastnila, byla schopna získat nad lidstvem kontrolu. |Napsali knihy, kterými jste žili a tím ovládli vaše mysle. Vytvořili PENÍZE a tak získali kontrolu nad každou zemí. Prostřednictvím peněz z vás udělali své OTROKY, pracující mnoho hodin denně, aby si mohli koupit potravu a zajistit  přístřeší.  Abyste si, až se vrátíte domů, sedli před vašeho vězeňského hlídače - jejich nejúspěšnější operaci KONTROLY MYSLI-, který vás udržuje ve stavu spaní.  A který zajišťuje, že přijmete vše, o čem vás přesvědčili, že potřebujete a tím oni bohatnou. To vše je obrovský podvod a vy jste od narození jeho obětmi.
Ale ti, kdo vás kontrolují, chtějí víc. Chtějí Zemi jenom pro sebe, aby již nemuseli přijímat lidskou podobu, když jsou mezi vámi. Jejich plán na vyhubení lidské rasy je venku, aby ho všichni viděli. Nepotřebují nic skrývat, protože vy jste si zvolili, že zůstanete spát.  Vaše lhostejnost k tomu, co vám bylo uděláno, mne šokuje. Všechny důkazy jsou k mání.  Jejich plány na vyslání vojáků do ulic jsou zveřejněny, aby to všichni věděli.  Je to rozhodující doba. Spojte se a řekněte: „Ne, nechci zabíjet své bližní lidské bytosti, ani jim ubližovat, abyste vy mohli převzít kontrolu“.
Odešel  jsem k Duchu v r. 2004. Od té doby jsem se prostřednictvím Veroniky pokoušel otevřít vám oči, abych vám pomohl pochopit, kdo jste a vidět, kdo proti vám stojí. Kolikrát jsem poukazoval na to, že NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.

VATIKÁN SE MODLÍ K LUCIFEROVI, ne k Bohu lásky.  Nikdy jste se pořádně nepodívali na to, o čem to je. Neskrývají to.  Lidé, k nimž jste byli naučeni vzhlížet, jsou ti samí, kdo se pokouší vás zničit. Vlády zde nejsou proto, aby sloužily lidem, jsou součástí problému. Slouží KABALE, ne lidem. Opravdu vám musím opakovat, že otravují vzduch, který dýcháte, potraviny, které jíte a vodu kterou pijete? Vnucují vám očkování a další nebezpečné léky, aby vás pomalu zabíjeli. Jak jim můžete věřit?  Neslouží vám. Mají v plánu využít ty, kdo slouží v armádě a policii, aby vyhubili lidskou rasu. Je to pro ně legrace, dívat se, jak jste žhaví vzájemně se zabíjet, jakmile na sebe navléknete okultní uniformy, které jasně ukazují, že každý z vás je lidskou obětí pro Lucifera. Kabala roztahuje svá chapadla všude - nenechali nic nedotčené při svém plánování Nového Světového Řádu. V září, když papež přijede do OSN v New Yorku, on a Obama podepíšou dokument, který vám vezme svobodu. Opravdu to chcete?
Vatikán je SIONISTICKOU ORGANIZACÍ. Nezapomínejte, že římskokatolická církev byla založena Petrem, který byl Židem. Všech dvanáct apoštolů byli Židé. Vy všichni to víte, ale nevěnovali jste tomu pozornost. Podvedli vás. Vymysleli si Ježíše, Marii a příběh o Josefovi, a vy jste tomu uvěřili.  IESA žil stovky let předtím, než jak to říká Vatikán. Strávil mnoho let v Irsku a Indii a cestoval do mnoha zemí. Neschvaloval by všechno to zabíjení a ničení tolika životů, jak to vidíte denně v televizi - doufají, že to přijmete jako normu. Kabala nemá úctu k lidskému životu, nečekejte to.

Znovu vás žádám, abyste se spojili a uvolnili posvátnou energii z ley linií ve prospěch lidské rasy. Když to uděláte, vytvoříte mír a zamezíte tomu, aby byl zaveden Nový Světový Řád. Kabala to plánovala po mnoho let. TY SAMÉ RODINY, které jsou vzájemně propojeny, spolupracují, aby docílily uskutečnění svého ďábelského plánu.  Věří, že své plány mohou zaktivovat v září. Pomůžete zachránit lidskou rasu?

Dívejte se na skutečná fakta, ne na to, co vám Kabala říká prostřednictvím televize. Odmítněte být součástí  mas, jejichž mysl kontrolují. Kabala ví, že když převezmete kontrolu, budou muset opustit Zemi.  Vynutili si příchod na Zemi a rozprostřeli všude svá chapadla. Rychle vše ovládli. Usedli na mocenské pozice, aby kontrolovali všechny banky, náboženství a zábavu. Obzvláště se jim líbí myšlenka, že k nim vzhlížíte, zatímco vás  po celou dobu ničí a vy to nevidíte.
Nebojte se, protože vám bude poskytnuta pomoc, abyste se vzpamatovali od jejich ďábelského vládnutí. Bojí se, že byste se mohli vzbudit dříve, než zavedou Nový Světový Řád.  Nemáte moc času. Již nějakou dobu jsou připraveni opustit Zemi. Nepůjdou klidně, pokud uvidí, že všechny jejich plány na převzetí ztroskotaly; budou naštvaní.

Existují lidé, kteří jsou pro obrodu lidstva a Země důležití a kteří jsou prostřednictvím kontroly mysli uvězněni. Žádám vás o pomoc, abychom všichni společně s námi- v Duchu -, mohli zajistit jejich okamžité propuštění.

Ti, kdo jsou probuzeni, musí společně pracovat na ley liniích.  Vložte do toho tolik energie, jak jen to je možné. Použijte bubny, abyste vytvořili hudbu a rozproudili energii. Pokuste se probudit tolik lidí, kolik můžete, zejména ty, kteří zatím váhají podívat se na fakta. Vše je ve vašich rukách. Podporujte ty, jejichž úkolem je vrhat světlo na pravdivá fakta, protože jejich cesta je těžká a osamělá.
Zejména žádám lidi z Irska, aby se snažili osvobodit lidstvo. Znovu jim připomínám, že IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Ovládnutím ley linií Irska byla Kabala schopna převzít kontrolu nad světem. Můžete je osvobodit. Máte DNA, která to dokáže. Lidstvo potřebuje vaši pomoc. Osvoboďte Irsko a osvobodíte celý svět.
Moje drahá,  nedovol těm, kdo se pokoušejí tě zastavit, aby se k tobě dostali. Jsme na správné cestě.
Jako vždy, tvůj oddaný Monty
KOMENTÁŘ OD VERONIKY

Mnozí mi děkovali za to, že jsem uvedla práci HARALDa KAUTZ-VELLY. On, spolu s dalšími mimořádnými přednášejícími, bude hovořit na konferenci „Bases conference“, uspořádanou  Milesem Johnstonem od 31. července do 2. srpna  2015, v Marlborough, Wiltshire, Velká Británie.

Website: The Montague Keen Foundation 
Překlad: Zelmirainterview

mv

mv

interview