Vladimir Putin

Tuesday, 14 February 2017

Czech -- Montague Keen – 12. února , 2017

Montague Keen – 12. února , 2017

Jak Kabala bojuje o své přežití, k přežití na Zemi používá lidstvo. Váš hněv a pochody produkují ohromnou ENERGII pro ty,  kteří se snaží urychlit váš konec. Váš vztek přispívá k tomu,  že je lidská rasa ze Země odstraňována. Ptejte se sami sebe: o tohle nám jde?  Štvou vás proti sobě, a na vytvoření vzteku jsou využívány tzv. rozdílnosti. 
 
Také využívají strach a vy znovu a znovu na to skáčete. Rakovina je ZBRANÍ, používanou na vytvoření strachu. Objevuje se to stále ve vaší televizi a v novinách, vám před očima, aby to vytvářelo strach. RAKOVINA JE VELMI VÝNOSNÝ BYZNYS.  Vůbec nemají v úmyslu léčit. Tohle je mnohem výhodnější byznys.  Stačí, abyste použili sodu bikarbonu, protože zabíjí rakovinné buňky. Hledejte, vše je dostupné. Má drahá žena každé ráno užívá 1/3 čajové lžičky sody bikarbony s teplou vodou a citronovou šťávou, aby se pojistila, že se u ní nevyskytne rakovina. To je vše, co je třeba udělat v rámci prevence. Nenechte se vtáhnout do dramat velkých farmaceutických korporací. Ve většině případů mnohé z vás zabíjí právě ta “léčba“ rakoviny, ne rakovina samotná.  

Na lidstvo je útočeno ze všech stran. Nebe je použito, aby na vás pršely chemtrailsy; je to prostředek kontroly mysli nad masami. Provádějí na vás pokusy, protože si zatím nejsou jisti, kam až mohou zajít. Musíte aktivně používat vaši mysl a odmítat spolupracovat s vašimi utiskovateli. Vezměte si zpátky svou sílu, protože když nebude mít k dispozici vaši energii, Kabala bude bezmocná. Nemůže existovat sama o sobě. K zajištění přežití na Zemi potřebuje vás.  Pouze peníze nestačí. Musí mít v energii, kterou produkujete prostřednictvím válek, strachu a hněvu.

Víte, že rok 2017 přinese mnoho změn. S některými těmi změnami bude náročné se vyrovnat. Vždy se zaměřte na konečný výsledek a na vše, co si přejete (mír a spravedlnost) a docílíte toho. 99% politiků akceptovalo Kabalu a její plány.  Nedá se jim věřit. Proto musí být vyvinuto obrovské úsilí, aby se změnil vládní systém. Politické strany jsou úplně zkorumpované. Neslouží lidem. Prosím, přemýšlejte nad tím a nad tím, jak to změnit. To, co vám vlády říkají je to, co si myslí, že chcete slyšet. Ale to, co dělají, je pravý opak. Obama hovořil o míru, ale vytvořil mnohem víc válek než kterýkoli jiný prezident. Všímejte si toho, co dělají, ne to co říkají, že dělají. Oni nejsou u moci proto, aby sloužili vám. Oni vždy slouží svým pánům.   Nemůžete si dovolit nevidět to, protože čas se krátí. Budoucnost lidstva na Zemi je ve vašich rukou. Prosím, zacházejte s tím pečlivě. Kdyby vaše vlády sloužily vám, lidem, neotravovaly by vzduch, který dýcháte, vodu kterou pijete, potraviny které jíte a léky, které vám na základě předpisů vnucují. Snad jste dostatečně probuzeni, abyste to viděli?

Ti probuzeni z vás dělají, co mohou, aby probudili další, co jsou v jejich okolí. Vězte, že to  vypadá jako nevděčný úkol, ale ujišťuji vás, že časem uvidíte výsledky vaší práce. Někteří si myslí, že když budou držet oči pevně zavřené, přežijí bez úhony a spolu s nimi i jejich světské statky. To není možné, protože Kabala vás nepotřebuje.  Chce to odvahu, probudit se a převzít odpovědnost za svůj život. Sdílejte informace kdykoli je to možné. Závisí na tom vaše přežití.

Prosím, posílejte energii, lásku a světlo nevinným lidem, kteří jsou zavřeni ve vězeních, aniž by byli odsouzeni. Prezident Obama zavedl tzv. prodlouženou vazbu. Bylo to uděláno proto, aby dobří lidé nemohli dokončit své životní poslání. Amerika je v tomto největším hříšníkem, i když se to děje i v jiných zemích. Prosím, posílejte lásku těm, kdo momentálně nevidí východisko ze své ošemetné situace. Ukolébali vás do přesvědčení, že existuje něco jako spravedlnost. Ale je to mylná představa. Má drahá žena to může dosvědčit. Svět není tím, co vám říkají, že je. Byli jste odtrženi od reality před mnoha lety a bylo vám dovoleno vědět a vidět pouze malé procento toho, co je kolem vás. Jste jako kuřata v ohrádce. To vám provedla Kabala, aby si mohla všechno vzít pro sebe.  Aby to mohla udělat, musela vás utlumit. Jak se váš svět stával menším a menším a přežití se stalo obtížnější, stali jste se jejími otroky. Kabala žádala válku za válkou. Jejich potřeba energie války byla stále větší. Teď si příliš dobře uvědomujete, jak zoufale chtějí Třetí světovou válku. Je jim jedno, kde, pokud je zabíjení, potoky krve a strach posilňují a umožňují jim pokračovat v přebírání vlády nad  Zemí.

Přátelé, buďte silní, a považujte to za nejúžasnější dobu, protože jste povstali proti Kabale a nechcete již být jejími otroky.

Má drahá, tolik toho provedli, aby ti zabránili dělat tvou práci a dokončit ji. Stojíš sama, ale nezlomená.
Translator: Zelmira


Tuesday, 7 February 2017

Czech -- Montague Keen - 5. února, 2017

Montague Keen -  5. února, 2017 

Kolem vás zuří boj o lidské duše. Ovečky, které se snadno nechají vést, kráčí v hněvu, naplněny právě takovou energií, jakou vaši utiskovatelé potřebují, když zápasí o to, aby si udrželi svou mizející moc. Když jim tu energii dáváte, pomáháte zničit vše, co potřebujete k přežití na Zemi. Stali jste se roboty, poslouchajícími své pány aniž byste zvažovali fakta. Ovládají vás média, vlastněna a kontrolována vašimi utiskovateli. Stali jste se loutkami, bláhově poslouchajícími každý jejich pokyn. Sami nebádáte, nehledáte pravdu, ani nezjišťujete, proč vás povzbuzují, abyste dělali takové akce. Je smutné vidět, jak slepě spolupracují s nepřáteli. Kvůli jejich akcím budou mnozí trpět.

Jste na křižovatce. Zrovna teď by se to mohlo točit na každou stranu  a protože se toho proti vám spiklo tolik,, měli byste se u každého kroku, který chcete učinit, ptát, zda to ublíží mému bližnímu? Ptejte se sami sebe poctivě: proč to dělám? Pouze slepě následuji stádo, jsem součástí davu, ženoucího se jako ovce na porážku, strhávajíc všechno s sebou?

Vše, co čtete, pozorujete či posloucháte, vlastní a kontrolují vaši utiskovatelé. Pravdu je nutno hledat, zkoumat a přemýšlet o ní. Lidstvo je na pokraji vyhubení. Proč se Kabala stěhuje na Nový Zéland? Chtějí být poblíž Antarktidy, protože mají v plánu se tam přestěhovat (nebude dovoleno-pozn. překl.), pokud bude Země zničena. Je vaší povinností chránit Zemi a lidstvo.

Prosím, opět se spojte se svou duchovní stránkou. Můžete to udělat pouze vy. Nepotřebujete žádné náboženství, které vás odpojilo od kontaktu se Zdrojem všeho co je. Vy sami se potřebujete zkontaktovat se Zdrojem a propojit se s ním.   Náboženství byla vytvořena, aby vás odpojila od Zdroje, od Přírody a od starých znalosti, které velmi úspěšně podporovaly lidstvo, dokud nebyla vytvořena náboženství, aby vás bylo možné ovládat a od toho Zdroje odpojit. Nepotřebujete nikoho, aby byl vaším prostředníkem, protože vy všichni máte přímé napojení na Zdroj.

Náboženství vám prostřednictvím křtu ukradla duše. Upsali jste, nebo vaši rodiče upsali vaši duši ve vašem zastoupení. Křest je prvním zločinem náboženství vůči vám. Jeho smyslem je sklizeň duší. Vezměte si zpátky svou suverenitu. Je to vaše božské právo. Žádné náboženství nemá na vás nárok, jenom proto, že jste se narodili do určité rodiny. Vstoupíte do světa svobodné vůle, abyste se stali čímkoli chcete. Proto náboženství kontrolují vaše vzdělávání, jež vás indoktrinuje.  Začíná to v raném věku. Jak říkají jezuité: dejte mi dítě v pěti letech a já vám vrátím člověka. V Říme máte jezuitského papeže, který prosazuje agendu, jež by většinu z vás šokovala a vyděsila.

Světlo pravdy se šíří a odhaluje zkaženost. Není to pěkný pohled. V jejich obličejích a v jejich činech poznáváte zlo. Odtahujete se, když slyšíte, jak z nich padají zlovolná slova,  jimiž chtějí ovládat. Již nemohou skrývat své ďábelské plány. Stále věří, že si za peníze koupí vše, co chtějí. Nicméně, začínají  zjišťovat. že si za peníze nekoupí probuzené lidi, stojící o pravdu a spravedlnost, kteří vidí, jací jsou to zlovolní parazité. Nikdy předtím nezažili odpor, tak stále trvají na tom, aby jim masy poskytly potřebnou podporu.  Dav, který se nechá koupit, je vždy připraven a ochoten poslechnout. Modlete se za ně, aby také viděli, že jsou používáni, aby lidstvu zabránili posunout se vpřed do mírového a spravedlivého světa pro všechny.

Starodávné vědění, které podporovalo život na Zemi předtím, než náboženství vystrčilo svou ohavnou hlavu, je stále dostupné a opět vás spojí se zdrojem života a všeho co je. Věda byla využita, aby vás rozptýlila a svedla na cestu ovládání. Stále je dostupná dobrá věda a ta zodpoví všechny vaše otázky. Vědci, prosazující myšlenku globálního oteplování prosazují agendu ovládání, aby pro masy zajistili strádání a utrpení. Pamatujte: vše může být použito jak pro dobro, tak pro zlo. Bill Gates a Henry Kissinger otevřeně hovoří o masovém vyhubení lidstva za pomoci očkování. Proč dávají rodiče očkovat to nejdražší, co mají - svá miminka? Sami se ptejte, PROČ? Jaký je to druh kontroly mysli, že přiměje matku, aby ohrozila zdraví svého dítěte očkováním?

Přemýšlejte, než něco uděláte. Zeptejte se sami sebe: uškodí můj čin mému bližnímu? Ptejte se, zda vaše práce někomu škodí.  Pracujete pro Kabalu ve službách, jež ji podporují?  Kdyby všichni v armádě odmítli zabíjet a ničit život na Zemi, Kabala by byla přes noc bezmocná. Tak se ptejte, kdo má moc zastavit převzetí Země a zničení života na ní? Podívejte se na lidí, naparující se v uniformách se svými medailemi a frčkami, jak jsou na sebe hrdí. Podívejte se na ně s lítostí. Projevte jim své politování, protože to je možná probudí, a uvědomí si svou pomýlenou cestu. Přimějte je, aby se vnímali jako vrazi lidstva. Odmítněte si s nimi podat ruce, jak to dělá má drahá žena. Říká jim, že je vnímá jako nájemné vrahy, připravené zabíjet pro peníze. Kabala je chválí a odměňuje a velmi si je považuje, protože bez nich by neměla vůbec žádnou moc. Sloužit v armádě není úctyhodné povolání.

Spojte se jako lidské bytosti pod ztečí. Zapomeňte na označení, která vám vnutila Kabala. Jste v tomto dilematu všichni společně. Je vás 99% proti 1% zlovolných pánů. Chtějí vaši Zemi pro sebe. Proto vás dělí  dle náboženství a rasových skupin, aby zabránili tomu, že budete mít plnou sílu, jakou by 99% mělo mít. Vezměte si svou sílu a moc zpátky a sviťte svým světlem na vše, co je temné a zlé. Odhalte to, aby to bylo vidět. Nechte se vést pravdou a spravedlností, abyste své poslání na Zemi splnili.

Má drahá, život je pro tebe boj.  Tvá vůle uspět tě drží na cestě.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview