Vladimir Putin

Friday, 28 April 2017

Montague Keen – 23. duben, 2017

Montague Keen – 23. duben, 2017

Historie je snůška lží o událostech, které se nikdy nestaly, o nichž mluví lidé, kteří tam nebyli.
George Santayana

Došlo k obrovskému pokroku. Lidé se rychle učí, jak se rychle spojit a použít svou sílu, aby změnili to, co je třeba změnit. To, co je třeba změnit, se nejlépe zjistí ve skupině, a v té skupině je také síla udělat změny, které chcete udělat. Jde o to, spojit se se svou vlastní energií a použít ji na odstranění řetězů, jež vás svazují a také svazují lidstvo jako celek.
Energie Kabal se zmenšila na  3% toho, co to bývalo. Veronika spolupracuje s dalšími lidmi, kteří uvolňují energii, jež byla potlačována (britskou) Korunou, Vatikánem a jinými. Teď jsou odhaleny všechny systémy kontroly a jsou odstraňovány.  Když se energie uvolní, začne proudit jak má. Černá magie a umělá inteligence z mimozemského prostředí jsou používány, aby deprimovaly a ovládaly lidstvo. Bylo poskytnuto hodně pomoci na obnovu Země, na pozvednutí vibrací a samozřejmě, na pozvednutí vědomí. Prosím, buďte těmto změnám otevřeni. Je využívána celá síť lidí, i když si toho nejsou vědomi. 
Mám plán, který zatím musí být držen v tajnosti. Jediné, co mohu říct je, abyste očekávali neočekávané. Zrod nového způsobu života postupuje. Opona se rozevírá, vítá světlo a odhaluje temnotu. Energetické struktury uvolňují temnou energii a světlo přitéká. Znovu byly zaktivovány ley linie Tary a propojují se na celém světě. Bylo osvobozeno mnoho lidí. Energie uvolňují pravdu, jež byla před vámi ukrývána. Toto je velké dobrodružství. Dovíte se pravdu o tom, kdo jste, o vaší historii a to, čeho můžete v tomto životě dosáhnout. Věřte, že toho docílíte a opravdu se to stane.
Již nikdy víc z vás banky neudělají rukojmí; budou odstraněny. Lidstvo se již nikdy nenechá nalákat na takové lži. Ti, kdo zničili kvalitu života na Zemi, se budou zodpovídat ze svých činů dřív, než si myslíte.  Ti, co ovládali lidstvo, jsou na cestě k vyhynutí a VĚDÍ TO. Dvě osoby, které byly hlavou toho převzetí, byly zajaty. Nikdy jste o nich neslyšeli,  a je výborné, že Veronika neví, o koho se jedná. Byl to úžasný zásah. Vyžádalo si to čas a trpělivost, ale  uspěli jsme. Musíte se dostat z rozpoložení mysli, že nemáte žádnou moc. Tuto léčku používalo náboženství i stát a podívejte, až kam vás dostali. Vše vám vzali, až jste jim zůstali vydáni na milost, přesně tak,  jak to chtěli.
Mnozí z vás umíte odstraňovat temnou energii, tak to dělejte. Někteří z vás jste držiteli kódů a jiní zase klíčů, které lze použít pro pomoc druhým. Odemykání starých energií je velmi vzrušující. Odstraňují vše negativní a vítají světlo. I když vás můžeme vést, je na vás, abyste uvolňovali energie ley linií a energie vody, která je hluboko v podzemí. Svým zkorumpovaným vládám musíte zabránit, aby došlo k frakování, protože to lidem znemožní, aby měli zásoby vzácné vody. Stačilo to! Musíte vyjádřit nesouhlas s takovými akcemi, jež ničí to, co vám právem  náleží.
Žijete v tak vzrušujících časech. Všude je odhalována pravda a Kabal se nemá kam schovat. Nikdy nečekali, že by byli odhaleni a bezmocní. Je to týmová práce, protože s námi pracují přátelé z jiných planet. Funguje to dokonale.
Stojí za to, vidět takové město, jako je Belfast, s obnoveným světlem, vyzařujícím mír ke všem lidem. Vy všichni máte schopnost obnovovat světlo. Chce to jenom trochu úsilí a zvládnete to. Věřte, že to můžete udělat a uděláte to. Máte takovou moc. Staňte se změnou, kterou chcete vidět v druhých a veďte je.
Tady je jeden snadný způsob, jak se spojit se Zdrojem a mít výsledky, které vás překvapí a potěší. Pokud možno, poseďte spolu a použijte HO'OPONOPONO. Vytvoříte mocnou energii. Jen použijte tuto jednoduchou moditbu:
Miluji tě
Lituji
Prosím odpusť
Děkuji.
Když to nemůžete dělat společně s druhými, využijte každou příležitost, abyste to začlenili do vašeho každodenního života. Použitím této modlitbičky může každý na Zemi sehrát roli při vytváření změn, potřebných k odstranění všeho, co je temné a zkorumpované. Každým dnem se dobrá energie stává silnější. Je koncentrována v Asii, protože ti, kdo si žádají Nový světový řád, v   Asii žijí. Asie je jejich základnou, proto je důležité to tam čistit na prvním místě.
Ujišťuji vás, že proces změny běží dobře. Ti senzitivnější mezi vámi si jsou této změny energie vědomi. Musíme být důkladní, protože nechceme zanechat nějaké nedodělky, které by zkorumpovanci mohli využít k tomu, aby zůstali na Zemi a pokračovali ve svých dábelských plánech.
Dávejte si velký pozor na to, co jíte, na vodu již pijtete a na vzduch, který dýcháte. Všechny tyto věci byly otráveny, aby vám co  nejvíc ublížily. Vyhněte se chemickým lékům jak je to jen možné a odmítejte  nepotřebné zákroky v nemocnicích, protože jim nelze věřit. Kdykoli můžete, používejte přírodní produkty, protože ty jsou účinnější a bezpečnější. Příroda vám dá všechno, co byste mohli potřebovat.  Každý z vás může hrát roli při vytváření světa, o jakém sníte.
Má drahá, tento týden očekávej neočekávané. Všude dochází ke změnám. Tvá práce na odstraňování negativní energie, kterou děláš s přítelkyní, je blahodárná pro všechny ve vašem světě.
Má láska tě vždy provází. Jsem od tebe vzdálen jenom myšlenkou.
Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Translator: Zelmira

Wednesday, 19 April 2017

Czech -- Montague Keen – 16. dubna , 2017

Montague Keen – 16. dubna , 2017
Přátelé, toto je pro vás důležitá zpráva. Situace se otočila a Kabal má teď potíže. Dva druhy mimozemských bytostí zabránily nedávným raketovým útokům. Tato operace se bude znovu a znovu opakovat, bez ohledu na to, kdo raketu vystřelí. Kontrola byla z rukou Kabal odebrána. Rychle si začínají uvědomovat, že jejich hra je u konce. Teď jsou odhaleni, všem na očích.  Nějakou dobu trvalo, než se to povedlo, protože jejich spáry byly všude, takže jsme museli být důkladní.
Událost začala v neděli v Asii. Bylo zapotřebí zahájit proces zrovna tam. V úterý 18. se Událost rozšířila do celého světa. Dávejte pozor na jevy, které to budou prokazovat, protože Kabal udělá vše, co je v její zmenšující se moci, aby vám zabránila to uvidět. Budou zadrženi dva vůdci sionistů. Jsou odpovědni za veškerou smrt a destrukce, která se všude dějí. Hlava hada musí být odstraněna jako první, pak bude následovat vše ostatní, jak to má být. Pracujte společně, abyste zachránili vše, co je možné před krveprolitím, které zde Kabal zanechala.
My, na této straně života, jsme museli tvrdě pracovat, abychom to uskutečnili. Na Zemi bylo jenom pár lidí, kteří chápali, o co se snažíme. Roky 2017 a 2018 jasně ukážou, jaké byly naše plány a jaké jsou do budoucna. Kabal na vás vypouštěla strachy prostřednictvím televize a novin. Lhali vám. Jejich lžím nevěřte.
Již nebudete muset čekat dlouho. Má žena ví, co je třeba udělat a kdy. Jasně se držela našich instrukcí, přestože ji za to velmi kritizovali. Absolutně mi věří. Mnoho lidí nemá dostatečně silný charakter, aby stáli za svým přesvědčením. Proto ve vašem světě kvetlo vydírání. Kabal organizovala operace, která ve vás vyvolají znechucení. Nalákali významné lidi do situací, kdy byli nadrogováni, byla ovládnuta jejich mysl a pak byli nafilmováni s dětmi za účelem vydírání, aby poslouchali pokyny Kabal. Zrovna teď vidíte, jak to probíhá: ti, kterým jste věřili, byli zmanipulováni, aby sloužili Kabal.
Ve většině lidí lze vyvolat strach.  Proto byl strach zbraní Kabal, kterou používala proti lidstvu. Také bylo používáno náboženství. Strach je prostředek, kterým si vynutili kontrolu nad životy mnohých lidí a jsou v tom experti. Náboženství člověku zabránilo v tom, aby prožíval život na Zemi, jak tomu mělo být. Je to jako rakovina, šíří svůj jed do všech světových stran a tak ovládá mysl lidstva. Kabal prosazuje, ABY BYLA OČKOVÁNA VŠECHNA MIMINKA OKAMŽITĚ PO NAROZENÍ. Je to pokus zabránit tomu, aby do dítěte vstoupila duše. Lidé bez duše ničí životy všech, s nimiž přijdou do styku. Zabíjejí bez svědomí, muže, ženy, děti. Válka je pro ně vzrušením. Byli vytvořeni pro účely války. Hrdě ukazují svá vyznamenání, protože pro ně je válka vším.   To jsou lidé, kteří vyrábějí bomby, kulky a pušky. Ti všichni patří do této kategorie. Smrt je pro ně velký byznys.
Teď, přátelé, je na vás, abyste vytvořili plány pro budoucnost, jakou si zvolíte. Budoucnost bez válek, chudoby, jakékoli žádostivosti, kde jsou všichni respektováni. Mnohé lidi Kabal použila k naplnění svých plánů na zničení lidské rasy. Byli hladoví a bez střechy nad hlavou a tak souhlasili, že budou pracovat na plánech Kabal, zejména pokud jde o zničení Evropy. Evropa je jediné místo, kterého se Kabal bojí. Všude jinde se manipulovalo snadno.
Musíte se toho hodně naučit o světě, v němž žijete. Když budou odstraněny všechny věci, které brání životu, vynoříte se z vězení do světa zázraků, který byl před vámi skryt. Banky zmizí, protože se stanou záležitostí minulosti, spolu se vší jejich zkorumpovaností. Banky byly vlastně Kabal v akci. Ve vašem každodenním životě bude muset dojít k obrovským změnám. Monsanto a  podobní  budou zničeni a navždy odstraněni. Příroda zajistí vše, co člověk potřebuje k přežití.
Již jsme téměř v cíli. Zbývá ještě pár překážek. Společně to můžeme zvládnout. Vaše budoucnost, váš osud jsou ve vašich rukách, tak s tím zacházejte opatrně.
Má drahá, sdílel jsem včera tvé vzrušení nad tím, že se objevil starý přítel s nabídkou, že znovu pomůže.
Tvá plíce potřebují pomoc, aby to zvládly. Plány se začínají plnit.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Translator: Zelmira

interview

mv

mv

interview