Vladimir Putin

Sunday, 31 July 2016

Czech -- Montague Keen - – 24. července, 2016

Montague Keen – 24. července, 2016
Probouzení nabírá na rychlosti a síle. Stačí se podívat na tisíce lidí po celém světě, kteří se scházejí, aby slyšeli Davida Icka mluvit pravdu. Lidé si věci spojují a poprvé vidí, že lidstvo je úplně ovládáno. Nyní zjišťují, jak pouhé jedno procento zmanipulovalo 99 % tak, že se vzdalo svobody a vlády nad světem. Kabala se bojí probuzení, takže její odpovědí je organizovat operace pod FALEŠNOU VLAJKOU, aby rozsévali strach a doufají, že zaujmu mysle lidí a ti si neuvědomí, co všechno bylo uděláno s cílem zničit lidstvo. Kabala má dokonce u každé zosnované události svého člověka, aby vše nafilmoval a podal jim zprávu. Momentálně má napilno, cestuje z jedné země do druhé. A důvěřiví lidé to vše slepě přijímají, bez ohledu na to, jaké důkazy jsou jim předloženy. Rozdíl mezi lidmi, otevřenými pravdě, kteří se scházejí, aby slyšeli Icka, jehož světlo je tak velké a mezi  těmi, co slepě důvěřují, je obrovský. Na lidstvo je zaměřeno tolik ovládání mysli, zejména prostřednictvím televize, vlád, vzdělávání a samozřejmě, NEJSMRTELNĚJŠÍ ze všeho je kontrola mysli prostřednictvím náboženství.

Je čas, abyste se osvobodili. Otevřete mysl pravdě. Odmítněte souhlasit s korupcí, která zničila život na zemi. Musíte si vybrat: stojíte při lidstvu anebo spadnete do zapomnění s Kabalou. Protože Kabala nepřežije: vědí, že je to pravda, protože jejich čas vypršel.

Změna již začala a její dopady budou velkolepé. Vše se změní v rámci celé zeměkoule. Je třeba, aby se lidstvo tomu otevřelo a bylo připraveno a aktivně se toho účastnilo. Když to uděláte, zkorumpovaní již nebudou schopni fungovat, protože bez vaší pomoci budou muset přijmout porážku. Víte, kdo jste - vy, kdo sloužíte Kabale. Víte, že čím dříve přestanete sloužit, tím dříve se bude vás svět koupat ve světle PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI a LÁSKY pro celé lidstvo.

Znovu vás žádám, abyste posílali lásku, světlo a spravedlnost tomu, kdo je zadržován v USA. Tomu, jehož role v transformaci je tak významná, že byla na něj nachystána léčka. Pokud cítíte, že byste mohli v této věci pomoct, Veronika je již vyčerpaná. Je velmi zapotřebí právního poradenství, zejména co se týče zákonů USA, které jsou zcela odlišné od těch v Británii.

Pro lidstvo je důležité, aby se věci posunuly kupředu co nejdříve. Kabala zachází tak daleko, aby získala trochu času. Využijí a zneužijí vše, aby získali, co chtějí. Lidská rasa potřebuje svobodu, aby mohla na Zemi žít život, jak by měl být žit. NEVIDELNÁ RUKA, která ovládá váš svět, musí skončit se svou hrůzovládou a stáhnout se ze Země. Ti, kdo jí slouží, by se také měli připravit na odchod, pokud nechtějí prosit o smilování a odpuštění za své zločiny proti lidstvu.  Ti, kdo otevřeně žijí na váš úkor a otevřeně se hlásí k tomu, že jsou vám nadřazení, by na to měli myslet, protože oni také žijí na prodloužený čas. Velká lekce, kterou se lidstvo naučí je, že ani všechno bohatství světa vám nezajistí právo zůstat na Zemi poté, co bude dokončena transformace. Po přechodu zde nebude místo pro korupci ani zkorumpované.

Veronika se dnes musela vyrovnat s dalším šokem, týkalo se to toho člověka, který je v USA. My, na této straně života, pracujeme na tom, aby byl ten, kdo je zadržován, osvobozen, ale Veronika s tím musí nakládat ve fyzické realitě. Nemáte ani potuchy, proti čemu stojí. Je to ZLO tak temné, tak  zlomyslné, tak zkažené. Jedno z Veroničiných přání je pomoct osvobodit lidstvo, aby mohli všichni žít v míru.

Má drahá, vím, že to byl pro tebe šok. Musíš se z toho dostat. Věz, že tu transformaci nemůže nic zastavit, mohou jí pouze klást do cesty překážky. S těmi se teď potýkáš.


Má drahá, jsem vždy s tebou. Tvůj oddaný Monty.


Překlad: Zelmira

Tuesday, 12 July 2016

Czech -- Montague Keen – 17. července, 2016

Montague Keen – 17. července, 2016

Váš svět je v této době na pokraji změny; změny větší, než si kdokoli z vás dovede představit. Stateční lidé z Anglie, kteří hlasovali pro Brexit,  udělali první krok. Jednání pokračují, dochází k dohodám a ti, kdo chtějí, se vzdávají své nadvlády a pracují po boku lidstva,  prosíce, aby jim bylo dovoleno zůstat na Zemi. Je potřebné, aby lidstvu vrátili vše, co podvodem vzali. Přestože chtějí zůstat, stále otálejí s vydáním svého bohatství a postavení. Vše co mají, ukradli lidstvu a musí to být vráceno. Tolik z vás si pouze začíná uvědomovat, že tyto vládnoucí třídy,  které se podmanily Zemi, nemají vůbec právo být na Zemi a mohou zůstat pouze pokud bude lidstvo souhlasit,  aby zůstaly a pracovaly spolu s vámi. Musí být odhalena úplná PRAVDA, aby každý rozuměl situaci. Pravda o tom, kdo jste, jak mocný je každý z vás, to vše bylo před vámi tajeno. Vaše spojení s vaším Stvořitelem bylo narušeno náboženstvím. Všechna náboženství se  musí zodpovídat za zločiny proti lidstvu.

Veronika byla upozorněna, že dvě statečné duše podaly ve jménu lidstva soudní žalobu o restituce proti Vatikánu: ANNA MARIA a JAMES CLINTONOVI. Znovu vám říkám, že je to další první krok - lidstvo proti Vatikánu. Lidstvo se ještě ani plně nedotklo povrchu všech zločinů, které na něm Vatikán napáchal. Na Vatikánu je toho mnoho k odhalení, protože on je úplným opakem toho, čím se tváří, že je. Vatikán se musí zodpovídat ze svých zločinů proti lidstvu. Říkám vám, buďte připraveni, protože nemáte ani představu o rozsahu jeho zločinů. Plánům Vatikánu/Sionistů, týkajícím se lidstva, musí být zabráněno. Nemáte na výběr, ale závisí na tom vaše přežití. Tato žaloba o pozemky a zástavní práva je prvním krokem odhalujícím pravou tvář Vatikánu a toho, co představuje. Jeho ĎÁBELSKÁ chapadla jsou roztažena doširoka daleka. Ve  světle nemůže přežít. Nenechte Vatikán, aby vás  zničil, nesmí mu být dovoleno, aby přežil. Vatikán ovládá mnohem víc, než si vůbec dovedete představit, včetně bank, válek, všemožné korupce. Nemůže a nesmí přežít.

Jak váš svět zaplavuje světlo, odhaluje vše temné a prohnilé. Vidíte, jak David Icke cestuje po světě, šíříc světlo pravdy a tisíce lidí plní haly. Lidé jsou připraveni otevřít se pravdě. Na vlády je teď pohlíženo jako na  vězeňské dozorce. Všechny poslouchají NEVIDITELNOU RUKU, od které přijímají rozkazy.  Všechny vlády jsou loutkami Kabaly, jinak by nevládly. Pouze až přijde skutečný vůdce, uvědomíte si, jak byly vaše vlády zkorumpované. Potřebujete vůdce, který se nechá vést srdcem, který je připraven žít a pracovat pro dobro všeho lidstva. Vůdce, který se odmítne podílet na zničení 80% lidstva. Vůdce, který zajistí, že čistá voda, čistý vzduch a potraviny bez chemie budou dostupné všem.

Každým dnem jsou Kabala a její lokajové odhalování. Na jejich hlavy byla vypsána odměna.  Když utečou na Aljašku, nezaručí jim to bezpečí. Nezachrání je ani třetí světová válka. Rok 2016 je začátek KONCE hrůzovlády Kabaly. Zažijete změny, jaké jste si ani neuměli představit. Mějte soucit s těmi, kdo jsou špatně připraveni posunout se kupředu  ke světlu. Chvilku to potrvá, než se naučíte spolu žít v míru a harmonii bez toho, aby zkorumpovaní na vás vymáhali svá pravidla a zákony.  Naučíte se dělat rozhodnutí s ohledem na to, jak to vidí vaše srdce a ne vaše hlava. Nestane se to přes noc, vyžádá si to nějaký čas. Přemýšlejte o tom, přátelé, máte příležitost vytvořit svět osvobozený ode vší korupce a všeho, co s tím souvisí. Svět, kde budou děti vyrůstat beze strachu, že je zneužije církev či stát.  Při odstraňování prohnilosti nenechte kámen na kameni. Je to vaše velká příležitost vytvořit svět, v jakém jste chtěli vyrůstat. Když uvidíte slavná jména svržena do nemilosti, vězte, že se to musí dít, aby se světlo rozšířilo do každé země vašeho světa. Nalezněte svůj hlas, přišel váš čas. Osvoboďte svoji mysl ode všeho, co vás zadržuje a obejměte světlo a staňte s tím, kým jste.

Má drahá, probouzení je vzrušující, nabývá na rychlosti. Věř světu ducha, že nalezne řešení.  

Tvůj navždy oddaný  Monty.

Website: The Montague Keen Foundation


Překlad: Zelmira

Czech -- Montague Keen – 10.července, 2016

Montague Keen – 10.července, 2016
Váš dnešní svět je na pokraji změny, změny větší, než si kdokoli z vás dovede představit. Stateční lidé v Anglii, kteří hlasovali pro Brexit, podnikli první krok k tomu,  aby odhalili vše, co je špatné na plánech Kabaly, týkajících se Evropy. Brexit zastavil VYHUBENÍ BÍLÉHO ČLOVĚKA, o což se Kabala tak intenzivně snažila v naději, že nikdy nepostřehnete její skutečné důvody, proč zaplavila Evropu tzv. uprchlíky, placené Kabalou. Na Zemi existuje zlá  síla, jejíž chapadla pokrývají celý svět a kontrolují masy prostřednictvím STRACHU. Zajistí si, aby byli připuštěni do vlády pouze ti, kdo poslouchají jejich rozkazy, Spoléhají se na události pod falešnou vlajkou, aby rozsévali strach a ovládání a ovládají vaše vlády, vaše armády a vaši policii. Je to jako rakovina, šíří se všude.

Doufali, že dokončí převzetí dříve, než se probudí masy. Nyní zjišťují, že světlo pravdy odhaluje jejich plány i je samotné.  Nyní jsou vydáni lidstvu na milost  a to je něco, co nikdy neočekávali, že se stane. Stalo se to, protože byla obrovská snaha, jak na vaší straně života, tak i v posmrtném životě, zachránit lidstvo. Budoucí generace se budou učit o tom, jak jste vzali temnotu a odstranili ji. Chtělo to jenom, aby dobří lidé promluvili a odmítli jednat podle plánů Kabaly, které měli za cíl vymýtit vás.

USA  procházejí největší chaosem ve svých dějinách. Kabala chce zabrat USA pro sebe. Americký lid je tak úmyslně ohlupován a tak nevědomý ohledně okolního světa, že se stal pro Kabalu snadnou kořistí. Kabala si vždy zajistila, aby byli ve vládě jen JEJÍ LIDÉ. Kennedy byl posledním mužem, který sloužil lidem. Vidíte, co s ním udělali! Americký národ potřebuje otevřít oči a mysle a podívat se na to, co mu udělali. Jejich armády jsou pouze nemyslícím vraždícím strojem bez žádného svědomí. Je to tak smutné. Probuďte se dříve, než bude pozdě.

Pan Putin je JEDINÝ vůdce, který vám říká pravdu. Násilím odstranil z Ruska Kabalu, což mu umožnilo svobodně říkat pravdu. Proto USA tlačí na rozpoutání třetí světové války, aby Rusko zničily, protože Rusko  nebude hrát jejich špinavou hru na vyhubení lidstva. Kabala chce Zemi jako své soukromé vlastnictví s pár lidmi, kteří by jí sloužili. Pochopte, že ti, co hlasovali NE pro  Spojené státy Evropy, vám všem udělali službu. Veronika ví až moc dobře, jak dalece je Kabala schopna zajít, aby převzala Zemi. Ona zažila jejich bezohlednost. Nemají žádné slitování. Oni nejsou jako vy. Oni nemají duše, takže nemají empatii. Berou si co chtějí bez ohledu na následky. Lidé Anglie zatloukli PRVNÍ HŘEBÍK DO RAKVE Kabaly. Kdo další bude následovat cestu, kterou ukázala Anglie? Toto je vaše příležitost zachránit lidstvo. Víte, co to znamená, říct NE? Staňte se armádou světla. Odhalujte korupci, která zničila tolik životů a zemí.

Spojte se přímo se Stvořitelem, se zdrojem všeho stvoření, který čeká na vaši žádost o záchranu lidstva a obnovení míru ve vašem světě. Žádným způsobem nepodporujte náboženství, které chce sklízet vaše duše a oddělit vás od Zdroje. Jakmile se otevřete Zdroji, nikdy se nevrátíte zpátky k temné kontrole všech náboženství. Osvoboďte se, přátelé a zakuste, co to znamená žít v lásce a míru.
Otevřete oči a uvidíte, že vše kolem vás je určeno k tomu, aby vás zničilo. Kabala prostřednictvím vašich vlád otravuje vaši vodu fluoridem a dalšími chemikáliemi. Kabala zajistila, aby byl vzduch, který dýcháte, plný nebezpečných chemikálií, když používá chemtrails. Geneticky modifikované potraviny, které jíte, nejsou pro lidi bezpečné. Programy podávání léků a očkování jsou taktéž určeny k tomu, aby vás zničily. Je to nehorázný útok na lidstvo a přesto to trpně přijímáte. Proč to děláte? Jste natolik ovládáni, že se neodvažujete promluvit?  Brzy nebudete mít na výběr. Budete si muset vybrat, zda budete stát za lidstvem anebo sloužit Kabale. 

Momentálně  se ve vaší televizi odehrává divadlo, kterému Američané říkají volby. Je to tak prohnilé a přece to Američané přijímají. Jak by mohl někdo z těch lidí zlepšit život amerického lidu! Podívejte se na počet Američanů, kteří jsou bez domova a odsouzeni ke spaní v parcích a žebrání o jídlo. A přece, Amerika má neomezené peníze na VÁLKU. Nemůže se války nasytit, a přesto se nestará o své lidi, kteří žebrají o jídlo.

Zapamatujte si má slova, přátelé,  rok  2016 přinese mnoho změn. Uvidíte, jak banky Kabaly začnou ztrácet moc. Budou muset předstoupit před lidstvo a prosit o milost. Připravte se zachránit, co lze zachránit pro dobro lidstva. Naučte se spolupracovat, protože se setkáte s obrovskými změnami.

Na Zemi je někdo, kdo prochází tím nejstrašnějším utrpením, kdo potřebuje vaši lásku a podporu. Prosím, posílejte lásku, světlo a sílu.

Má drahá, tolik toho podnikli, aby se pokusili zabránit nám dokončit naši práci. Život je tvrdý. Věz, že pracujeme po tvém boku. Nikdy nejsi sama.

Tvůj navždy oddaný MontyTranslator: Zelmira

Monday, 4 July 2016

Czech -- Montague Keen – 3. července, 2016

Montague Keen – 3. července, 2016
Bitva za pravdu a spravedlnost je bojována s vervou: v ulicích, v domovech, v politických stranách Anglie a stala se zlovolnou.

Zrada byla evidentní a dobře naplánovaná dopředu. Každý s alespoň minimem inteligence to mohl vidět. Jak bylo možné po někom vůbec chtít, aby důvěřoval takovému nečestnému muži, bez ohledu na to, s jaký příběhem přišel. Není pochyb: je to,co je, a udělal, co udělal. Michael Gove byl KONTROLOVANOU OPOZICÍ, PŘEDSTÍRAJÍCÍ, ŽE JE ZA BREXIT, zatímco nic nemohlo být vzdálenější pravdě. Proto se musel okamžitě projevit, pro případ, že by převzal vládu Boris Johnson. Varuji vás, že uvidíte takovou zradu v každé zemi, která se odváží převzít zpátky kontrolu od těch beze jména, kteří ničí vaše životy, vaši kulturu a vaše dějiny a kdo pro vás tvoří zákony, aniž by se ptal vašich vlád.

Mladí nic jiného nepoznali. Nevědí, jaké to je, žít život jako občané země, která má svou vlastní historii, tradice, kulturu, atd. EU strká všechno a všechny do  tavícího kotle. Násilně přivedla cizí kultury, které se neslučují s vaší, aby vytvořila chaos a zmatek. Ti bez tváře, kdo řídí EU, zůstávají anonymní, zlí, mocní a rozhodnuti postupovat dle svých plánů na zničení Evropy -  plánů, které byly vytvořeny v r. 1925. To vše je součást jejich záměru převzít váš svět.

Je srdcervoucí vidět, co udělali, zaštítěni zákony EU, aby zničili Irsko. Irská vláda se bude zodpovídat za to, že prosadila a dovolila, aby byla posvátná země znesvěcena. Irům byly vymyty mozky, aby poslechli nezákonné zákony EU. Politické strany se musí stát záležitostí temné minulosti. Jsou odpovědné za zmatek, který je dnes ve vašem světě. Musíte volit pouze lidi, kterým lze věřit, aby, když nesplní očekávání, jste je mohli rychle odstranit. Buďte velmi opatrní v tom, komu věřit, protože chyby mohou být draze vykoupeny. Doufám, že americký lid bude pečlivě přemýšlet o své budoucnosti, než bude hlasovat. Hlasování představuje obrovskou odpovědnost za zemi a spoluobčany. Nelze to brát na lehkou váhu.

Váš svět je na prahu Nového věku. Nemůžete si dovolit brát s sebou zavazadla z nejtemnější doby, jakou váš svět poznal. Když se budoucí generace ohlédnou zpátky na tuto dobu, budou se podivovat nad tím, jak se vám povedlo přežít, když se vše spiklo proti vám. Až když zemřete, uvidíte tu strašlivou zkaženost ve celém jejím rozsahu. Přestože víte, že existuje, nemůžete chápat, jak moc je namířena proti obyčejné lidské bytosti. Prediktoři si vše vzali a lidem nechali jenom drobky, aby z nich žili. Vše, co bylo vaše, vám vzali. Buďte si plně vědomi toho, že se velmi bojí, abyste si neuvědomili, co vám udělali. Jich je 1%, vás je obrovských 99%.  Oni oslavují VÁLKU, aby zajistili, že zabíjení bude pokrčovat, a bláhoví nastoupí jako „kanonenfutter“. Poučí se někdy?

Buďte odvážní, přátelé. Toto je velká příležitost vzít si vše, co vám vzali. Můžete odstranit veškerou  korupci, zejména v bankovnictví, náboženství, politice.  Je třeba se věnovat vzdělávání, protože ohlupování vzdělávacím systémem probíhalo roky. Vaše děti nejsou vzdělány, jsou to loutky s ovládanou myslí, které poslechnou své nadřízené a zákony, které vám dali. Vy všichni znáte základní problémy a kdo je za ně zodpovědný. Převezměte odpovědnost za svá rozhodnutí, bez zasahování Kabaly.

Povzbuďte také jiné země, aby sebraly odvahu, spojily se a také odešly z EU. Bude to mít efekt sněhové koule a za chvíli EU nebude existovat a život v Evropě se opět stane osvobozeným od korupce a strachu, co s tou korupcí přijde.

Podle toho, jak zvládnete příštích pár měsíců, bude vypadat vaše budoucnost. Buďte stateční a jděte vpřed s důvěrou, s vědomím, že je to vaše správná cesta. Budete úspěšní. Život na Zemi se dramaticky změní, když budou zkorumpovaní odstraněni od moci. Vědí, že jejich dny jsou sečteny, ale pokračují v boji - za ten poslední drobek, který vám mohou vzít. Jejich HAMIŽNOST  je pověstná a nezná hranic. Kvůli ní si vzájemně nevěří a snaží se shrábnout, co mohou. Mezi zloději není cti.

Buďte silní, neskloňte se pod nátlakem, který je na vás vyvíjen, abyste odvolali svůj hlas za svobodu a mír mezi všemi lidmi. Je to vaše nejsvětlejší chvilka.

Má drahá, tvé plíce se trochu zlepšily, ale potřebují péči a pozornost. Snažíme se překonat překážky, přestože se zdají být ohromné. Buď ujištěna, že najdeme cestu vpřed.

Tvůj navždy oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation 

Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview