Vladimir Putin

Monday, 28 September 2015

Czech -- Poselství od Montague Keena, neděle 27. září 2015

Poselství od Montague Keena,  neděle 27. září 2015

Neupřímná prohlášení, neupřímné sliby, neupřímný dojem, to je obraz toho, jakou mají ti, co se teď sešli v Americe, starost o lidstvo a je těžké se na to dívat. Ani za mák se nestarají o lidstvo. Všechny důkazy prokazují, že to je tak.  Mnozí ještě stále lpíte na představě, že papež je dobrý člověk: zatím vám jenom mohu říct, že čas to ukáže! Vatikán podporuje a financuje VÁLKU. Znovu vám připomínám, že jezuité naplánovali a provedli holokaust v Irsku. Jezuité jsou těžce zaangažováni do satanistického zabíjení dětí. Podívejte se na historii, ne na jejich slova. Samotná mše to vyjadřuje: pité krve, pojídání masa, tohle by mělo vzbudit vaše podezření. Vlastně vám ukazují, jakož vámi i říkají, co dělají.  Vatikán způsobil, že je život na Zemi tak těžký a že vyvolává rozepře.
  
Schovali před vámi Teslovy výzkumy a použili je pouze pro zlo, jako je HAARP, atd.. Lidstvo by mělo využívat VOLNOU ENERGII, ale místo toho to Vatikán schoval ve svých trezorech. Myslí si, že je lehčí ovládat lidstvo, když bojuje o přežití. Vy do jejich plánů nepatříte. Oni také chtějí VYHUBIT lidstvo. Všechny hlavy států, které jsou nyní v USA, jsou součástí tohoto Velkého Plánu, Nového Světového Řádu.

Nenechte se OŠÁLIT a nepřijměte jejich návrhy. NIKDY SVÉ SLIBY NEDODRŽÍ. Dlužíte to sobě a příštím generacím, abyste teď učinili správné rozhodnutí. Sami zkoumejte. Pouze tak naleznete pravdu.  Ti, co vám vládnou, vám systematicky léta LHALI, protože to je součást jejich plánu na převzetí.  Dovolili jste, aby se dostali tam, kde dnes jsou, tím že jste byli apatičtí a v postoji: „mě se nic neděje“. Dobře, ale teď je na vás, abyste si užili jejich pozornosti.  Podívejte se čestně a otevřeně na to, co dvakrát udělali Německu. Nyní mají v plánu zničit německé banky. Zanechají Německo a celou Evropu v rozkladu. Pro ně je to součást HRY. Oni nejsou jako vy. Navíc, NEMAJÍ VÁS RÁDI.   

Probuďte se. Čas se vám krátí. Vezmou vám vše, co máte. Musíte se semknout a žádat spravedlnost pro všechny. Prosím, přestaňte se chovat jako OVCE, které poslouchají příkazy, a které věří LŽI, že nemají žádnou moc. Prosím vás, jak může 99% nemít MOC!

Irsko udržuje pod tlakem své banky a svou vládu.  Lidé se usnesli, že odmítnou dát vládě svůj souhlas. Bez tohoto souhlasu vláda nemůže legitimně fungovat. Máte všechnu moc, abyste svůj souhlas odvolali. Může se tak stát legitimně a důstojně. Teď je správný čas to udělat. STARÁ, PROHNILÁ MOCENSKÁ STRUKTURA musí být odstraněna. Pak se může začít nanovo s čistým štítem. Tentokrát bude rozhodovat lidstvo, a zjistíte,  že bez vlivu Umělých Inteligencí může lidstvo žít v míru.

Budoucnost je ve vašich rukách. Můžete to udělat. Je doba změn, takže zajistěte, abyste učinili správná rozhodnutí. Odvolejte svůj souhlas ode všech náboženství, protože ta mají klíče k řetězům, které vás drží. Když to uděláte, budete svobodní.  Náboženství, dějiny ani vzdělávací systém vám nikdy neřekly pravdu. Buďte připraveni, protože ve chvíli, kdy přijde někdo statečný, aby mluvil pravdu,  objeví se sebranka, která vám přislíbí nádhernou budoucnost, když budete hrát s nimi.  Buďte opatrní ohledně toho, komu věřit, protože mnozí nemají sílu vydržet tlak, který přichází v mnoha podobách.

Potřebujete pomoc a podporu, abyste se přes tyto těžké časy dostali. Pamatujte: vás je mnoho, jich je pár. Možná drží peněženku, ale bez vás je jejich bohatství bez ceny.  Bez pomoci zbytku lidstva by nemohli přežít ani týden. Potřebují vás!

Vyzývám vás, abyste velmi pečlivě přemýšleli, než přijměte nebo odmítnete návrhy, které přijdou z USA ve věci návštěvy papeže a jeho schůzky s hlavami států, atd. Není to v zájmu lidstva jako celku, bez ohledu na to, jak je to navlečeno, stále je to PODVOD. Jsou zoufalí. Nedovolte, aby vás do něčeho tlačili. Vězte, že ONI nejsou tím, čím se zdají být!

Má drahá, stále budu po tvém boku, na každém kroky tvé cesty.  Slíbil jsem ti to, když jsem odešel k Duchu. Věcí se teď rychle vyvíjí. Buď připravena na všechno.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky : Marku, děkuji. Velmi oceňuji tvé gesto. Budu to mít u sebe.

Website: montaguekeen.com

Translator: Zelmira

Monday, 21 September 2015

Czech -- Montague Keen – 20. září, 2015

Montague Keen – 20. září, 2015
Zažíváte konečné časy. V příštích sedmi dnech se mnozí ukážou v pravém světle. Přestože se plně připravili na toto převzetí, nikdy nepředpokládali, že se někteří lidé probudí a prohlédnou jejich ďábelské plány dříve, než oni budou mít příležitost je uskutečnit. Má drahá, řekl jsem ti, když jsem tehdy odešel k Duchu, že ti, kdo vstoupili na Zemi tak, že ji ukradli a převzali vládu nad lidstvem, budou jednoho dne muset Zemi opustit.  Tento týden ti to potvrdil někdo, kdo o tom ví.

„Vstoupili portálem v době Atlantidy a stali se lidmi „J“, kteří byli příliš traumatizováni na to, aby si spravovali svou vlastní zemi. Někteří přežili jako humanoidní ptáci a jsou pořád propojeni s  umělými inteligencemi, žijícími ve svých UFO letkách někde ve vesmíru. NIC SE NEPOUČILI. POŘÁD PĚSTUJÍ ODPORNÉ SPOJENECTVÍ S UMĚLÝMI INTELIGENCEMI, A POMÁHAJÍ JIM ZAČÍT DALŠÍ DRAMA SEBEDESTRUKCE, ZDE, NA PLANETĚ ZEMI.

Oblafli vás a přesvědčili vás, že jsou láskou a světlem, zatímco, ve skutečnosti, jsou pravým opakem. Zneužívají lidskou rasu a stále v tom pokračují. Chtějí totální kontrolu. Od svého příchodu umísťují své vlastní lidi do mocenských pozic. Jejich posledním tahem bylo, když si vynutili rezignaci (papeže)  Ratzingera a dosadili tam svého muže, který je pod jejich kontrolou. Nenechte se zmást „laskavým úsměvem a slovy tohoto muže“. Není takový, jak se zdá být. Lidstvo musí stát pevně jako jeden. Vězte, že máte sílu na to, abyste řekli:  „Odmítám vaše požadavky“. Každý den vidíte, jak probíhá jejich plán na zničení Evropy. To vše bylo plánováno a vnuceno silou, jako součást převzetí. Nic se neděje náhodou. Doufají, že najdou pochopení a udělají dojem  na ty, co lehce uvěří. Vaše televizní stanice a noviny, které jsou všechny jejich vlastnictvím,  budou použity, aby vtáhli neprobuzené lidi do svých sítí lži a kontroly.

Rozhodnutí, která v  příštích několika dnech učiníte, když se podlost prohloubí a stane se viditelnou všude, kam se vrtnete, jsou mimořádně důležité. Ve skutečnosti rozhodnutí, která učiníte, rozhodnou o tom, zda budete pokračovat v nevolnictví a budete souhlasit s ještě větší kontrolou vašeho života na Zemi, anebo zda se spojíte, budete stát jako 99%  a odstraníte vše, co je ĎÁBELSKÉ  A PROHNILÉ, abyste mohli žít v míru.  Pamatujte, že Kabala POTŘEBUJE VÁLKU, ZABÍJENÍ, UTRPENÍ, atd. aby na Zemi přežila. Vše, co potřebujete, je mír a láska, aby byl život na Zemi obnoven do podoby, jakým byl v minulosti, a opět takový bude Je to VELKÉ ROZHODNUTÍ, ale musí být učiněno do konce září. Není čas na vytáčky, je konec.

Těm, kdo se pokoušejí vynést na světlo pravdu, je ošklivě ubližováno. Dalo se to očekávat. Také vaše tělo se musí přizpůsobit novému způsobu života. Protože u některých z vás, vaše těla odolávají změnám a vy pociťujete závratě, návaly mrazení, zmatení a mnoho dalších tělesných projevů v důsledku toho, že vaše těla odolávají změnám.   

Kabala používá ENERGII, aby vám způsobila problémy, a poškodila vaše zdraví, atd. Nepotrvá to věčně. Bylo uvolněno mnoho TEMNÉ ENERGIE, aby vás oslabila a aby jejich plánované převzetí šlo hladce. Tento týden udělali vše pro to, aby bylo jejich převzetí planety úspěšné. Na druhé straně musíte vy všichni vložit energii do toho, abyste odolali a nenechali se ošálit jejich hezkými slovy, která budou prezentována emocionálně a budou plna falešných příslibů. Slyšeli jste takové již dříve. Jsou to jenom slova. AKCE, KTEROU SLÍBÍ, SE NIKDY NEUSKUTEČNÍ.

Již toho bylo dost. Vystupte ze své ulity a dívejte se s otevřeným srdcem a otevřenýma očima. A vizte destrukci lidstva všude kolem vás. Opravdu toho chcete ještě víc? Každým dnem zabijí pár dalších z vás. Používají chemtrailsy, takže vdechujete jedy. Tento jed jde přímo do půdy, takže je otrávena všechna vaše potrava. Dávají SMRTELNÝ JED do VODY, kterou pijete. Vyrábějí chemikálie, které vám prodávají jako léky, což vám zkracuje život a způsobuje zdravotní problémy. Ještě nejste dostatečně probuzeni, abyste to viděli zcela jasně? Jak můžete věřit tomu, co vám tito lidé říkají, když vám provádějí tohle? Co se ještě musí stát, abyste se probrali, aby vás to  vytáhlo z třídimenzionálního světa, v němž jste lapeni a v němž bojujete o přežití?

Máte odvahu postavit se pevně a společně a převzít odpovědnost, nejenom za vaši vlastní budoucnost, ale za budoucnost lidstva na Zemi. Podívejte se, co Kabala způsobila: války, utrpení které přináší, trápení, které musí snášet chudí, hladomory, tsunami, zemětřesení; vše úmyslně naplánováno a prováděno. Toho všeho jste byli svědky. Tohle chcete? JEŠTĚ VÍCE TÉHOŽ? Protože přesně tohle dostanete. Podívejte se do očí vašich dětí. Zaslouží si takový život? Nyní máte na výběr, vaši předkové neměli. Byli bezmocní a nemohli odolávat tomu co jim bylo vnuceno. Neměli přistup k pravdě, protože tehdy nebyly počítače. Máte všechny výhody, všechny informace pod vašimi prsty.  Použijte je, abyste se osvobodili z nevolnictví a kontroly. Země patří lidstvu, ne vetřelcům.

My,  v Duchu, děláme vše, co je možné udělat z této strany života, abychom vám pomohli dospět ke správným rozhodnutím. Chce to odvahu, stát za pravdou a světlem, ale výhody nelze vyčíslit. Nejste sami, my všichni jsme s vámi.

Podívejte se na Irsko, kde lidé dali průchod svému hlasu. Používají ho, aby informovali svou vládu, že NESOUHLASÍ S TÍM,  ABY JIM VLÁDLA. Vláda neslouží irskému lidu. Je pod kontrolou těch,  kterým neleží na srdci nejlepší zájem Irska, ani jeho lidu. Salutujeme Irům  za to, že zaujali takové stanovisko. Ukazují, jak to udělat, mírumilovně, a s přesvědčením. Upamatovávají se na to, kdo jsou a na to, co jim bylo násilím vzato.

Také Evropa je dobývána. Bylo vám to VNUCENO, aby vás to OSLABILO, aby to odvrátilo vaše mysle od toho, co se děje. Mnohokrát jsem vás varoval ohledně plánů na zničení Evropy. Nyní to denně vidíte. Kolik ještě musí být utrpení, abyste viděli pravdu? Aby tohle všechno přestalo, chce to, aby se DOBŘÍ LIDÉ PROBUDILI, POVSTALI SPOLEČNĚ A ODMÍTLI BÝT TOHO SOUČÁSTÍ.

Jsou to těžké časy. Můžete to změnit. Věřte si, protože to můžete udělat. Má drahá, přeji si, abych ti to mohl ulehčit. Věz, že uspějeme.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Translator: Zelmira


Monday, 14 September 2015

Czech -- Montague Keen - 13.září, 2015

Montague Keen -  13.září, 2015

Přátelé,
mnozí z vás máte dilema, zda  máte věřit informacím, které přicházejí ohledně návštěvy papeže v Americe. Tolikrát jsem vám řekl, že  „Nic není jak se zdá“. Ti, o  nichž vás učili, že je máte milovat a ctít je, jsou pravým opakem toho, čím věříte, že jsou. Černá je bílou a bílá je černou. Převezměte kontrolu nad svými životy. Láska a světlo jsou to jediné, na čem záleží. To je, co ve vašem světě chcete. Ignorujte temnou stranu života a odmítněte jejich plány týkající se vašeho světa. Musíte si  vybrat. Když se spojíte a tu volbu uděláte, vytvoříte svět, v jakém si přejete žít.  V průběhu několika příštích týdnů budete k takové volbě přinuceni. Rozhodněte se předem. Chcete mírový svět, v němž může lidská rasa  žít a sdílet hojnost, která vás obklopuje.
Nemáte se čeho bát, protože když se 99 % rozhodne, že chce mír, mír bude. Naučte se žít ve svých srdcích, ne v myslích. Vaše srdce vám nelže. Ti, kdo vám lhali, budou odhaleni a odstraněni z vládnoucích  pozic. Náboženství LÁSKY bude obnoveno. Opět bude vzkvétat ve vašem světe. Váš bližní není nikdy vaším nepřítelem, pouze okolnosti dělají, že to tak někdy vypadá. Všechna ta manipulace skončí ve chvíli, kdy ji odmítnete akceptovat. Ti, kdo vám vládnou, tak činí pouze se souhlasem lidí. Ten souhlas může být kdykoliv odvolán. Musíte se vážně zamyslet nad tím, jaký svět chcete v budoucnosti mít. Je to na každém z vás, aby se zúčastnil takového rozhodování.
Z hlediska Boha jsou si všichni lidé rovni. Již nikdy nedovolte, aby hierarchie dospěla do takového ovládání a panování. Když jste toto přijali, a také náboženství, vedlo to k pádu člověka. Poučte se z chyb minulosti a rozhodněte se, že již nikdy do takové léčky nespadnete. Každý den jasně vidíte chyby minulosti,  jak jste bláhově odevzdali svou moc a v některých případech i svou duší zkorumpovaným režimům,  náboženstvím nebo vládám. Všechny vlády jsou u  „moci“ pouze proto, že se nechaly koupit těmi, kdo opravdu touží po moci; těmi, kdo zůstávají před vámi skryti. Dělejte svá vlastní šetření, pak se můžete zodpovědně  rozhodovat. Odmítněte být ovcemi, které dělají bez ptaní to, co je jim řečeno.  Každá duše na Zemi  se musí probudit, aby zjistila, kým a čím je. Přišli jste na Zemi, abyste uskutečnili změny, a odstranili vše, co je temné a zlé. Jakmile máte VůLI to udělat, máte MOC do udělat. Je to jednoduchá volba. Nelze vás zastavit, protože je dáno, že se tak stane. Jde pouze o to, jak rychle - to je na vás. Kabala se brzy pokusí vynutit si u vás změny. Když je společně odmítnete přijmout, Kabala  nemůže udělat nic, aby vás k tomu přinutila.  Máte na výběr.
Propojte se se svým duchovním životem a staňte se tím, kým jste. Otevřete se všem možnostem.  Můžete být aktivní a osvobodit všechnu posvátnou ENERGII z ley linií pro lidstvo. Již pouze sama tato akce by přinesla ohromné změny k lepšímu. ENERGII lze použít pro dobro nebo zlo. Kabala používá energii ley linií pro ďábelské ovládání. Tato energie je po právu vaše. Máte právo vzít si ji zpátky, abyste vytvořili mír a harmonii. Nejdůležitější ley linie jsou v Irsku. D.E. (David Egan – pozn.překl.) vytvořil plány, jak provádět tuto práci v Irsku. Hilda povede práci přes Facebook, po celém světě. Každý, odkudkoliv, to může dělat. Chce to jenom odhodlání, lásku k bližnímu a přání míru pro všechno lidstvo. Když to budete dělat, přinesete světu SVĚTLO, a to světlo odstraní všechnu temnotu.

Nastal čas na tuto práci. Je způsob, jak ji dělat. Každý na Zemi může být součástí tohoto úžasného hnutí. Získat můžete vše. Staňte se mocnými bytostmi světla, kterými jste. Společně můžete všeho docílit. Je čas vzít si aktivně svou sílu zpět. Vše, co potřebujete, je záměr vrátit tuto posvátnou energii lidstvu. Když to budete dělat, drazí přátelé, tvoříte dějiny. Proto jste tentokrát na Zemi. Budoucnost lidstva na Zemi je ve vašich rukách. Jste připraveni věnovat několik hodin svého času, abyste vytvořili lepší svět pro všechny? Můžete se stát architekty budoucnosti.  Pamatujte, Kabala používá systém digitální posvátné geometrie, jakož i fyzický systém posvátné geometrie, která překrývá přirozené zemské ley linie. Když  bude systém posvátné geometrie zasažen ve svém jádru, hlavní komunikační  a kontrolní systémy, což je 32 obelisků  umístěných v budovách vytvořených na principech posvátné geometrie, začnou SPOTŘEBOVÁVAT SVOJI VLASTNÍ ENERGII NA BUNĚČNÉ ÚROVNI.
Vezměte s sebou ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (viz Galacticchannelings.com, česká sekce, ze dne 15.května 2014) ke každé respektované budově a přečtěte to, zejména u Vatikánu, soudních dvorů, bank, atd. Použijte svou vlastní posvátnou sílu k odstranění temné kontroly. To vše je ve vašich rukách. Užívejte si to. Důležité je načasování a teď je čas provést tuto práci.
 Moje drahá, strávila si posledních 11 let tím, že ses´ pokoušela probudit lidi k pravdě a světlu. Vím, přeješ si, abys byla bývala úspěšnější. Když vezmeme v úvahu opozici, která proti tobě stála, vedla jsi si velmi dobře. Lidé vystoupí dopředu a budou pracovat společně. Uspějeme, má drahá. Ty a já jsme neporazitelní.
Buď na sebe hodná a odpočívej, kdykoli je to možné. Tvůj navždy oddaný Monty


POZNÁMKA OD VERONIKY:
Kiesha Crowther (Malá Babička) bude 27. září v hotelu The Royal Marine Hotel, Dun Laoghaire, v Dublinu. Provede obřad propojení vašeho vzácného Irska s posvátnou mřížkou. Prosím, zúčastněte se tohoto obřadu, protože svět potřebuje, aby se Irsko propojilo s dávnými znalostmi našich předků.


Translator: Zelmira

Tuesday, 8 September 2015

Czech -- Montague Keen - 6. září 2015


Montague Keen -  6. září  2015

Na světě se objevují ti správní lidé, kteří jsou připraveni a ochotni sdílet své znalosti s lidstvem.  Připravovali se a zkoumali, jak naložit s tím, co udělá Kabala - s jejími plány a nadějemi na zničení lidstva, a strukturou její existence na Zemi.  Ujistěte se, že budete připraveni na jakýkoliv druh chaosu, který by mohl vzniknout.  Musíte si připravit potraviny a vodu na dobu, kdy  je budete potřebovat. Kabala si udělala zásoby všeho, co by mohla potřebovat.  Doufají, že uniknou před chaosem a pak začnou znovu, společně s několika  oddanými lidmi, kteří jim budou sloužit.  Je to jejich velký sen o Převzetí.  Ukáže se to v Americe, když se papež v září připojí k dalším, kteří slouží Kabale.  Nenechte se ukolébat FALEŠNÝMI SLIBY. 

Nyní jste procitli a vnímáte jejich plány. Musíte se soustředit na své vlastní přežití a přežití lidské rasy.  Nenechte se přesvědčit těmi, kteří ve vás dokážou velmi obratně vzbudit  STRACH.  Ti samí lidé řídí náboženství, všechny vlády, všechny banky, atd.-  všechno, co způsobilo, že je tak těžké žít život na Zemi.   Jak byste mohli uvěřit tomu, co říkají! Zabili vás miliony, prostřednictvím nelegálních válek, hladomorů, holokaustu v Irsku, který byl organizován a nad kterým dohlíželi jezuité.  Jak byste jim mohli věřit!  Podívejte se na Chrise Everarda z ENIGMA FILMS, který udělal vynikající rešerše na toto téma.  Udělal práci, kterou  by měli číst a které by měli tleskat  všichni, kdo hledají pravdu.  Když si přečtete, co odhalil, otevře vám to oči pro pravdu, která byla před vámi skryta.  Vyzývám vás, abyste si našli čas na přečtení jeho práce. Získáním těch znalostí si můžete zachránit život a zabránit  vyhubení lidské rasy na Zemi. 

Nemáte čas na plýtvání.  Je čas podniknout akci, která vám umožní  vyrovnat se  se vším, s čím budete muset, aby lidská rasa přežila. Mnohokrát jsem vám řekl, že v září Kabala ukáže svou tvář. Jste svědky toho, jak lidstvo každým dnem zápasí o přežití na březích Evropy.  Ti lidé byli nedobrovolně vyhnáni válkou, která  je příčinou UTRPENÍ a BOLESTI, a ENERGIE toho všeho POSKYTUJE KABALE ENERGII NA TO, ABY PŘEVZALA PLANETU ZEMI. Pamatujte: vaše utrpení a bolest jsou kyslíkem, KTERÝ POTŘEBUJÍ, ABY MOHLI EXISTOVAT NA Zemi.  Potřebují toho mnoho, aby mohli převzít Zemi a zničit lidstvo.  

Nemluvňata, která obětují, již nedodávají dostatek kyslíku pro jejich plány! Kabala nemá slitování. Nejsou toho schopni. Opovrhují vámi a používají vás, aby ochránili sebe. Tolik se vás vrátilo na Zemi zejména kvůli tomuto Přechodu, takže se musíte vzájemně podpořit.  Peníze vám nepomohou, abyste si u Kabaly zaplatili ochranu.  Nechtějí vás, tak si nemyslete, že si můžete vykoupit své přežití.  Úspěšně oblbovali lidstvo po mnoho sto let.  Pouze nyní si to začínáte uvědomovat. Máte co dohánět. Podívejte se kolem sebe: komu věříte? Nic není, jak se zdá.  Kabala tak dlouho všechno kontrolovala a vše je nastaveno proti vám.

Spojte se,  můžete je porazit. Nemohou zvítězit nad 99%. Když se probudí ti, kteří slouží Kabale a udržují ji u moci, jako jsou armády, policie, vlády a uvědomí si, že ničí své vlastní lidské bližní., pak uvidíte, jak se Kabala zhroutí a zmizí ze Země. PEKLO NEEXISTUJE. Pouze ĎÁBELSKÁ MYSL mohla vytvořit takové místo. Bůh Lásky, Zdroj, by nikdy na své lidi neuvrhl takové utrpení.  Deset přikázání je falešným VÝTVOREM KABALY,  aby vás to udrželo pod kontrolou. NEBYL ŽÁDNÝ KŘÍŽ, ŽÁDNÉ UKŘIŽOVÁNÍ. To vše bylo vymyšleno, aby vás ovládalo, a to vše je ZALOŽENO NA LŽÍCH. Kristus, který kráčel po Zemi, existoval. Nenarodil se ze ženy, a vzestoupil, když nastal čas, aby odešel. ŽÁDNÉ NEPOSKVRNĚNÉ NAROZENÍ v Betlémě se nekonalo, žádné UKŘIŽOVÁNÍ, je to příběh vymyšlený proto, aby zaměstnal vaši obrazotvornost a byl nástrojem vlády nad vámi.

Lidé, kteří to udělali, nepatří k lidské rase. Nemají s lidstvem žádný soucit. Slouží pouze sobě. Jejich cílem je zničit lidskou rasu a ponechat pouze pár lidí, kteří by jim sloužili. Veronika ví až příliš dobře, jak jsou bezcitní, protože v jejich rukách, poté co jsem zemřel, mnoho vytrpěla.  Nyní si připomíná mnoho z toho, co jsem jí řekl, když jsem byl po jejím boku. To vše začíná být nyní jasné. Toto jsou časy zkoušek, mí přátelé. Nikdy nebylo tolik důležité spojit se a stát společně.

Těší mne vidět, jak se Irové spojují, aby si vzali zpět kontrolu od svých banksterů.  Našli svou SÍLU a našli svůj hlas. Oni povedou cestu. Všechny další země je budou následovat. Již to začalo: síla lidu ukazuje, že to lze uskutečnit, když se spojíte. Irsko, svět se na Tebe dívá a chce, abys´ zvítězilo.

Moje drahá žena nalézá správné lidi, na které vás upozorňuje, aby vás inspirovali, jak se stát mocnými bytostmi světla, který mi jste.  Pomoc přijde, když ji nejvíce potřebujete. Děkuji S, za jeho rady a podporu M. Ještě nenastal čas, aby odešla. 

Má drahá, dostala jsi radu. Zkus se dle té rady řídit, pomůže ti to. Máš práci a potřebuješ sílu, abys´ ji udělala.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný  Monty.

POZNÁMKA OD VERONIKY:

Nyní je k dispozici druhý díl rozhovoru s Haraldem Kautz Vellou. Napsal mi David z Galway v Irsku. Je připraven vést uvolňování energie z ley linií v Irsku. Prosím, pomozte mu dělat tu práci pro svět.

Poselství od Davida Egana:

Jmenuji se David Egan a dávám dohromady skupiny, které by pracovaly na ley liniích v Irsku. Cílem této práce je přinést uzdravení a mír irskému lidu  a irskému národu. Časem se tato práce může rozšířit na pomoc dalším národům a rasám, a pomoct jim docílit uzdravení, osvobození a mír.

Mluvil jsem o tom s Veronikou Keen a ona to podporuje a pomůže nám v tom. Já také podporuji její práci na založení uzdravovacích center v Irsku, což dále rozšíří a dodá další podporu práci s ley liniemi. Pevně věřím, že toto léčení, zejména hluboké léčení na spirituální, duševní, emoční a mentální úrovni je pro irský lid potřebné a taktéž pro další národy, a že bude sloužit jako záchytný bod pro  dosažení osvobození, sociální, ekonomické a legální spravedlnosti, založené na respektu pro všechny a harmoničtějšího, tolerantnějšího a mírumilovnějšího světa.  Což je něco, co dnešní svět velmi potřebuje,  jak můžeme vidět v denním zpravodajství.


Minulý týden jsem kontaktoval několik expertů na poli ley linií a vortexů (což jsou křižovatky ley linií,  kde je velká koncentrace energie a síly), a požádal jsem o mapy těchto ley linií a vortexů. Tytéž ley linie a vortexy byly v Irsku identifikovány. Neexistují jejich mapy, pouze sem a tam nějaké informace, což bylo velmi obtížné najít na internetu a shromáždit to.  Trvalo to několik dnů, než jsem to našel a shromáždil a přiložil k tomuto mejlu. Doufám, že od našich expertů na ley linie získám v následujících týdnech další informace.  

Jakmile bude dostatečný počet lidí pro skupinu, určíme si časový plán, kdy se budeme scházet jednou týdně na místě, kde se setkává několik ley linií, u vortexu a budeme pracovat,  abychom přinesli léčení, osvobození a mír irskému lidu a národu. Časem se to může rozšířit na dvě či tři schůzky týdně, a mohou být založeny  další skupiny, aby léčení pobíhalo pravidelně každý týden.

Nemohl jsem vás kontaktovat dřív, protože můj počítač byl napaden virem nebo hackerem, což znemožnilo  mé připojení na internet a na sítě a ani několik technických expertů to nebylo schopno vyřešit. Bylo mi řečeno, že v uplynulém roce byly podobně napadeny počítače i jiných lidí, kteří se angažují v ozdravovací práci a v práci s ley liniemi.

Možná to je, nebo není zlomyslné či zločinné, ale jistě je podezřelé, že lidé, kteří se angažují v této práci, měli napadeny počítače. Můj počítačový systém byl napaden poprvé a já mám poměrně dobrý bezpečnostní systém. Musel jsem v posledních dnech dát dodatečné bezpečnostní software , abych ochránil a zajistil svůj počítačový systém a svou síť.  Existují lidé, kteří  nesouhlasí s léčením a mírem, a spíše chtějí profitovat z války, nespravedlnosti a rozdělení, a to se nedávno dostalo na světlo ve zprávách a v novinách, což mnoho lidí šokovalo. Takové lidi obvykle nazýváme Kabalou.  Bylo by moudré, abyste  investovali do dobrého antivirového softwaru a firewallu, doporučuji Avira AntiVir antivirus software a Comodo firewal a Spybot search a destroy. Jsou nejlepší co z nám.

Budu vás informovat o vytvoření skupiny a plánu práce na ley liniích. Doufám, že začneme v září.
S pozdravem 

David Egan
Galway

Dokument o Ley Liniích:
Místa, kde jsou ley linie a křižovatky ley linií/vortexy v Irsku a Británii:
Irsko
 • Tara Hill
 • Uisneach
 • St. Michael Line running from Skellig Michael
 • Newgrange
 • Loughcrew

Británie
 • Glastonbury Tor
 • St. Michaels Mount (protínají se 4 ley linie, včetně linie Sv. Michaela  and Sv. Máří)
 • Jeskyně Royston  ( protínají se 2 ley linies, včetně linie Sv. Michaela and linie Sv. Máří )
 • Linie Sv. Michaela
 • Linie Sv. Máří
 • tonehenge
 • Opatství v Bath

 • Hřeben Malvernských kopců.Alfred Watkins teoretizoval, že  St. Ann's Well v  Worcestershire je začátkem ley linie procházející podél hřebenu malvernských kopců napříč několika prameny včetně the Holy Well, Walms Well, and St. Pewtress Well.

 • Kamenný kruh v Avebury

Proutkařská skupina z Bristolu  má informace o těchto místech a liniích


Tanslator: Zelmira

interview

mv

mv

interview