Vladimir Putin

Monday, 19 June 2017

Czech -- Montague Keen – 11. června, 2017

Montague Keen – 11. června, 2017
Má drahá žena pracovala kvůli vám mnoho hodin a uvolňovala energii, která byla před vámi zablokována.  Tu práci bylo zapotřebí udělat, protože to celé ukazuje rozsah, jak dalece Kabal zašla, aby vás udržela ve svém temném sevření. Chtěl bych poděkovat jejím přátelům z Holandska a Irska, kteří s ní tak pilně pracovali. Byla to týmová práce. Pokryli celý svět. Lokalizovali místa, která byla využívána k ukrytí vědomostí. Lokalizovali posvátná místa, kde byla zablokována energie, aby nemohla proudit k lidstvu ani obohatit život na Zemi. Naše práce pokračuje a nelze ji zastavit. Energie nepřátel lidstva rychle vyprchává. Každý den vidíme, jak se jejich moc zmenšuje. Jsou zoufalí. Brzy vám budou vydáni na milost. Připravte se na ten okamžik a udělejte si plány.
Otevřete oči a vizte, co se kolem vás děje.  Lidé opět zvedají hlavy. Jsou odhalovány lži vlády a vy to jasně vidíte v pravém světle a nepřijímáte to v takové podobě, jak vám to říkají a jak by chtěli, abyste to vnímali. Pro takové lidi již není ve vašem světě místo. Vrahové lidstva se nemají kam ukrýt. Jejich hra je u konce. „Zbraně hromadného ničení“ již nemohou být nikdy znovu použity, aby nalákaly lidstvo na válku.
Veronika je velmi vyčerpaná. V jejím věku není snadné pracovat tolik hodin každý den. Má svou armádu na této straně života a také na Zemi a všichni společně pracují, aby zajistili, že odstraníme ze světa všechny temné vlivy.
Má drahá, pomáhali jsme Tobě i Tvým přátelům a dosáhli jsme mnohem víc, než můžeš vědět. Jsme potěšeni, že se nám dařilo spojit se s Tebou a Tvými přáteli tak snadno. Tato práce bude pokračovat, protože je toho třeba hodně udělat.
Prosím, odpočívej.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

Thursday, 1 June 2017

Czech -- Montague Keen – 28. května, 2017

Montague Keen – 28. května, 2017
Toto je mimořádná doba, kdy se děje neočekávané a lidé se ukazují v pravém světle a ne v podobě, kterou předstírají.  Děje se to v celosvětovém měřítku. Znovu vám připomínám, že „nic není, jak se zdá“. Musíte zůstat ostražití.  Berte v potaz vše, co je vám neočekávaným způsobem ukazováno. Rád bych ti připomněl první návštěvu na Taře (Tara - posvátné území Irska - pozn.př.), když jste ty, J, A, B a G stáli u kamene Lea Fail. Měli jste plánu, aby každý z vás nahlas přečetl Odvolání smluv duše od Andrewa Bartzise. Každý z vás kousek přečetl, kromě G, který váhal a byl velmi bojácný. Nebyl schopen text přečíst. To, má drahá, ti mělo otevřít oči, aby sis´ uvědomila, že s tebou nesouzní, ani s našimi cíli. Je ovládán jezuity, kterým slouží; ať již za pomoci kontroly mysli anebo záměrně. Teď o tom již nepochybuješ, protože se projevil, když vyhrožoval tobě a také tvé práci pro lidstvo. Modli se za něj. Je to muž, který se bojí a který chce sedět na obou židlích: má zůstat s Vatikánem aneb má z jeho spárů uniknout? Nikam se nelze schovat, protože je vše odhalováno.
Jsme úspěšní, protože byl učiněn velký pokrok v osvobození lidstva z okovů otroctví mimozemských sil, tajných společností a vlád, což až doposud zůstávalo skryto. Na Zemi jsou teď velké postavy minulosti, aby zajistily velký posun do světla. Je vám poskytována všemožná podpora, abyste se posunuli kupředu, k vytvoření světa beze strachu, kde člověk může žít v míru. My, na této straně života vám teď ukazujeme, kde je zablokována energie, kde jsou potlačeny vědomosti a ukryty portály. Máme velkou radost, že můžeme pracovat s tebou a tvými přáteli na osvobození těchto energií. Tři v jednom je zaktivováno. Každým dnem je to aktivnější.
Náš starý přítel, Gerald [profesor Gerald Hawkins z Washingtonu, který odešel k duchu v r.  2003] je natěšený, že bude moct pracovat přímo s tebou, má drahá a že ti bude moct viditelně ukázat místa, na kterých bude třeba, abys´ pracovala.  Mnoho těch míst jsi neznala. Protože mají velkou sílu, byly před lidstvem ukryty. Atlantské spojení musí být obnoveno. Je to velmi důležité, protože je zapotřebí zvednout frekvence. Mnozí si změny povšimnou. Náš postup nelze zastavit.  Jedeme.
Minulý týden byl pro tebe stresující, má drahá. Ujišťuji tě, že vše bylo dobré. Velmi tě rozhodila špatná zpráva o přítelkyni. Ale musela jsi za ní do nemocnice. Bylo to důležitější, než psaní se mnou. Tvé návštěvy jí pomohly.
To, že tě dokážeme přes den uspat nám umožňuje, abychom s tebou pracovali přímo. Umožňuje nám to přesně ti ukázat, kam máš jít a co dělat. Simon, Scotia, Gerald, a já velmi oceňujeme tvůj přínos a také tvých přátel. Ti, co rozumí tomu, jak funguje energie, by měli dělat tuto práci dle možnosti ve skupinách a být velmi opatrní v tom, zda ti, s kým budou tu práci dělat, jsou důvěryhodní. Lidé přicházejí v přestrojení. Neměla by sis´ všímat jejich slova, ale poznáš je dle jejich skutků.
Událost pod falešnou vlajkou v Manchestru, v Anglii byla využita jako důvod k tomu, umístit do ulic armádu, protože se Kabal bojí o vlastní bezpečnost. Temné síly, vládnoucí vaším světem, přijímají preventivní opatření. Jejich zlé plány jsou odhaleny. Jsou vám vydáni na milost a potřebují vás, abyste je chránili!  Jak dlouho ještě budete podporovat a chránit takové zlo? Bez vás jsou nemožní, protože samotné peníze je neochrání. Jejich vláda teroru, strachu a kontroly je u konce. Brzy budou prosit o milost.
Kabal vyrábí všechny válečné zbraně, všechny drogy a očkování, atd. Oni žijí v luxusu, zatímco vy bojujete o přežití. A přesto jim stále sloužíte. PROČ?
Kdykoli v průběhu vašich dějin jste je mohli svrhnout. Pro mnohé z vás bylo bolestivé zjistit, že vás Kabal podvedla a nelítostně využila. Vytvořili permanentní války, hladomory, záplavy, cokoli, za zajistilo, že budete strádat. Vy jste jim to pomáhali uskutečnit - za peníze, vytvořené z ničeho. Obě strany života teď pracují společně, aby lidstvo osvobodily z tohoto otroctví. Vaše vůle uspět vás žene vpřed, abyste mohli vybudovat lepší svět pro všechny. Jste na hraně nového začátku pro lidstvo. Teď to máte na dosah. Věřte, můžete toho dosáhnout, a dosáhnete!
Je na čase odstranit strach. Byli jste vychováni, abyste se všeho báli. Je to zbraň, používána k vašemu ovládání. Odstraňte z vašeho života chemické léky a místo toho hledejte přírodní léčiva. Těm, kdo na nebi rozstřikují nebezpečné chemikálie říkám: „Za tyto činy se budete zodpovídat. Neotravujte vodu, kterou lidstvo potřebuje k přežití. Zabíjíte svou vlastní rasu“.
Irsko je připravováno na svou příští úlohu ve vašem světě. Obě strany života na tom pilně pracují. Kabal se obává, že irský národ jednou zjistí, kým je. Vatikánu a Britské koruně se až doposud dařilo to před ním utajit a udržet si nad ním svou vládu, ale jejich čas rychle vyprchává a oni to vědí. 
Mladému muži, který je vězněn v Americe, již vyndali všechny stehy.  Jeho tělu a mysli bude nějakou chvíli trvat, než se zotaví z takového hrozného útoku. Prosím, modlete se za něj, protože je zcela nevinný. Je jedním z nás. Jsme vděčni těm, kdo na něj pamatují ve svých modlitbách.
Má drahá, tento týden došlo k velkému pokroku. Děkuji ti za tvůj podíl práce. My všichni chceme pracovat s tebou a tvými přáteli.
Prosím, zkus si trochu odpočinout. Všechno vrcholí. Kabal bojuje o přežití. Přežití a chamtivost byly vždy její hybnou sílou.
Zůstávám s tebou. Tvůj oddaný Monty.


Translation: Zelmira

Thursday, 18 May 2017

Czech Montague Keen – 14. května, 2017

Montague Keen – 14. května, 2017
PLANETA ZEMĚ BYLA HACKNUTA, JEDNÁ SE O NEJVĚTŠÍ ÚTOK V DĚJINÁCH
Alex Jones Channel

Připravovali jsme vás na to. Varovali jsme vás, abyste byli připraveni na závěrečný pokus o převzetí planety Země a vyhubení lidstva. Lidé s chabou myslí jsou manipulováni a pomáhají Kabal dělat špinavou práci za ni. Jsou to lidé, kteří nikdy plně nevkročili do světla, vězí jednou nohou buď v náboženství, nebo jsou oddáni státu. Jejich mysl stále kontrolují jezuité.  Ti lidé mohou být nebezpeční a je těžké jim věřit. Nejsou dost silní, aby odolali, protože jejich mysl je plná strachu a pochybností. Taková je zejména mysl Irů, protože když jednou jezuité Irsko ztratí, bude to pro ně beznadějné a budou zcela vyřízeni.
Chce to odvahu, stát si za pravdou a dělat, co je správné pro lidstvo. Sledujte, jak tito lidé napadají ty, kdo se snaží připravit vás na Událost. Pateticky útočí na to, za čím kdysi stáli. Je třeba je politovat, protože jsou vyděšeni. Již brzy nebude možné stát každou nohou na jiné straně. Mnohé je zablokováno a vznikají problémy tam, kde nikdy nebyly. Snažte se, aby nepadly na vás. Povzneste se nad to, protože je to přechodné a nebude to trvat dlouho. Víte, že Kabal padne.
My, z této strany života, dáváme vše do pořádku, aby, až nastane čas, vše do sebe zapadlo. Obě strany života pracují na ley liniích aby zajistily, že lidstvo bude mít dostatek energie, kterou potřebuje, aby přechod zvládlo bez problému. Kabal dala na pozice lidi se zlými úmysly, kteří se přetvařují. Vystupují jako charitativní pracovníci. Není to pravda. Používají rituály černé magie, které mnohou změnit, posunout nebo vymazat cokoliv chtějí. Tak to šlo po generace. Bylo to zdokonaleno za doby královny Alžběty I anglické. Mohou potlačit pozitivní výsledek a zanechat lidstvo ve zmatku a chaosu. Úspěšně potlačovali vědění a tak udržovali lidstvo v temnotě.
V této době jsou velmi důležití pracovníci s energií, protože oni mohou uvolnit z ley linií a posvátných míst dobrou energii. Vyzývám vás, abyste používali toto nadání pro blaho lidstva. Jsou používáni temní duchové, aby působili problémy anebo věci zdržovali, nebo cokoliv je napadne jiného. Nicméně, tyto problémy můžete odstranit tak, že je pošlete do světla. Otevřete se své vlastní síle a použijte ji pro vlastní ochranu a pro ostatní lidi.
Satanistické tajné služby vždy používají temné síly po své vlastní účely. Informoval jsem Veroniku, že jedna má pokrevní příbuzná stále používá svou temnou moc. Je mi z toho smutno, když vidím, jak to dělá, zatímco se halí do pláště důvěryhodnosti. Lidé, kteří nemají dost odvahy, aby vyjádřili své přesvědčení, mohou být snadno manipulováni. Když se vrátíte k duchu, je to úplně jiné. Máte tam před sebou plnou pravdu. Je těžké vidět ty, o nichž jste si kdysi mysleli, že jsou to dobří lidé, jak jsou odhaleni coby zlomyslní manipulátoři, kteří házeli  mnoha lidem písek do očí.
Členové Kabal se cítí odhaleni; jejich zrádné manipulování s lidskou rasou bude před vámi odhaleno. Budou prosit o milost. Jejich zločiny proti lidstvu byly plánovány hodně dopředu. Oni vůči vám neprojevili žádnou lítost, ani k dětem, které mučili, znásilňovali a zabíjeli pro své vlastní potěšení, a kvůli tomu, aby si zajistili další život na Zemi. Musíte přijmout rozhodnutí, která nebudou snadná. Jakmile se dostanete ke své vlastní síle, nebudete se nikoho bát a přechod zvládnete důstojně. Uvidíte, jak bude spravedlnosti učiněno zadost. Vše, co kdysi patřilo všem lidem, se k lidem znovu vrátí. Jsou to vzrušující časy, tak se nebojte, protože spravedlnost zvítězí.
Vše, co bylo používáno na vaše ovládání, za pomoci falešných slibů, které nemohly být nikdy dodrženy, bude odhaleno. Všechna náboženství budou vymýcena z povrchu zemského. Vše bude vidět v novém světle, ve světle pravdy. Přestože ti, co mají politickou moc, stále volají po Třetí světové válce, jejich přání se nesplní. Kabal má mnoho způsobů jak zničit lidi. Když byla Veronika mladá, metlou Irska byla tuberkulóza. Ovlivnilo to skoro každou rodinu. Byla to kletba, seslaná na Irsko a byla velmi účinná. Bylo to uděláno za pomoci černé magie a bylo to obsaženo v medailonu, umístěného na Taře. Je to jenom jeden ze způsobů, jak se ta nemoc šíří kdykoli a jakkoli si to Kabal přeje.
Žijete ve světě, o němž víte velmi málo. Protože teď Kabal ovládá všechno: vaše zdraví, potraviny, počasí, vzduch, atd. Jste jako hračky, s nimiž si hrají. Na vás jim nezáleží ani za mák, takže vás mohou beztrestně zabíjet. Je na čase vystoupit z kolotoče života a stát se, kým opravdu jste. Jakmile odstraníte všechny bloky, které vás váží ke Kabal, budete volní, abyste zkoumali Zemi v celé její kráse.
Amerika opět mluví o projektu Bluebeam (Modrý paprsek). Myslí si, že vás budou schopni dostatečně vyděsit, abyste jim vládu odevzdali zpátky. To nebude dovoleno, protože Andromedané  odhalí projekt Bleubeam a ukáží, co je to zač - že se jedná o poslední naději ďábelského režimu. Znáte pravdu, nelze to změnit. Úspěch máte zaručený. Tak ho uchopte oběma rukama. Věřte si, protože toto je vaše doba.
Má drahá, je třeba očekávat útoky, protože ti, co patří ke Kabal, nedovedou prohrávat. Zrádné výhrůžky jsou velmi smutné. Je to díky jezuitské indoktrinaci, která v Irsku stále převládá. Modli se za něj. My nad ním bdíme.
Tvůj navždy oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation
Translator: Zelmira


interview

mv

mv

interview