Vladimir Putin

Monday, 19 June 2017

Czech -- Montague Keen – 11. června, 2017

Montague Keen – 11. června, 2017
Má drahá žena pracovala kvůli vám mnoho hodin a uvolňovala energii, která byla před vámi zablokována.  Tu práci bylo zapotřebí udělat, protože to celé ukazuje rozsah, jak dalece Kabal zašla, aby vás udržela ve svém temném sevření. Chtěl bych poděkovat jejím přátelům z Holandska a Irska, kteří s ní tak pilně pracovali. Byla to týmová práce. Pokryli celý svět. Lokalizovali místa, která byla využívána k ukrytí vědomostí. Lokalizovali posvátná místa, kde byla zablokována energie, aby nemohla proudit k lidstvu ani obohatit život na Zemi. Naše práce pokračuje a nelze ji zastavit. Energie nepřátel lidstva rychle vyprchává. Každý den vidíme, jak se jejich moc zmenšuje. Jsou zoufalí. Brzy vám budou vydáni na milost. Připravte se na ten okamžik a udělejte si plány.
Otevřete oči a vizte, co se kolem vás děje.  Lidé opět zvedají hlavy. Jsou odhalovány lži vlády a vy to jasně vidíte v pravém světle a nepřijímáte to v takové podobě, jak vám to říkají a jak by chtěli, abyste to vnímali. Pro takové lidi již není ve vašem světě místo. Vrahové lidstva se nemají kam ukrýt. Jejich hra je u konce. „Zbraně hromadného ničení“ již nemohou být nikdy znovu použity, aby nalákaly lidstvo na válku.
Veronika je velmi vyčerpaná. V jejím věku není snadné pracovat tolik hodin každý den. Má svou armádu na této straně života a také na Zemi a všichni společně pracují, aby zajistili, že odstraníme ze světa všechny temné vlivy.
Má drahá, pomáhali jsme Tobě i Tvým přátelům a dosáhli jsme mnohem víc, než můžeš vědět. Jsme potěšeni, že se nám dařilo spojit se s Tebou a Tvými přáteli tak snadno. Tato práce bude pokračovat, protože je toho třeba hodně udělat.
Prosím, odpočívej.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

Thursday, 1 June 2017

Czech -- Montague Keen – 28. května, 2017

Montague Keen – 28. května, 2017
Toto je mimořádná doba, kdy se děje neočekávané a lidé se ukazují v pravém světle a ne v podobě, kterou předstírají.  Děje se to v celosvětovém měřítku. Znovu vám připomínám, že „nic není, jak se zdá“. Musíte zůstat ostražití.  Berte v potaz vše, co je vám neočekávaným způsobem ukazováno. Rád bych ti připomněl první návštěvu na Taře (Tara - posvátné území Irska - pozn.př.), když jste ty, J, A, B a G stáli u kamene Lea Fail. Měli jste plánu, aby každý z vás nahlas přečetl Odvolání smluv duše od Andrewa Bartzise. Každý z vás kousek přečetl, kromě G, který váhal a byl velmi bojácný. Nebyl schopen text přečíst. To, má drahá, ti mělo otevřít oči, aby sis´ uvědomila, že s tebou nesouzní, ani s našimi cíli. Je ovládán jezuity, kterým slouží; ať již za pomoci kontroly mysli anebo záměrně. Teď o tom již nepochybuješ, protože se projevil, když vyhrožoval tobě a také tvé práci pro lidstvo. Modli se za něj. Je to muž, který se bojí a který chce sedět na obou židlích: má zůstat s Vatikánem aneb má z jeho spárů uniknout? Nikam se nelze schovat, protože je vše odhalováno.
Jsme úspěšní, protože byl učiněn velký pokrok v osvobození lidstva z okovů otroctví mimozemských sil, tajných společností a vlád, což až doposud zůstávalo skryto. Na Zemi jsou teď velké postavy minulosti, aby zajistily velký posun do světla. Je vám poskytována všemožná podpora, abyste se posunuli kupředu, k vytvoření světa beze strachu, kde člověk může žít v míru. My, na této straně života vám teď ukazujeme, kde je zablokována energie, kde jsou potlačeny vědomosti a ukryty portály. Máme velkou radost, že můžeme pracovat s tebou a tvými přáteli na osvobození těchto energií. Tři v jednom je zaktivováno. Každým dnem je to aktivnější.
Náš starý přítel, Gerald [profesor Gerald Hawkins z Washingtonu, který odešel k duchu v r.  2003] je natěšený, že bude moct pracovat přímo s tebou, má drahá a že ti bude moct viditelně ukázat místa, na kterých bude třeba, abys´ pracovala.  Mnoho těch míst jsi neznala. Protože mají velkou sílu, byly před lidstvem ukryty. Atlantské spojení musí být obnoveno. Je to velmi důležité, protože je zapotřebí zvednout frekvence. Mnozí si změny povšimnou. Náš postup nelze zastavit.  Jedeme.
Minulý týden byl pro tebe stresující, má drahá. Ujišťuji tě, že vše bylo dobré. Velmi tě rozhodila špatná zpráva o přítelkyni. Ale musela jsi za ní do nemocnice. Bylo to důležitější, než psaní se mnou. Tvé návštěvy jí pomohly.
To, že tě dokážeme přes den uspat nám umožňuje, abychom s tebou pracovali přímo. Umožňuje nám to přesně ti ukázat, kam máš jít a co dělat. Simon, Scotia, Gerald, a já velmi oceňujeme tvůj přínos a také tvých přátel. Ti, co rozumí tomu, jak funguje energie, by měli dělat tuto práci dle možnosti ve skupinách a být velmi opatrní v tom, zda ti, s kým budou tu práci dělat, jsou důvěryhodní. Lidé přicházejí v přestrojení. Neměla by sis´ všímat jejich slova, ale poznáš je dle jejich skutků.
Událost pod falešnou vlajkou v Manchestru, v Anglii byla využita jako důvod k tomu, umístit do ulic armádu, protože se Kabal bojí o vlastní bezpečnost. Temné síly, vládnoucí vaším světem, přijímají preventivní opatření. Jejich zlé plány jsou odhaleny. Jsou vám vydáni na milost a potřebují vás, abyste je chránili!  Jak dlouho ještě budete podporovat a chránit takové zlo? Bez vás jsou nemožní, protože samotné peníze je neochrání. Jejich vláda teroru, strachu a kontroly je u konce. Brzy budou prosit o milost.
Kabal vyrábí všechny válečné zbraně, všechny drogy a očkování, atd. Oni žijí v luxusu, zatímco vy bojujete o přežití. A přesto jim stále sloužíte. PROČ?
Kdykoli v průběhu vašich dějin jste je mohli svrhnout. Pro mnohé z vás bylo bolestivé zjistit, že vás Kabal podvedla a nelítostně využila. Vytvořili permanentní války, hladomory, záplavy, cokoli, za zajistilo, že budete strádat. Vy jste jim to pomáhali uskutečnit - za peníze, vytvořené z ničeho. Obě strany života teď pracují společně, aby lidstvo osvobodily z tohoto otroctví. Vaše vůle uspět vás žene vpřed, abyste mohli vybudovat lepší svět pro všechny. Jste na hraně nového začátku pro lidstvo. Teď to máte na dosah. Věřte, můžete toho dosáhnout, a dosáhnete!
Je na čase odstranit strach. Byli jste vychováni, abyste se všeho báli. Je to zbraň, používána k vašemu ovládání. Odstraňte z vašeho života chemické léky a místo toho hledejte přírodní léčiva. Těm, kdo na nebi rozstřikují nebezpečné chemikálie říkám: „Za tyto činy se budete zodpovídat. Neotravujte vodu, kterou lidstvo potřebuje k přežití. Zabíjíte svou vlastní rasu“.
Irsko je připravováno na svou příští úlohu ve vašem světě. Obě strany života na tom pilně pracují. Kabal se obává, že irský národ jednou zjistí, kým je. Vatikánu a Britské koruně se až doposud dařilo to před ním utajit a udržet si nad ním svou vládu, ale jejich čas rychle vyprchává a oni to vědí. 
Mladému muži, který je vězněn v Americe, již vyndali všechny stehy.  Jeho tělu a mysli bude nějakou chvíli trvat, než se zotaví z takového hrozného útoku. Prosím, modlete se za něj, protože je zcela nevinný. Je jedním z nás. Jsme vděčni těm, kdo na něj pamatují ve svých modlitbách.
Má drahá, tento týden došlo k velkému pokroku. Děkuji ti za tvůj podíl práce. My všichni chceme pracovat s tebou a tvými přáteli.
Prosím, zkus si trochu odpočinout. Všechno vrcholí. Kabal bojuje o přežití. Přežití a chamtivost byly vždy její hybnou sílou.
Zůstávám s tebou. Tvůj oddaný Monty.


Translation: Zelmira

interview

mv

mv

interview