Vladimir Putin

Monday, 30 May 2016

Czech -- Montague Keen – 29. května, 2016

Montague Keen – 29. května, 2016
Všimněte si, jak se vaše vlády scházejí na různých schůzích v zoufalé snaze začít třetí světovou válku. Ve skrytu duše vědí, že je s nimi konec, že jsou odhaleni a že je vidět, co jsou zač. Když padnou, budou vám vydáni na milost. Musíte zajistit, aby skutečně padli, pak skončí zabíjení lidí. Nyní je čas, abyste převzali odpovědnost za své bližní a spolupracovali, abyste zajistili přežití lidstva. Nemůžete si dovolit plýtvat časem, a přemýšlet nad možnostmi. Nyní  musíte podniknout akci, abyste zajistili své přežití.

Když odstraníte všechna omezení, kterými vás svázali vaši utiskovatelé, poprvé zažijete svobodu, skutečnou svobodu. Je mezi vámi mnoho takových, kteří jsou připraveni vystoupit vpřed a napomoct tomu, aby se život na Zemi vrátil do podoby, jak to vždy bylo zamýšleno. Když budou odhaleny a odstraněny banky a náboženství, pak přes noc zmizí všechny překážky, které vám byly vloženy do cesty. Paraziti, kteří žijí z utrpení lidstva, ze Země utečou. Již se na to připravili. Jejich různé frakce se snaží najít způsob, jak zůstat na Zemi. Jeden druhému nevěří. Nyní poznali, že jenom bohatství jim tady přežití nezajistí. Žili z potu, utrpení a námahy lidstva a  teď jsou vydání na milost těm, kdo trpěli pod jejich nadvládou. Kabala používala lidi jako OTROKY, aby jí sloužili a zabíjeli své bližní na její rozkaz. Kabala lidem na Zemi zničila život. Teď je na lidech, aby chránili a pečovali o Zemi a své bližní, kteří na ní žijí.

Můžete to dokázat a dokážete to. Jste v této době na Zemi, abyste zajistili její přežití. Sdílejte své znalosti a pravdu o tom, co se kolem vás děje. Odmítejte přijímat propagandu, kterou vám Kabala cpe horem dolem prostřednictvím televize a novin. Nikdy nezapomeňte, že Kabala vlastní všechny televizní stanice a noviny, Hollywood, atd. Po generace se připravovali na převzetí Země a vy se tomu teď snažíte zabránit. Ničemu, co říkají nebo dělají, nelze věřit, bez ohledu na to, jak je to zabaleno aby to vypadalo hezky. Svítí na ně světlo, takže teď můžete vidět LŽI, které jim vycházejí z úst. Když jim řeknete NE, je s  nimi konec. Máte sílu, abyste ty parazity navždy odstranili, tak tu sílu použijte pro dobro všech. Oni nemají takovou sílu, jako vy a tak zařídili, že jste uvěřili, že PENÍZE a BOHATSTVÍ jsou moc. Teď sami uvidíte, že když řeknete:“Ne, zmizte!“, nebudou mít jinou možnost, než ze Země odejít.

Na začátku budou potíže, ale existují dobří lidé se správným úsudkem,  aby se mohli  na tu situaci  zaměřit a připravit. Připravili VOLNOU ENERGII pro všechny a hydroponický způsob pěstování dobrých výživných potravin, bez škodlivých chemikálií, které vám vnutila Kabala k užívání a tak si zajistila, že vaše zdraví strádalo. Všechno, co je falešné a zkažené, bude odstraněno.

O děti se znovu bude starat a vést je rodina, ne stát. Děti již nebudou ve školách, které se podobají věznicím, kde je jejich myšlení kontrolováno učiteli, aby bez ptaní poslouchaly Kabalu. To,co teď vidíte ve vzdělávání a výchově, je kontrola a ovládání ze strany Kabaly, je to ničení svobodné vůle a svobodného vyjádření, aby mě1a nad lidstvem plnou kontrolu.

Lékařská profese je zcela ovládána velkými farmaceutickými společnostmi. Zeptejte se, kde je vlastní...jsou to ti samí lidé, kteří vlastní banky, televizní stanice, noviny, potravinářskou výrobu, atd. Je čas podívat se po alternativních způsobech při řešení zdravotních problémů, protože léky nejsou způsobilé k tomu, aby je lidé jedli. Za každou cenu se jim vyhněte. Rozsah korupce by vás ohromil. Kabala nemá žádná omezení v tom, jak zničit lidský život na Zemi. Otevřete oči, protože důkazy jsou všude kolem vás. Od narození do smrti vás ovládá Kabala. Myslí si, že jste jejím majetkem. Chcete to? Chcete to pro vaše děti, vaše vnoučata a všechny příští generace?

Je to pro vás VELKÁ příležitost říct Kabale: JIŽ VÁS VE SVÉM ŽIVOTĚ NECHCI. Odmítám být otrokem vašich bank a vašich náboženství. Je to tak jednoduché. Odmítněte hrát jejich hry. S okamžitou platností odmítněte žít podle jejich pravidel. Když jim rozhodně řeknete NE, uvidíte, jak se scvrknou a padnou. Bez vás nemohou vládnout. Pamatujte, bez vaší podpory nejsou NIČÍM.

Chce to odvahu, stát se Bytostí Světla, ale když to uděláte, není již cesty zpátky. Tehdy se přestanete podílet na ničení svého dědictví a všeho, co jste a všeho, čím můžete být. Nedívejte se na dějiny, které vás učila Kabala. Jděte zpátky do starých časů, abyste se učili o vašem pravém já, vašem dědictví a  o tom,  co můžete ztratit, pokud neseberete odvahu a nepostavíte se na odpor. Můžete všechno získat, a nemáte co ztratit, kromě otroctví. Kabala, které sloužíte, vás každým dnem otravuje vzduchem, který dýcháte, potravinami, které jíte, vodou, kterou pijte a chemikáliemi, které vám dají, když onemocníte. To je ve zkratce vše. Máme ještě něco dodat?

Veronika by chtěla zmínit film, který ji poslali producenti.  SHADE the MOTION PICTURE; film AMBELLY a BERMASE. Ten film zodpoví všechny vaše otázky. Vysvětluje, jak jste kontrolováni a kým. Prosím, podívejte se na tem film sdílejte ho.

Má drahá, vím a chápu, s čím se musíš vyrovnávat. Mohu ti říct, že nic není jak se zdá. Tvé domněnky jsou správné. Je to příklad toho, jak daleko je Kabala ve svém zoufalství připravena jít, aby se udržela u moci. Ale pravda zvítězí. Přisluhovači Kabaly svěsí hlavu v hanbě, když budou muset čelit pravdě. My, na této straně života, na věci dohlédneme. Obklopujeme vás láskou a ochranou.  

Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

Monday, 16 May 2016

Czech -- Montague Keen – 15. května, 2016

Montague Keen – 15. května, 2016

KDYŽ SE STANOU LIDÉ OSVÍCENÝMI, TYRANIE A ÚTLAK TĚLA A MYSLI ZMIZÍ JAKO ZLÍ DUCHOVÉ ZA ÚSVITU

Thomas Jefferson

Ve vašem dnešním světě nosí ZLO šat důstojnosti a tak jste zmateni a nevíte, komu věřit. Nikdy nebylo obtížnější rozpoznat, kdo je důvěryhodný. Je to jejich závěrečný pokus převzít váš svět. Není to hra. To, co vidíte, je brutální pokus odstranit bílého člověka, který je jedinou skutečnou opozicí Kabaly. Ty, má drahá, jsi si plně vědoma, jak daleko jsou připraveni jít, aby dosáhli svých cílů. Sama jsi zažila takovou infiltraci. Víš, jak umí manipulovat lidmi, aby plnili jejich úkoly. Tolik záleží na tom, jak každý udělá svůj kus práce, aby zachránil lidstvo. Přestože Kabala naplánovala převzetí do nejmenších detailů, nezapomeňte, že bez vaší pomoci ty své ďábelské plány nemohou provést.

Armáda a policie by si měly dvakrát rozmyslet, než udělají, o co jsou žádáni. Odmítejte plnit jejich plány, které jsou pro lidstvo zničující. Odmítněte zůstat v EU, abyste ukázali, že odmítáte nechat sebou manipulovat a tím pomohli zničit Evropu. Kdybyste jenom mohli vidět zkaženost a korupci jako my v Duchu, tak, ujišťuji vás, byste neváhali ani vteřinu, byli byste silní a rozhodně byste odmítli být součástí jejich plánů. Vlády nejsou zde, aby sloužily lidem. Nemůžete jim věřit. Dělejte svá vlastní šetření a seznamte se s fakty. Trvejte na PRAVDĚ. Noviny a televize vám nikdy pravdu neřeknou. To vše je řízené, aby vás svedlo na cestu zkázy.

Otevřete svá srdce a mysle probuzení, k němuž dochází všude kolem vás. Je to jako květina. Vyživujte ji, a když se tomu víc otevřete, tím víc se ona otevře, aby ukázala svou krásu všem, kdo o ni stojí. Váš svět se znovu obnoví do podoby, jakou měl v minulosti, než jste svým utiskovatelům dovolili, aby převzali kontrolu nad vašimi životy.

Vím, má drahá, že je zde důležité doporučeni od Davida Icka, které na tebe udělalo velký dojem a rád bych, aby ses´ o to se všemi podělila, aby vám to pomohlo na vaší cestě k úplnému osvícení. Vaše velké dobrodružství začalo. Je to životní cesta.

Má drahá, rozumím. Vím, že to zvládneš, jako vždycky. Kráčíme na každém kroku této cesty s tebou. Nikdy nejsi sama.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

Monday, 9 May 2016

Czech -- Montague Keen – 8. května, 2016

Montague Keen – 8. května, 2016

NENECHTE SE VLÁČET SVÝMI PROBLÉMY, NECHTE SE VÉST SVÝMI SNY
AnonMá drahá, tvoje pochopení toho, jak je ovládán váš svět, je každým dnem lepší. Satanské, magické rituály byly a jsou používány zas a znovu, protože mají výsledky, aniž by o tom lidstvo mělo tušení. Zajistili si, aby se vše, co dělají, vyplatilo. To, co se lidstvu může jevit jako bláznivý rituál, musíte zkoumat a všechna spojení negativních energií musí být odstraněna. To, na co jste se dnes ráno s M napojili, bylo velmi důležité, protože v důsledku toho utrpělo Irsko a irský lid trauma a krveprolití. M chápe, jak je důležitá očistná práce, kterou s tebou dělá. Je úžasné sledovat, jak lze váš úspěch měřit za pomoci Schumannovy rezonance, a vidět, že doba, kdy to dosahuje nejvyšších hodnot, koresponduje s dobou, kdy na tom pracujete a to je pozitivní důkaz toho, že to zabírá. Prosím, povzbuďte druhé, aby také dělali tuto očistnou práci. Je to důležité pro přežití lidstva. (Schumannova rezonance byla dnes na hodnotě 26,000,000,000,000,000,000). Pomyslete na to, jaké by to bylo, kdyby i druzí pracovali na odstranění negativní energie ze Země. Úspěch by se dostavil mnohem dříve.

Ve světle se nic negativního nemůže ukrýt. Ted jasně vidíte, co vlastně vaši loutkoví vůdci říkají. Řeknu vám, JSOU VYDĚŠENI, že je lid z ulice napadne, když se odhalí úplná pravda. A když se napojujeme, děje se to. Všechna vaše historie je falešná. Musíte se spojit s vaším pravým já, s vašimi pravými kořeny.  Uvědomte si, že mnozí kolem vás na zemi nepatří. NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ BÝT- to musíte plně pochopit. Posunete se vpřed v pravdě a lásce, a  od toho  okamžiku přestane destrukce vašeho světa. Staňte se světlem, které chcete vidět v druhých.

Vašim protivníkům se nedaří. Mají dilema, jak se zachovat v nové situaci, v níž se ocitli. Protože dlouho platilo, že vše, co si usmysleli, bylo tak, jak to chtěli. To již nebudou mít. Vy, přátelé, jim děláte velké problémy. Naučili jste se myslet sami za sebe. Zkoumejte všechny možnosti a pak si udělejte vlastní rozhodnutí, založené na faktech a ne na fikci. Falešné informace a učení Vatikánu sloužily k tomu, aby bylo přerušeno spojení lidí se Zdrojem. Naučili vás, že ke spojení se se Zdrojem potřebujete prostředníka. Ujišťuji vás, že to tak není. Znovu se spojte se Zdrojem a zažijete v životě změny, které vás potěší. Opět vás žádám, abyste všichni dělali REVOKACE/ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (http://www.galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html), abyste se osvobodili od závazků. Když je to možné, dělejte to na posvátných místech, kde se sejdou mnozí lidé, a budou to dělat společně. Znovu se stanete sebou samým, a nebudete vázáni k žádné doktríně, jejíž účelem je vytvořit strach a polapit vaši duši. Neslužte těmto podvodníkům.

Otevírají se vám oči. Vidíte a uvědomujete si, že nic z toho, co vás učili, není pravda a že vás drží v nevolnictví banky a stát. Vás je 99%, tak se sami sebe ptejte, kdo koho ovládá? Přijměte fakt, že jste bytosti světla, které teď unikly před temnotou, která vás obklopovala. Když uvidíte a přijmete světlo, každým dnem budete silnější. Když se spojíte s ostatními, budete vědět, že vás již Kabala nikdy nespoutá. Nikdy nespouštějte ze zřetele svůj cíl. Vždy jej mějte na mysli. Jste armádou světla a lásky. Každým dnem vyhráváte. Důkazy vidíte všude kolem vás.  Světlo již nikdy více nebude omezeno ani skryto. Člověk je teď moudřejší, nelze ho obelstít, aby se znovu vzdal své svobody.  Na Zemi zůstanou pouze ti, kdo chtějí žít v harmonii.

Vaše budoucnost je ve vašich rukách. Jste architekty budoucnosti. Dobře si promyslete, co je nejlepší pro všechny, aby mohli žít v míru. Prvním krokem bude odstranit vše negativní. Systémy kontroly, jako jsou banky, které úmyslně způsobily lidstvu tolik utrpení, musí zmizet. Vlády, jak je znáte, nebudou zapotřebí, aby v budoucnu vládly lidem. Vzdělávání musí být vážně reformováno, musí být odstraněny všechny lži, aby se učila jenom pravda. Nezbyde nic ze starého systému. Bude to pro každého nový začátek.

Chtělo to hodně plánovaní, abyste se dostali až do tohoto okamžiku. Bude zaznamenán v dějinách jako největší změna, jakou kdy lidstvo zažilo. Společně se nám to podaří.

Má drahá, je těžké dívat se, jak přítel prochází tolika potížemi. Konec toho je v dohledu. Překoná to. Tvá práce s M je vzrušující a povznášející. Život je boj, ale pohání tě konečný výsledek.

Vždy po tvém boku.  Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
P
řeklad: Zelmira

Monday, 2 May 2016

Czech -- Montague Keen - 1. května, 2016

Montague Keen - 1. května, 2016


Lidstvo se RYCHLE probouzí. Důkazy o tom jsou vidět každým dnem na Schumanově rezonanci, jak se pohybuje k úplnému osvícení. Je odhalována veškerá negativita. Ti, kdo z vás tyli a prosperovali na váš účet, jsou teď bezmocní a nemohou již udržovat kontrolu. Jedinou nadějí Kabaly jak přežít, je vnutit vám třetí světovou válku, ale to nebude dovoleno. Jejich nadvláda končí. Všechny jejich systémy kontroly se rozpadají. Obtížně nacházejí podporu pro své prohnilé projekty. Každý den se stále víc lidí vymaňuje z jejich mřížky kontroly. Provádění REVOKACÍ/RUŠENI SMLUV DUŠE pomáhá mysli osvobodit se zpod veškeré zlé kontroly, abyste mohli SVOBODNĚ myslet, konat a žít jak si přejete. Odhaluje pravou tvář loutek: že jsou loutkami, jednajícími ve jménu ZLA tak ohavného, že se ani nemůže ukázat.

Podívejte se na ty, co se probudili. Zá
ří, protože v sobě nesou Světlo Pravdy. Jak se jednou probudí, již není možné vrátit je do otroctví. Osvobození mysli je radostným zážitkem: jděte do toho. Myslete, mí přátelé, na toto: kdyby Kabala oslovila lidstvo a otevřeně řekla, co chce, NIKDY by lidstvo na její požadavky nepřistoupilo. Lidstvo by NIKDY nesouhlasilo s tím, aby byli na žádost loutek zabíjení jiní lidé, ale přesně to se Kabale povedlo konspirací docílit. Vytvořili mýtické důvody, proč by měl jít člověk do války a zabíjet svého bližního, a tak ničili země a civilizace. PTEJTE SE SAMI, PROČ? Protože Kabala nemůže existovat bez ENERGIE STRACHU, ZABÍJENÍ, HLADU A UTRPENÍ všeho druhu. Je to pro ně jako kyslík. To musíte pochopit. Zeptejte se sami sebe: proč stále platíte daně za OTRAVU, kterou vám dávají do vody, za jedy, které na vás denně sprejují, což také otravuje vaši půdu, a za toxické léky, které vám vnucuje lékařská profese? V tomto ohledu nesmíte zůstat pasivní. Vaše přežití je závislé na tom, co v této věci podniknete. Přemýšlejte, přátelé: dodáváte těm loutkám peníze, aby vás mohly zničit!

S láskou v srdci se dívejte na vaše lidské bli
žní. Vy všichni jste na cestě přežití. Každý z vás je na jiném stupni vývoje, ale ujišťuji vás, že nakonec všichni budete muset jít touto cestou. Ti, kdo si myslí: „Já jsem v pořádku, mne se to netýká“, se hluboce mýlí. Jak každý den ukazuje Schumannova rezonance, rychle postupujete. Práce s energiemi, kterou děláš s M, ukazuje, co by mohl dělat každý z vás, pokud byste si to předsevzali. Věřte si, zjistěte, čeho jste schopni a vezměte si zpátky svou sílu. Jděte vpřed ke světlu pravdy a lásky.

Je vzrušující pozorovat to probouzení. Je to, jako byste pozorovali, jak se probouzí k
životu semínko, jak zvedá svou hlavinku nad zemi, jak roste a rozkvétá do nádherné bytosti světla. Země je nádherné místo k životu, plné hojnosti. Znovu ji uvidíte v její plné slávě, když ji přestanou ničit ti, co jsou zkažení. Oni na Zemi nepatří, ale chtějí ji sami pro sebe.

Nábo
ženství LÁSKY, to bylo náboženství starého Irska, které se opět stane normou. Učení a pomáhání druhým se opět stane součástí žití života na Zemi. Organizované náboženství bude pouhou vzpomínkou na STARÉ TEMNÉ ČASY ÚTLAKU A KONTROLY.

Prostřednictvím našich CENTER vám budeme radit ohledně zdraví. To je naše priorita č. 1. Musíme lidi dostat zpod vlivu medicíny, založené na chemických lécích, aby se mohli znovu uzdravit. Ukážeme lidem, jak si mají vypěstovat dobré kvalitní potraviny bez pesticidů, atd. Voda, bez níž by lidstvo nepřežilo, bude znovu čistá a bez jakýchkoli přídavků. Bude to ohromné dobrodružství, učit se žít jako SVOBODNÉ LIDSKÉ BYTOSTI ve společnosti, která má na srdci zájem všech.

Jsme hrd
í na každého z vás, kdo se odhodlal a rozhodl se přispět ke změnám ve světě, pro samotné lidstvo. Považujte se za Armádu světla, která své světlo šíří všemi směry. Úspěch máte zaručen, přátelé. Přijde rychleji, než si myslíte.

M
á drahá, vedeš si dobře. Okolnosti se mění. Není to lehký úkol. Přes síť se téměř dostala další loutka. Měla jsi pravdu v tom, z čeho jsi ji podezírala, má drahá. Zajdou jakkoli daleko a zaplatí jakoukoliv cenu, aby ti zabránili dokončit tvou práci.

Dávej si pozor, komu v
ěřit, protože přicházejí v různých přestrojeních. Teď je snadnější je rozpoznat. Měj se na pozoru, když se k tobě snaží dostat noví lidé. Teď je to již pouze otázka času. Již jsme téměř v cíli.

Tv
ůj navždy oddaný Monty

Website: 
The Montague Keen Foundation
P
řeklad: Zelmira

interview

mv

mv

interview