Vladimir Putin

Friday, 31 January 2014

19:01: 2014

Montague Keen – 19. leden, 2014

NENÍ KRUTĚJŠÍ TYRANIE  NEŽ TA, KTERÁ JE USKUTEČŇOVÁNA POD ZÁŠTITOU ZÁKONA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI
Charles de Montesquieu


Jak lidstvo postupně přichází na to, co bylo podniknuto pro to,  aby byli lidé drženi v područí a pod kontrolou, a na to co je v plánu,  aby byli pod  touto kontrolou udrženi, jsou nyní prováděny zákeřné útoky na ty,  kdo vzali na sebe úkol probudit druhé do  světla pravdy.

Moje vlastní drahá  manželka je takto napadána ze dvou stran. Používají deprivaci spánku, noční můry a stres. Je to prováděno pomocí mikrovlnní a skalární technologie. 


S jejím majetkem je neoprávněně manipulováno. V domě prosakuje voda, jsou problémy s elektřinou, s autem, a samozřejmě, byla napaden počítač. Je to děláno, aby Veronice znemožnili odpovědět na emaily tak, že jí znemožnili rozesílat informace. Místo toho se na obrazovce objeví upozornění varující  před falešným napadením. Počítač odmítá tisknout určitá písmena a tiskárna nefunguje. V domě se vypíná topení, světla se sama rozsvěcují,  atd., atd..

Součástí jejich plánu je vyvolat skepticismus, aby byla odmítnuta práce, kterou dělá moje žena se mnou. Jako obyčejně, použijí známé skeptiky, kteří jsou při takových příležitostech vždy vytaženi.  Veronica a já jsme slyšeli RW říct CF že: „ Víte, být skeptikem je velmi lukrativní.“  To vám řekne o těch lidech všechno, co potřebujete vědět. Chtějí na Veronicu použít stejnou taktiku, jakou použili na Davida Icke-a. Icke ví až příliš dobře, čeho jsou schopni.  Bohužel, infiltrovali  „Hlas lidu“, do kterého vložil tolik energie. Je nyní na všech, kdo stojí o  PRAVDU, aby zajistili, že přežije.  
  
Promiňte mi, ale toto muselo být řečeno. Nyní pojďme k našim záležitostem.

Odpověď na náš nábor dobrovolníků do Projektu Ley Linií nás stále udivuje. Nádherné, jedině toto slovo to vyjadřuje.  Překonalo to všechny meze. S největší pravděpodobností je to poprvé.  Toto DOKÁŽE, že když se lidé spojí, všechno je možné.  Mark sepsal, jak budeme postupovat. Vyžádalo si to čas a úsilí, vystoupit s plánem akce, ale provedli jsme to. Brzy vám dáme vědět datum,  který jsme my- v duchu, vybrali, abychom provedli čištění a ozdravení energie vaší planety. Vy to uděláte.  Nepochybujte o tom. Má se to stát a vy jste lidé kteří byli vybráni, aby teď tento úkon provedli. Je velké množství lidí, kteří to chtějí udělat   prostřednictvím MEDITACE; to dává každému příležitost  podílet se na tomto historickém úkolu.

Načasování je správné. Duch čekal,  dokud nebudou správní lidé na správných místech a dokud jich nebude probuzen dostatečný počet, aby mohlo být zaručeno, že se to povede. V budoucnu budete moct říct svým dětem a vnoučatům, že jste se podíleli na osvobození lidstva a obnovení světla a spravedlnosti. Držte se neochvějně pravdy a nenechte se odstrašit výhrůžkami ohledně následků, protože je vás mnoho a oni to nečekali. Vaše síla je v počtu těch, kdo se probudili. Světlo, které vytváříte,  odhaluje všechna tajemství, která vás zotročovala.  Od doby co začal rok 2014, dochází denně k odhalením, které vás šokují a znechucují. Bohužel, musí se to přijmout a je nutno s tím nějak naložit. Musíte znát pravdu o tom,  co se všechno kolem vás děje pod rouškou utajení. Jenom tehdy, když se tomu postavíte čelem, budete schopni vytvořit společnost,  která bude bezpečná pro každého. Tehdy se s rachotem skácejí všechny falešné  překážky a bude obnoven mír.

Žijete ve velmi vzrušující době. Pozorujeme každý váš pohyb a vedeme vás vpřed. Vás svět nepoznal mír po tak dlouhou dobu, že jste museli přijít k závěru, že válkám nelze zabránit. Nyní chápete pravé důvody pro vytváření válečných situací. Právě nyní se pokoušejí vytvořit „NOVÝ PEARL HARBOUR“,  aby vyděsili dostatečné množství z vás tak, abyste jim věřili a souhlasili s TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU.  Ale tentokrát nebudou úspěšní.  Nějaký čas můžete oblbovat určité množství lidí, ale ne všechny lidi a napořád.  Události  pod falešnou vlajkou jsou nyní tak zřejmé.  Ale, jak víte, oni se pokaždé drží stále stejných starých vzorců.    

Brzy se budou muset vypořádat se skutečností, že jejich čas vypršel, jejich vláda skončila, a že je čas, aby v klidu opustili planetu Zemi. Lidstvo už v jejich rukách vytrpělo dost.

Uvažujte nad tím, na co se máte těšit,  když bude energie volně proudit pro celé lidstvo, a umožní lidem žít na Zemi život,  jak má život být žit, s čistým vzduchem, dobrými výživnými potravinami k jídlu a nekontaminovanou vodou k pití, s nebem na němž nebudou chemtrailsy. Banky již nikdy nebudou držet lidi jako rukojmí.

Vaše akce toto všechno přinesou mírovou cestou. Pokud by vás měly potkat problémy, můžete toho všeho docílit ENERGETICKY. Pamatujte, že důležitý je záměr.

Věřte si. Můžete toho dosáhnout!

Mark dnes před vás předkládá naše plány.  Prostudujte si je.  Bylo do nich investováno mnoho přemýšlení a úsilí. Je důležité, abyste plně rozuměli tomu, co se od vás očekává. Na tomto projektu budeme všichni pracovat společně. 

Veronico, moje lásko, vybrala jsi si tuto cestu předtím, než ses´vrátila na Zem. Takové cesty jsi uskutečnila v mnoha životech. Nikdy tě neopustím.  Neustále ti to dokazuji. Tyto útoky jsou jenom posledním pokusem o udržení moci a kontroly. Dobří lidé budou stát při tobě a budou zde pro tebe. Zrovna tak jako já, drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty


PROJEKT LEY LINIE
AKTUALIZACE pro 19. leden 2014
A stále přicházejí reakce ...

Především, mnohokrát díky všem těm,  kdo i nadále poskytují svoji nadšenou podporu a povzbuzení této iniciativě, která vstupuje do svého třetího týdne.  Den za dnem přicházejí reakce a s nimi mnoho zajímavých dotazů, myšlenek a názorů. Tento týden máme tři dobré zprávy. Zaprvé, Veronica Keen  stanovila datum  pro společnou modlitbu a meditaci. Tato datum bude oznámeno předem, aby si lidé ve více než 60 zemích světa mohli vše zařídit, aby se mohli zúčastnit. Bude vám poskytnuto doporučení ohledně  optimálního času,  jakož i potencionálních míst, na která můžete soustředit vaše léčivé energie.

Byl to expert proutkař a spolutvůrce map linií Michaela-Mary, Hamish Miller, který procítěně konstatoval (1):
„Zjistili jsme, že formy přírodní energie mohou být významně ovlivněny modlitbou a meditací a zdá se, že  míra jakékoliv změny ve vzorci pole je přímo závislá na stupni koncentrace,  která byla vyvinuta. “

Takže Hamish potvrdil, proč můžeme očekávat, že najdeme tak mnoho sakrálních míst,   umístěných  na síti ley linií. Jeho slova  také potvrzují, že úspěch zamýšleného konání je úměrný síle  použité koncentrace.  Tak, například, kdybychom mohli vycházet z toho,  že bude 100 000  stejně oddaných duší, které zaměří svoji dobrou vůli na nějaký bod, bude to mít nejméně stokrát větší vliv než 1000 lidí. Pokračuje :

Nebylo vykonáno dostatečné množství práce aby byl učiněn nějaký závěr, ale je to vzrušující nová oblast pro proutkaře,  na které je třeba pracovat, možná ve spojení s odborníky v geologii, rezonanci a magnetických polích.“

Tato Hamishova poznámka ohledně tří  posledně uvedených specializací  zdůrazňuje, proč stojící kameny, dolmeny, menhiry a kruhové monumenty byly pro lidi v minulosti tak důležité, když byly umístěny v přesných geometrických vztazích vůči sobě navzájem, vůči Zemi i Kosmu.

Zadruhé, nás tento týden jedna léčitelka,  žijící poblíž klíčového města Aloise ve Francii laskavě upozornila  na nedávno channelovanou zprávu od „Solárů“.

Krátce dodáváme, že ještě před oznámením o této iniciativě tato dáma již začala mapovat linie a uzly (v souladu s „pravidly“, vytvořenými Guichardem(2)) a čistit je za použití starých léčebných metod. Toto následující sdělení upoutalo její pozornost (a také pozornost naší Nadace) krátce poté, co byla minulý týden provedena aktualizace:

Jak někteří z vás již vědí, vaše země má velké oblasti kterými protéká energie,  podobně jako ve vašich žilách a tepnách,  ale zatím bylo málo diskutováno o orgánech této planety. Je to ale nesmírně důležité: mozek. Skutečně, planeta Země, stejně jako všechny jiné planety, má cosi, co můžeme přirovnat k mozku.  „V současné době jsou propojky mezi „mozky“ v procesu obnovy, objevují se nové kanály, což znamená, že je možné nové globální porozumění, také to znamená, že přicházejí nové světelné body a ty staré se silně reaktivují“.

Autor : Anne Givaudan – 10. ledna  2014
zdroj : http://www.arcturius.org/chroniques/?p=25143

Všimněte si, že tato slova byla umístěna na web 5 dnů po první výzvě zveřejněné v Montyho poselství. V této komunikaci se hovoří o „žilách“ a „tepnách“, tak jako by mnozí popisovali ley linie analogicky k lidskému tělu. Také to potvrzuje, že probíhá proces obrození v této esenci znovuzrození a vynořování nových kanálů a nových světelných bodů- jinými slovy, nových přenosových tras, nejpravděpodobněji  na vyšších a pokročilejších frekvencích. Ale, co je nejdůležitější, hovoří o  „novém globálním pochopení“  těchto prastarých stezek. Jejich reaktivace  bude završena  doplňkovými akcemi,  jak čištěním (cestou společných a udržovaných modliteb-meditaci-léčení), tak i věnováním fyzické pozornosti (např. mapováním). Když se to všechno  propojí, reaktivační proces bude soběstačný a neodvratný.  

Někteří z vás se ptali na iniciativu „proč až teď a proč nikdy předtím?“ Nakonec, nápad je to mimořádně jednoduchý. Nejpravděpodobnějším důvodem, proč se to doposud samo nemanifestovalo v této formě a v tomto měřítku bylo to, že by načasování nebylo tak optimální jako to dovoluje současné okno příležitosti. Rostoucí reakce po celém světě a počátečný zájem, které jsme zaznamenali v  tak krátkém čase,  jistě takové úvahy potvrzuje. Jak naznačuje shora channelováno poselství, doteď byla ley liniím věnována minimální pozornost, zejména proto,  že oficiální věda ostentativně ignorovala jejich existenci.

Zatřetí, když bylo nyní semínko zaseto a počátečný zárodek zájmu jasně podchycen,  je čas aplikovat další fázi procesu a pobídnout ty, kdo se již přihlásili jako dobrovolníci,  že podpoří vytvoření místních,  regionálních anebo národních skupin. Takový krok by  posunul projekt výrazněji a účinněji  a tudíž by dříve  přinesl prospěch. Také by to přineslo velkou výhodu spolupráce s jinými,  stejně naladěnými myslemi a srdci. A také vzájemné učení se. Je to i logisticky nutné, pokud chceme komunikovat, koordinovat a rozšiřovat informace jednotným způsobem. Děkujeme, že je zde pilotní model,  který bychom měli následovat, jako má  Nizozemsko již dobře zavedenou Společnost pro ley linie.  Od Holanďanů přišla velká odezva. Jejich webové stránky lze nalézt na http://leylijnen.com

Dodáváme, že naše Nadace se považuje spíše za iniciátora,  nikoliv  udržovatele a strážce, protože toto patří každému,  kdo mluví srdcem ve prospěch Země a všech jejich dětí. Jednoho dne v ne příliš vzdálené budoucnosti, bude Země svědkem První světové  konference o ley liniích! To bude památný den, podobný tomu, kdy bylo zjištěno, že Země je kulatá, ne plochá. Den, kdy se „neviditelné“ stane „viditelným“ v srdcích a dokonce i v očích mnohých.  

Další žádosti o informace o ley liniích  

Soudě podle neutuchajících přicházejících reakcí, je zde zcela jasná poptávka po informacích týkajících se ley linií. Ovšem musíme si uvědomit, že obor  jemných  energií Země je zatím vznikající vědou- jak po fyzické,  tak i po duchovní stránce.  Cítíme nesmírnou vděčnost k našim učitelům za jejich průkopnický příspěvek. Jejich oddaná snaha zahrnuje doslova všechno co je známo. Informace o tématu jsou mimořádně vzácné a je to asi ze zřejmých důvodů.

Ty zásady, které byly vytvořeny a zpřístupněny,  byly, jak se zdá, soustředěny na Evropu a zejména na Britské ostrovy.  A můžeme projevit zvědavost nad tím, jak to,  že mnoho průkopníků ley linií a megalitů obecně,  pocházelo z těchto ostrovů. Je zde pro to jedinečný duchovní důvod.  Jsou zde i tací, kdo jsou přesvědčeni, že srdeční čakra Země se shoduje s touto pevninou - a jak Avebury tak i Glastonbury jsou prvními kandidáty v oblasti proudů Michaela a Mary. Tradice Glastonbury učinila toto město velmi oblíbeným kvůli rozšířené pověsti, že chlapec Ježíš ho navštívil se svým strýcem-Josefem Arimatejským, kteří zde vybudovali první proutěný kostel. (3)

Navíc, někdo by se mohl pokusit zdůvodnit, proč byl v průběhu všeobecných  zaznamenaných dějin vždy z venku takový zájem o tyto malé ostrovy v Atlantiku. Mohlo by to být proto, že kdo získá a ovládá srdeční čakru, nejspíše ovlivní emoční a smyslové reakce na celé Zemi? Pro porovnání, Irsko má víc posvátných míst na čtvereční míli než její sesterský ostrov  a má některá mimořádně silná místa a oblasti (4).

Následkem toho je zde rostoucí počet nezávislých badatelů kteří zjišťují, že na Irsku je víc, než co  je vidět pouhým okem.  Byl to Platon v cca r. 350 B.C., ve svých dvou dialozích Timaeus a Critias, kdo údajně  vytvořil fámu, že to byla prehistorická atlantská kolonie. Nedávno, v r. 2004, švédský zeměpisec a geomorfolog,  Dr. Ulf Erlingsson, vědecky ocenil tento dobře udržovaný mýtus ve spojitosti s Irskem a s megalitickou kulturou o níž se ví, že tam žila. Jeho objevy byly publikovány v knize „Atlantida z pohledu geografa: mapování Ostrova Víl.(5).“

Ve svém stručném závěru usuzuje,“…mimo vážnou pochybnost, Platon při popisu Atlantidy vycházel z Irska.“

Dr. Erlingsson se také táže: „ Proč trvalo tak dlouho objevit něco, co je tak zřejmé?“

Zatímco výše uvedená dedukce není totéž,  jako kdybychom řekli, že Irsko bylo součástí Atlantidy, zcela jistě vyvstává otázka:  proč si Platon myslel, že bylo? Asi měl k tomu své důvody.

Konečně, člověk nemůže hovořit o Irsku a Atlantidě, aniž by zmínil tajemný ostrov Hy Brasil. Mezi 14-tým a 16-tým stoletím byl věrně zaznamenán na námořních mapách, a umístěn západně až jihozápadně od Galwayského zálivu,  okem nebyl shlédnut již více než sto let.

Kvůli odpovědi se můžeme podívat za tuto realitu. Protože to byla jasnovidka Mary Long (1904-1996) ve svém vyprávění z r. 1958:  “ Náš syn chodí mezi vámi: okultní zpráva pro lidstvo“(6), která přispěla těmito odhaleními:

„U pobřeží Británie (Irska, pozn. překl.) je poslední zbytek Atlantidy ve tvaru ostrova jménem  Hy Brazil. Hy Brazil je jedním z míst, které existují na pomezí hmotného světa a někdy mohou být viděny anebo aktivovány za jistých okolností které z nich  vytvoří pojítko mezi odlišnými skupinami energie.  Tak jako existují lidé, kteří mohou žít mezi dvěmi rozdílnými frekvencemi, jsou také taková místa na Zemi. Jak jinak by byla možná komunikace? Navíc, některé rodiny mají zvláštní poslání  starat se o taková místa a dbát na to, aby byla udržována jako centra komunikace…“

V r. 1922, uznávaný otec -objevitel ley linií na britských ostrovech, Alfred Watkins napsal o „Ley-lidech“: (7)

“Když je skutečností, že byla vytvořena ley energie se svými vysoce odbornými  technickými vlastnostmi, musí být také skutečností, že si takový výtvor vyžádal práci odborníků, pečlivě vyškolených. Museli být znalci, a tudíž vládci nad obyčejnými lidmi. A nyní přichází hypotéza. Postupem času udělali ze svého řemesla utajenou záležitost pro druhé. Byli učenou a kněžskou třídou, která nesměla působit,  dokud nebyla dlouze vyškolena - jak César popisuje Druidy. Anebo snad, jak říkají Diodorus a Strabon o Druidech- stali se také bardy a proroky. A jak ley linie pustly, zdegenerovali na středověké čaroděje ….Možná, že dávné jasnovidecké metody byly ranými křesťanskými misionáři odsouzeny jako čarodějnictví.“

Takže, také Watkins připustil, že ley energie byla v posledních tisíciletích zkažena. Také spekuloval, že kvůli změně této esence byly určité duše zastíněny neblahým vlivem.  Má to co do činění se zaměnitelnou a zvratnou výměnou energie, jakož i s úmyslem- duch místa může změnit duši zrovna tak, jako duch duše může změnit místo.

Mág  Ley – vyzbrojen větví z lísky,  kterou hledal  energii ley, byl postavou,  která hledala  v krajině znamení a zapisovala to,  aby zmapovala posvátné stezky.

Považujte se za nové ley-muže a ley-ženy pro nadcházející dobu, když půjdete mapovat a čistit posvátné stezky. Jsme to my, kdo musí převzít zodpovědnost a dívat se na krajinu  novým viděním a vnímáním, protože v tom leží odpovědi pro nás. A dobrou zprávou je, že mnoho dalších lidí chce také  dělat totéž.

V míru 

Mark

Reference

[1] The Definitive Wee Book on Dowsing : A Journey Beyond Our Five Senses – Hamish Miller : (Penwith Press, First Published, 2002)
[2] Eleusis Alesia : Enquête Sur les Origines de la Civilisation Européenne – Xavier Guichard (1870-1947) : (Abbeville Imprimerie F. Paillart, Published, 1936)
[3] Did Our Lord Visit Britain as they say in Cornwall and Somerset – Rev. C.C. Dobson : (Covenant Publishing – First Published, 1936)
[4] Powerful Places in Ireland – Elyn Aviva & Gary White) : (Pilgrims Process, 2011)
[5] Atlantis from a Geographer’s Perspective : Mapping the Fairy Land – Dr Ulf Erlingsson : (Lindorm Publishing, 2004)
[6] Our Son Moves Among You : An Occult Message for Mankind – Mary Long : (Bachmann & Turner, First Published, 1974)
[7] Ley Lines : Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps and Sites – Alfred Watkins (1855-1935) : (First Published, 1922)


  Translator: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview