Vladimir Putin

Tuesday, 23 August 2016

Czech -- Montague Keen – 22. srpna 2016

Montague Keen – 22. srpna  2016
Dějí se změny, které nelze zastavit, bez ohledu na to, kolik je do cesty stavěno překážek. Žádná síla na Zemi je nemůže zastavit. Kabala musí přijmut porážku. Každý den ztrácejí půdu pod nohami  a jsou svědky toho, jak všechny jejich plány troskotají, jeden za druhým. Mnozí se teď zaměřili na to, aby utekli. Někteří jdou do podzemí, jiní odcházejí do oblastí,  o kterých si myslí, že jsou bezpečné. Buďte si jisti, že se jejich moc rychle hroutí. Brzy, jednoho dne, vás budou prosit o milost , vás, které se pokusili zničit. Použili všechny možné návody, jak zprovodit lidskou rasu ze světa, ale vy se dočkáte spravedlnosti  a vše, co vám vzali, vám bude vráceno.    

 V září zažijete mnoho energetických změn. Jistě, některé z vás to ovlivní víc, než druhé.  To vše je součástí přechodu. Ty energie vás ovlivní mentálně i fyzicky, protože se otevřete tomu, kým a čím jste. Všechny vaše části, které byly uzavřeny, se musí znovu otevřít, abyste se opět stali bytostmi světla, jakými jste byli  předtím, než vládu převzala Kabala. Takže, přátelé, očekávejte velké změny; takové, jaké jste ještě nikdy nezažili. Nic nezůstane stejné.. Všechna temnota bude odstraněna a vy uvidíte Zemi a celé lidstvo v novém světle. Všechny starosti a stres žití života zmizí navždycky, protože to bylo uměle vytvořeno, aby vás to udržovalo v poslušnosti. Svobodu máte téměř na dosah. Mnohým jste si prošli a přežili jste všechno, co na vás bylo hozeno. Pomoc je nablízku. Je všude kolem vás na nebi, a čeká, až zavoláte o pomoc.

Je to společné úsilí. Vaši mimozemští bratři a sestry pracují s vámi, aby zachránili Zemi a zajistili přežití lidstva. Je bezpodmínečně nutné, abyste odstranili všechny uměle vytvořené rozdílnosti: černá a bílá, muslimové a křesťané. Ty všechny rozdílnosti vytvořila Kabala, aby vás rozdělila a tak zajistila, abyste se nespojili jako jeden. V minulosti jim to fungovalo dobře, ale teď jste prohlédli, jak ovládají mysle lidí. Je velmi důležité provádět Revokace/Zrušení smluv duše, abyste se osvobodili  ode všech smluv ovládajících mysl a jasně viděli, co je před vámi. Proto je lepší to udělat. Musíte být připraveni, protože věci se budou dít rychle a vy musíte být připraveni a mít všechny správné informace po ruce, abyste se dostali na svobodu a osvobodili se ode vší prohnilé kontroly.

Prosím, zajistěte si, abyste se věnovali duchovní stránce, protože tu vám Kabala uzavřela, aby vás mohla ovládat. To vám uzavřelo mysl a vy jste si neuvědomovali, kým jste,  protože bez vašeho spojení s Duchem vás Kabala mohla ovládat.  Doteď jste skočili do každé léčky, kterou vám Kabala nastražila. Přijímali jste pohádku, iluzi, ve které jste odjakživa žili.  Teď musíte otevřít oči  a mysl a prohlédnout tu iluzii a vystoupit z ní.  PROBUĎTE SE a vizte věci jaké doopravdy jsou a ne takové, jak vám bylo řečeno, že jsou.  |Oni dokomce udělali  ze zabjení  bližných lidských bytostí úctyhodný válečný čin. Jak musíte být slepí, když  nevidíte,  že válka sloouží Kabale na to, aby se zbavila lidstva. V zabíjení lidí není žádné cti,  ani v ničení všech zemí.  Kvůli tomu na Zemi nejste. Válka vytváří obrovskou KRAVAVOU OBĚŤ  pro Kabalu, není  to nic jného. Je to kyslík, který potřebují k přežití. Uvědomte si to.  Bije to očí.

Znovu vás žádám, abyste se modlili za ty, které Kabala zadržuje.  Někteří mají důležité poslání v přechodu a v budoucnosti lidstva. Prosím, posílejte lásku a světlo, a vizualizujte si, že jsou zpáítky ve svých komunitách, a pracují společně pro dobro všech.  Ti lidé trpí, protože přišli na Zemi, aby vám pomohli přežít. Potřebují vaši pomoc. Kabala je bezoholedná, když ty lidi chytí. Ti lidé podstupují to nejstrašnější utrpení. Je zapotřebí vašich modliteb, aby byli osvobozeni ti lidé, kteří přišli na Zemi kvůli vám.

Má drahá, ten týden byl pro Tebe jeden z nejhoršíích. Jeden šok za druhým. Ale jsou to Dny konce a Kabala se zufale snaží přežít. Čím víc na tebe útočí a způsobuje ti stres, tím víc dokazuje, jak jsou zoufalí z toho,  že ztrácejí nad lidstvem kontrolu. Ta bitva zuří a je jenom jeden možný vítěz: lidstvo.

Opatruj se, má drahá. Potřebujeme, abyś dokončila své poslání. Věříme ti.

Tvůj navždy\ oddaný Montay
Překlad: Zelmira

Wednesday, 17 August 2016

Czech -- Montague Keen - 14. srpna 2016

Montague Keen -  14. srpna 2016
Žijete v bouřlivých časech. Pravdy, u nichž jste doposud věřili, že jsou věčné, jsou odhalovány jako ČISTÁ FIKCE. Jděte za tím, co máte hluboko ve svém srdci, o čem víte, že je absolutní pravda a nevšímejte toho, co je jako pravda přijímáno. Vidět skutečnou pravdu není  nikdy snadné, protože jste doposud žili tak, že jste nezpochybnitelně věřili tomu, co vás naučil vzdělávací systém a náboženství. Ocitli jste se v době, kdy je nutno čelit pravdě. Prohnilost musí být odhalena s tím, že využívala a zneužívala lidstvo pro své zločinné účely. Lidstvo je podporováno, aby rozpoznalo, kým je a aby žádalo, co mu právem náleží.

Ti, kdo jsou teď na Zemi, aby tomuto procesu napomáhali, se záhadně objeví z ničeho nic, někdy s finanční pomocí, někdy aby podali informaci na určitou záležitost. Poznáváte jeden druhého a víte, že obdržené informaci lze věřit. Jsou, samozřejmě, jiní - z temné strany, kteří se snaží infiltrovat a ničit. Přicházejí s dary znalostí daného prostředí, prezentují se jako insideři, aby se vetřeli do přízně.  Ale jejich skutečné motivy jsou rychle odhaleny, takže vám radím, abyste byli vždy opatrní. Nikdy nezapomínejte, že nic není jak se zdá být.

Dochází ke skutečnému pokroku, přestože si to mnozí neuvědomují. David Icke velkou měrou přispívá k probouzení lidstva. To je jeho úkolem v tomto životě a on to provádí s velkým gustem. Je to pozoruhodný muž,  s čistým srdcem  a duší.
Mnozí z vás se stále bojí otevřít oči a mysle a vnímat pravdu. Nechcete změnit svůj život, takže vás děsí i jenom na změnu pomyslet. Když má člověk vyjít z vězení,  v němž byl celý život, na začátku to vždy vzbuzuje obavy.

Vaše budoucnost je NEOMEZENÁ. Jediné, co se musí stát je, že musí být odstraněny okovy otroctví, aby lidstvo již nikdy nezotročily. Vím, že v  této chvíli musíte mít pořádnou dávku víry, protože vše, co jste doposud poznali, byl tvrdý život, když jste se snažili přežít v jednom či druhém omezujícím režimu, který vám byl vnucen. Bez ohledu na to, koho jste zvolili, vždy jste dostali stejné, s dalšími omezeními ve vašich životech. Nastal čas změny, přátelé, a lék je ve vašich rukou.
Připravte se na budoucnost tím, že se zbavíte všech nepotřebných chemických léků, které nejsou vůbec zapotřebí. Vždy si najděte alternativní přírodní léčiva, která vám pomohou, aniž by poškodila vaše vzácné tělo. V minulých dobách nebyly nemoci jaké  máte dnes. Na vaše  těla je systematicky útočeno. Pamatujte: choroba rovná se profit pro farmaceutické společnosti. To vše je součástí udržování lidstva na nízké úrovni. Vaše starost o přežití vám nenechává žádný čas na to,  abyste viděli, že to vše je součásti velkého plánu na zredukování obyvatelstva.

Toto je vhodná doba na to, abyste zkoumali, kdo jste, jaká je vaše skutečná historie, abyste zjistili, jaká je vaše skutečná role v této Velké Změně. Spojte se s vašimi posvátnými místy, s vašimi ley liniemi, otevřete duši duchovní energii, tryskající z těchto míst, která jsou čistou posvátnou energií.

Televize a noviny jsou používány, aby vás oddělily od toho, kým jste. Vytvářejí zcela falešné vnímání. Jejich propaganda je používána, aby kontrolovala vaši mysl, abyste přijali jako normální to, co je ve skutečnosti otrockým životem. Byli jste vycvičeni poslouchat již od svého narození. Skutečné otroctví začíná v pěti letech, kdy vaši mysl začne oficiálně kontrolovat stát, abyste poslouchali jeho prohnilé zákony.  Dětem není nikdy dovoleno myslet, protože myšlení a zkoumání sebe sama není doporučováno. Musíte POSLOUCHAT. Procházíte životem, aniž byste pochopili, proč jste na Zemi, ani na co se máte těšit, až zemřete.

Život po životě mě fascinoval. Bavilo mě to zkoumat a mohu vás ujistit, že to je nádhernější, než si dovedete představit. Když se  osvobodíte od pozemských pout a zažijete skutečnou svobodu, překonává to vše, co si jen dovedete představit.  Veronika vám může říct, jak jsem byl natěšen, když jsem odešel do Světa Ducha. Bylo to vším, co jsem čekal, a dokonce víc, mnohem víc.

Energie Země se mění. Každý z vás to zažívá na mnoho způsobů. Temná energie musí být odstraněna, nemůže jí být dovoleno zůstat na Zemi. Všechny škody budou napraveny. Na Zemi jsou síly, které jsou připraveny začít s tímto procesem odstraňování temnoty. Je k dispozici tolik pomoci, existuje připravenost a ochota vyčistit chaos a připravit vás na budoucnost. Vypadá to dobře, vše je připraveno. Budoucnost je vším, čím si jenom přejete, aby byla.

Pot
řebujeme dostat na místa správné lidi. Vím, že s vašimi modlitbami a dobrou vůlí půjde vše, jak je v plánu. Modlete se za ty, kdo vaše modlitby potřebují, aby mohli svobodně plnit své poslání pro lidstvo. Společně vytvoříme budoucnost, o jaké si můžete nechat jenom zdát. Mír, harmonie a LÁSKA budou normou. Již nikdy války, již nikdy žádné ZLOČINÉ MYSLE, vymýšlející DŮVODY k vyhlášení války. Jejich lžím již nebude nikdo nikdy věřit. Je s nimi navždy konec. Jejich vláda bude rychle zapomenuta, když začne vaše světlá budoucnost.

Má drahá, došlo k posunu vpřed. Je to dobré. Buď opatrná, komu věřit, protože nepřestávají  líčit pasti. Tento týden je nadějnější. Postupujeme, má drahá.

Tvůj oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview