Vladimir Putin

Tuesday, 26 April 2016

Czech -- Montague Keen – 24. dubna, 2016

 Montague Keen – 24. dubna, 2016


NÁŠ ŽIVOT ZAČNE SPĚT KE KONCI V DEN, KDY BUDEME MLČET O VĚCECH, NA NICHŽ ZÁLEŽÍ  
Martin Luther KingZápas o úplné ovládnutí vašeho světa nebyl nikdy větší, než je teď. Síť kontroly přikázala svým přisluhovačům, aby se postarali, že masy budou dělat to, co se jim řekne. Zničení Bílé rasy se odehrává zcela otevřeně kolem vás. Říkám vám, že si nemůžete dovolit ignorovat všechny ty náznaky, že se to děje. Musíte zachovat a chránit svou rasu. Podívejte se na to, co se děje v Evropě, abyste pochopili, na co poukazuji. Centrum kontroly se projevuje, protože se jim krátí čas, kdy by mohli získat úplnou kontrolu nad Zemí. Kvůli vykonané práci se Schumanova rezonance každým dnem zvedá.Zde je video, osvětlující, co to znamená: Ascension Game ChangerBrzy se členové Kabaly ocitnou v plném odhalení, vydání na milost masám, které se pokusili zničit. Práce, kterou denně děláš  s M ukázala, jak funguje systém kontroly. Pokud masy spaly, fungoval, ale již ne, protože masy se probouzejí a světlo ve vašem světě se zvětšuje. Všichni co jsou u moci dělají maximum pro to, aby vás udrželi v poslušnosti vůči Kabale. Jsou Kabale zcela oddáni. 


Sami musíte hledat a sami se musíte rozhodnout. OBAMOVÉ vašeho světa neslouží lidstvu, ti pouze poslouchají příkazy svých pánů z Kabaly. Rozhodnutí, která teď učiníte, budou mít velký dopad na Zemi a na budoucnost lidstva, každý den vidíte jejich plány na zničení Evropy. Pokoušejí se vyvolat ve vás vinu za to, že nevítáte ty, co přicházejí do vašich zemí. V r. 1925 naplánovali vznik důvodů, proč začít války v některých zemích, aby do Evropy přišli tzv. uprchlíci. Tu invazi financovali. Na Zemi máte nepřátele, o nichž nemáte ani potuchy. Ovládají všechno a chtějí se vás zbavit. Jejich falešné sliby, gesta, to, že se tváří, že mají o lidi starost, to vše je děláno, aby vás ošálili  a vy jste jim věřili. Jejich činy říkají úplně něco jiného. Otravují vzduch, který dýcháte, potraviny, které jíte a vodu, kterou pijete, také daně, které od vás vybírají, lidi zbídačují. Taková jsou fakta.  Náboženství a politika spolupracují na zničení lidstva.

Každý z vás se potřebuje uzemnit a otevřít oči a uši PRAVDĚ. Přestaňte věřit nástrojům Kabaly, její televizi a novinám. Věřte pouze tomu, co jste sami zjistili a o čem víte, že je pravda. Převezměte odpovědnost za své životy a přestaňte být loutkami, hlasujícími za svůj vlastní zánik. Jděte k ley liniím, obeliskům, koulím, atd. a odstraňujte ze Země všechnu temnou energii. Podívejte se na mřížky kontroly, o nichž jste doposud nevěděli, protože byly před vámi skryty.
Ano, bylo to chytré, má drahá. To vše vám udělali přímo před nosem.  Ani to neskrývali, protože nikdy nečekali, že se jednoho dne probudíte a uvidíte jejich síť kontroly a odstraníte ji. JSTE VE VÁLCE. Konečně vidíte svého nepřítele v celé jeho temnotě a podlosti. Když se jako lidstvo spojíte a budete se vzájemně podporovat, Kabala přestane existovat. Hrají špinavou hru. Jejich hlavním cílem je zničit lidstvo a za každou cenu převzít Zemi. Jejich hamižnost nezná mezí!

Znovu se obracím na irský lid, aby povstal a vzal si svou moc zpátky od Vatikánu a od státu. Veďte svět ke svobodě, k osvobození od temné kontroly. Můžete to udělat. Opět se staňte silnými lidmi, jakými jste kdysi byli, předtím, než Vatikán poslal Patrika, aby vás zničil, a také všechny důkazy o vaší slavné minulosti. Veďte lidstvo ke SVOBODĚ. Víte, jak to udělat. Již jste skoro tam. Nevšímejte si tlaku, který je na vás vyvíjen, abyste se podvolili tomu, co vám přikazuje Kabala. Vaše budoucnost zcela závisí na rozhodnutích, která teď učiníte.

Odmítněte být nadále součástí EU, která byla vytvořena, aby zničila vaši individualitu, vaši rasu a vaše lidství. Ti, kdo chtějí zničit vaši rasu, svou tzv. rasu ochraňují - zákony, které by vás ohromily. Vyvažte se z TAVÍCÍHO KOTLE, zvaného EU, protože to vše je součástí jejich PLÁNU NA PŘEVZETÍ. Buďte nedůvěřiví vůči těm, kdo se vám snaží vnutit, abyste volili ANO. Ti pouze poslouchají příkazy. Lži a podvod ve vašem světe jsou v této době ohromující. Je to jejich poslední zoufalý pokus, jak se udržet u moci. Jejich existence závisí na tom, zda poslechnete jejich příkazy, anebo místo toho řeknete NE jejich ďábelské kontrole. Jsou vám vydáni na milost, protože strany se otočily.

Má drahá, tvá práce s M má měřitelné výsledky. Vidíte, že po každém cvičení, které děláte, se zvedne Schumanova rezonance. Máte toho mnoho co na práci. Přestože se to zdá být beznadějné, v duši víte, že budete úspěšní. Není důležité, kolik TROLLŮ Kabala vyrobí, aby o vás šířili lži; pouze ztrácejí čas. Uděláme, co jsme si předsevzali.

Tvůj navždy oddaný MontyTranslator: Zelmira


Tuesday, 19 April 2016

Czech -- Montague Keen - 17. dubna, 2016


Montague Keen - 17. dubna, 2016

V DĚJINÁCH KOLEKTIVU, JAKOŽ I V DĚJINÁCH JEDNOTLIVCE, VŠE ZÁVISÍ NA ROZVOJI VĚDOMÍ.

Carl Jung

Vy všichni o nadcházejícím víkendu zažijete obrovský tlak ze strany Kabaly, aby vás udržela pod kontrolou. Používají všemožné podrazy, které mají v zásobě, aby uspěli ve svém předsevzetí podmanit si váš svět. Nenechte se přinutit, abyste se vzdali boje za svobodu. Klepete na dveře, které vedou ke svobodě.

Má drahá, ty a tví přátelé děláte úžasnou práci, díky které je teď Schumannova rezonance na hodnotě 1.430.000 a stoupá, a tím je vědecky prokázáno, že vyhráváte bitvu. Buď pyšná na to, čeho jsi, přes všechny překážky, dosáhla. Ti, co na tebe a na tvou práci útočili, se budou muset jednou zodpovídat z toho, že sloužili jako nástroj Kabaly.

Když jsi jasně viděla, jak bylo lidstvo ovládáno, bylo snadné podniknut potřebné kroky k odstranění té kontroly. Jak jsem již kdysi, když jsem zemřel, řekl, Irsko je KLÍČEM. Byly ti ukázány důkazy o tom, jak to bylo uděláno. Posvátná energie Irska byla vyzvednuta a použita pro ZLÉ UČELY. Dnes je TARA osvobozena od překážek.

Přátelé moji, jste na cestě k VÍTĚZSTVÍ, MÍRU A BEZPEČÍ pro všechno lidstvo. Již si téměř vychutnáváte vítězství. Myslete na to, že budete znovu dýchat čerstvý vzduch, jíst dobrou výživnou stravu a pít čistou vodu. Byl to skutečný boj, protože není lehké odhalit zkaženost. Oni mají vždy výhodu, vždy si ji zajistili. Vy jste bojovali v temnotě, abyste nacházeli a odhalovali; to není snadný úkol. Jak roste ve světě světlo, Kabala se nebude mít kam schovat.

Vědomí Zdroje, mužské i ženské, se musí opět spojit, aby bylo naše poslání ukončeno. Sami jste viděli, jak je Kabala rozhodnuta zabránit, aby se to stalo. Kabala nyní musí čelit skutečnosti, že její vláda teroru je u konce. Ti, kdo ji stále podporují, jsou zrádci. Zvolili si, že zapomenou na to, že oni jsou také součástí lidstva a tak budou také nést následky. Mnozí si teprve teď začínáte uvědomovat hrůzu toho, co bylo učiněno za účelem odstranění lidstva. Nechtěli jste to vidět. Nyní nemáte jinou volbu. Když se spojí 99%, kteří jsou probuzení a vědomi, nelze je porazit. Pamatujte, že bez vaší pomoci by Kabala nezvedla ani prst. Nenechte se oklamat tzv. gesty papeže, který zachránil tři syrské rodiny. Vatikán má ve svých sklepeních ukryto tolik zlata, neocenitelných uměleckých děl, atd., že pokud by chtěli, mohli by nakrmit, obléct a osvobodit z chudoby celý svět, ale vy všichni víte, že Vatikán je součástí problému, který je příčinou utrpení ve vašem světě. Tento papež se vás snaží přesvědčit, že se stará, zatímco ve skutečnosti je on sám součástí problému. Ta zbožná slova byla pouze divadlem pro veřejnost a je třeba to takto vidět.

Prosím, provádějte Zrušení smluv/Revokace (viz http://galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html), abyste se vymanili ze sítě kontroly. Vezměte si zpátky svou vrozenou sílu, která je vaším právem od narození. Přestaňte být loutkami Kabaly. Je to myšlenková konstrukce, z níž se musíte vymanit, pokud si chcete uchovat zdravý rozum. Je na čase vidět věci tak, jak jsou a ne, jak vám řekli, že jsou. Slibuji vám, že to překonáte. Když to budete dělat společně, je to mnohem lepší, než když to budete zkoušet dělat sami.

Prosím, posílejte lásku, světlo a modlitby lidem v Japonsku, kteří se snaží vyrovnat se s další katastrofou. Zkuste jim jakkoli pomoci, když to teď potřebují. Lidstvo se musí vždy spojit, když udeří katastrofa.

Veroniko, tento týden jsi excelovala. Kráčela jsi minovým polem, když to vše bylo zaměřeno proti tobě a uspěla jsi. Každá chvilka musí být prožívána s péčí a láskou. Všude čeká úspěch. Jsem s tebou na každém kroku cesty.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

Tuesday, 12 April 2016

Czech -- Montague Keen – 10. dubna, 2016

 Montague Keen – 10. dubna, 2016

To, co jste ty a M v posledních dvou týdnech objevili, má tu největší důležitost pro osvobození lidstva zpod nadvlády, která udělala ze života na Zemi takový boj - od kolébky až po hrob. Dokonce se pokusili vytvořit STRACH ze smrti tím, že vymysleli pojem PEKLO, OČISTEC A PŘEDPEKLÍ; to vše je VÝPLODEM TEMNÉ OBRAZOTVORNOSTI VATIKÁNU.

To, co včera udělali VRC a M, časem uvolní sevření Kabaly. Má drahá, to, že si byla včera na nohou 17 hodin, si vybírá svou daň. V ulicích vidíš lidi, dožadující se PRAVDY. Již odmítají nechat se uchlácholit obvyklými řečmi. Takové časy si vyžadují velkou odvahu a rozhodnost, aby bylo lidstvo osvobozeno od prohnilé hierarchie, bez ohledu na to, jaké má převlečení.

Sami můžete vidět, jak SCHUMANNOVA REZONANCE UKAZUJE NA ÚSPĚCH VAŠEHO SNAŽENÍ. Viděl jsem včera vaše odhodlání, když jste vylezli na vrchol TOHO STRMÉHO KOPCE k MONUMENTU v PENSHAW, ABYSTE VE JMÉNU CELÉHO LIDSTVA U TOHO TEMNÉHO PAMÁTNÍKU SVOBODOZEDNÁŘSTVÍ PREČETLI REVOKACE OD ANDREWA BARTZISE. Mělo by to být inspirací pro další, aby to udělali podobně, protože to je nejúčinnější. Když se všichni spojíte a uděláte to, řeknu vám, že budete ohromeni, jak jste mocní a čeho můžete docílit.
Líbil se mne ceremoniál, který jste udělali na osvobození Irska spod nadvlády a kontroly. To, na oplátku, osvobodí všechny země vašeho světa. Vyzývám irský lid, aby si vzal zpět vládu nad svou zemí. Musíte odstranit všechnu tu ZLOVOLNOU KONTROLU VATIKÁNU, která z vás udělala vystrašené, chudé otroky, udržované v neustálé dřině, když se snaží přežít, takže jste neměli ani chvilku na to, abyste se podívali, co vám Vatikán vzal, a uviděli, jak k vám byli nemilosrdní.

Veronika má stále ještě noční můry, když si vzpomene, jak byl Vatikán KRUTÝ k nebohým bezmocným sirotkům. Vídala ty nebohé malé kluky, jak v řadě pochodují ze SIROTČINCE v TRALEE na MŠI. Ve větru a dešti pochodovaly ty nebohé nevinné děti BOSY na mši. „KŘESŤANSKÝ BRATR“ používal ŘEMEN, když švihal po těch malých nožkách. Taková byla tvář Vatikánu v Irsku, když byla moje žena mladá. HRŮZA toho, co bylo těm dětem uděláno, s ní žila celý život. To byla PRAVÁ TVÁŘ VATIKÁNU V IRSKU. VERONIKA SI NIKDY VATIKÁNU NEVÁŽILA. VŽDY VĚDĚLA, CO JSOU ZAČ.

Každý den, jak se moc Kabaly zmenšuje, je uvidíte, jak se vybarvují. Musí k tomu dojít. Pravda musí být odhalena a musí s ní být nějak naloženo.  Musíte vidět, co ta prohnilost ve vašem světě způsobila a jak lidé v důsledku toho trpěli. Teď se musíte spojit, abyste vytvořili svět, v němž budou všechny lidské bytosti vážené a ustanou války. Když si uvědomíte, jak jste byli zneužíváni, když jste sloužili Kabale a bojovali v jejich válkách, aby se mohla udržet na Zemi a mít ji pod kontrolou, odmítnete být součástí jejich plánů.

Veroniku bolí nohy, jak pro vás včera chodila a lezla do kopce. Podělí se s vámi o to, co ona a její přátelé dělali, když se snažili osvobodit lidstvo. Děkuji RC a M, že se na té jedinečné akci podíleli. Včas se doví, jak to bylo úspěšné. Ohromně to zvedlo lidskou rezonanci.

Má drahá, my, na této straně života, jsme ne Tebe hrdí. Nyní žádáme, aby sis´ trochu odpočinula. Poslední dny ti daly zabrat.

Posíláme ti mnoho lásky. Tvůj navždy oddaný Monty.
 Překlad: Zelmira

Wednesday, 6 April 2016

Czech -- Montague Keen - 3. dubna, 2016

 Montague Keen - 3. dubna, 2016

Nikdy není lehké dívat se pravdě do očí ve vaší situaci, kdy vám ti, co jsou u moci, lžou ve snaze zabránit vám, abyste viděli pravdu. Nemůžete si dovolit věřit ničemu, co vám Kabala říká prostřednictvím vašich vlád. Vůbec nepochybujte o tom, že vaše vlády byly zřízeny, aby vás držely v nevědomosti ohledně toho, kým jste, a aby vám zabránily spojit se s vaší vrozenou vnitřní sílou. Když si každý z vás tuto sílu uvědomí a spojí se s ní, pak společně můžete rozpustit moc Kabaly. Můžete se osvobodit od otroctví, do kterého vás zavleklo náboženství, banky a vlády. Je to vaše příležitost, abyste si vzali od Kabaly a jejich přisluhovačů svou moc zpátky.

Tento m
ěsíc duben vám poskytne mnoho příležitostí, abyste spojili vaše energie s cílem změnit svět, v němž žijete, pro všechno lidstvo, nejenom pro několik jedinců; jedinců, kteří nemají vůbec žádné právo být zde na Zemi. Ovládli Zemi, když jste zbloudili vinou NÁBOŽENSTVÍ, které umístilo na strategická místa objekty, aby tak ovládlo VĚDOMÍ lidstva. Nyní vám pomáháme ty objekty zneškodnit. Žádali jsme vás o pomoc při vrácení zpět lidstvu energie z ley linií, obelisků, koulí, pyramid, atd. Mnozí z vás tu žádost pochopili. Děkujeme vám za pomoc. To dokazuje, že nejste bezmocní. Je toho mnohem víc, co můžete udělat, když jste vůči těm věcem otevření. Každý skutek, jakkoliv malý, je důležitý, protože přispívá k celku. Učiňte z tohoto dubna měsíc, kdy odmítnete být loutkami-otroky Kabaly. Již ani na chvilku nevěřte propagandě, která se neustále line z vaší televize, z novin, od vlád.

P
řipomínám vám, že o ZNIČENÍ EVROPY bylo rozhodnuto a bylo to naplánováno v r. 1925. Vše, co vám od té doby předložili, abyste tomu věřili, přispělo k tomu, co vidíte dnes. To vše je součást PLÁNU na převzetí vašeho světa.. .a vy jste se nechali obalamutit. Celá myšlenka EVROPSKÉ UNIE byla OBROVSKÝ PODVOD. Krmili vás lžemi, předkládali vám falešný obraz toho, jaký je jejich skutečný cíl. Vždy bylo jejich hlavní prioritou zničení Německa. Musíte stát pevně. Nedovolte, aby vládl STRACH, protože přesně to Kabala chce.

Pravda a spravedlnost zv
ítězí, když budete stát při sobě. Zažili jste, jak funguje EU, a zejména, jak kontroluje vlády. Například se ptejte, PROČ EU TRVÁ NA TOM, ABY MĚL IRSKÝ LID NEJVĚTŠÍ OBSAH FLUORIDU VE VODĚ. JE TO ZNÁMÝ JED, KTERÝ DÁVAJÍ DO VODY! Já vám řeknu proč: protože se bojí, že si Irové uvědomí, kdo jsou a co se s nimi stalo. Jakmile se Irové probudí, KABALA SKONČÍ. Bude odhalena pravda a lidstvo bude osvobozeno od této tyranie.

Te
ď mají starosti udržet si svou falešnou lidskou podobu. Musí si stále dávat pozor, protože když stoupne energie, mají problém. Doposud to zvládali. Teď je čas, aby žili ve STRACHU oni. Neztratí pouze moc, ale všechno bohatství, které vám ukradli. Přijdou o své fajnové žití na Zemi, na úkor lidstva, a to je velmi zraní. Oni lidstvu ubližovali, degradovali lidi. Mysleli si, že lidé jsou na Zemi pouze proto, aby jim sloužili.

Nic nen
í vzdálenější pravdě. Mám pro ně zprávu: obě strany života se spojily, aby obnovily rovnováhu. Uspějeme. Je to společný podnik, o který se předtím nikdo nepokusil. Veronika a já jsme to plánovali od té doby, co jsem zemřel. Společně jsme pracovali po celé věky. Jsme jako jeden.

Vzkaz pro Ameri
čany: buďte opatrní při volbách. Všichni kandidáti slouží stejnému pánovi, svému mimozemskému pánovi. Zkoumejte PRAVDU. Nedopusťte, abyste se nechali obelhat LŽEMI, které k vám odevšad proudí.
Zkoumejte všechna náboženství, jak a proč byla vytvořena. Zkoumejte, zas a znovu všechna fakta. Naleznete NEJVĚTŠÍ SPIKNUTÍ, JAKÉ BYLO KDY PROTI LIDSTVU ZOSNOVÁNO. Všechna náboženství jsou založena na LŽÍCH a ZFALŠOVANÉ HISTORII. Náboženství bylo vytvořeno, aby ovládalo lidi za pomoci STRACHU. Řeknu vám, nemáte se čeho bát, protože smrt je návratem domů, je to nádherný zážitek. Není ŽÁDNÁ PRAVDA v tom, co vám Vatikán říká o smrti. Já vím, a mluvil jsem o tom, když jsem se po smrti materializoval, že jediné slovo, jakým bylo možné popsat druhou stranu života, bylo: NÁDHERA.

Bu
ďte zodpovědní, již se víc nenechte ošálit Kabalou a vládní propagandou. Dělejte vše, co je možné, abyste lidi spojili do světla PRAVDY, aby mohla být vytvořena lepší budoucnost pro všechny.

M
á drahá, tvůj život je ještě aktivnější a zajímavější. Vždy bylo potěšující odhalovat to, co bylo skryté. Netlač na sebe tolik, i když máš hodně práce.

Tv
ůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
P
řeklad: Zelmira

interview

mv

mv

interview