Vladimir Putin

Monday, 24 October 2016

Czech -- Montague Keen – 23. října, 2016

Montague Keen – 23. října, 2016
MASKY mizí a vy začínáte vidět to, co bylo drženo v tajnosti. Ti, kdo skrytě vládnou vaším světem a co zničili kvalitu života, jsou odhalováni. Vše, co vám vnutili, ať je to nekvalitní potrava, špatné léky, či nečistý vzduch, to vše bylo děláno s úmyslem vás zničit. Nechtějí přiznat, že onemocněli pouze ti, co byli natolik nerozumní, že se nechali očkovat. Rakovina je pro ně jedno z velkých vítězství, protože, stejně jako u zabíjení, využívají STRACH z rakoviny, aby vás přinutili řídit se jejich pokyny. Vše, co je na světě negativní, bylo vytvořeno Kabalou. Kontrolují absolutně všechno. Také tvoří zákony, které omezují a ovládají vaše životy. Strach se používá, aby se zajistilo, že je poslechnete. Politika se používá na vytvoření zákonů, které zajišťují, že se zodpovídáte Kabale. Podívejte se na vrchol pyramidy, na ty, kteří vlastně mají moc prostřednictvím svých sluhů ve vládě.
Vatikán, jezuité, svobodní zednáři a všechny tajné organizace, jako jsou Skull and Bones, atd. jsou v pozici nadřazené nad lidstvo. Otevřete oči a pochopte, že Kabala má pouze takovou MOC, JAKOU JÍ DÁTE. Vezměte si tu moc zpět a oni rychle vběhnou zpátky do tunelů, z nichž se vynořili. Vstupte zpátky do své vrozené síly a staňte se tím, kým jste, jako to udělali  David Icke, Michael Tsarion, Jordan Maxwell a mnozí další. Tito lidé stojí za pravdou. Jsou to vaši vůdcové. Stůjte za nimi, protože společně jste neporazitelní.
Svoboda názoru je zásadní. Podívejte se na Juliana Assange-a a Wikileaks. Britská vláda nelegálně vstoupila na ekvádorské velvyslanectví, aby ho zatkla, ale STATEČNÍ BRTIŠTÍ LIDÉ ŠLI NA VELVSLANECTVÍ, ABY SE UJISTILI, ŽE NEBYL ZATČEN. Vše, co to chce, je, aby vystoupilo pár statečných duší. Ti, kdo vzali na sebe to, že budou odhalovat zlo, které je používáno na zničení lidstva, si zaslouží vaši ochranu. Pamatujte, že aby zlo zvítězilo, stačí, když hodní lidé neudělají nic.  Každý z vás je vyzýván, aby vystoupil vpřed. Stůjte společně proti svým utiskovatelům. Bojí se VÁS, protože proti vám nemají šanci. Když jim řeknete, že již jejich moc nad vámi neuznáváte, bude s nimi konec. Mají pouze to, co jste jim dali. Je vaše, tak si ji vezměte zpátky.  Zapomeňte na vše, co jste se naučili od rodičů či ve vzdělávacím systému. TY LŽI ZPŮSOBILY VÁŠ PÁD. Vytvořily řetězy s koulí, které vás zotročují. Je čas odstranit je navždy.
Vytvořte spravedlivý svět, o němž jste v minulosti mohli jenom snít. TEĎ k tomu máte příležitost. Vše, co potřebujete, je odvaha to udělat. Satanská struktura kontroly se rozpadá. Nemohou ji již udržovat, takže to jenom chce odvahu odstranit je z mocenských pozic. Rok 2016 je rokem odhalení všeho, co je zkažené. Odhalení všech, kdo udělali ze všech lidí otroky. 99% z vás zničili kvalitu života na Zemi. Ti, co patří ke Kabale, se naparují, dohlížejí na všechny monarchy - ve světě, v němž nemají právo být. Ani to jim nestačilo, tak si dělají radost tím, že vám udělali ze života mizerii. Vytvořili bankovnictví, aby si zajistili totální kontrolu nad vašimi životy. Podívejte se na ně, zaslouží si vaši úctu?
Váš strach a vaše bolest jsou pro ně kyslíkem. Jsou to paraziti, a vy víte, jak se jedná s parazity. Nikdy se nesnižte na jejich úroveň, ale trvejte na tom, aby přestali a okamžitě toho nechali. Mají pouze tu moc, kterou jste jim dali. Když všichni řeknete NE a budete to myslet vážně, zmizí beze stopy, zpátky do temnoty, z níž pochází. Vaše budoucnost je ve vašich rukách. Samozřejmě, vytáhnou pár kaskadérských čísel, aby se vás pokusili vyděsit. Stále se ještě nevzdali svého Projektu Modrý paprsek, má se odehrát předstíraná invaze mimozemšťanů v USA. Uvěří tomu jen ti neprobuzení. V Americe existuje masová kontrola mysli. Je to tak prohnilé,  vše je zcela ovládáno. Proto za pomoci svých válek zabíjí víc lidí, než jakákoliv jiná země. Je to něco, na co je třeba být hrdý? Na válku je vydáváno tolik peněz, zatímco bída v Americe je ostudná. V Americe lidé prosí o jídlo a přístřeší. Abyste té bídě uvěřili, musíte ji vidět. Jejich vláda předstírá, že je vše nádherné, ale chudoba je velmi skutečná. Americká vraždící mašinerie je nejlepší, jakou si lze za peníze koupit. Nemají vůbec žádnou úctu k životu. Pokoušejí se vás obalamutit, že je to země svobody. Ne, přátelé, je to země otroků. USA jsou ovládány a kontrolovány cizí mocností. Lidé v USA si zaslouží něco lepšího. Je smutné vidět, jak se poměry v té zemi zhoršují. Chce to jenom odvahu udělat potřebné změny.
Duch udělal toho tolik, aby bylo odhaleno vše, co je zkažené. To vám ukazuje cestu vpřed. Akce, které podniknete, záleží pouze na vašem rozhodnutí. My vám pouze můžeme ukázat zkaženost. Vy v hloubi duše víte, že všechno zabíjení musí přestat. Váš svět musí být očištěn ode vší temné energie. Zabíjení vytváří hodně, hodně temné energie. Proto je mezi ilumináty tak populární satanistické zabíjení. Nemohou se té temné energie nasytit, protože s její pomocí přežívají.
Máte schopnost vytvořit budoucnost, jakou chcete. Chce to jenom trochu odvahy. Vizualizujte si budoucnost; Zemi, o jaké jste snili a pak to udělejte skutečným. Přestaňte být otroky a vezměte si zpátky svou sílu. Na světe je víc než dost všeho, aby mohlo všechno lidstvo žít důstojně a v míru. To by mělo být vaším cílem.
Má drahá, mráz se těžce snáší. Je to velmi bolestivé. Uděláme, co budeme moct, abychom to odstranili. Musíš řešit mnoho zdánlivě neřešitelných problémů a ty tě ničí.  Zkus si dát pauzu od práce, zmáhá tě to, má drahá.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
 Translator: Zelmira

Friday, 21 October 2016

Czech -- Montague Keen – 16. října, 2016

Montague Keen – 16. října, 2016
Mnohokrát jsem vám říkal, abyste se společně postavili proti těm, kdo vás chtějí zničit a odstranit ze Země, kterou chtějí pouze pro sebe. Stále se necháváte chytit  do léček, které jsou vytvořeny, aby vás polapily a zotročily. Probuďte se, než bude vše ztraceno. Žádám vás, abyste se podívali s otevřenou myslí na toto video, které ukazuje, jak jste podněcováni k tomu, abyste se vzájemně zabíjeli.  Takto je prováděna práce Kabaly. Tohle chcete?

                            Vzestup spících bílých obrů evropského nacionalismu

Rasový program  pro 20. století
"Musíme si uvědomit, že naší nejsilnější zbraní jsou rasové třenice. Když vložíme do podvědomí tmavé rasy, že je bílí po staletí utlačovali, můžeme je udržet v programu komunistické strany. V Americe se budeme snažit o nenápadné vítězství. Zatímco budeme štvát černošskou minoritu proti bílým, budeme se snažit vytvořit v bílých  KOMPLEX VINY za to,  že využívali černochy.  Budeme podporovat černochy, aby se dostali do prominentních pozic ve všech oblastech života, v různých profesích, ve světě sportu a zábavy.  S takovou  prestiží se budou černoši moct oženit s bílými a  započne se proces, který nastartuje Ameriku tak, jak to potřebujeme.
ISRAEL COHEN 1912
AMERIKO, to vše jsi viděla, jak to přichází, aniž byste pojali podezření, že bylo použito KONTROLY MYSLI, aby byl dosaženy cíle ISRAELa COHENa. Uvěřili jste lžím, které vám byly řečeny. Ve skutečnosti podáváte Ameriku panu Israelu Cohenovi na zlatém podnose. Tohle skutečně chcete? Chcete se zúčastnit odstranění lidské rasy ze Země?
Když se spojíte a uvědomíte si, že máte SPOLEČNÉHO NEPŘÍTELE, věci se změní. Pouze nosíte rozdílná těla, ale společně můžete změnit svět. Ti, co patří ke Kabale, se infiltrovali, z vnějška vypadají jako vy, ale nenechte se tím zmýlit. Vůbec nejsou jako vy, ale chtějí to, co máte vy.
Jejich loutky jsou moc nebezpečné, protože jsou používány na to, aby vás přesvědčily, že máte pro ně hlasovat a tím jim dát svou moc. Zajdou jakkoliv daleko, aby  si získali vaši důvěru. MOC, kterou jim dáte, chtějí na rozpoutání třetí světové války. Jste na okraji války. Lidé v Americe se musí vážně zamyslet nad tím, komu dají svůj hlas. Celé lidstvo je závislé na tom,  abyste byli čestní a dali na první místo lidstvo.
Ta zkorumpovaná osoba chce válku s Ruskem. Slíbila to těm, kdo ji financují. Její oddanost nepatří lidstvu. Věřte své schopnosti hledat všechny možnosti, abyste se ujistili, že učiníte správnou volbu. Po staletí vás PARAZITI rozptylovali. To musí přestat! Probudilo se vás již dost na to, abyste je zastavili a zabránili tomu, aby vše ovládli.  Byli jste svědky toho, jak převzali většinu vlád, produkci potravin, banky a zdravotnické zásobování. Předali jste jim to, a oni byli ve svých plánech velmi pečliví. Zaspali jste a oni to vše ovládli. Jsou obrovskou rakovinou vašeho světa. Je čas použít SODU  BIKARBONU,  abyste ji vymýtili.
Podívejte se na pana Putina. On ví, o jaké triky se ty loutky pokoušejí. Musíte se pouze podívat na to, co udělal s ruským národem, abyste poznali, že on je plně probuzen. Pan Putin není ničí loutka, ten mluví pravdu.
Naslouchejte Davidu Ickovi. Vše, ohledně čeho vás po léta varoval, se stalo. Žádám irský lid, aby se hojně zúčastnil jeho přednášek. Je v Irsku poprvé. Uvítejte ho s irskou srdečností. Poslouchejte jeho slova, protože on je skutečně inspirován. Mezi muži je on VŮDCEM.

Abyste si oz
řejmili fakt, že nemůžete věřit těm u moci vás žádám, abyste si také přečetli
Role UNICEF při sterilizaci a zabíjení sefarditských dětí


PAMATUJTE,
ŽE TI, VŮČI KTERÝM JSTE BYLI VYCHOVÁNI, ABYSTE JIM VĚŘILI, JSOU TI SAMÍ LIDÉ, KTEŘÍ VÁS CHTĚJÍ VYHUBIT.

Je zapot
řebí akce. Spojte se a podpořte se vzájemně. Žijte ve svém SRDCI a nechte LÁSKU, aby byla vaším průvodcem. Přestaňte být obětmi Kabaly. Má drahá, věř, že věci se vyvinou, jak mají. Přestože na tebe útočili a pokoušeli se tě zničit, stále odoláváš. Před úsvitem je největší tma.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Translator: Zelmira

interview

mv

mv

interview