Vladimir Putin

Wednesday, 28 May 2014

Meditace na osvobození obelisků v Římě a očištění ley linií

Meditace na osvobození obelisků  v Římě a očištění ley linií

 Author: Petra Samoiski-Tierney
Translator: Zelmira

Pohodlně se usaďte do pozice pro meditaci. Zhluboka se nadechněte a uvolněte všechny svaly,  vyprázdněte svou mysl a setrvejte v klidu.

Představte si před sebou sloup Světla, 3x se zhluboka nadechněte, a zaměřte pozornost na tento sloup - pak do něj vstupte - prociťte… jak vás světlo obklopuje - prociťujte ochranu a klid tohoto světelného sloupu - dýchejte pomalu, vdech a nádech - prociťujte dýchání - světlo do vás proudí – vdech – nádech – vdech – nádech - s každým  nádechem říkejte nahlas anebo v myšlenkách:

Já jsem Láska
Já jsem Světlo
Já jsem tvůrce mých myšlenek

Nyní budeme v mysli cestovat ke 14 obeliskům v Říme, Itálie, a zahalíme je, jeden po druhém, do  fialového  světelného sloupu.  Stačí, když si to představíte a bude to účinné.

Nyní soustřeďte  svoji pozornost na město Řím  a vyšlete paprsek Zlatého Světla přímo z vašeho srdce do Říma. 

Ticho

Nyní soustřeďte svoji pozornost na Obelisk lateránský, na náměstí Sv. Jana Lateránského. Představte si ho jako 34 metrový kamenný sloup – podívejte se na něj zezdola nahoru, s myšlenkami lásky. Když se váš pohled dostane na vrcholek sloupu, představte si, jak z nebe sestupuje fialový sloup světla a snáší se na obelisk, zcela ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

Nyní soustřeďte svoji pozornost na vatikánský obelisk, na náměstí Sv. Petra. Představte si ho jako 25 metrový kamenný sloup – podívejte se na něj zespoda, s myšlenkami lásky. Když se dostanete na vrchol sloupu, představte si, jak z nebe sestupuje fialový světelný sloup, snáší se na obelisk, zcela ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

Nyní budu jmenovat další obelisky a vy postup zopakujte:

-          Podívejte se na něj láskyplně
-          Fialový proud světla
-          Rozpouští vše temné a negativní


Obelisk  Flaminio                           24 m   na náměstí (Piazza) del Popolo

( 5 vteřin  ticha )

Obelisk Montecitorio                    22 m   na Piazza Montecitorio

(5 vteřin ticha)

Obelisk Macuteo                            6 m  na Piazza della Rotonda

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Dogali                                6 m  na Viale delle Terme di Diocleziano

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Minerva                 5 m  Piazza della Minerva            

( 5 vteřin ticha)

Obelisk Matteiano                3 m  ve Villa Celimontana

( 5 vteřin ticha)

Obelisk Agonale                            16 m   Piazza Navona

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Esquilino              15 m    Piazza dell` Esquilino

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Quirinale                           15 m   Piazza del Quirinale

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Sallustiano                      14 m   před kostelem Santa Trinitá dei Monti

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Pinciano                           9  m    na  Viale dell´Obelisco Pincio


Nyní soustřeďte svoji pozornost na Mussoliniho obelisk na Foro Italico. Představte si ho jako 17 metrový kamenný sloup, podívejte se na něj zespodu s láskyplnými myšlenkami.  Když se dostanete k vrcholu sloupu, představte si, jak sestupuje z nebe fialový světelný sloup a snáší se na obelisk, úplně ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

( ticho )

Nyní jsou všechny obelisky zahaleny do světelných sloupů. Ještě jednou se podívejte, jak všechny obelisky září ve fialovém světelném paprsku a představte si,  jak se všechny světelné sloupy pomalu a současně noří do  půdy matky Země a splývají s okolním ley liniemi.  Také zde se působením fialového světla rozpouští vše negativní, všechny bloky, všechny zákazy.

Naplňte láskou celý tento proces rušení a propojte své srdce s okolními ley liniemi.

Představte si, jak se světelný paprsek, vycházející přímo z vašeho srdce, rozšiřuje a proudí do ley linií, jako spoutaná řeka, která se osvobodila… strhávajíc a odplavujíc vše, co blokovalo její tok.

( ticho  10 vteřin )

Nyní vyslovte nahlas, nebo v mysli, tyto věty:

Ve své funkci pracovníka světla a ochránce matky Země,
žádám tě, světlo lásky,
abys´ proudilo a všechno rozpustilo.

Osvoboď nás z moci všech bytostí, které nejsou  v Lásce. 

Rozpusť vše,
co není pro nejvyšší dobro
Matky Gaii a jejich obyvatel.

Rozpusť vše, co není v souladu
s všemohoucí Boží láskou.

Tak se staň. Tady a teď.

(ticho, 5 vteřin) 

Nakonec posíláme mantru ÓM matce Zemi na posvěcení našeho záměru. Ommm

Představte si, jak tento zvuk navždy všechno zapečeťuje  proti vší temnotě a negativitě.

(ticho 5 vteřin)

Jsme světlem a nekonečnou láskou, osvobozující tuto nádhernou modrou planetu Zemi.
Oslavme to v našich srdcích a uvítejme naši Hvězdnou rodinu s otevřenou náručí. Jsme připraveni.

Nyní se 3x zhluboka nadechněte raz…. dva… tři…

(ticho 5 vteřin)

Zahýbejte rukami, natáhněte nohy …a otevřete oči…a vraťte se sem, do tady a teď. Děkujeme za to, že jste. Děkujeme za vaši lásku. Děkujeme za vaši práci.

Namasté

Petra Samoiski-Tierney
   
Populo Obelisk
SOURCE:  Populo Obelisk (Rome, Lazio, Italy); photographed by Stephen J. Danko on 11 August 2011.


No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview