Vladimir Putin

Friday, 31 January 2014

05: 01:2014

Montague Keen -  5. leden , 2014

Ze všech stran jste zaplavováni informacemi. Buďte si toho vědomi a buďte pozorní, protože mez odhaleními je mnoho dezinformací.  Jsou  umísťovány úmyslně, aby byly všechny informace považovány za falešné. Kabala toto praktikovala po celou dobu své existence.  Nezměnili  vzorec chování, fungovalo to v minulosti, tak věří, že jim to bude fungovat i nadále. Nyní jste dostatečně probuzeni,  abyste byli schopni  pro sebe rozluštit co je pravda a co bylo vsazeno uměle, i když to bude obsahovat trošku pravdy, aby vás to zaujalo.

Snažte se  dívat na všechno s jasnou myslí, bez odsuzování, a pamatujte, oni také bojují o svoje bytí. Nyní z vás mají obavy, protože vás je mnoho, v porovnání s nimi. Potřebují vstup od vás, aby přežili.  Hráli tuto hru po generace a jsou v tom odborníci. Vy, na druhé straně,  jste se nenaučili  spojit se  a pracovat jako jeden, jak to dělali oni.  


Nyní u nich vidíme trhliny. Každá odnož se snaží převzít kontrolu. Pro nás je důležité být jednomyslní,  a nechat  stranou naše malicherné rozdílnosti, jako jsou rasa a náboženství, atd. Vy jste lidská rasa a odmítáte dovolit, abyste byli vyhlazeni. Když důkladně rozeberete všechny metody které používají aby vás zničili,   uvidíte,  že všechno co dělají, je určeno k tomu, aby byla masám zničena kvalita života, a vznikly nemoci a utrpení.

Musíte chápat, že vaše utrpení, hněv, strach a trápení jsou jejich kyslíkem.  Proč tolik z vás, prostřednictvím strachu, stále žije tak mizerné a bezmocné životy? Když převezmete kontrolu nad svým životem a učiníte rozvážná rozhodnutí, a odmítnete uvěřit propagandě kterou jste bombardováni, pouze tehdy ochutnáte svobodu volby. Vy musíte  rozhodnout co je pro vás nejlepší. Vaše srdce vás povede.  Neučili vás pravdu,  a toto si začínáte uvědomovat;  to vrhá na všechno úplně jiné světlo. 

Nyní jasně vidíte, že pád lidské rasy byl pečlivě naplánován, a až donedávna jste si toho nebyli vůbec vědomi,  takže vám může být prominuto že jste si dali trochu načas abyste to strávili. Toto je kritická doba lidských dějin. Je čas vzbudit se a převzít zodpovědnost. Přestaňte jednat jako ovce, protože čas je velmi důležitý. Pro rok 2014 má Kabala velké plány. Věří,  že tyto plány realizují  bez odporu z vaší strany.  Proto je důležité, abyste   zpozorněli a jednali jako jeden.

Mnohokrát od mé smrti jsem  hovořil o velkém významu LEY LINIÍ, a o tom, proč byla přirozená energie Země od vás  úmyslně zablokována.  Mnozí to chápete a chcete podniknout kroky, abyste odstranili bloky, které byly strategicky umístěny s cílem, aby  bylo přirozené energii Země zabráněno proudit a zásobovat lidstvo a vaši planetu energií. Požádal jsem o   vytvoření specielní  mejlové  adresy, aby lidé ze všech zemí světa mohli konat jako jeden, s cílem získat tuto přirozenou energii zpět.  Žádám vás nyní, abyste  nabídli svoje služby ve prospěch lidstva a vaší planety, a podnikli veškeré kroky které vám budou doporučeny, aby byl vytvořen  lepší svět pro všechny.


ley-lines@montaguekeen.com

Mark, který je vědec a expert v oblasti ley linií, vypracoval strategii kterou se budeme řídit.  Povede vás a bude ohledně tohoto tématu vaším poradcem. Je čas abyste byli aktivní, abyste   uvolnili tuto nádhernou energii a obnovili vaše spojení s univerzem. Tento úkon vás nebude  stát nic, pouze trochu času a úsilí.

Požádal jsem Marka, aby napsal stručné shrnutí, co bude potřeba.

Nastal čas, abychom pokračovali a dokončili práci, kterou začali  tací  jako byli Watkins,
Guichard, Lockyer, Thom, Hawkins a  Michel a jiní, protože  ley linie jsou životně důležité pro duchovní stránku všech  bytostí.  Nelze více váhat nad  tím, abychom přikročili k znovu uznání, uzdravení a tudíž  znovu uvedení  na mapy  posvátných stezek a center zemské energie v našem okolí. Navíc, když budou rozpoznány a identifikovány, bude třeba tyto cesty a místa očistit a zregenerovat pro dobu která přichází. Bude to celosvětový úkol, protože pro konečný výsledek, kterým je –světlo lásky, míru a prosperity pro celé lidstvo,  nemá žádná část Země  menší význam než jiná.
Toto oznámení je pozvánkou k účasti na projektu  bezprecedentních rozměrů,  rozměry jeho důsledků  jsou však předvídatelné. Potenciál pro sdílení a spolupráci v našich individuálních zjišťováních  je tak nesmírný, jako samotné výsledky. Prostřednictvím takového sdílení informací  dochází k sjednocování národů v důsledku znovu-sjednocování sítě ley linií Země.
Nadace se těší na váš zájem a v blízké době na vaši účast.“  

Je to nádherná příležitost pro všechny lidi světa, aby pracovali jako jeden.  Budete ohromeni  výsledky,  které vás čekají. Společně zachráníme vaši planetu a lidstvo. Každé úsilí, bez ohledu na to jak malé je, se počítá. Každá duše je důležitá a potřebuje vaši pomoc. Začněme rok 2014 akcí, v míru, a s jistotou vědomí, že naše úsilí přinese výsledky jichž si budou užívat příští generace. Jste žádáni, abyste vytvořili lepší přítomnost a budoucnost pro všechny.

Děkuji, moje drahá, že jsi to zorganizovala, protože je to nesmírně důležité.

Navždy tvůj oddaný  Monty.


 překladatel: Zelmira 


No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview