Vladimir Putin

Monday, 31 March 2014

04:05:2014

Montague Keen – 4. května  2014

Minulý týden si navždy zapamatuješ. Jak jsi byla smutná, když ses dověděla, že jedna z tvých největších opor musí na chvíli odejít.  Chápej, že má velmi důležitou práci. Vrátí se a bude pracovat po tvém boku,  když bude na to správné načasování.  Bude v pořádku. Je našim přítelem a bude zde vždy,  aby tě podpořil a pomohl ti.

Otevřeli jsme naši mysl ley liniím atd.  Nyní vám ukážeme, co bylo uděláno, abyste byli ovládáni: vy všichni. Zařídili jsme, abyste se vy dva, Andrew Baritz a ty, spojili.  Andrew vysvětlil, co dělají ti, kdo ovládají svět,  aby změnili vaše životy.  Andrew napsal velmi efektivní  metodu jak ZPĚTRHAT VAZBY,  KTERÉ VÁS DRŽÍ UZAMČENÉ V SYSTÉMU KONTROLY.

Andrew je nazval  REVOKACE SMLOUVY DUŠE JSOU MIMOŘÁDNĚ SILNÉ: VÍTE,. ŽE JE TO PRAVDA. Víte, co jste zažili když jste to dělali spolu s Andrejem dne1. května. Otevřelo vám to oči, a moje drahá,  je ti lépe od té doby co jsi dělala tyto revokace.  Je to POVINNOST pro každého na Zemi.  Najdete je na Andrewově stránkách :  Andrew Bartzis Galactic Historian. Užasnete a budete příjemně překvapeni výsledky, které zažijete.

30:03:2014

Montague Keen, 30.března 2014

Reakce na naši žádost o pomoc při uvolnění energie z obelisků a ley linií v Římě byla povzbudivá. Bylo nádherné, vidět nadšení , s nímž jste pracovali.Tolik vás je již probuzeno a uvědomujete si pravý zdroj toho, co vás ovládá a zotročuje, takže jste se rozhodi podniknout všechny kroky potřebné k tomu, aby se obnovily světlo, mír a harmonie ve vašem válkami zmítaném světě.

Každý den vidíte, jak narůstá tlak na rozpoutání VÁLKY.To vám vlastně ukazuje, že jim docházejí možnosti. Aby přežili, potřebují válku. Všechny jejich plány, jak rozpoutat Třetí světovou válku, vyšly vniveč. Mnoho lidí se probudilo a jejich lži jich neberou; tito lidé se probudili a již jejich lži nepřijmou; tito lidé zahlédli světlo a již nemohou být manipulováni, jak tomu bylo v minulosti.

Sunday, 23 March 2014

23:03:2014

Montague Keen – 23. března  2014

Moje drahá, pochop, že důvodem, proč je na tebe posíláno tolik problémů, je snaha o  odvrácení  tvé pozornosti od naší práce. Náš projekt má pracovat  s OSMI OBELISKY V ŘÍMĚ. Tyto obelisky jsou propojeny se všemi ostatními obelisky na celém světě, které jsou součástí ley linií. Jejich ENERGIE musí být uvolněna.  

Žádám vás, abyste pro tuto práci spojili své energie. Jste mocné bytosti. Využijte svoji sílu,  abyste zemské energie uvolnili pro lidstvo.  Dejte do toho úkonu všechno co můžete. Veroničin tým pro vás připravil MEDITACI. Takto se to může udělat. Věnujte tomu svou plnou pozornost  a pokračujte v tom, dokud se neosvobodíte ode všech negativních systémů kontroly, a nebude zastaveno všechno zabíjení. 

Lidstvo se spojilo a spoluprací se osvobodíte ode všech  zkorumpovaných kontrol.

Ať je vašim světlem láska. Vždy jsme s vámi.

Děkuji, drahá, že jsi do toho dala tolik úsilí. Uspějeme!


Tvůj navždy oddaný MontyCelosvětová meditace pro lidstvo se zaměřením na Řím
(viz PDF)


Website: The Montague Keen Foundation 
 Překlad: Zelmira 

Sunday, 16 March 2014

16:03:2014

Montague Keen - 16. březen 2014

Přátelé, opět je čas na akci. I když je důležité pracovat na Toru v Glastonbury, musíme se s našimi plány pohnout kupředu. Dnes vás žádám, abyste se podívali na hlavní ley linie v Římě. Přátelé, prosím, věřte mi, když říkám, že ley linie jsou důležité. Jsou vašim pasem na cestu do nádherného světa. Veronika toto téma studovala a navrhuje, abyste se všichni podívali také na toto:

JEDNO ZLO: VATIKÁNSKÝ HOLOKAUST. ČÁST 1

Možná si budete chtít přečíst všechny části, pokud na to máte dostatečně silný žaludek. V Říme stojí 8 egyptských OBELISKů. Ptáte se PROČ? Proč potřebují kontrolovat všechny staré vědomosti|?

Sunday, 9 March 2014

09:03:2014

Montague Keen -  9. března, 2014

Naše srdečné díky všem,  kdo se zúčastnili odstraňování temných energií z Toru v Glastonbury, Anglie. Tento inspirativní obrázek jasně ukazuje výsledek vaší snahy: RENATA VAN RIJSOORT z Holandska  namalovala obrázek Glastonbury. Konstatuje:

“Závoje odstraněny,volný průchod opět umožněn, což nás vede očividně, evidentně a nezadržitelně k Novému Avalonu. Z brány vyzařuje do světa Michaelova energie, aby chránila; temné energie to již nikdy nezískají zpět.“

Toho se dá dosáhnout, kdy se všichni spojí a pracují jako jedna lidská rasa. Tato práce musí na celém světě pokračovat. Dokázali jste, že to můžete udělat. Vše, co je po vás požadováno, je,  abyste převzali kontrolu a odstranili vše,  co je temné a negativní. Mnozí se probouzejí a odmítají být potravou pro kanóny ve válkách  které slouží pouze několika těm, kdo takovou energii potřebují aby přežili. Jak se rozšiřuje světlo, odhaluje vše, co je falešné. Jejich propaganda již nepřesvědčuje veřejnost, která nyní  vidí války takové, jakými doopravdy jsou.

Je důležité, abyste se byli vědomi toho, co bylo mnohým z vás uděláno. Musíte pochopit, že byla použita cizí síla,  která vnikla do vašich myslí, aby vás přinutila dělat věci, na  které  byste jinak  nikdy nepomysleli. Veronika si to uvědomila,  když přítel, který je obvykle rozvážný a zodpovědný, řekl, že se mu nedávno dvakrát stalo, že byl mentálně tlačen k tomu, aby skočil z jedné z nejvyšších budov v Londýně. Stalo se to v posledních několika týdnech.
Minulé pondělí to vypadalo, jakoby na Veroniku sestoupil obrovský černý mrak. Najednou cítila beznaděj a opuštěnost, tak sama, jako nikdy předtím - tyto pocity byly natolik silné. Temní se pokoušeli přinutit ji, aby to vzdala.   Kohokoliv se pokoušela kontaktovat, ten byl nedostupný, takže se cítila opuštěná. Její zoufalství bylo obrovské, ale  nakonec ji její odhodlanost přežít a dokončit práci  přes to přeneslo.

O několik dnů později  ji kontaktoval druhý kolega,  který zažil stejný scénář. Musíte pochopit, že toto je na vás směrováno, a ačkoliv je to velmi bolestivé, přežijete to. To vám pomůže porozumět tomu, proč to tolik lidí nedávno vzdalo. Varovali jsme vás,  že Kabala použije proti vám všechny zbraně svého arzenálu.  Měli k dispozici mnoho let,  aby se na tuto dobu připravili. Musíte být bdělí a bránit se.

V tomto všem mají velký význam peníze.Jsou používány, aby způsobily velký stres a tak se zajistilo,  že již budete v oslabeném stavu mysli,  když na vás vyšlou takovéto sebevražedné myšlenky. To vše poukazuje na to, jak se vás bojí. Zoufale vám chtějí zabránit v tom, abyste na Zemi dokončili své poslání. Říkám vám: buďte silní a věřte si. Brzy peníze ztratí   nad vašimi životy moc. Jsou používány jako zbraň,  aby  vás udržely při zemi a v poslušnosti.  Když ztratí svoji moc, všechno se změní,  a tento den se blíží.

Nyní přebíráte kontrolu nad svým osudem,  a to je dobře. Učíte se spolupracovat pro dobro lidstva. Vidíte ty, kdo podporují válku, jako loutky poslouchající rozkazy.Velký obraz se vám stává jasnější: tajné plány které vytvořili,  se rozpadají a oni SE OCITLI NA SVĚTOVÉ  SCÉNĚ NAZÍ. Pozorně si rozvažte, jak se vyrovnáte se situací,  když se to nakonec rozpadne. Nikdy, nikdy se nesnižte na jejich úroveň. Protože to by jim hrálo do karet a to vy nechcete.

Našli jste svoji sílu a tou je, spolupracovat jako jedna lidská rasa. Dokázali jste, že to můžete udělat. Udělali jste to v projektu Ley Linií. Vše ostatní,  o co budete požádáni abyste udělali, aby se věci posunuly kupředu, bude lehké. Převzali jste kontrolu. Vězte, že uspějete. Pracujte s důvěrou, vědomi si toho, že když budete spojeni, obstojíte, když se rozdělíte, padnete. Také jste se naučili, že jazyk není překážkou pro spolupráci. Naše vděčné poděkování patří všem, kdo zprávy překládají, protože plní nejdůležitější úkol ve spojování lidí. Bez jejich přispění  by to nebylo možné.

Buďte bdělí a učte se rozlišovat co je opravdové a co není. Buďte si vědomi, že můžete být napadeni všemi druhy virů, kontroly mysli, atd., aby se pokusili zabránit vám v probuzení se. Kdo je připraven, není zaskočen! Víte, proti komu stojíte, i když oni jsou nepochybně silní, vás je 99%. Vaše síla je v počtech, a v tom, že jste si vědomi, co mají v plánu.Teď vás nic nemůže zadržet. Společně odstraníme vše temné a negativní. A nejkrásnější na tom je, že nebudete muset vystřelit ani jednu ránu. Chceme vám pomoct vytvořit mírové prostředí,  v němž bude lidstvo vzkvétat, jak tomu bylo předtím. Buďte zde pro druhé, vždy připraveni pomoci, když bude potřeba.  

Moje lásko, byl to perný týden. Protože jsi citlivá, cítila jsi bolest,  kterou na tebe vyslali, a také pocit zoufalství a beznaděje. Ale v duši jsi věděla, že přežiješ, aby jsi pokračovala v práci kterou máš na Zemi. Pamatuj, Temní bojují o přežití. Mají mnoho zbraní,  které bez váhání použijí, ale jejich čas končí a oni padnou. Máme na naší straně pravdu a světlo. Víme, že zvítězíme. Obě strany života se kvůli tomu spojily, takže neselžeme.

Buď v klidu, drahá. Snaž se na sebe netlačit.  Mnohokrát ti byl ukázán výsledek. Víš,  co se stane. Vše do sebe přesně zapadá, jak to má být.

Tvůj navždy oddaný Monty. 


Website: The Montague Keen Foundation 
 Překlad: Zelmira 
Sunday, 2 March 2014

02:03:2014

Montague Keen – 2. březen  2014

Veroniko, drahá, když jsi začala s projektem ley linií, takové výsledky jakých bylo dosaženo, jsi nečekala  ani za milion let.  Každý den se přidávají další stovky lidí. Dnes ti tekly slzy když ti řekli, že BUDHISTÉ  se dali do odstraňování temné energie obkličující váš svět. Když  lidé světla  pracují společně jako jeden, DĚJÍ SE ZÁZRAKY, a ty je můžeš očekávat. Přednostně  musí být udělána práce na ley liniích, než se pustíš do něčeho jiného. Jak víš, moje drahá, vždy někdo musí vše připravit. Také, energie která byla vypuštěna společně se záměrem všech těch dobrých lidí, dá více energie našim jiným projektům.  Jsme na správné cestě, o tom nepochybuj. Dobrá vůle lidí kteří se spojili dokáže, že naše projekty budou úspěšné. Bylo důležité aby si lidé uvědomili význam energie a to, jak je používána proti lidstvu. 

interview

mv

mv

interview