Vladimir Putin

Friday, 31 January 2014

26:01:2014

Montague Keen – 26. leden  2014

PRVNÍM KROKEM JAK SE NĚKAM DOSTAT JE ROZHODNOUT SE,  ŽE NEZůSTANETE TAM KDE JSTE
Anon

Veronika i já jsme  šťastni a vzrušeni, že se nám podařilo  shromáždit tolik lidí ze všech koutů světa, abychom  obnovili Božskou Energii Planety Země. Jsme hluboce vděčni všem,  kdo pohotově reagovali a vyjádřili přání  sejít se jako jedna velká rodina světla a lásky.Vybrali jsme datum: neděle, 2.  února 2014. 

Žádáme vás, abyste se shromáždili za úsvitu anebo při západu slunce: pokud možno, při obou příležitostech. Shromážděte se na posvátných místech anebo si zvolte meditaci. Používejte vaši mysl jakýmkoli vhodným způsobem,  aby se docílilo uvolnění energie.  Dokonce ani nemusíte  vstát z postele, protože vaše pozitivní myšlenky se přidají k hromadné energii, která je potřebná. 

19:01: 2014

Montague Keen – 19. leden, 2014

NENÍ KRUTĚJŠÍ TYRANIE  NEŽ TA, KTERÁ JE USKUTEČŇOVÁNA POD ZÁŠTITOU ZÁKONA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI
Charles de Montesquieu


Jak lidstvo postupně přichází na to, co bylo podniknuto pro to,  aby byli lidé drženi v područí a pod kontrolou, a na to co je v plánu,  aby byli pod  touto kontrolou udrženi, jsou nyní prováděny zákeřné útoky na ty,  kdo vzali na sebe úkol probudit druhé do  světla pravdy.

Moje vlastní drahá  manželka je takto napadána ze dvou stran. Používají deprivaci spánku, noční můry a stres. Je to prováděno pomocí mikrovlnní a skalární technologie. 

12:01:2014

Montague Keen - 12. leden 2014

Chci začít nejupřímnějším  poděkováním všem, že odpověděli na volání o pomoc při obnově posvátné energie  pro planetu Zemi. Když bude tato energie plně obnovena, odstraní mnoho nemocí,  které trápí mnohé z vás. Vaše těla potřebují tuto energii,  aby mohla žít  plnohodnotné, zdravé životy. Také pomůže růstu obilí a výrobě dobrých  výživných  potravin, obsahujících čistou energii. To vám bylo odepíráno,  a museli jste bojovat, abyste přežili. Vaše odezva byla úžasná. Děkuji.

Jde o společné úsilí. Jsou zaangažovány obě strany života.  Bude to ku prospěchu každé živé bytosti na povrchu Země.  Zažijete  úplnou změnu všeho, co nyní temné a negativní, do světla a  harmonie ve všem. Veronika  byla dotazována, proč se toto nepodniklo dříve. Mohu vám říct,  že muselo být správné načasování. Museli jste být dostatečně probuzeni, abyste to mohli provést úspěšně. Kabala umístí na vaši cestu mnoho překážek:  pohlížejte tak na ně, nevšímejte si jich, anebo je obejděte. Nedovolte ničemu aby vás zpomalilo anebo vám zabránilo v práci.  Na vás a na této vaší práci nyní závisí budoucnost lidské rasy. Veronika zařídí, aby byla informace o ley liniích na našich webových stránkách lehce přístupná. Každý příspěvek je velmi vítaný. Žádám vás všechny, abyste si našli čas přečíst a strávit to, co napsal  Mark na téma ley linií.

05: 01:2014

Montague Keen -  5. leden , 2014

Ze všech stran jste zaplavováni informacemi. Buďte si toho vědomi a buďte pozorní, protože mez odhaleními je mnoho dezinformací.  Jsou  umísťovány úmyslně, aby byly všechny informace považovány za falešné. Kabala toto praktikovala po celou dobu své existence.  Nezměnili  vzorec chování, fungovalo to v minulosti, tak věří, že jim to bude fungovat i nadále. Nyní jste dostatečně probuzeni,  abyste byli schopni  pro sebe rozluštit co je pravda a co bylo vsazeno uměle, i když to bude obsahovat trošku pravdy, aby vás to zaujalo.

Snažte se  dívat na všechno s jasnou myslí, bez odsuzování, a pamatujte, oni také bojují o svoje bytí. Nyní z vás mají obavy, protože vás je mnoho, v porovnání s nimi. Potřebují vstup od vás, aby přežili.  Hráli tuto hru po generace a jsou v tom odborníci. Vy, na druhé straně,  jste se nenaučili  spojit se  a pracovat jako jeden, jak to dělali oni.  

interview

mv

mv

interview