Vladimir Putin

Sunday, 9 February 2014

09:02:2014


Montague Keen – 9. února  2014

Veroniko, moje drahá,  a vy všichni,   kdo jste vkročili do své vrozené síly a podnikli jste první kroky,  abyste vrátili Božské Energie ley linií lidem  celého světa, místo těch pár  jedinců,   kteří si je přesměrovali pro sebe, aby vás,  99%,  vyloučili. Jednoho dne pochopíte velikost toho, čeho jste 2. února 2014 dosáhli.

Děkujeme Markovi za mnohé hodiny,  které strávil studováním map aby  zjistil,  kde se  nacházejí nejdůležitější ley linie. Budeme v této práci pokračovat. Data, kdy se tak stane vám nemůžeme dát dlouho dopředu, pouze pár dnů předem, abychom vás všechny  ochránili. Bude nicméně vytvořen zpravodaj,   který vás předem upozorní. To vám umožní,  abyste se rozhodli kam půjdete, kde se setkáte, atd. Když vystupujete  jako jeden,  znásobuje  to vynaloženou energii. Vaše první snaha předčila všechna očekávání. Pohlížíme na vás jako na náš tým na Zemi. Tento tým se bude časem rozrůstat, jak si víc lidí bude uvědomovat pozitivní výsledky, kterých lze dosáhnout.


Kdybyste měli představu  jaké úsilí Kabala vynakládá,  aby vám zabránila spojit se s ley liniemi, byli byste zděšeni. Použili všechnu sílu kterou mohli, ale nedokázali  zabránit tomu, aby lidé s čistou myslí udělali co se po nich žádalo. 

Řekli jsme vám, že síla Temných slábne. Jsou zoufalí. Řekli jsme vám, že nepotřebujete pušky a tanky,  abyste si vzali zpět,  co vám právem náleží. Chce to jenom, aby se dobří lidé spojili v míru a harmonii a celosvětově se propojili. Bylo to jako OBROVSKÁ VLNA NÁDHERNÉ ENERGIE,  obkružující váš svět, jak každý kontinent zdravil svítání. Byla to čistá láska a světlo. My, v duchu, děkujeme  všem a každému kdo se této jedinečné události zúčastnil.  Pokaždé když to uděláte, stane se to silnějším. Toto je velmi důležitý rok. Nesmíme ztrácet čas. 

Moje drahá manželka to měla těžké, když kráčela v brzkých ranních hodinách na vrchol kopce Tor v Glastonbury. Má potíže se srdcem a s plícemi a má (těžký zápal -please throw away)   těžkou infekci plic. Jsem hluboce vděčný Davemu a Markovi, kteří ji drželi za ruce a pomáhali jí při výstupu. Bylo to bolestivé stoupání ve tmě a bylo velmi chladno. Musela se mnohokrát zastavit a zápasila s dechem. Její odhodlání vyjít na vrchol si vysloužilo obdiv od Davea, Marka a duchovního světa. Osobně jsem hluboce zavázán jak Davemu tak i Markovi, že se o moji drahou ženu postarali. Dave nafilmoval východ slunce, takže budete moci obdivovat zázračnost toho všeho.

Začínáte si tuto skutečnost uvědomovat. Jste vězni a začínáte jasně vidět mříže a jste připraveni  tomu čelit. Ti kdo vás ovládají, mají tolik „zákonů“ : kamery hlídají každý váš pohyb a obklopují vás elektronická zařízení, vysílající ovládací energie. Bombardují vás propagandou,  která se pokouší  vše zablokovat, aby se k vám nedostal ani náznak pravdy.
Pokuste se zjistit, jak váš svět opravdu vypadá. Počasí je kontrolováno a používají ho, aby vás odvedli od podstatných záležitostí. Banky jsou použity, aby vám dali kolem krku oprátku, aby vás udrželi  v poslušnosti a ve strachu. Náboženství se vyznamenala, když vytvořila STRACH a falešné informace, u nichž některých přiznávají,  že nejsou pravdivé a nikdy pravdivé nebyly. Faleš. Ale lidé se stále bojí odpoutat se a sami obejmout božskost a tvořivost. 

Buďte odvážní a podívejte se do svých duší, protože tam najdete jenom lásku. Odstraňte všechen strach který byl falešně vytvořen, aby vás udržel v područí. Odmítněte zúčastnit se zničení vaší krásné planety. Jak  byste mohli sami se sebou žít anebo se podívat svým dětem do očí, kdybyste šli do ciziny zabíjet a okupovat? Do atmosféry jsou vypouštěny nebezpečné chemikálie, ničící a zabíjející všechnu půdu,  na níž závisí vaše existence. Je čas,  abyste převzali za své činy zodpovědnost.  Existuje více než dost důkazů  které prokazují,  že to, co dělají, je zločin. Zrazujete důvěru svých dětí a svých bližních. Sundejte si klapky z očí. Neexistuje žádná omluva  pro to, že slepě poslechnete rozkazy, když hluboko uvnitř víte, že ubližujete lidskému životu. 

Již nemůžete  stát stranou.  Máte k dispozici dostatek důkazů. Nikdy nebylo lehčí  zjišťovat opravdová fakta, a rozhodovat se, po které cestě půjdete. Pamatujte, váš čas na Zemi je jenom okamžik, ale vaše duše je věčná. Nesmíte dovolit, aby úplně okupovali vaši planetu. Kabala je závislá na vaší pomoci, aby dosáhla svých cílů. Bez vaší  součinnosti by se nikdy nebyli dostali až tam, jak dneska vidíme.   To je  střízlivá úvaha. Mnozí z vás pomáhali v ničení planety a samotného lidstva. Jednoho dne  tomu  budete muset čelit.

Ve vašem světe jsou mnozí, kteří vám pomáhají vidět PRAVDU; ti, kteří vystoupili z řady a přinášejí vám pravdu. Také jsou zde ti, kdo vám říkají, že to bude velmi lehké. To se děje, aby byl vytvořen falešný pocit bezpečí, abyste seděli na zadku a nic nedělali. Ale, řeknu vám,  nic není dál od pravdy. Nebude to lehké!

Na druhé straně, nebude to nic, co byste nezvládli spoluprací. Vy, 99%, jste silnější, než by mohla kdy být Kabala.  Zatímco VY to můžete udělat sami, ONI potřebují vaši pomoc, a NEMOHOU TO UDĚLAT BEZ VÁS.

Věřte, že to můžete udělat a že to uděláte. Kabala dělá  vše možné, aby zničila toho,  kdo se vrátil, aby  vedl cestu. Žádám vás, abyste poslali lásku a světlo této bytosti, která prochází mimořádně těžkým obdobím. Podvědomě se snaží osvobodit. Lidstvo potřebuje,  aby se probudil a  uvědomil si, kým je  a aby setřásl okovy které mu byly dány, aby mohl začít svoji práci na Zemi. Lidstvo potřebuje, aby se to stalo.

Společně jsme odstartovali obrovské hnutí. Pracují na tom obě strany života, spolu.  Jak rychle dosáhneme svůj cíl, je na vás.  Jsme vždy poblíž,  abychom vám pomohli.

 Užijte si film o svítání nad kopcem Tor dne 2.února. Děkujeme Davemu, že odolával krutě chladnému větru, aby ho mohl pro nás nafilmovat. Jdeme vpřed, abychom mohli nastolit  světlo na celém vašem světe a ve vašich životech.

 Jsem na tebe hrdý, má lásko, a na to,  čeho jsi dosáhla.

Tvůj navždy oddaný Monty   Translator: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview