Vladimir Putin

Monday, 27 April 2015

Czeck -- Montague Keen – 26. dubna, 2015

Montague Keen – 26. dubna, 2015

IRSKO /ANGLIE

Žijete ve velmi zajímavé a vzrušující době. Prostřednictvím ley linií uvolňujete Energii/Pravdu.  Vše vyplouvá na povrch.

Žili jste své životy, uvězněni v systému kontroly,  který byl velmi dobře ukryt, a prezentoval se jako LÁSKA a SVĚTLO.  Nic nemohlo být vzdálenější pravdě. Veronika a já jsme s vámi odhalovali, že Irsko bylo centrem vaší civilizace předtím, než bylo násilně převzato Římem.  Všechny důkazy jsou zde:

JAK JE BIBLE IRSKOU KNIHOU - POZMĚNĚNOU A PŘEDĚLANOU BRITSKÝMI A ŘÍMSKÝMI PŘEKLADATELI

je kniha, kterou napsal CONOR MAC DARI.

"Bible je irská kniha z předřímské doby a byla ukradena bez souhlasu Irské církve IESA:“

"Podvod stále pokračuje a to velké tajemství je před světem velmi žárlivě střeženo římskou církví a Brity, ale je střeženo zejména před irským lidem, který toho od těchto dvou neblahých sil tolik vytrpěl.“

„Je ohromující, jak to, co se teď zdá být jasně podvodné, mohlo unikat odhalení po tak dlouhou dobu.“

Vyžadovalo si to hluboký pohled na minulost Irska  a na zločinné intriky římských a britských kněží a na vliv, který to mělo na formování událostí se závažnými důsledky pro světové dění. Aby se tato fakta skryla pře dalšími generacemi, uchýlili se k plánu FALŠOVÁNÍ DĚJIN SVĚTA a nahradili je předivem LŽÍ a VÝMYSLů."

"Příslušníci jádra britské státnosti a vysocí hodnostáři britské církve, stejně tak jako římské církve v Británii a Irsku jsou si samozřejmě této pravdy vědomi a tajemství svého podvodu pečlivě střeží.“

"Dějiny Irska" od Thomasa Moore-a, slavného básníka a spisovatele - v této knize odhalil, že při každém pokusu o získání informací a bádání o faktech se setkal s hradbou mlčení a s tutláním. Své dílo napsal za těchto demotivujících podmínek.“

"I když zavedení Ježíše Spasitele a to, že on byl náhražkou za IESA, přineslo římské církvi velké bohatství, vyžádalo si to velké a mimořádné úsilí, aby se světu úspěšně prezentovalo, že byl skutečnou historickou postavou.“ 

„Odhaduje se, že kvůli realizaci plánu vyvést v  desátém a jedenáctém století  mohamedány ze Sýrie, byly zmařeny 2 miliony životů. Během okupace tzv. SVATÉ ZEMĚ  křižáky po dobu 87 let tam Řím pojmenoval  místa, která jsou zmiňována v písmu, ale taková  jména předtím ta místa neměla.“

"V té době dělali vše, co považovali za potřebné anebo co jim dovolily okolnosti, aby připravili půdu a umístili identifikační údaje ohledně každé lokality, která byla vybrána, že bude MÍSTEM NAROZENÍ ANEBO MÍSTEM UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH VYMYŠLENÝCH MÝTICKÝCH POSTAV, KTERÝM MĚL BÝT PŘIKLÁDÁN ZVLÁŠTNÍ VÝZNAM.“

ANGLIE

Dle bádání PETERa OfEngland:

Anglie je majetkem římské církve od 15. května 1213, přesněji, anglikánská církev je katolickou koncesí.

Toto video je darem VŠEM Angličanům při příležitosti 800. výročí toho, kdy vám byla vaše země ukradena. 

Toto video říká, že král John, ovlivněn templářskými šlechtici, předal suverenitu Anglie a Irska papežskému legátu Pandolfovi tím, že vydal „chartu trvalého  poddání se  Papeži Inocentu III“ v chrámu poblíž doverského hradu dne 15. května 1213. Je to zapsáno ve svitku č. 66 Magny Charty. 

Vězte také, že země předal a musel platit 10 000 stříbrných marek ročně- 7000 za Anglii a 3000 za Irsko, aby mohl zůstat vládcem! Máte nějaké pochyby o tom, že Irsko je katolické? Nepochybujte o tom, že Anglii stále vlastní církev římská -  jak stanoví  „dohoda o změkčené  koncesi“.  

" Prohlášení v kánonu anglikánské církve uvádí VELMI PODROBNĚ, že je součástí “ Jediné, svaté, katolické a apoštolské církve“ a jsou to čtyři charakteristiky takové Církve…ne nějaké církve, ale Církve. Maltézský kříž je znakem koncese. V církvi žádná významnější není. Je to copyright a abyste kříž mohli používat, musíte za to zaplatit.

Peter také vysvětluje, proč na volební lístek nemáte nikdy psát X. Dle práva to znamená, že jste blázen, delikvent, nezletilý, cizinec, žebrák nebo svěřená osoba anebo pod kuratelou z důvodu, že jste mentálně postiženi, mdlé mysli či nezpůsobilí k řešení svých záležitostí. Svěřené osoby jsou, pokud jde o volby, psychiatrickými pacienty. Podívejte se na video. Never place a Cross - X - on a Ballot Paper  (Nikdy nekřížkujte volební lístek).

Lidé se probouzejí. Tuto informaci poslala Veronice tento týden Alison. Dokazuje, že lidé dělají svá vlastní bádání a jak vám vždy připomínám, nic není, jak se zdá. Je čas, abyste se dověděli o svých vlastních dějinách. Vše ve vašich životech bylo kontrolováno touto mocenskou strukturou. Každá země by měla hledat svou vlastní pravdu, svou vlastní historii. Najdete souvislosti - bez ohledu na to, kdy se to odehrálo.  Všechny cesty vedou do Říma.


Na Veroniku byl vyvíjen velký nátlak, aby se mnou nepracovala. Prosím, pokračujte ve své práci na ley liniích, uvolňujte všechnu jejich energii. Také posílejte lásku a světlo třem centrům moci: Londýnu, Římu a Washingtonu. Vaše svoboda je ve vašich rukách.

Chci poděkovat mimořádnému médiu - paní z Belgie, která mi umožnila, že jsem mohl  Veronice poslat k jejím narozeninám velkou kytici růžových růží. 

Temné síly slábnou. Útočí na všechny, kdo hledají pravdu a spravedlnost.  Bez ohledu na rasu či vyznání, potřebujete a zasloužíte si pravdu a spravedlnost. PRAVDA je všude kolem vás. Není skryta, protože oni nikdy nepředpokládali, že se probudíte. Je čas odhalit vše, co bylo skryté, aby lidstvo mohlo pokračovat v pravdě a lásce. 

Má drahá, tvá práce přinese ovoce. Nikdy o tom ani na okamžik nepochybuj. Probouzet mysle k pravdě nikdy není lehký úkol. Mnozí se ještě stále pravdy bojí. Nastal čas na velkou změnu. Buď připravena.

Tvůj navždy oddaný  Monty.
Translator: Zelmira


Monday, 20 April 2015

Czeck -- Montague Keen – 19. dubna, 2015

Montague Keen – 19. dubna, 2015

Od té doby, co jsem zemřel, jsem vás jemně vedl, abyste se zaměřili na Irsko. Zatímco to budete dělat, Kabala bude bezohledně pokračovat a ničit všechen lidský život na Zemi. Dokud nebudete poctivě čelit PRAVDĚ, nemůžete doufat, že zachráníte lidstvo.

Nevidíte, že by někdo pokládat správné otázky vašim politikům nebo Vatikánu. Kdo se ptal na chemtrailsy,  fluor ve vodě, geneticky modifikované potraviny, anebo na očkování, používané na vyhlazení lidské rasy? Když nic neděláte, dovolujete Kabale, aby pokračovala, bez ohledu na následky.

Tuesday, 7 April 2015

Czeck -- Montague Keen - 5. dubna2015
Montague Keen -  5. dubna2015

Zdravím všechny o těchto velikonočních svátcích. O Velikonocích je obvyklé jíst čokoládu. Veronika se vždy postarala o to, abych měl stálou zásobu mé oblíbené čokolády. Přeji vám všem radostný den.

Jak se zvyšuje podíl denního světla, světlo lidstva svítí ještě jasněji. Odhaluje vše, co je temné a zkorumpované. Vaše probuzené mysle již nemohou déle přijímat lži, které jsou vám veřejně předkládány jako pravda, zejména v televizi a v novinách.  Pravdu již nelze více skrývat. Začali jste se ptát a sami zjišťovat pravdu.  Jste šokováni nad bezuzdnou arogancí lží, urážejících vaši inteligenci. Kabala si začala uvědomovat, že jim již neprojdou jejich „propracované příběhy“, které nahrazovaly pravdu. Byly odhaleny.

Dnes chci, abyste se dověděli, jakou pravdu odhalili jiní. Nejsem sám, kdo na to poukazuje. Budoucnost lidstva závisí na tom, abyste přijali absolutní pravdu a zavrhli falešné dějiny, které vám byly úmyslně vnuceny. Vyhlazování lidstva probíhalo kolem vás po mnoho let a vy jste si toho nebyli vědomi. Bylo to naplánováno a prováděno Kabalou, s vaší pomocí. Je čas to zastavit. Společně řekněte NE, již se nebudu podílet na tomto vraždění lidské rasy. Jste v situaci VY nebo ONI. O čem vás učili,  že začalo na Východě, není pravda. Začalo to na Západě.

Dnes citujeme z knihy Andrewa Powera  -  IRSKO, ZEMĚ FARAONů.

Str. 69.: "zlatoústí zrádci“ jako Clinton, Blair a další vysoce postaveni 'globální' politici (ve skutečnosti loutky systému) jsou strategicky umístěni, aby kontrolovali formy podvodu a aby nás udrželi v nekonečné stádovitosti a vyjevenosti. Znají způsob, jak  udržet „ničemné žrouty“  (jak jeden příslušník elity posměšně nazval tzv. masy) ve vzájemných konfliktech. Rozděluj a panuj je stále platná poučka. Dobrým příkladem je Irsko, i když stejný vzorec byl používán ve většině zemí po celou dobu. Využívají historické a mytologické události, jako např.  Bitvu u Boynu, aby podpořili svoji agendu, a my o tom zatím nevíme. Jeden příklad: tzv. „irský mírový proces“  ve své stávající podobě (2003) nebude fungovat -  ani se o tom nikdy neuvažovalo, a ani nikdy nebude -  je to pouze další kamínek na podporu agendy matení lidí. Bude to jasnější, když se ten příběh víc rozvine“.

Str. 91.: "Bylo by ode mě nezodpovědné, kdybych ukončil tuto kapitolu, aniž bych krátce zmínil nejhorší „konspiraci“. Slyšeli jste někdy o Protokolech sionských mudrců? Tento neslavný dokument se vynořil na světlo v Rusku v r. 1905 a byl překládán  Viktorem Marsdenem v Londýne v r. 1910. Marsden konstatoval, že na protokolech nemohl pracovat víc než 30 minut najednou, jelikož obsahovaly příliš zla.  Má se za to, že se jednalo o zápis ze schůzky kabaly židovských bankéřů, jejichž záměrem bylo vládnout světu tak, že zmanipulují goje ( židovská hanlivá přezdívka lidí nežidovského původu). I když byly tyto písemnosti předloženy veřejnosti, vznikly kvůli nim  divoké pře, zda jsou pravé či ne. V Bernu, ve Švýcarsku došlo v letech 1934-1935 k projednání před soudem, aby rozhodl o jejich pravosti. Soud  byl ukončen tím, že Protokoly jsou podvrh. Byl to divný rozsudek, pokud se tím chtělo dokázat, že nikdy neexistovaly. Kdyby se jednalo o podvrh, musel by existovat originál. Je to složitý a matoucí případ a zaslouží si samostatnou pozornost“.

Dovolím se zde jenom jednu poznámku, a sice tu, že myšlenky z Protokolů byly původně sepsány v r. 1864 Mauricem Joly, rozenkruciánem a vynikajícím francouzským právníkem, v pamfletu  Dialogy v pekle mezi Machiavellim and Montesquieuem. V té době to bylo považováno za útok na politické ambice Napoleona, ale také to ukazovalo na temné ruce tajných společností. Tvrdilo se, že Protokoly jsou dílem iluminátů z 18. století, kteří v žádném případě nebyli pouze židovského původu, i když někteří členové byli. Použijeme několik příkladů z Protokolů iluminátů, abychom v této kapitole víc zdůraznili tvrzení, že za oponou v trůnním sálu pracuje něco velmi mocného, co není spojeno s žádným náboženstvím, ani národností. Pro dobro anebo pro zlo,  kdo ví…? 

Jsme mimořádně silní - před naší mocí nelze uniknout… národy nikdy nemohou dospět k žádné dohodě, aniž bychom v tom neměli prsty my…Ani na chvíli si nemyslete, že tato prohlášení  jsou jen prázdná slova, pozorně přemýšlejte o tom, jaký úspěch jsme zajistili darwinismu, marxismu, nietschizmu… Naše síla bude v současném potácejícím se světě neporazitelnější než cokoliv jiného.“ 

Str.104.: "Tyto myšlenky vypadají velmi pesimisticky, ale pouze pochopením toho parazitního systému máme nějakou naději na to, abychom jej porazili  a porazit jej musíme, abychom osvobodili své mysle. Nakonec musel být učiněn závěr, že jsou to rody elit,  kdo vytvořil parazitický systém, Globální vězení, vězení bez mříží. Nikdo není schopen logicky vysvětlit tento podvod.  Jak může někdo  vysvětlit klam tak velký a všudypřítomný, že pro většinu lidí je nemožné jej pochopit? Jeden z „věznitelů“ se směje: „Pouze malá tajemství musí být utajována, velká jsou chráněna sama od sebe, protože jim veřejnost nevěří“.

Například, ilumináti si uvědomili, že jejich záznamy mohou být jednou odhaleny veřejnosti. Proto napsali své protokoly tak, aby to vypadalo, že se jedná o židovské čili sionistické spiknutí, mající za cíl přivést všechny lidi pod jednu světovou tyranskou vládu. Dokonce záměrně nazvali tento dokument „Protokoly sionských mudrců“. Prostřednictvím tohoto dokumentu  mazaně zavedli židovské hanlivé slovo pro označení svých obětí - nežidovských gójů.

Pro dnešek to stačí. Prosím, pochopte, že tato informace je pro vás životně důležitá, pokud chcete přežít to, co se má ve vašem světě stát. Pyramida strachu se kymácí. Nemůže přežít světlo. Posílání světla do všech ley linií a do Londýna zabírá. Lidstvo musí přežít. Každý z vás může sehrát roli ve věci svého přežití, dokonce i z pohodlí svého křesla.

Pro Veroniku to byl mimořádně náročný víkend. Útoky zesílily. Všichni, kdo se snaží vést vás ke světlu, jsou silně napadáni. Vytvoříme Centra. Budeme lidstvu pomáhat zvládnout přechod od kontroly ke svobodě. Potřebujete plně pochopit, nakolik jste byli ovládáni, kdo vás ovládal a kdo pozměnil vaše dějiny a vytvořil falešná náboženství, aby navždy zajistil, že bude docházet ke konfliktům. Potřebovali prolévání krve a strach, aby přežili… a vy jste jim to poskytovali.

To vše končí, má drahá. Útoky přestanou a budeš žít v míru. Pak se naše práce rozjede naplno.

Jsem vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.Translator; Zelmira

interview

mv

mv

interview