Vladimir Putin

Sunday, 20 April 2014

20:04:2014

Montague Keen – 20. dubna 2014

Moje milá, jak se životní tempo zrychluje a uvolněné energie probouzejí mnohé ke světlu, Kabala  uvolňuje mikrovlnné energie,  které útočí a způsobují zmatek.  Mikrovlnné útoky mohou způsobit jakékoliv zdravotní problémy jaké si vyberou:  srdce, krevní tlak,  nesnesitelná bolest, zejména v hlavě,  jak  jsi si, moje drahá, dobře vědoma.  Nepohlížejte na sebe jako na „oběti“ těchto útoků,   ale raději  se považujte za někoho, kdo byl úspěšný a proto ohrožuje plány Kabaly.   

Buďte silní, znejte svoji pravdu a stůjte při ní.  Kristovo vědomí se opět stává normou.  Uvítejte ho s otevřenou náručí, meditujte na to a ono se plně zaktivuje. Věnujte tolik času jak jen je to možné, na meditace na obelisky a ley linie Říma, a uvolňujte energie.  Když otevřete tuto speciální bránu, budete SVOBODNÍ. Je to monstróznost zvaná Vatikán, která vás drží v nevolnictví, když se stále snaží přežít.

Monday, 14 April 2014

13:04:2014
Montague Keen – 13. dubna  2014

Děláme velké pokroky, moje milá. Světlo se zvětšuje a na své cestě šíří pravdu. To, co jste  2. února začali, krásně funguje. Jak se připojují další země, světlo zesiluje.   

PROSÍM,  POKRAČUJTE V PRÁCI  NA OBELISCÍCH V ŘÍMĚ,  DOKUD NEUVIDÍME KÝŽENÉ VÝSLEDKY.

Protože Řím je centrem korupce, musíte se soustředit na to,  abyste jej odřízli od zdroje energie. NIKDY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNOU SÍLU, protože by to bylo kontraproduktivní. Síla není potřebná. Síla vašich myslí je vše, co potřebujete. Nikdy bych nedoporučoval sílu.

Nejsilnější zbraní je láska. Příslušníci kabaly vám nemohou ublížit, když jim pošlete lásku, protože s ní neumějí zacházet.

Sunday, 6 April 2014

06:04:2014

Montague Keen -  6. dubna  2014

Přál bych si, abyste viděli, jako já, pokrok který byl dosažen od doby, co jsme začali s Projektem ley linií. Vaše úsilí s obelisky a ley liniemi v Římě překonalo všechna očekávání.  Bude na to pamatováno, když se budou psát dějiny této doby. Prosím, pokračujte s tímto cvičením, protože kabala se pokouší těmto akcím čelit.  Nikdy je nenapadlo, že by se to mohlo stát, protože se po tisíciletí cítili tak bezpečně.  Vy, moji drazí přátelé, jste našli jejich slabé místo a pracovali jste na tom.  Pro mnohé z vás to byla mimořádná zkušenost.  Poprvé v životě jste si uvědomili vlastí sílu.  Jen si představte, čeho by mohlo být dosaženo, kdyby spolu pracovalo 99% lidí v meditaci: výsledkem by byl dokonalý úklid. 

Nyní VÍTE, že můžete odstranit vše, co je zkorumpované. Tak na co čekáte? Akce byla vyhlášena, jděte do toho!

Jenom se musíte dívat na všechny informace,  které byly před vámi doposud utajovány. Nyní si všechno probojovává cestu na veřejnost.  Odhalují se detaily o těch, kteří vás zotročili na planetě  - vězení;  trapná skupina,  která si nyní není jistá svou budoucností.  Kontrola se jim vymkla z rukou a nyní se nacházejí v postavení,  jaké oni připravili pro vás.

interview

mv

mv

interview