Vladimir Putin

Wednesday, 28 May 2014

Meditace na osvobození obelisků v Římě a očištění ley linií

Meditace na osvobození obelisků  v Římě a očištění ley linií

 Author: Petra Samoiski-Tierney
Translator: Zelmira

Pohodlně se usaďte do pozice pro meditaci. Zhluboka se nadechněte a uvolněte všechny svaly,  vyprázdněte svou mysl a setrvejte v klidu.

Představte si před sebou sloup Světla, 3x se zhluboka nadechněte, a zaměřte pozornost na tento sloup - pak do něj vstupte - prociťte… jak vás světlo obklopuje - prociťujte ochranu a klid tohoto světelného sloupu - dýchejte pomalu, vdech a nádech - prociťujte dýchání - světlo do vás proudí – vdech – nádech – vdech – nádech - s každým  nádechem říkejte nahlas anebo v myšlenkách:

Já jsem Láska
Já jsem Světlo
Já jsem tvůrce mých myšlenek

Nyní budeme v mysli cestovat ke 14 obeliskům v Říme, Itálie, a zahalíme je, jeden po druhém, do  fialového  světelného sloupu.  Stačí, když si to představíte a bude to účinné.

Nyní soustřeďte  svoji pozornost na město Řím  a vyšlete paprsek Zlatého Světla přímo z vašeho srdce do Říma. 

Ticho

Nyní soustřeďte svoji pozornost na Obelisk lateránský, na náměstí Sv. Jana Lateránského. Představte si ho jako 34 metrový kamenný sloup – podívejte se na něj zezdola nahoru, s myšlenkami lásky. Když se váš pohled dostane na vrcholek sloupu, představte si, jak z nebe sestupuje fialový sloup světla a snáší se na obelisk, zcela ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

Nyní soustřeďte svoji pozornost na vatikánský obelisk, na náměstí Sv. Petra. Představte si ho jako 25 metrový kamenný sloup – podívejte se na něj zespoda, s myšlenkami lásky. Když se dostanete na vrchol sloupu, představte si, jak z nebe sestupuje fialový světelný sloup, snáší se na obelisk, zcela ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

Nyní budu jmenovat další obelisky a vy postup zopakujte:

-          Podívejte se na něj láskyplně
-          Fialový proud světla
-          Rozpouští vše temné a negativní


Obelisk  Flaminio                           24 m   na náměstí (Piazza) del Popolo

( 5 vteřin  ticha )

Obelisk Montecitorio                    22 m   na Piazza Montecitorio

(5 vteřin ticha)

Obelisk Macuteo                            6 m  na Piazza della Rotonda

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Dogali                                6 m  na Viale delle Terme di Diocleziano

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Minerva                 5 m  Piazza della Minerva            

( 5 vteřin ticha)

Obelisk Matteiano                3 m  ve Villa Celimontana

( 5 vteřin ticha)

Obelisk Agonale                            16 m   Piazza Navona

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Esquilino              15 m    Piazza dell` Esquilino

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Quirinale                           15 m   Piazza del Quirinale

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Sallustiano                      14 m   před kostelem Santa Trinitá dei Monti

( 5 vteřin ticha )

Obelisk Pinciano                           9  m    na  Viale dell´Obelisco Pincio


Nyní soustřeďte svoji pozornost na Mussoliniho obelisk na Foro Italico. Představte si ho jako 17 metrový kamenný sloup, podívejte se na něj zespodu s láskyplnými myšlenkami.  Když se dostanete k vrcholu sloupu, představte si, jak sestupuje z nebe fialový světelný sloup a snáší se na obelisk, úplně ho zahaluje a rozpouští vše temné a negativní.

( ticho )

Nyní jsou všechny obelisky zahaleny do světelných sloupů. Ještě jednou se podívejte, jak všechny obelisky září ve fialovém světelném paprsku a představte si,  jak se všechny světelné sloupy pomalu a současně noří do  půdy matky Země a splývají s okolním ley liniemi.  Také zde se působením fialového světla rozpouští vše negativní, všechny bloky, všechny zákazy.

Naplňte láskou celý tento proces rušení a propojte své srdce s okolními ley liniemi.

Představte si, jak se světelný paprsek, vycházející přímo z vašeho srdce, rozšiřuje a proudí do ley linií, jako spoutaná řeka, která se osvobodila… strhávajíc a odplavujíc vše, co blokovalo její tok.

( ticho  10 vteřin )

Nyní vyslovte nahlas, nebo v mysli, tyto věty:

Ve své funkci pracovníka světla a ochránce matky Země,
žádám tě, světlo lásky,
abys´ proudilo a všechno rozpustilo.

Osvoboď nás z moci všech bytostí, které nejsou  v Lásce. 

Rozpusť vše,
co není pro nejvyšší dobro
Matky Gaii a jejich obyvatel.

Rozpusť vše, co není v souladu
s všemohoucí Boží láskou.

Tak se staň. Tady a teď.

(ticho, 5 vteřin) 

Nakonec posíláme mantru ÓM matce Zemi na posvěcení našeho záměru. Ommm

Představte si, jak tento zvuk navždy všechno zapečeťuje  proti vší temnotě a negativitě.

(ticho 5 vteřin)

Jsme světlem a nekonečnou láskou, osvobozující tuto nádhernou modrou planetu Zemi.
Oslavme to v našich srdcích a uvítejme naši Hvězdnou rodinu s otevřenou náručí. Jsme připraveni.

Nyní se 3x zhluboka nadechněte raz…. dva… tři…

(ticho 5 vteřin)

Zahýbejte rukami, natáhněte nohy …a otevřete oči…a vraťte se sem, do tady a teď. Děkujeme za to, že jste. Děkujeme za vaši lásku. Děkujeme za vaši práci.

Namasté

Petra Samoiski-Tierney
   
Populo Obelisk
SOURCE:  Populo Obelisk (Rome, Lazio, Italy); photographed by Stephen J. Danko on 11 August 2011.


Tuesday, 6 May 2014

27:04:2014


Montague Keen - 27. dubna 2014

Veronika dnes ráno dostala smutnou zprávu. Paní, která byla 34 let její drahou přítelkyní , se vůbec necítí dobře. Je to pro ni velmi stresující. Prosím, pošlete její přítelkyni lásku a světlo.

Kabala se stává neopatrnou. Její aktivity jsou stále jasnější těm z vás, kdo jste probuzeni. Vše, co bylo zamaskováno a skryto, musíte nyní zkoumat a reagovat na to. Zajistil jsem, aby se Veronika podívala na video na YouTube, BEHIND THE GREEN MASK (Za zelenou maskou) od Rosy Koire, abych se přesvědčil, že jasně uvidí, co vše bylo podniknuto, aby byla převzata kontrola nad Planetou Zemí. Co vše zabalují do řečí o tom, že to všechno je pro vaše dobro. Chtějí vám vše vzít a ponechat vás bezmocné a v beznaději.

Dovolíte, aby se to stalo aniž byste se zastali vašich nezadatelných práv? Ti, kdo vám PRODÁVAJÍ Zelenou Agendu, implementují Agendu 21. Používají všechny druhy maskování, aby vás zmátli a oklamali a aby vás ukolébali do falešného pocitu bezpečí.

Jste inteligentní bytosti světla které nyní vstupují do světla. Odmítáte se chovat jako ovce které se nechají lehce ovládat. Mají skrytou Agendu 21 v tolika možných převlečeních, aby se vás pokusili oklamat. Musíte pochopit, že oni nikdy neudělají nic co by vám bylo ku prospěchu. Nechtějí vás, ale chtějí to, co máte!

interview

mv

mv

interview