Vladimir Putin

Tuesday, 30 June 2015

Czeck -- Montague Keen, 28. června 2015

Montague Keen, 28. června 2015


Neviditelná ruka, která ovládá váš svět, stále žádá krveprolití. Chtějí, aby je všichni za každou cenu poslouchali. Jak pokračují ve svém žití na Zemi, uvidíte více zabíjení nevinných lidí. KONTROLA MYSLI je mocným nástrojem. Je používána na obětech, aby provedly pečlivě naplánovaná zabíjení nevinných lidí.  Přestože se v mnoha případech jedná o zinscenované události, televize je využívána k vytváření dostatečného množství STRACHU, aby lidé souhlasili s jakýmikoliv zákony, které budou předloženy z důvodu jejich bezpečnosti. Naučte se rozlišovat mezi zinscenovanými událostmi a samotným zabíjením. Ti, kdo chtějí ovládnout Zemi, nemají ohled k lidské rase, ani ji nepotřebují. Mnohokrát jsem poukázal na to, že NIC z toho, co jste se naučili ve škole či na univerzitách, NENÍ PRAVDA.  Nejenom že to NENÍ PRAVDA,  bylo to vymyšleno za účelem kontroly mysli.

Poznámka od Veroniky:
Významný, zesnulý  dr. John Mrch zdůraznil, jak je potěšen tím, že moje mysl není OTRÁVENA žádným  vyšším vzděláním.

Jakmile jednou otevřete dveře pravdě, najdete všechny odpovědi, které vám doposud  unikaly. Podívejte se na sídla moci a uvidíte všechny symboly ČERNÉ MAGIE,  které jsou vystaveny všude kolem.  Všechno je tam, na denním světle. Doposud jste je neviděli. 

Ve vašem světě jsou dobří lidé, kteří se probudili a zkoumali pravdu. Chtějí ji sdílet s vámi. Michael Tsarion je expertem na temné umění, které je používáno, aby vás ovládalo. Michael vyrůstal v Belfastu, Severní Irsko. Zažil na vlastní kůži korupci a kontrolu mysli, které byly používány na neustálé rozdmýchávání konfliktu. Michael  byl jen chlapcem, když začal se svým výzkumem. Ve své prezentaci na Youtube - KONEČNÁ HRA NEFILIM-REPTILIÁNSKÝCH ANNUNAKIů vysvětluje vše, co potřebujete vědět. Jeho práce je velmi cenná jako pomoc  při probuzení lidstva.

Žádám vás, abyste si udělali čas a podívali se na DĚJINY KŘESŤANSTVÍ - JAK BYLO  KŘESŤANSTVÍ VYTVOŘENO.   Řekl jsem vám mnohokrát, že Ježíš, Marie a Josef římskokatolické církve NIKDY NEEXISTOVALI. Tato prezentace podává důkaz, který potřebujete, abyste znali pravdu.  Římský katolicismus je CELÝA ZALOŽEN NA LŽÍCH. Kontroloval váš svět po 2000 let prostřednictvím STRACHU. Nakolik byli tito lidé špatní, když vytvořili strach z PEKLA? Ovládali mysle mas. Stále tak činí. Musíte vědět, že je to vše založeno na LŽÍCH. Nebyl žádný KŘÍŽ, žádné ukřižování, o kterém tak rádi mluví, abyste se cítili vinni. NENARODILI JSTE SE VE HŘÍCHU. Narodili jste se z láskyplného spojení muže a ženy. Tito lidé nenávidí lidstvo.  Chtějí ho vymýtit. Musíte se vrátit k náboženství LÁSKY, jaké existovalo předtím, než to převzal Řím. Nyní podnikají kroky aby přinesli zničení. Proto vás vyzývám, abyste se otevřeli pravdě. Nenechte se ukolébat, jinak se vydáte na cestu vlastního zničení.    

Potřebujete znát, kdo jsou Ilumináti, a jak to dělají, že otevřeně kontrolují lidstvo, a také, komu odpovídají. Jenom proto, že někdo vypadá jako vy, to neznamená, že je jako vy.  Na Zemí jsou rasy, které chtějí Zemi pro sebe. Mají v plánu odstranit lidstvo, aby mohly svobodně žít, jak chtějí.  Nepřejí si udržovat  navždy lidskou formu. Musíte toto vše pochopit, abyste mohli chránit sebe a své blízké.  Možná jste se zamýšleli nad tím, kdo jsou Ilumináti. Doporučuji, abyste se podívali na: JAK VZNKLI ILUMUINÁTI,  tam je vysvětlen jejich původ.

Nesmíte ztrácet čas.  Vypněte své televizory a připravte se na to, abyste zajistili přežití lidstva. Kdo je připraven, není zaskočen.  Zajistěte, abyste znovu nepodlehli jejich lžím.  Uvolněte dobrou energii ze Země prostřednictvím ley linií. To zastaví zlo na jeho cestě. Oni nemohou existovat ve světle.  Když každá země uvolní dobrou energii, vše se změní.  Nepotřebujete pušky a tanky, pouze použijte svůj záměr, že ponesete světlo vpřed prostřednictvím ley linií.  Je na vás, abyste to udělali.

Žádám lidi v Irsku, aby uvolnili energii Irska, zejména na  TAŘE. Bude to znamenat velký skok.  Použijte sílu ZÁMĚRU, abyste  osvobodili ty,  jejichž mysl je ovládána, aniž by to věděli, což je využíváno Kabalou pro uskutečňování jejich plánů. Když budou odstraněny všechny kontroly, pak znovu vstoupíte do své vrozené síly a budete se cítit celiství.

Moje drahá, věř tomu,  že se dostaví ten správný výsledek.  Jsou to těžké časy. Musíš odpočívat. Buď na sebe hodná.

Tvůj navždy oddaný Monty


Webpage: The Montague Keen Foundation
Traqnslator: Zelmira

Monday, 22 June 2015

Czeck -- Montague Keen, 21. června 2015

Montague Keen, 21. června 2015

Snaha o zablokování probuzení lidstva nebyla nikdy větší. Všichni, kdo byli vybrání aby v tom hráli roli, procházejí mimořádně těžkými časy. Kabala používá všechny své nástroje, aby ovlivnila vědomí. Používají techniky ovlivňování mysli, které způsobují zmatení a vyčerpanost a tak zpomalují probouzení.  Zajímavé je, že irský národ, jak se zdá, je o hlavu před ostatními, protože se DOŽADUJE ODPOVĚDÍ. Irové trpěli stovky  let v nelítostných rukách Vatikánu. Když trpěli, a bojovali o přežití, kněží jim řekli, aby své trápení odevzdali Bohu. Irský HOLOKAUST, iniciovaný Římem a Britskou korunou, byl téměř úspěšný v tom, aby vymazal Iry ze zemského povrchu. Ti,  kdo ty strašné časy přežili, to dělali v naději, že jednoho dne se jejich lid doví, kým je.

Ani všechno zlato nahromaděné ve Vatikánu by neodškodnilo irský  národ za ZLOČINY, které byly na něm spáchány Vatikánem. Vatikán ukradl jeho dědictví. Oni jsou staří Izraelité. Jejich pravá historie a jejich starý jazyk byly ukradeny a použity na zmatení lidstva.  Vatikán  umístil jím vymyšlené názvy míst na Východ, aby to ladilo s jeho VYMYŠLENÝM PŘÍBĚHEM který předstíral, že vše začalo na Východě, ale tak tomu NEBYLO.

Každý,  bez ohledu na to, z jaké je země, by měl užitek z toho, kdyby se dověděl PRAVDU, protože to ovlivňuje každého na Zemi. ODHALILO by to všechnu kontrolu a zfalšované dějiny a ukázalo by to,  jak byl na zničení a ovládání lidstva použit jeden podvod za druhým. Podívejte se na velké myslitele, Michaela Tsariona, Andrewa Powera, Conora Mac Dariho a mnohé další, kteří odhalili pravdu a podělili se s vámi o to. Po léta kontroly a lží vás podváděli. Dělejte si výzkumy dokud ještě můžete, dříve než Kabala odstraní všechny důkazy. Je to vaše právo, abyste se dověděli, kdo jste. Kabala byla úspěšná v bezohledném ovládáni lidstva prostřednictvím bankovnictví, náboženství, a samozřejmě, poškozování vašeho zdraví chemtrailsy, modifikovanými potravinami,  očkováním, atd. Pouze vaše vlastní činy vás osvobodí. Vše se proti vám spiklo,  nevěřte jejich lžím. Posuzujte jejich podvody takové, jaké jsou.

Irové  jsou na čele. Probouzejí se a POŽADUJÍ ODPOVĚDI.  Chtějí od ŘÍMA PRAVDU. Odhalují MASOVÉ HROBY SE STOVKAMI TĚL. Byla to touha Říma vymýtit irský lid, která ho vedla ke   ZLU BEZ HRANIC. Brzy bude z Irska odstraněna poslední bašta vatikánské kontroly a lidé znovu uvítají NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY, jaké kdysi v Irsku kvetlo předtím, než začala ĎÁBELSKÁ VLÁDA  Říma. Jediným ohrožením pro Řím je, že se Irové dovědí pravdu o tom, kdo jsou a jaká byla jejich role ve světě. Irové povedou cestu ke SVOBODĚ a míru pro všechny. Irsko bude znovu  Ostrovem Světců a Učenců. 

PRAVDA je zde pro všechny, kdo ji chtějí najít. Dlužíte to všem těm, jejichž životy byly zničeny ve snaze převzít vládu nad Irskem. (Veronika říká: Vyrůstala jsem v Irsku. Viděla jsem brutalitu Vatikánu vůči lidem, zejména vůči neviňátkům. Také já jsem byla brutálně ZNÁSILNĚNA KNĚZEM. V těch hrozných časech za vlády Vatikánu jsem viděla v Irsku utrpení všude kolem mne.) Když bude odstraněna všechna vatikánská kontrola, LÁSKA nahradí STRACH. Potom, a pouze potom, bude obnoven mír a všichni si ho budou užívat. Pak budou následovat další země a budou úspěšné. Budoucnost je ve vašich rukách. Skloníte se před těmi, kdo vás ovládají, anebo se spojíte, abyste vytvořili lepší svět pro všechny?

Je to poprvé za 2000 let, kdy máte příležitost zastavit všechny války a vytvořit mír a naučit se žít spolu jako lidstvo, bez rozdílu rasy anebo víry. Nezabíjejte své bližní. Zaslouží si žít, stejně jako vy. Podívejte se do BEZDUCHÝCH OČÍ těch, kteří protlačují třetí světovou válku a uvědomte si, že ONI NEJSOU JAKO VY. Oni nemají duše, nejsou schopni soucitu. Oni pouze chtějí ovládat, za každou cenu.  Požadují, abyste ničili země kvůli jejich PROSPĚCHU. Jak dlouho chcete být OTROKY těchto tyranů? Když otevřete oči, uvidíte všude kolem sebe přípravy, které jsou dělány na zničení dvou třetin obyvatel Země. Pro nás, v Duchu, je to těžké, když vidíme, co se docela otevřeně děje s cílem zničit lidské životy na Zemi, jak jste ji znali. Spojíte se jakožto 99% obyvatelstva a řeknete NE, nebudu pomáhat při ničení mého světa? Žijete ve důležité době, kdy musí být učiněna důležitá rozhodnutí, aby se zajistilo přežití lidstva. Můžete z toho udělat zážitek vašeho života.  Vše je ve vašich rukách. Užívejte si tyto zážitky.

Kvůli situaci s PEDOFILIÍ ve světě se Kabala rozhodla navést vás, abyste uvěřili a přijali, že PEDIOFILIE je u lidí NORMOU. ROZHODNĚ VÁM ŘÍKÁM, ŽE TO NORMA NENÍ. TAKTO JE POUŹÍVÁNA PROPAGANDA K TOMU, ABY VÁS PŘIMĚLA PŘIJMOUT TAKOVÉ ŠPATNÉ SKUTKY.

V duši víte, že je to špatné. To ukazuje, jak dalece jsou připraveni dojít, aby se ZACHRÁNILI. Snažně vás prosím: NEPODLEHNĚTE TOMU. Jste v konečných časech.  Nedovolte, abyste byli drženi v ZAJETÍ, ani o chvilku déle než je to nutné. Buďte stateční  a chopte se příležitosti. Je na vás, abyste ji uchopili.

Moje lásko, znovu ti říkám, že si potřebuješ odpočinout. Procházíš dobou plnou stresu. Mnoho bylo uděláno aby tě zablokovali a také ty, jejichž posláním je ti pomáhat. Temné skutky těch, kteří se tě pokoušejí brzdit, budou odhaleny.

Tvůj navždy oddaný Monty


Galactichannelings.com, montaguekeen.com
Translator: Zelmira

Monday, 15 June 2015

Czeck -- Montague Keen – 14. června, 2015

Montague Keen – 14. června, 2015

Přátelé, prosím, probuďte se,  řítíte se k vašemu zotročení. Všude kolem vás probíhá globální zotročování, a vy stále před tím zavíráte oči, jakoby jste spali. První a druhá světová válka se odehrály v Evropě; Kabala, chce, aby se třetí světová válka také odehrála v Evropě. Používají stejný starý postup a mnozí z vás jim to stále baštíte.  Poučíte se někdy? Co se musí stát, abyste viděli, co se odehrává přímo před vašima očima? „Zbraně hromadného ničení“ – to označení se na vás valilo ze všech stran, ale ŽÁDNÉ NEBYLY. Saddám Hussein byl démonizován, pak byla vyhlášena válka a byly masakrováni lidé. Než se začalo se zabíjením., všechny důkazy o STARÝCH CIVILIZACÍCH, které tam byly, armáda USA zničila.  

Plukovník Muammar Kaddafi byl také démonizován a opět došlo k invazi a hromadnému zabíjení. Musím pokračovat, abyste otevřeli oči a viděli jste, co se děje?  To vše bylo součástí PLÁNU a masy tomu vždy uvěří.

Kabala chce válku s Ruskem, tak jako záminku použili Ukrajinu. Protože Vladimír Putin odmítl hrát jejich hru, teď ho démonizují. Lidstvo by mělo pokleknout a poděkovat Putinovi, že se odmítl podílet na válce. Zkoumejte fakta, než začnete obviňovat Putina a zjistíte, že ON JEDINÝ  vás chrání. Odmítá se zúčastnit na Novém Světovém Řádu.

Jen ti, co se dají zkorumpovat, věří propagandě, proudící z vašich televizí a novin, které  vlastní Kabala. Kabala POŤREBUJE VELKÝ KONFLIKT, předtím než zavede Nový Světový Řád. Putin se rozhodl chránit svůj národ a  nezradit jej. Váš soucit by se měl zaměřit na nebohé lidi na Ukrajině, kteří byli použiti na vytvoření důvodu pro válku s Ruskem. Kvůli vážné situaci, ve které se nacházíte, vás žádám, abyste použili své mysle a prostřednictvím meditace anebo jakékoliv jiné metody která vám funguje, abyste vytvořili vlny míru. Posílejte je, aby již ve vašem světe nezbylo místo pro zlo. Všechna srdce spojena jako jedno, v míru a harmonii. Žádné uměle vytvořené rozdíly ohledně rasy či náboženství  by neměly být překážkou v tomto spojení lidstva pro mír. Rozlišujte pozorně, komu věříte. Vždy posuzujte srdcem, protože vaše mysl je kontrolována výchovou a propagandou.  Když se spojíte, zvítězíte.  Jednejte přímo s Bohem. Nepotřebujete prostředníky, jejichž úmyslem vždy bylo kontrolovat vás prostřednictvím strachu. Převezměte odpovědnost a ovládejte svůj vlastní život. Veronika a já jsme odmítli být součástí nějakého náboženství  Věnovali jsme se duchovnímu životu; to vám vřele doporučujeme. Když máte v životě lásku, není tam místo pro strach. Musíte se rozhodnout. Když nic neděláte,  umožníte aby došlo ke třetí  světové válce a zničení lidstva a Země, jak je znáte.

Situace, kterou Kabala vytvořila válkou, má za výsledek chaos v Evropě. Tisíce utíkají z určitých zemí, aby v Evropě hledali bezpečí. To všechno bylo, přátelé, součástí plánu destabilizovat Evropu, aby to vyústilo ve válku.  Bude to pokračovat, dokud definitivně neodmítnete zúčastnit se toho. Armády existují pouze proto, aby vykonaly ĎÁBELSKÉ PLÁNY Kabaly. Ani na chvilku si nemyslete, že jsou na to, aby chránily lidstvo.  Nemají svědomí nebo inteligenci aby viděly, jak jsou zneužívány a jak je jim vymýván mozek.

Irsko bude centrem míru. Začne se tam vyučovat, jak žít ve světě bez korupce. Irové učili svět v minulosti a budou rádi, když to budou moct udělat znovu. Potřebujeme vaši pomoc, abychom to uskutečnili. Irové se probouzí a začínají chápat, co mají pod nohama a kolem sebe.  Jakmile bude ta ENERGIE uvolněna, rozšíří se a odstraní korupci na celém světe.  Ti, kdo byli v Irsku zvoleni, skládají účty pouze Evropě, ne irskému lidu. To se musí změnit. V minulosti byly vlády lidu a pro lidi.  Již nikdy nesmí být dopuštěno, aby korupce byla normou. Válka nesmí nikdy být alternativou.  Proč by měla lidská bytost chtít zabíjet svůj vlastní druh? Žijete ve světě dostatku, který je ovládán několika jednici. Převzetí se uskutečnilo krádeží. Masy si nebyly vědomy, co se stalo. STEJNĚ JAKO VY DNES, BYLY VEDENY KE SVÉMU VLASTNÍMU ZNIČENÍ. Nemáte luxus dostatku času, protože Kabala plánovala toto převzetí po stovky let, přestože vy jste to zrovna teď začali vnímat.

Nenechte se klamat hezkými slovy, ať již  Říma, nebo vlád. Jejich plány s vámi nepočítají. Sladká slova a hezké šaty nestačí. Potřebujete důkaz o absolutní pravdivosti a záruku, že dobro lidstva je na prvním místě, než byste přijali to, co říkají. Řím slouží Luciferovi. Nikdy na to nezapomeňte.  Řím si myslí, že vlastní celý svět a vše, co na něm je, prostřednictvím křtu.  Mnozí z vás jste odmítli slib křtu, který vám  byl kdysi zorganizován a další v tom pokračují. Řím je hlavou pyramidy ZLA, i když to dobře skrývá. 

Přátelé, společně můžete pohnout horami. Důvěřujte si, protože to vás uchrání před další válkou a všemi plány, které Kabala pro vás má.  Je to: buď oni, nebo vy, každý si musí zvolit. Budoucnost je ve vašich rukách.

Moje drahá, je těžké vyrovnávat se s tím, co je ti prováděno, aby ti zabránili se mnou pracovat. My máme na naší straně lásku a důvěru.

Tvůj navždy oddaný Monty. 
Translator: Zelmira

Monday, 8 June 2015

Czeck -- Montague Keen, 7. června 2015

Montague Keen, 7. června 2015


Moje drahá, byla to radost, vidět tě se stejně smýšlejícími lidmi, kteří chápou, co děláme. Informace, o kterou jste se podělili, byla zamýšlena, aby se o ni lidé podělili. Potřebovala jsi takovou podporu, protože je v běhu zlý plán, který tě má izolovat. Ano, moje drahá, mohu potvrdit, že jsi Strážkyní Země, jedna ze dvanácti na Zemi, jako jsem já jeden ze dvanácti na této straně života. Proto se setkáváš s takovým odporem proti tomu, co děláš. My dva jsme se nesešli náhodou. Ty a já a ještě jeden, koho teď nebudu jmenovat, jsme pracovali spolu po mnoho životů. Nic se neděje náhodou.  Je těžké  bojovat o přežití jako je to u tebe, ale ty neselžeš při plněni toho všeho,  co jsi přišla na Zemi vykonat. Dobří lidé přišli na pomoc. Rozumí energii  v našem domě a na zahradě. Byla jsi moudrá, když jsi nevpustila do našeho domu ženu, která se tam chtěla vnutit. Jejím úmyslem bylo škodit.

Váš svět se potácí od jednoho pokusu vyvolat třetí světovou válku ke druhému. V důsledku toho lidé trpí vinou zapřisáhlých nepřátel lidstva. Ti jsou odhalováni. Již víc nemohou schovávat své ďábelské plány. My, na této straně života, posíláme  světlo na všechno jejich zneužívání. Neuspějí, ale zapříčiní mnoho smrti a mnoho utrpení, jak se pokoušejí protlačit své plány. Oni na Zemi nepatří. Nikdy na to nezapomínejte. Mnozí z nich se připravují na odchod, v případě že by k tomu mělo náhle dojít. Požadují třetí světovou válku, protože to je jejich jediná spása. Nikdy neztrácejte ze zřetele skutečnost,  že všichni ti, kteří požadují válku, jsou propojeni s těmi, kdo vyvolali první a druhou světovou válku.  Přinesli vašemu světu smrt a  destrukci. Nemohou přežít bez STRACHU a utrpení  lidstva, zejména neviňátek. Jsou aktivně zapojeni do satanského zneužívání. Je to pro ně kyslík života. Chraňte zranitelné před těmi lidmi. Děje se tak kolem vás každý den.  Vy to jenom   nechcete vidět. Mnozí jsou zabíjeni a vy si toho nevšímáte. Nikdo z vás není v bezpečí před těmito predátory. Jednoho dne si možná přijdou pro vás. 

Kde najdete pravdu? Jistě ne v televizi nebo v novinách, protože ty jsou používány k tomu, aby vás udržovali slepými a vy jste neviděli, co dělají. Slíbí všechno, ale nedají nic, kromě víc smrtí,  když vyvíjejí větší tlak na rodiny.  Pracujete víc a jste na tom hůře, protože vlády soustavně zvyšují náklady na cenu živobytí. To vše je součástí plánu na zničení lidstva. Zatímco se člověk lopotí, aby přežil, nevšímá si toho, co momentálně dělá kabala. Přijměte skutečnost, že když budete spolupracovat jako jeden, máte skutečnou moc na uskutečnění změn potřebných k přežití lidstva.

Peníze byly vynalezeny, aby navěky polapily Člověka do mlýnku života.  Je to nejčistší korupce. Většina trpí v rukách zkorumpovaných bankéřů. Slibuji vám, že to vše skončí, když se člověk probudí a najde v sobě sílu aby řekl NE. Nepřemýšlejte o těch bankéřích, kteří se na vás dívají s pohrdáním. Oni žijí z vašeho utrpení.

Karta se obrací proti nim. Nyní musí zvažovat možnost, že nedosáhnou svých cílů, a to, mí drazí přátelé, je něco, s čím nikdy ani na vteřinu nepočítali, že by to bylo možné.  Jak člověk otevírá své oči a jasně vidí, co několik jedinců provedlo lidstvu, oni vědí, že jejich jedinou nadějí na přežití je třetí světová válka.  Takže se ptám: kdo má skutečnou moc? Když odmítnete přijmout válku, je s nimi KONEC a budu vystaveni tomu, aby to všichni viděli.  Vaše duše má větší hodnotu, než oni všichni dohromady.  Nepoddávejte se kvůli tomu, aby oni přežili.

Předtím, než bylo lidstvo ovládnuto, lidé rozuměli, jak funguje vesmír. Rozuměli přírodě a přírodním zákonům. Jejich mysl byla mocná a věděli, jak ji používat pro zlepšení lidstva. To vše bylo ukradeno těmi, kteří přišli na Zemi  a rozhodli se vzít si ji pro sebe. Vytvořili náboženství a oddělení, aby vznikl STRACH a nedůvěra, a tak byl člověk chycen a sloužil jim. To uspokojivě fungovalo to doby, než si člověk začal pokládat otázky a divit se tomu, proč pár jedinců ovládá všechny. To nedává smysl.  

Přítel mé vlastní rodiny se pokusil vnutit mi sytém víry, který jsem nikdy nemohl přijmout. Odmítl jsem být toho součástí. Každý má povinnost rozhodnout se za sebe. Stát se sebou samým.  Dělejte své vlastní výzkumy ohledně života na Zemi a dělejte svá vlastní rozhodnutí. Nikdy si nevezměte na odpovědnost, že byste škodili jiné lidské bytosti; ať již myšlenkou, slovem či skutkem. Vzájemně si  pomáhejte překonat útoky Temné Kabaly a přežijete. Všechna pomoc, kterou budete potřebovat, bude dostupná když nastane čas.  Nebudete muset čekat dlouho.

Žádám vás, abyste posílali světlo a lásku do Říma a všech jeho ley linií a obelisků, abyste jim zabránili ovládnout lidstvo. Nemají na srdci váš nejlepší zájem. Jejich sladká slova jsou pouze slova.  Jejich záměry jsou opravdu  velmi temné. Veronika měla štěstí, když mohla bezprostředně mluvit s dobrými dušemi, které rozumí tomu,  co se děje.  Pracují pro vás. Bylo to pro ni velmi povzbudivé. Byl veden boj a mnozí zemřeli, protože jedna země chtěla ovládnout velmi důležitou křižovatku ley linií, aby nebyla uvolněna dobrá energie pro lidstvo.  Nyní tam sypou všemožný chemický odpad a odpadky.  Nedává vám to jasný obrázek o tom, jak jsou ley linie důležité?  Vezměte si své ley linie zpátky. Jsou vaše, nepatří kabale.

Ano, moje drahá, byla jsi v nebezpečí, když se minulý týden ta žena pokusila vstoupit do tvého domu. Přišla s úmyslem uškodit ti, ale my jsme  tě upozornili na bezprostřední nebezpečí a ty jsi jí nedovolila vejít. Musíš být ve střehu aby ses vyvarovala takových situací. Potřebuješ splnit své poslání s těmi, kteří byli vybráni aby pracovali po tvém boku. Je třeba, aby se lidstvo  modlilo na vaši ochranu před temnou stranou. Zlatý věk potřebuje, aby lidstvo začalo spolupracovat.

Moje drahá Veroniko, dávej na sebe dobrý pozor. Buď na sebe hodná a  buď připravena začít  okamžitě jednat, když tě zavoláme.

Tvůj navždy oddaný Monty

Pozn.překl.
Návody na meditace ohledně obelisků v Římě naleznete  v poselství Montyho ze 16. resp. 23. března 2014 a dále.


website: montaguekeen.com,
Translator: Zelmira

Monday, 1 June 2015

Česky -- Montague Keen, 31. května 2015

Montague Keen, 31. května 2015


V DOBĚ VŠEOBECNĚ SE VYSKYTUJÍCÍCH LŽÍ JE ŘÍKÁNÍ PRAVDY REVOLUČNÍM POČINEM  George Orwell

Ti, kdo vládnou, zatímco jsou skryti ve stínu, způsobují v Evropě chaos. Buďte si jisti, že to byl odjakživa jejich PLÁN. Nezajímá je utrpení nešťastných lidí, kteří umírají na rozbouřeném moři a žádná země je nechce. Nejdříve zkoumejte, co ti, kdo jsou moci, udělali, aby zapříčinili chaos v těch zemích. KDO VYVOLÁVÁ CHAOS, který následoval poté, co byly ty země napadeny. Vše bylo NAPLÁNOVÁNO do nejmenšího detailu.

Nechtějí, aby Angličané, Irové, Francouzi, Němci a Italové přežili. Chtějí, aby ztratili svoji rasovou identitu. Plánem je zničit všechny formy národní identity, zabít tolik lidí kolik je jen možné, aby jen ti nejsilnější přežili chaos, do kterého jsou evropské země zatahovány.

Je to nejvážnější situace, které bude nutno čelit  a vy ji budete muset čelit dříve, než si myslíte. Ti, kdo mají v plánu poštvat lidi proti sobě sedí v pozadí a baví se nad zmatkem, a doufají, že mnoho životů bude ukončeno. Nejsou z vašeho světa, ale POUŽÍVAJÍ VÁS, abyste plnili jejich přání.  Vyslovují taková „laskavá“ a „chápavá“ slova ohledně nepříjemných situací a přitom žasnou, jak je lehké s vámi manipulovat.

Žádám vás, abyste nehleděli na žádné nálepky a dívali se na věci tak, jak jsou a ne jak vám propaganda říká, že jsou. Váš svět je kolem vás ničen.  Věřte svým vlastním zjištěním. Udržujte si odstup od propagandy, jsou to totální lži.  Uděláte něco, zatímco všude kolem vás je ničeno vaše dědictví?

Ničí všechny důkazy o VAŠÍ PRAVÉ HISTORII, když jejich armády vpadnou do země.  Mají ROZKAZY, aby nejdříve zničili všechny starobylé artefakty a budovy, každý kousek důkazu o tom, že tam v minulosti žili civilizovaní lidé, předtím než došlo k invazi těch, kteří chtějí od vás všechno. Kontrola mysli byla jejich zvolenou metodou a  vy jste jejich taktice podlehli. Náboženství bylo jejich nejmocnější zbraní.

24. září se setká vrcholný představitel Náboženské Kontroly Mysli s vrcholným představitelem USA a OSN, aby podepsali dohodu o vaší budoucnosti. Dali jste k tomu souhlas? Máte vůbec nějakou páteř? Neupadejte do pasti tím že si budete myslet, “co můžu dělat“? Věřte mi, můžete udělat mnoho. NE je prosté slovo o dvou písmenech, které málo používáte. Nemůžete jen nečinně přihlížet, jak přebírají váš svět, aniž byste hnuli  prstem.

Také mají v plánu odstranit peníze, a pouze čipem bude rozhodováno, zda si koupíte potraviny nebo ne.  TO JE TOTÁLNÍ KONTROLA LIDSTVA. BUDOU VÁM MALOVAT, JAK JE TO ZÁZRAČNÉ, aby masy ujistili, že bude dobré nemuset mít po ruce peníze. Ale nic, co vám předloží, vám nijak nepomůže. Když noří nůž do vašeho srdce, sladce se usmívají. Nepovažují vás za sebe rovné... je to konečná.

Teď bojujete o samotné přežití, takže nelze ztrácet čas.  Dívejte se se soucitem na ty, kteří dnes zápasí  na moři. Dnes jsou to oni, zítra to klidně můžete být vy.  Všude kolem vás dochází k ničení vašeho světa,  co s tím uděláte? Kdybyste jenom mohli vidět jejich ďábelské plány, jako to vidíme my, z této strany života, přesvědčilo by vás to.  Jste v zoufalé situaci.  Vy všichni jste Palestinci, a budete trpět stejným osudem jako oni, pokud budou věci pokračovat jako doposud.

Lidé na celém světě riskují své životy, aby vám přinesli pravdu, aby vám ukázali cestu vpřed. Co jste připraveni udělat?  Tuto bitvu můžete vyhrát. Rozhodněte se, že nikdy nijak nebudete pomáhat při převzetí vašeho světa.  Oni to nemohou udělat bez vás.  Propojte se s Nejvyšší Bytostí, se Zdrojem.  Vynechte prostředníky, to byla pouze taktika jak vás ovládat. Jste mocné bytosti světla, jejichž světlo bylo utlumeno náboženstvím. Je čas světlo uvolnit, takže odhalí všechny temné zlé síly, které vás utlačují.

Žijete ve světě dostatku, ale dovolili jste, aby vám chamtivost vašich utlačovatelů tento dostatek vzala. Vás je mnoho, jich je pár. Nikdy na to nezapomeňte. Vždy jsem vám říkal, že se budou muset vrátit odkud přišli, a že pouze ti nejšpatnější zůstanou až do konce.  Jejich čas se krátí.  Infiltrovali se do každé země a do každé mocenské struktury na Zemi.  Buď sami kontrolují, anebo radí svým loutkám. Jejich chapadla jsou všude vidět. Je to velmi chytré, ale je to NEJČISTŠÍ ZLO.

Duchovní strana života,  jakož i vaši přátelé z jiných planet  vám budou po boku, aby vás tím provedli. Veškerá technologie kterou bude potřeba na opravy a obnovu, vám bude k dispozici. Pak budete moct vytvořit svět dostatku pro všechny. Když přejdete k duchu, vše bude jasné. Je šokující vidět ďábelskou korupci, zatímco se lidé  potácejí, jenom aby v tom zmatku přežili.  

Přestavujte si svět v míru a ono se to stane.  Každá myšlenka má svoji energii.

Moje drahá,  bojuješ proti tomu všemi způsoby. Pracujeme s tebou, aby se zajistilo, že se to uskuteční jak má.

Tvůj navždy oddaný Monty


Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview