Vladimir Putin

Sunday, 24 May 2015

Český -- Montague Keen, 24. května 2015

Montague Keen,  24. května 2015

2015 -  rok odhalení. Letos budete muset čelit mnoha skutečnostem a mnozí, kteří cítí, že by měli vědět, co se děje,  z toho budou velmi vystresováni. Mnohokrát jsem poukazoval na to, že žijete na VĚZEŇSKÉ PLANETĚ. Tehdy jste nebyli připraveni to slyšet. Nyní to mnozí začínáte sami vidět.  Jste zděšeni tím, co jste zjistili. 

Když bylo učiněno rozhodnutí, že ti, kteří PŘIŠLI na Zemi, udělají z lidské rasy OTROKY, bylo provedeno mnoho změn. Všechny kontakty s druhými planetami BYLY UKONČENY  a Země UZAMČENA. Od té doby jste byli izolováni a sami. Bylo vytvořeno náboženství a použito, aby vás kontrolovalo. I když KRISTUS, o kterém kázali, NIKDY NEEXISTOVAL, bylo to založeno na Kristovi, který byl na Zemi před mnoha sty lety. Vatikán se zasadil o změnu názvů míst na VÝCHODĚ, aby ladily s příběhem, který vymysleli. Důkazy jsou dostupné.  Ohledně převzetí, které chtějí nyní dokončit, bylo uděláno mnoho příprav. Mnozí z vás jste jim pomáhali s ničením a vyhlazováním vaší rasy. Podlehli jste jejich propagandě. Bylo to pečlivě naplánováno.
Nyní se vás mnoho probudilo a pomáháte druhým, vidět to, co vy jasně vidíte. Byli jste klamáni MISTRY MANIPULACE, kteří pijí vaši krev a jedí vaše maso, aby na Zemi přežili. Skutečně můžete ignorovat, kolik lidí každý rok zmizí? Je čas, abyste chránili zranitelné.  Ty, kteří přejdou do „péče“ státu, a jsou vydáni na milost satanským kultům. Potřebují vaši pomoc, aby přežili.  Musíte se dívat na to, co se kolem vás děje.  Jednoho dne zaklepou na vaše dveře. Kdo se vás zastane? Vy všichni jste Palestinci!

Pouze ti, kdo hledají pravdu, jasně vidí, co bylo lidstvu provedeno, aby byli z lidí uděláni poslušní otroci svých nespatřených pánů.  Ve vašem otroctví hraje obrovskou roli kontrola mysli. Pekelný oheň, zatracení, trest: vše bylo chytře dosazeno do vašich myslí, abyste byli pod kontrolou. Oni slouží Luciferovi, ne BOHU LÁSKY, který stvořil lidstvo.

My, ve světě ducha, jsme připraveni pomoct vám zachránit lidstvo a Zemi, aby mohly všechny příští generace žít v míru. Jste připraveni pracovat s námi, abychom toho dosáhli? Společně to můžeme udělat.  Jste připraveni pro tuto výzvu? Co máte ztratit. Kabala vás zničí, jakmile vás již nebude potřebovat. Jejich plány jsou každým dnem odhalovány, protože se před vámi již nemohou skrýt.  Přicházejí s novými zákony, aby získali čas. Lidstvo je nyní dostatečně probuzeno, aby vidělo celý obrázek; takže lidi již nelze ukolébat do falešného pocitu bezpečí.  Pravda o Kabale se možná vyjeví v září, když hlava ničení lidstva pozdraví své kohorty v OSN dne 24. září.

Udělejte si čas na zjištění pravdy. Zapomeňte na falešné dějiny a na náboženství, která vás držela ve vězení. Podporujte své bližní lidské bytosti, které jsou bombardovány až do vyhlazení.  U nich se to děje dnes, u vás to bude možná zítra. Takový je plán.  Spojte svá srdce s Bohem Lásky. S láskou v srdci nemůžete bližnímu uškodit. Kdo vás učil nenávidět a bát se? Kdo začal s válkami a se zabíjením? Kdo vykonával svou vůli nad lidstvem?  Kdo vytvořil všechna náboženství, aby byly vytvořeny rozdílnosti a sváry? Všechny cesty vedou do Říma.

Čas se chýlí. Využijte ho, abyste odhalili korupci a zachránili lidstvo od vyhubení. Ano, nejdřív si lidé budou myslet, že jste se zbláznili, ale pak se to otočí a také oni jasně uvidí pravdu toho, co se kolem nich každý den děje, aniž by si to oni uvědomili.  Jakmile jednou otevřete oči, již je nikdy nemůžete zavřít. Najednou bude korupce tak zřejmá, že se budete divit, jak jste mohli být tak dlouho slepí.  Staňte se jedním z těch mnoha, kteří jsou na Zemi, aby ji osvobodili a pomohli lidstvu. Jděte vpřed do Světla.  Nesetrvávejte v hrůzách, které byly spáchány, aby vás kontrolovaly a zničily. Soustřeďte se pouze na vytvoření lepší budoucnosti pro Zemi.

Je to těžká doba pro všechny, kteří slouží pravdě. Útoky sílí, ale my se nedáme zastrašit. Prosím, pomozte nám posunout lidstvo vpřed do mírového světa pro všechny.

Moje drahá, víme, co je třeba udělat. Nedáme se zastavit, protože je pro to správný čas. My všichni, kteří pracujeme společně, nemůžeme selhat.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Abyste se chránili před rakovinou, užijte každé ráno horkou vodu, citronovou šťávu kvůli chuti a ¼ čajové lžičky sody bikarbony.


Translator: ZelmiraTuesday, 19 May 2015

Czeck - Montague Keen - 17. května, 2015

Montague Keen -  17. května, 2015


Propagandistická válka, kterou nyní zažíváte, je posledním pokusem Sil Zla, které se snažily odstranit lidstvo ze Země. Ukazují vám, jak to dělaly prostřednictvím VÁLKY; a vy jste jim dobře sloužili.  Viděli jste, jak muži hrdě ukazovali své medaile, což je důkazem,  kolik bližních lidských bytostí zavraždili. Potřebujete si uvědomit a přijmout skutečnost, že jste JEDNA LIDSKÁ RODINA, ovládána sílou tak ZLOU, že nemůže ukázat svou tvář.   Tato síla vás ovládá prostřednictvím lidské nemoci- RAKOVINY- je to jejich velmi úspěšná zbraň. Používají strach z rakoviny, jakož i nemoc samotnou, jste tím denně bombardováni.

Vše, co potřebujete, je pít horkou vodu, citronovou šťávu a trochu sody bikarbony, tak jak to dělá každé ráno Veronika, abyste jí nikdy neonemocněli. Tak je to jednoduché. Přírodní postupy jsou v ničení rakoviny úspěšné.

Monday, 11 May 2015

Czeck -- Montague Keen, 10. května 2015

Montague Keen, 10. května 2015


Lidstvo musí skoncovat s válkou dříve, než válka skoncuje s lidmi -J F Kennedy 

Přátelé, skutečné důvody válek jsou vždy před vámi skrývány. Kabala plně rozumí tomu, jak je Země strukturována,  a také propojovacím podzemním tunelům,  které jsou pro ni velmi důležité.  To, co je pod zemí, je pro Kabalu důležitější než to, čeho jste si vědomi, že je na zemském povrchu. Skutečnost, že tyto znalosti jsou před vámi ukryty, jim dává moc.  Tuto kontrolu si nemohou udržet bez vaší pomoci. Podívejte se, jaký význam je přikládán armádě. Ve své podstatě jsou to nájemní vrazi, připraveni zničit lidstvo pro peníze.

Proč myslíte, že Kabala před vámi ukrývala všechny důkazy o minulosti, posvátných místech,  starých svitcích a tabulkách? Bojí se, že  běžný člověk zjistí pravdu o svém původu a o svých pravých dějinách. Krmí vás propagandou o slávě válek, o statečnosti armády, zatím co po celou dobu to byla hra zajišťující, že člověk zabíjel své bližní.

Monday, 4 May 2015

Czeck -- Montague Keen, 03 05 2015

Montague Keen, 03 05 2015


Každý je jiný, ale když žádáme Boha o požehnání, nesmíme zapomenout, že Bůh nás stvořil stejné. Vladimír Putin

Světlo pravdy se rozšiřuje, otevírá srdce a mysle pravdě. Mnozí z vás se probírají z hypnotického transu. Poprvé vidíte, co bylo používáno na kontrolu lidstva.  Náboženství bylo nejefektivnější zbraní na ovládání a ničení lidstva, to vše je zcela jasné, jak uvádí jeden z největších historiků všech dob: Michael Tsarion. Poslal Veronice informaci, která potvrzuje vše, co jsem vám říkal.

(Sami se podívejte na video)

Ti, kdo vás kontrolují, nechtějí, abyste věděli, že vše začalo na ZÁPADĚ. O tom nelze vést žádné spory, je to FAKT. Staré jméno Irska bylo HIBERNIA.  Původně zváni HEBREWS (nyní „Židé“) byli Irové.

interview

mv

mv

interview