Vladimir Putin

Sunday, 20 April 2014

20:04:2014

Montague Keen – 20. dubna 2014

Moje milá, jak se životní tempo zrychluje a uvolněné energie probouzejí mnohé ke světlu, Kabala  uvolňuje mikrovlnné energie,  které útočí a způsobují zmatek.  Mikrovlnné útoky mohou způsobit jakékoliv zdravotní problémy jaké si vyberou:  srdce, krevní tlak,  nesnesitelná bolest, zejména v hlavě,  jak  jsi si, moje drahá, dobře vědoma.  Nepohlížejte na sebe jako na „oběti“ těchto útoků,   ale raději  se považujte za někoho, kdo byl úspěšný a proto ohrožuje plány Kabaly.   

Buďte silní, znejte svoji pravdu a stůjte při ní.  Kristovo vědomí se opět stává normou.  Uvítejte ho s otevřenou náručí, meditujte na to a ono se plně zaktivuje. Věnujte tolik času jak jen je to možné, na meditace na obelisky a ley linie Říma, a uvolňujte energie.  Když otevřete tuto speciální bránu, budete SVOBODNÍ. Je to monstróznost zvaná Vatikán, která vás drží v nevolnictví, když se stále snaží přežít.

Jsem šťastný, že vám mohu říct,  že Vatikán je ve zmatku; nastalo tam štěpení,  když  někteří chtějí jít tradiční cestou ve snaze přežít, zatímco jiní chtějí  reformy ve snaze přesvědčit naivky, že mají na srdci váš nejlepší zájem. Nepochybujte o tom, že použijí STRACH, protože to bylo vždy jejich eso v rukávu. Již nemohou více skrývat  své mnohé skandály a  je jich ještě mnoho,  které budou odhaleny, což bude šokovat a znechutí to i jejich nejvěrnější  podporovatele,  jako jsou  jejich investice do válečných zbraní.

Když lidé vystoupí ze svého strachu a přestanou věřit lžím které jim vnutil Vatikán,  přestane to. Vatikán je udržován vírou těch, kdo se bojí pohlédnout na fakta. Takoví lidé se bojí „smrti“ kvůli mnoha lžím  které jim byly vnuceny,  aby je přijali a věřili jim. Ale tento domeček z karet je na velmi vratké půdě. Musí se zhroutit, aby lidstvo mohlo přežít a prosperovat.

Nádherně pracujete spolu, jako jeden. Prosím, pokračujte v tom.  Všechny ostatní planety čekají, pozorují váš pokrok. Protože ony také budou mít prospěch z vašeho úspěchu. Byli jste drženi, tělem i duší, na vězeňské planetě,  neschopni se inkarnovat na jiných planetách, jak to bývalo běžné.  Byli jste nuceni vracet se na Zem, abyste sloužili těm, kdo kontrolovali vaši planetu.  Ale máte obrovskou příležitost utéct z tohoto utrpení, a když to uděláte,  osvobodíte  ty, kdo přišli po vás.  Je to největší projekt jaký byl kdy na vaší planetě vytvořen a vy jste si zvolili to udělat. Lidé důležití  pro tento projekt trpí v rukou zkorumpované Kabaly, tak jim prosím pošlete lásku a světlo, abyste jim pomohli osvobodit se z jejich zajetí. Vaše úsilí to dokáže. Úspěch našich projektů je obrovský. Prosím, pošlete jim energii, protože společně můžete pohnout horami. Je to pro lidstvo velká lekce. Úspěšně jste odstranili všechny překážky a spojili jste se k společnému cíli. Můžete vidět, jak jste byli úspěšní; musí to pokračovat.

První Máj, BELTAINE, je pro vás velkou příležitostí abyste dokázali, jak můžete být účinní. Toho dne použije Kabala energii proti vám,  ale nyní máte nástroje, jak odrazit tuto energii zpátky tam, odkud přišla. Vězte, že jste silní, a odmítejte být cílem všeho, co je proti vám namířeno.  Vždy se chraňte a nikdy,  ani na chvilku,  ochranu neuvolňujte.   

Opravdu, nacházíte se ve válečné zóně. Kabala používá proti vám všechny zbraně které má; zatímco vy, na druhé straně, potřebujete pouze vaši mysl, abyste  jim vytřeli zrak. Meditujte na uvolnění všeho co potřebuje být osvobozeno, aby mohla být vytvořena mírová planeta pro všechny, kdo na ní žijí. Všechny rituály kontroly musí být nahlíženy jako takové.  Velikonoce jsou ve svých ceremoniích velmi rituální.
  
Nedávno vám řekli, že Ježíš nikdy neexistoval, a že si ho vymysleli.  Takže nikdy nebyl ukřižován. Ale oni stále používají tuto POHÁDKU, aby ovládali vaši mysl.  Všechny tyto ceremonie jsou stoprocentními kontrolami mysli.  Kristus nikdy nebyl „Ježíšem“ Vatikánu.  Vymysleli si ten příběh, když pozměnili dějiny vašeho světa tak,  aby všechno co vás učili bylo přesně opačné,  než co je pravda.  Před 2000 lety jste přijali učení církve římské.  Podívejte se, kam to vedlo:  válka za válkou, bída, kontrola mysli, a oběti a  brutální mučení nevinných dětí  kvůli jejich osvětě a přežití.

Opravdu  to chcete i nadále podporovat?

Jsou k dispozici fakta. Kavin Annett dělá dobrou práci, když je odhaluje. Toto není doba, kdy bychom měli nečinně sedět.  Máte příliš co ztratit.

V minulosti jsem s vámi hovořil o Projektu Bluebeam (Modrý paprsek).  Vaše vlády mají v úmyslu  vyjít s tím příští týden. Andromedané vás ujistili, že když se to stane, tak pak oni, Andromedané, skutečně přijdou na Zemi a odhalí, co dělají  vaše vlády.  Těšte se na zajímavý týden. 

Moje drahá, vím že  to máš těžké, s těmi mikrovlnnými útoky na tebe a na ty, kteří jsou ti drazí. Těš se,  že budeš o svých narozeninách s rodinou.  Víš, jak jsem měl rád setkání tvé rodiny.  Nebudu chybět ani na tomto.  Chci abys´ v pondělí odložila všechny problémy stranou a jen si užívala oslavu svých narozenin.

Hilda je inspirací pro tolik lidí.  Prosím, zúčastni se nádherné meditace, kterou zorganizovala.  Ukaž svou oddanost míru a lásce a osvobození lidstva od otroctví.

Moje drahá,  již tam téměř jsme. Společně to dokážeme.  Ať tě moje láska vede a ochraňuje.
Tvůj navždy oddaný Monty.


Navrhovaná Meditace od Hildy  (20-04-2014) . . . (viz  příloha )


Website: The Montague Keen Foundation
Dogali Obelisk, Via delle Terme di Diocleziano


Augustův Obelisk,  Piazza del Quirinale


Augustův Obelisk,  Piazza dell'EsquilinoMEDITACE Hildy pro dny 20.-24. dubna 2014

Když se shromáždíme, jednotlivě, anebo ve skupinách,  v průběhu Portálu Kardinálského  Velkého kříže, určeme si záměr vidět a cítit ley linie na celém světě, čisté a přeměněné stálou prací na OBELISCÍCH ŘÍMA.
ZAPLAVUJEME VATIKÁN NEJČISTŠÍM BÍLÝM SVĚTLEM a KVĚTEM ŽIVOTA, OBKLOPUJÍC ZEMI, ČISTOU A KRYSTALICKOU!
BUĎTE LÁSKOU

Jednoduché heslo:  Zjednodušujme abychom znásobili. Je to velmi silný záměr, spojený s Kardinálským Velkým Křížem a  Archou Úmluvy


Navrhovaná Meditace/Modlitba pro 20.-24. duben 2014

Můžete začít tím, že budete držet krystal. Doporučuji růženín.  Pokud ho nemáte,  tak čistý křišťál, anebo jakýkoliv jiný dar Země postačí.  POŽÁDEJTE O OCHRANU  vaše průvodce a světelné bytosti, aby si kolem vás stouply a pomáhaly vám. Když se cítíte bezpečně,  jděte hluboko do svého srdce.  SPOJTE SE se svojí Já jsem přítomností a s centrálním Sluncem Jádra Matky Země.  Pošlete jí všechnu vaši Lásku a obdiv. Dejte tomu dostatek času. Propojte se hluboce.
Dále  se spojte s Otcem Nebem, spojte se  s naším Sluncem,  s Centrálním Sluncem,  a s Galaktickým Sluncem.
Zůstaňte hluboko ve svém srdci.  Já jsem přítomnosti pošlete lásku a obdiv.
Udělejte si čas… spojte se hluboko.

Spojte s Archou úmluvy. Dále, jděte k egyptským obeliskům a vidíte jak se otáčejí ve svých osách, přeměňují energii, pohybují energii horizontálně a čistí ley linie.

Dále
Vidíte,  jak je VATIKÁN zaplavován  nejjasnějším, nejčistším, bílým světlem. (Chvilku tuto představu podržte)

Vidíte a cítíte, jak všechny ley linie a květ života obklopují Gaiu, jasnou, křišťálově čistou. Pošlete jí lásku a obdiv. Hluboce se s ní spojte. Dejte tomu dostatek času.
Koupejte se ve frekvenci Lásky, udržujte tuto představu pro VŠECHEN ŽIVOT, Tady a Teď.

Jednoduše buďte vibrací Lásky.
Během meditace naslouchejte zpěvům Kadoish, Kadoih, Kadoish, Tsebayoth Adonai
Anebo zpívejte  něco jiného, jak to cítíte.
Existuje jenom Láska
NAMASTE

Kadoish, Kadoish, Kadoish, TSEBAYOTH AdonWebsite: The Montague Keen Foundation 
 Překlad: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview