Vladimir Putin

Monday, 26 October 2015

Czech -- Montague Keen – 25. října, 2015

Montague Keen – 25. října, 2015

Život na Zemi se stává každým dnem obtížnější, když jsou mnozí z vás zmateni a zhrozeni tím, jak je odhalována korupce a informace o těch, kdo tajně ovládají Zemi. Těm skutečnostem  je nutno čelit a je s nimi třeba nějak naložit. Mnohokrát jsem poukazovala na to, že ti, kdo ovládají Zemi, NEJSOU ZE ZEMĚ, takže nemají žádný respekt k lidskému životu. Pohání je to,  co chtějí: totální kontrola Země a zbavení  se těch, kdo jim stojí v cestě. Oni berou, nemají v povaze dávat. Ovládají lidstvo prostřednictvím BANKOVNICTVÍ a NÁBOŽENSTVÍ, obojí je vytvořeno, aby ničilo životy a omezilo život na Zemi na boj o existenci. Můžete to změnit, když odmítnete vyhovět jejich požadavkům. Je důležité si připomenout, že to nemohou udělat bez vaší pomoci.  Jakmile přijmete, že moc je ve VAŠICH rukách, je s nimi konec, Nemohu dost zdůraznit, jak je to důležité. Vše, co potřebujete vědět, je vám k dispozici, protože vše, co bylo skryto, je nyní přístupné těm, kdo hledají. Život bude mnohem lehčí, když najdete odvahu a odmítnete podporovat banky a náboženství a odmítnete hrát jejich nebezpečné hry.

Kabala žene čím dále víc lidí z Východu do Evropy. Je jasné, jaký je jejich plán. Dvě světové války nestačily na to, aby zničily Evropu. Tak museli přijít s jiným způsobem, jak to udělat.  Pokoušejí se své plány schovat.  Ale vy jste nyní probuzeni, takže to sami vidíte.  Je zřejmé, že minimálně 80% procent těch lidí NEJSOU UPRCHLÍCI. Tak bezohledné jsou temné síly.  Použijí vše a všechny ve své snaze udržet se u moci. Vědí, že když se vás vzbudí dostatečný počet, jejich plány padnou a oni pak budou muset Zemi opustit.

Získali toho na Zemi mnoho. Byl to převrat. Lidstvo bylo snadno ovládáno náboženstvími, která oni vytvořili. Bankovnictví byl jejich nápad, pouze jejich. Bylo to vítězství. Celé země bylo možné ovládat prostřednictvím peněz. Proč stále prokazujete úctu těm, co využívali váš svět a zapříčinili tolik utrpení a válek, atd. PENÍZE NEDĚLAJÍ ČLOVĚKA. Nádherná duše vyzařuje duchovnost a její světlo vidí všichni. Ti, co nemají duši, jsou každým dnem více rozpoznatelní, jsou jako prázdné lodě. Jejich čas na Zemi se rychle chýlí ke konci. Jak roste vaše světlo, odhaluje vše, co je temné a zkažené.

Zaměřujte se na to, abyste šířili světlo, sdílejte svá zjištění a spojujte se proti zlu. Za starých časů to bylo normou, a tak byly sdíleny vědomosti. Věřte mi, funguje to. Vedli vás k tomu, abyste zůstávali doma, dívali se na OVLADAČ MYSLI (televizi) a poslouchali jen to, co vám radí. Televize Kabale ulehčila kontrolu mas. Také jsou používány sport a hudba; i ty jsou ovládány Kabalou. Další metoda je MEDICÍNA, medicína založena na chemických lécích. Chlubí se, že očkování je používáno na VYHUBENÍ LIDSTVA- viz Henry Kissinger a Bill Gates, jak o tom hovoří na YOUTUBE. Rakovina se stala jedním z jejich úspěchů a je to velký byznys.  Zajistí, abyste ji dostali, a pak vám zničí život, když se postarají o to, abyste maximálně trpěli, zatímco vše, co potřebujete, je SODA BIKARBONA, která zabíjí rakovinné buňky. TI ZLODUCHOVÉ, KTEŘÍ VÁS OVLÁDAJÍ, VÁS PODVEDLI TÍM NEJSADISTIČTĚJŠÍM ZPŮSOBEM. Pouze vy sami byste měli řídit svůj život. Nepřenechávejte to druhým, ať jsou to lékaři, nebo knězi, je to jedno.

Připravuje se volná energie pro všechny. Bude pohánět vaše auta, použijete ji v domácnostech, atd. Ti korupčníci se vás pokusí udržet ve starém systému, ale nebudou úspěšní. Jakmile se jednou rozhodnete vzít si kontrolu nad sebou zpátky, vše do sebe zapadne. Velmi rychle se přizpůsobíte novému a mírumilovnějšímu způsobu života bez stresu a útrap, které vám způsobila Kabala. Ptejte se sami sebe, jak mohlo jen pár jedinců ovládat takové masy? Jak mohlo lidstvo uvěřit takovým zcela zřejmým lžím? Jaká zlá síla pomohla Kabale převzít váš svět? Jak Kabala této zlé síle slouží?

Dělají to prostřednictvím SATANISTICKÉHO OBĚTOVÁNÍ LIDÍ. Děje se to každý den, všude po celém vašem světě. DĚTI SE NEZTRÁCEJÍ, BEROU JE, ABY JE OBĚTOVALI. Kabala na Zemi nemůže existovat bez masa a krve těchto dětí. Její úspěch je závislý na tomto praktikování. Abyste se hnuli kupředu, musíte tuto informaci přijmout.

My v duchu, jsme vděčni všem dobrým lidem, kteří reagovali na výzvu vzít zpátky pro lidstvo energii z ley linií a posvátných míst. Život na Zemi je na této energii závislý. Vaše vlády, jak se zdá, jsou rozhodnuty zničit ji prostřednictvím TLAKOVĚ TĚŽBY NEROSTŮ. To ukazuje, komu slouží, a jistě ne lidstvu. Žádám, aby vás co nejvíce dělalo tuto práci-.jak pro lidstvo, tak pro samotnou Zemi. Závisí na tom vaše budoucnost. Když budete moct zapnout televizi a zaslechnete pravdivé zprávy, budete vědět, že jste byli úspěšní.

Irský lid se  na své vlastní kůži učí, jak zkorumpovaný a ilegální je bankovní systém. Mnozí muži jsou dohnáni k sebevraždě a rodiny jsou zcela zničeny chamtivostí bank. Dnes je to Irsko, ale stane se to v mnoha dalších zemích, protože banky se pokoušejí zničit lidstvo. To musí být zastaveno. Poučte se z toho, co se děje v Irsku a buďte připraveni. Banky a jejich zkorumpované činy musí být odhaleny. Půjčí vám peníze, které nemají a pak, když se dostanete do potíží, vás potrestají. Když jsou násilně zavřeny podniky, lidé přijdou o práci a nemohou platit hypotéky.   Bankovní systém byl vytvořen  korupčníky, aby mohli ovládat masy. Všechny banky musí odejít, být ze Země odstraněny. Již to by odstranilo větší část systému kontroly.  Jste připraveni společně povstat a říct: „Již ani minutu nebudu žít dle vašeho diktátu“? Můžete to udělat. Kabala se spojuje, aby vytvářela chaos. Lidstvo se může spojit, aby z jejího chaosu vytvořilo mír a harmonii.

Má drahá Veroniko, věř, že vše se propojí a že tam budou ti praví lidé, aby pomohli.  Potíže, které pro tebe vytvořili, jsou pokusem, jak tě odvrátit od tvého poslání. Probouzení pokračuje, protože nemůže být zastaveno. Jeho čas přišel.

Tvůj navždy oddaný Monty

 Translator: Zelmira

Monday, 19 October 2015

Czech -- Montague Keen – 18. října, 2015

Montague Keen – 18. října, 2015

Jak se světlo ve vašem světe zvětšuje, odhaluje vše, co je zlé a zkažené. Není žádné místo, kam by se mohli schovat všichni ti, co uskutečňují plány na zničení lidstva a převzetí Země pro své vlastní účely. Všechno na vrcholu pyramidy kontroly je ZCELA ZLÉ. Musí být odstraněno. Protože oni nemohou existovat bez vaší podpory, je vaší povinností okamžitě odmítnout podporovat tu ďábelskou strukturu. Nevšímejte si jejich falešné sliby, protože ničím jiným nejsou. Podařilo se jim ovládnout lidstvo tak, že poslouchá všechny jejich pokyny a zákony. Ptejte se, proč vás potřebují ovládat prostřednictvím vzduchu, vody, potravin a léků, když jste tak bezmocní? Protože SE BOJÍ, ŽE ZAČNETE POUŽÍVAT SVOU VLASTNÍ SÍLU. To je nutí, aby použili prostředky, jak vás udržet krotké, poslušné a pod kontrolou. Společně byste mohli převzít řízení Země pro dobro lidstva a ne pro pár příslušníků elit, kteří ukradli, co je právem vaše. Jsou tří sídla zkorumpované kontroly: Řím, Londýn a Washington. Jakmile se vypořádáte s těmi, kdo ovládají tato tři sídla korupce, vrátí se na Zemi mír.


SIONISTICKO/JEZUITSKÝ SYSTÉM KONTROLY POCHÁZEJÍCÍ Z ŘÍMA obelhával lidstvo již příliš dlouho. Je načase, abyste okamžitě odmítli být součástí jejich ĎÁBELSKÉ HRY. Odmítněte je podporovat a vysmějte se lžím, proudícím z jejich úst vždy, když promluví. Vše, za co se zasazují, je ZALOŽENO NA LŽÍCH A KORUPCI. To musí přestat. Jakmile navždy zavřete dveře Vatikánu, jejich ďábelské plány nebudou moct být provedeny. Enda Kenny, irský premiér, otevřel dveře satanskému zneužívání a zabíjení ze strany Vatikánu a pedofilii, které prováděli po generace. Cení si energie, kterou získávají ze strachu svých nebohých obětí. Irové v rukou Vatikánu mnoho trpěli. Irský HOLOKAUST naplánovali a provedli jezuité. Sadisticky zneužívali irský lid.(Také já jsem byla brutálně znásilněna farářem,  z první ruky jsem viděla, jak zneužívali nebohé sirotky). Bylo to zločin, ale protože to byl Vatikán, pachatelé nebyli potrestáni.  To,  o čem kážou a co dělají, se diametrálně liší. Nyní máte úžasnou příležitost odstranit  z vašeho světa zkaženost. Nepotřebujete je. Život na Zemi se stane radostí, když vše, co Vatikán před vámi skrýval, vám bude vráceno. Jsou jistí lidé, kteří půjdu do Vatikánu vašim jménem, když budou povoláni, aby tak učinili, aby vyzvedli, co je vaše.

Na pár týdnů to způsobí zmatek, dokud nevystoupí dobří lidé, aby přijali opatření pro obnovení dodávek energie, potravin a vody.  Doporučuje se mít zásoby, abyste byli v tom období zásobeni. Když korupčníci ztratí svoji vládu nad lidstvem, bude obnoven mír. Můžete vše získat. To, co ztratíte, jsou zkorumpované úřady, které vás kontrolovaly.

My, na této straně života, jsme si  vědomi, že je to pro Člověka významný krok. Také jsme si plně vědomi, co vše můžete tímto krokem získat. Musíte se zeptat sami sebe: „Dovolím, aby bylo lidstvo zničeno, anebo se toho odmítnu zúčastnit, protože já bych také přišel o život.“ V příštích čtrnácti dnech možná uvidíte korupčníky v akci. Neprojeví žádnou lítost, protože toho nejsou schopni. Pro ně jste havěť, které je třeba se zbavit a zničit ji. Svět ducha je s vámi při každém kroku na vaší cestě. Jakmile se jednou rozhodnete, že jim neulehčíte totální ovládnutí lidstva,  zůstanete vztyčeni a budete dělat, co bude třeba, abyste se chránili. 99% Kabala nezvládne. Bez vaší podpory nemají naději, že budou úspěšní.   Ve vašem světě je patrna velká snaha potlačit odhalení satanistickéno zneužívání a zabíjení. Bude zpochybněna důvěryhodnost těch, kteří hledají pravdu. Budou pošpiněni v rámci snahy ochránit pedofily a zneuctitele. Je to velký byznys. Hledači pravdy potřebují vaši podporu a ochranu. Satanské  zneužívání a zabíjení bylo součástí struktury kontroly po staletí. Až nyní  je to identifikováno a odhalováno. Kabala se snaží ze všech sil, aby udržela své zlé skutky v tajnosti. V minulosti  byli kvůli svým praktikám vyhoštěni z různých zemí. Je to součást jejich historie. V této době probuzení je nutno se na všechno podívat a vyhodnotit to. Temné skutky, které normálního člověka znechucují, musí být vyneseny na veřejnost a musí jim být zabráněno. 

Dobří lidé počtem výrazně převyšují ty špatné, takže úkol, který je před vámi, není tak hrozný, jak byste se mohli obávat. Jakmile bude  identifikována a odhalena hlava hada, zbytek ztratí rychle sílu. Věřte mi, JE TO DOMEČEK Z KARET. Máte schopnost, abyste jej bez velkého úsilí zbořili. To vše je založeno na černé magii, lžích a korupci. Když se na to zaměří pozornost a bude zkoumat, rozpadne se. NEEXISTUJE DŮKAZ, ŽE TO, O ČEM PROHLAŠUJÍ, ŽE JE PRAVDA, PRAVDA JE. Všechny skutečné důkazy potvrzují, že je to zcela nepravdivé.  

Nakonec lidstvo našlo pravdu a bude za ní stát. Po celé generace jste toto zneužívání tolerovali. Je čas říct: stačilo a musí to přestat. Již ani na vteřinu nebudu zavírat oči před zneužíváním mého bližního. To, co jste přijímali jako normu, již více nebude přijímáno. Loutky které jsou u moci, vypadají velmi zranitelné a odhaleně. Pozorujte, jak se snaží vykroutit z pravdy a pokoušejí se vás zmást bezvýznamnými slovy a sliby. Jejich čas vypršel. Člověk rozpoznal jejich hru a již ji odmítá hrát.

Odstraňte všechny poslední bašty systému kontroly z vaší mysle. V srdci víte, co je správné a co ne. Žijte s tímto vědomím. Použijte svoji energii na požadování, aby byly uskutečněny ty správné akce. Uvolňujte božskou energii z ley linií a posvátných míst pro blaho lidstva. Žádejte, aby se vše, co se má stát, stalo tak, jak je to zapotřebí, aby to lidstvu pomohlo získat zpět kontrolu Země, aby mohli všichni žít v míru. Je to chvíle, abyste se spojili a aby se s vámi počítalo. Vše je zde, abyste si to vzali.

Má lásko, opravdu musíš odpočívat, kdykoli je to možné. Vím, že je vzrušující, když vidíš, jak je nyní vše odhalováno. Čekala jsi na to dlouho a hodně jsi přispěla k tomu, aby to bylo odhaleno.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný MontyPřeklad: Zelmira

Monday, 12 October 2015

Czech -- Poselství od Montague Keena - 11. října 2015

Poselství od Montague Keena  - 11. října 2015

Každým dnem je zřejmější, že dojde k závěrečnému velkému posunu. Ti, co jsou do toho zaangažováni, se sešli v USA a vymysleli plány na vytvoření Nového Světového Řádu.   Naplánovali obrovskou OPERACI POD FALEŠNOU VLAJKOU, která jim pomůže odstranit mnoho lidí ze Země. Veroniko, kdysi jsem ti vysvětlil, že duše opustí těla dříve, než udeří katastrofa. Chaos, lži, úskoky; je těžké rozeznat, čemu věřit.  Odmítejte chovat se jako ovce, protože každý z vás se musí rozhodnout. Určitě si udělejte vlastní průzkumy, protože tato volba rozhodne o tom, zda přežijete a vytvoříte svět bez korupce. Stačí jenom, abyste se porozhlídli, a uvidíte ďábelské plány Kabaly v akci. Lidé jsou placeni jako žoldáci, aby zničili Evropu.  Kabala se pyšně vychloubá, že to dělají. To vše je vidět, když si uděláte čas, abyste se na to podívali. Skutečně budete pouze sedět na zadku a dovolíte, aby byla Země převzata a bylo dovoleno zničení lidstva, aniž byste něco udělali, abyste tomu zabránili?

Jděte na posvátná místa a k ley liniím a uvolňujte posvátnou energii, která je životní sílou lidstva.  Jak můžete věřit těm, kdo otravují váš vzduch, vaši potravu a vaši vodu? Je to VELKÁ OTÁZKA, na kterou si musíte poctivě odpovědět. Je Rusko jedinou zemí, která chrání své vlastní obyvatele?  Nedovolte nechat se ukolébat do falešného pocitu bezpečí. Buďte připraveni vést lidstvo k novému způsobu života. K takovému, který je mírový a zahrnuje všechny lidi. Musíte říct, že to stačilo. Budou muset opustit Zemi stejným způsobem, jak sem kdysi podvodně vstoupili a převzali ji. Nenechte se ukolébat do víry, že jsou vašimi přáteli. Oni pouze chtějí to, co máte vy a pokusí se to vzít za každou cenu. Dívají se na vás jako na své otroky, nic víc. Žijete pouze proto, abyste jim sloužili.

V minulosti mělo lidstvo všechny znalosti, které potřebovalo. Podívejte se na starobylou architekturu a staré písemnosti; tehdy lidé mnohému rozuměli a naplno používali své mozky. Musíte vědět, že Kabala tyto staré vědomosti stále má a používá je proti vám.  Lidstvo bylo nedobrovolně ohloupeno, a nyní používáte pouze malé procento vašich mozků. K tomu je mistrně používána kontrola mysli a také vaše televize a noviny a zejména vzdělávání a léky, a povinné očkování. Proč to přijímáte jako normu? Nemohli by to všechno udělat bez vaší spolupráce. Kdysi jsme byli všichni slepí a neviděli jsme, co nám dělají. Ale nyní znáte PRAVDU. Co s tím chcete dělat? Pamatujte, že jakkoliv se rozhodnete, ovlivní to všechny.  Jste v tom všichni spolu. Chcete přežít anebo být zničeni? Oni nemají slitování, protože toho nejsou schopni.  Pouze zničí každého, kdo jim přijde do cesty. Oni nemají svědomí. Žene je chamtivost a moc. Podívejte se, jak použili své banky, aby způsobili bídu a zničili chudé lidi.  Banky byly vytvořeny schválně, aby způsobovaly utrpení a kontrolu.

Mají potěšení z vašeho utrpení a bolesti. Dává jim to ENERGII, po níž touží. Proto stále způsobují VÁLKU.  Je jim jedno, kde; protože je to ENERGIE STRACHU a UTRPENÍ, kterou potřebují, aby mohli na Zemi žít. Nezáleží na tom, jak se ukazují - zda vystavují bohatství, které získali, anebo ukazují svého „Boha“, nebo ne. Nepatří na Zemi. Nastal čas, aby v míru opustili lidstvo. Nyní je vás probuzeno již dost na to, abyste tomu rozuměli a víte, že se musíte připravit na posun vpřed. Padnou všechny bašty jejich korupce. Nejsou schopni zde zůstat, protože když ustane všechna energie válek a zabíjení, budou mít problémy. Protože všechno utrpení vytváří energii, kterou potřebují k žití na Zemi, takže jejich přísun životní energie bude přetnut. Lhali na váš účet již příliš dlouho. Podívejte se do budoucnosti. Můžete v ní vytvořit vše, co chcete.
My, na této straně života, pracujeme po vašem boku, abychom zabránili třetí světové válce. Kabala využívá v každou příležitost, aby prosadila válku - všemu způsoby jaké si jenom dovedete představit. Naštěstí již jejich LŽI nepřijímáte. Ale oni se nevzdají lehce. Pokusí se zničit toho tolik, kolik budou moct, než odejdou. Buďte vděčni, že odcházejí.

Pomoc přijde, to vše je v plánu. Otevře se nový způsob života, bez omezení minulosti. Již nikdy nebudou žádná náboženství ani politické strany, aby vás korumpovaly a ovládaly. Otevře se vám duchovní život, a vy se přímo opět spojíte se Zdrojem. Opět již nebudou žádní prostředníci. Všichni falešní proroci budou muset odstoupit, když se ukáže, že vše, o čem učí, je jenom o ovládání.

Dojde k tomu rychle, když padne Kabala, protože ta s sebou vezme všechnu korupci, kterou potřebovala, aby držela lidstvo pod kontrolou. SVOBODA je nádherná zkušenost. Svoboda myšlení, vidění, cítění, zkoumání a svoboda stát se vším, čím být můžete. To vše je před vámi. Uvítejte to s otevřenou náručí
Veroniko, kdybys´ měla představu, proti čemu stojíš, byla bys´ šokována. Co se musí stát, se stane, nelze to zastavit. Když se každý rozhodne, že chce být SVOBODNÝ, tak SVOBODNÝ bude.

Má drahá, sdílím tvou frustraci. Věci nejdou dostatečně rychle. Ale láska svítí světlem, které nelze uhasit.

Tvůj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Monday, 5 October 2015

CZECH -- Montague Keen, 4. října 2015

Montague Keen, 4. října 2015

Dochází k obratu. Kabala si již není tolik jista úspěchem. Nyní musí před vámi své plány skrývat, a doufat že nikdy nepojmete podezření, co mají za lubem. Místo zaručených plánů, které vám chtěli předložit v průběhu papežovy návštěvy v USA, museli vše utlumit a tajně udělat změny a doufat, že si toho nevšimnete. Důležitá zpráva pro vás: nevěřte a nepřijímejte výsledky těchto setkání, které by vás zavedly do Nového Světového Řádu. Vše, co navrhují, by vás polapilo, bez ohledu na to, do čeho by své návrhy a sliby zabalili.  Nedovolte, aby vás zlákali. Věřili jste jim a přijímali jste je v minulosti. Podívejte se na výsledek: VÁLKA ZA VÁLKOU. Vybíjení lidstva  VZDUCHEM, VODOU, POTRAVINAMI a LÉKY.

Destrukce Evropy probíhá před vašima očima. Také toto bylo naplánováno. Podívejte se na lidi, utíkající z oblastí zasažených válkou. Je to pouhý zlomek lidí, kteří si vynutí vstup do Evropy. Proč se na to nikdo neptá? Vše, co čtete v novinách, je propaganda. Ti, co vás kontrolují, sledují svou vlastní agendu. Pamatujte: Nic není, jak se zdá.

Do očkovacích vakcín přidávají hliník a rtuť, aby vám způsobili ještě víc problémů, než jste měli. Jste polapeni v MOŘI KLAMU od kolébky až po hrob. Musíte se probudit a toto vše si uvědomit, abyste si zajistili bezpečí. Po mnoho let ti, co vás ovládají, čekali, ale nyní vás chtějí chytit, jako rybu na háček. Protože jste začali pokládat otázky, stali jste se pro ně nebezpeční a oni teď potřebují urychlit své plány.

Za takových okolností se dělají chyby a oni je udělají. Již nebudou schopni se skrývat. Pak uvidíte, že ti, vůči kterým jste byli vychováni, že je máte milovat a ctít, vámi vlastně pohrdají. Chtějí se vás zbavit, aby měli Zemi pro sebe. Zcela otevřeně vám říkají „darmožrouti“ a „potrava pro děla -  Kanonnenfutter“. Mají k vám odpor a pohrdají vámi. Chtějí to, co máte vy. Je pro ně zdrojem zábavy to, jak se před nimi skláníte a plazíte,  zatímco ve skutečnosti vy jste lidstvo a planeta vám patří. VY máte skutečnou moc. Když to přijmete a uvidíte, co všechno můžete udělat, tak vše, co Kabala dělá, aby vás udržela při zemi, zmizí.

Kontrola mysli jim dobře fungovala. Používají hudbu, sport a vzdělávání. Když si přečtete jejich plány a porozumíte jim, již vás nepolapí. Budete probuzeni a bdělí. KONEČNĚ SVOBODNÍ. Systém vás již nebude moct udržet v postavení sluhy. Je čas, abyste se podívali na nepříjemná fakta o těch, kterým jste věřili. Nikdy to není lehké, ale musí to být.  
  
To, jak si tito lidé uzurpovali moc, je tak úděsné. Hluboce to vámi otřese. Miliony těch, kdo každým rokem přicházejí o život při satanistických rituálech, rostou, protože roste jejich zoufalství, že ztrácejí moc. To musí přestat. Tito nevinní potřebuji vaši pomoc a podporu, aby mohli na Zemi přežít. Vy všichni jste obětmi těchto parazitů. Vy všichni v jejich rukách trpíte. Viděli jste, co se stane těm, co se pokusili Kabalu odhalit; mají způsoby,  jak se k nim dostat a zavřít je. Kladou vám do cesty tolik překážek, že život se stal neustálým bojem již pouze proto, abyste ho mohli žít. 

Prosím, nenechte se zlákat plány Kabaly. Bez vás jsou bezmocní. Mohli byste se zbavit veškeré korupce a vykročit do nového způsobu života, který se bude týkat všeho lidstva. Rozlučte se s korupčníky a popřejte jim vše dobré, když opustí Zemi. Pak budete moct pokračovat a posbírat rozbité kousky a začít znovu, s čistým štítem.  Vše, co potřebujete, bude k mání, včetně VOLNÉ ENERGIE, kterou před vámi Vatikán skrýval.  Tolik se toho pro vás změní. Obejměte budoucnost, protože bude tím, o čem jste snili, že by mohl život na Zemi být. Věřte si, protože to můžete dokázat a dokážete to. Je čas, abyste převzali vládu od těch, co jsou zkorumpovaní.

Měl jsem velkou radost v srdci, když jsem poslední víkend viděl Veroniku v Irsku. Děkuji všem, kteří tu tak důležitou a vzrušující cestu uskutečnili. To, co jste tam viděli a zažili, je pouze začátek. Irsko  se brzy povznese, vysvobodí se ze zkorumpovaných rukou Vatikánu. Irsko se nadechne a dosáhne svého plného potenciálu. Vše, co bylo ukryto pod vodou, se znovu zvedne. Ty, má drahá, jsi cítila tu ENERGII a spojila ses´ s ní. Zažila jsi to v Taře. Země reaguje na touhu lidí osvobodit se od korupce a neustálých válek. Ti, co nepatří na Zem, nebudou schopni zde zůstat. Je to tak jednoduché.

Děkuji ti, má drahá, za vše, co děláš. Musíš odpočívat, jak jen to je možné. Má láska je stále s tebou. Vím, že jsi si toho vědoma. Rád ti ji projevím, vždy když to je možné.

Tvůj navždy oddaný Monty  

Vzkaz od Veroniky  
Jsem velmi vděčna G, že mi umožnil být poslední víkend v Irsku. Nikdy předtím jsem neviděla Irsko tolik naplněno ENERGIÍ. Bylo úžasné potkat se s tolika z vás a popovídat si s vámi. V neděli odpoledne jsem  se zúčastnila Krystalového obřadu v Royal Marine hotelu v Dublinu.

V neděli ráno nás šest (z toho jsem čtyři nikdy předtím nepotkala) šlo na Taru. Rychle jsem si uvědomila, že jsem se svoji Rodinou Duší,  přestože jsme se potkali až v tomto životě. Znali jsme se a  ladili jsme spolu jako jeden hlas. V Taře jsme ODVOLALI SVŮJ SOUHLAS ODE VŠEHO, CO NÁM BYLO UKRADENO. ODMÍTLI JSME JAKOUKOLIV ROLI PŘI NIČENI ZEMĚ A LIDSTVA.

G, J, a I, jsme Irové; P je z Norska, A je z Turecka a A je z Holandska; ale byli jsme JEDNA ENERGIE! Byl to tak úžasný zážitek. Děkuji jim za jejich přispění a za to, že jsou opravdovými Bytostmi Světla.  Vzpomínka na nás šest na Taře bude se mnou ještě mnoho dalších let. Děkuji vám. Udělali jsme změnu!

 S láskou do našeho příštího setkání. Veronika 

Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview