Vladimir Putin

Tuesday, 28 June 2016

Czech -- Montague Keen – 26. června, 2016


Montague Keen – 26. června, 2016
Gratulujeme, Anglie. BREXIT, první krok, byl proveden. Kolik z vás čekalo, že bude vytažena první karta toho domečku z karet, který nazýváte EU? Svět to zaskočilo. Kabalu to zaskočilo.

Rozumějte tomu tak, že je to jenom první krok. Budete muset být silní, abyste udrželi své VÍTĚZSTVÍ. Vaši utiskovatelé se teď snaží; pokoušejí se  zvrátit toto pozoruhodné vítězství ve svůj prospěch a já říkám, neskočte jim na jejich lži. NESOUHLASTE S DALŠÍM REFERENDEM. Vzpomeňte si, jak přetočili HLASOVÁNÍ O VYSTUPENÍ Z EU V PŘÍPADĚ IRSKA. Irsko bylo podvedeno  ohledně svého přání vystoupit. Myslete na to, proč vás vždy žádají, abyste při hlasování použili při vyplňování volebního lístku pero, to lze totiž lehce vymazat. Příště si obstarejte nesmazatelnou propisku.

Vaši nepřátelé udělají vše pro to, aby ovládli váš svět. Věřili, že jejich bašty v Anglii zajistí vítězství, ale byli to praví Angličané, kteří dosáhli tento pozoruhodný výsledek. Celý svět jim je povinován vděčností, protože prokázali velkou odvahu. Je to první porážka, kterou  Ilumináti utrpěli. Říkám první, protože budou muset čelit mnoha dalším. Jejich pád je jistý. Tohle byl jenom první krok. Velký plán Iluminátů na sjednocení světa a vytvoření z něj jednoho společenství, které by ovládali jenom oni, dostal ránu. Ránu, kterou nečekali. Z této strany života bylo vzrušující pozorovat ty vlny šoků a zděšení. Oni se neradi mýlí. A TOTO BYLA VELKÁ CHYBA. Světlo roste a otevírá lidem oči jako nikdy předtím.

Všichni ti, kdo se snažili udržet vás v EU, jsou v podezření a nemělo by se jim věřit. Nemůžete polevit ve své ostražitosti. Elita, která vládne světu, byla odhalena jako spolek chamtivých psychopatů, kteří se neustále pokoušejí obelhat vás, abyste věřili, že mají právo vám vládnout. Nyní  máte příležitost vybrat si  ty, kdo opravdu mají na srdci váš nejlepší zájem, a ne ty, o kterých vám říkají, že mají na srdci váš nejlepší zájem. Přestaňte být obětmi, protože teď máte příležitost zvolit si, koho chcete mít ve vládě. Zapomeňte na politiku stran, protože především toto působí zmatek. Uviděli jste světlo, převzali jste zpátky kontrolu. Teď je čas pečlivě  přemýšlet o budoucnosti.

Síly světla jsou s vámi a zajistí vám vítězství. Strana se otočila, teď si můžete vybrat svou budoucnost. Je to vaše proměna. Začala v Anglii. Musíte teď zajistit, aby přišli dobří lidé, kteří pomohou s vůdcovstvím. Nemůžete jít kupředu s těmi samými lidmi, kteří vás drželi v nevolnictví. Musí odejít, protože jim nelze věřit. Požadujte volby, které přinesou novou krev a dají vám nový směr. Svět se na tebe dívá, Anglie. Buď na sebe pyšná. Vedeš lidstvo k tomu,  aby převzalo zpátky svoji moc.

Nyní se vzpamatují i další země EU a budou žádat osvobození od tyranie EU. Bylo vám to  k něčemu dobré? Vyšší zadlužení, neomezená imigrace, nekonečné regulace, politická korektnost, atd.. Odlidšťovalo to lidi. Nyní  to musíte odstranit do posledního střípku. Žádejte svou suverenitu, je to vaše božské právo.

Podrobně zkoumejte každého, kdo se tlačí dopředu, aby se nechal zvolit. Nikoho neposuzujte jenom podle jména, protože mnoho nežádoucích lidí si změnilo svá jména na irská. Pamatujte, že pokud se kůň náhodou narodí v prasečím chlívku, ještě to z něj neudělá prase. Zkoumejte u každého jeho historii. Komu opravdu slouží? Nesmíte se nechat podfukem nahnat do stejného starého systému kontroly, bez ohledu na to, jak ho pojmenují.   Staré je třeba dokonale vyčistit. Začněte s novým způsobem uvažování a novým chápáním života tak, jak by měl být žit, mimo zkorumpovaný systém, který ovládal každý okamžik vašeho života.

Doporučuji, abyste se podívali na toto krátké video - rozhovor na téma. 

CrossTalk BREXIT: GOAL !

Na Veroniku velmi zapůsobily v něm obsažené informace.

Má drahá žena byla nemocná. Její plíce nám opět dělají starosti.  Minulý týden se nemohla soustředit na přijetí poselství, a tento týden na tom není o moc líp. Ale bojuje.

Brexit jí udělal radost a přinesl naději. Kupředu, přátelé. Udělali jste první krok.

Má drahá, opatruj se. Máš práci.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation 

Překlad: Zelmira

Monday, 13 June 2016

CZECH - Montague Keen – 12. června, 2016

 Montague Keen – 12. června, 2016

Přátelé, dochází k pokroku. Vidíte ho zrcadlit se v obličejích vašich politiků, kteří se vás neúspěšně pokoušejí udržet v nízkých vibracích. Bojují o svou existenci. Vůbec jim nejde o vás. Jediným způsobem, jak si mohou nad vámi udržet vládu, je vtáhnout vás do svých hádek. Odstupte stranou a nechtě je, ať si hrají své šarády. Máte ve svém životě důležitější věci na práci.

Odstraňte všechny staré systémy přesvědčení, které vám již neslouží, a přivítejte ve svém životě světlo. Odstraňte ze svého života poslední zbytky negativity. Nový život vás vábí kupředu. Propusťte vše, co vás drželo v područí a pod kontrolou. Vynořuje se vaše vyšší já. Je čas zahodit všechny staré kódy, které vás držely jako rukojmí prohnilých režimů. Sdílejte své zkušenosti, když se vynořujete z temnoty do světla plného vědomí. Musíte ignorovat minulost a vše, co vás drželo polapené ve FALEŠNÉ REALITĚ. Náboženství nemůže sloužit probuzené bytosti světla. Všechny staré problémy: náboženství, politika, vše, co vás drželo v nevolnictví, musí být odstraněno. Již jim nemusíte skákat na ty jejich hrátky s vaší myslí.

Pocítíte, jak se otevíráte a rozvíjíte, do toho, kým skutečně jste. Neexistuje NIC, co mohou ti, co ovládají váš svět, dělat, aby vás zadrželi. Vědí, že je to fakt, ale stále se o to budou snažit. Všechen život byl iluzí, vytvořenou Kabalou, aby vás udržela v zajetí. Pozvedněte se nad jejich zlovolné hry. Zvolili jste si jít kupředu do světla. Odstraňte STRACH, která Kabala používala, aby vás udržela v zajetí. Spojte se s vaším Stvořitelem. Nedělejte to tak, jak vás to učilo náboženství - abyste se dívali ven. Stvořitel/Zdroj je v každém z vás. Otevřete se tomu. Je to otázka otevření se tomu, kým a čím jste a odstranění všech falešných doktrín, které vám vnutily Církev a Stát. Spojte se přímo se Zdrojem a odstraňte všechny prostředníky církve, kteří vás obalamutili, abyste uvěřili jejich falešným doktrínám. 
      
Momentálně se Kabala pokouší koupit si ještě trochu času, přestože ví, že prohráli bitvu. Stále se budou pokoušet udržet. Nesnižujte se k tomu, že byste se jim chtěli mstít. To by vám snížilo vibrace, takže se tomu musíte vyhnout. Rychle vybudujete svět spravedlnosti a míru pro všechny. Energie Slunce rozpustí negativní energii. V příštích měsících zažijte mnoho změn. Přivítejte je, protože jsou znamením, která vám ukážou, že došlo k pokroku. Vynořujete se z kukly, abyste se stali vším, čím jste a vždy jste být mohli. Na tuto chvíli jste čekali po staletí. Užívejte se každou vteřinu, protože je to vskutku radostná zkušenost.

Vaše negativní  televize a noviny dělají vše, co mohou, aby vás udržely v temnotě. Zasmějte se jejich politováníhodným pokusům udržet vás ve strachu a pamatujte, odkud pocházejí jejich LŽI. Vaše úsilí se vyplatilo. Čím víc se otevřete světlu, tím víc půdy pod nohami Kabala ztratí. Nyní se již nemohou udržet. Je to KONEC HRY.

Těšte se, protože vaše budoucnost vypadá dobře.  Nehledě na počáteční problémy, mělo by se jednat o klidnou plavbu. Všechno do sebe zapadne bez větších problémů. Věřte, že to, co se děje, se mělo stát. Neztrácejte svou cennou energii dohady ohledně toho, co Kabala provádí Zemi a lidstvu, protože vás to v tom udržuje. Odstraňte to z vaší mysli a oni již nebudou mít energii vyrábět chemtrailsy, atd. Když používáte vaši drahocennou energii na to, abyste o takových věcech mluvili a dohadovali se o nich, dodáváte jim energii. Vše, co teď musíte udělat, je IGNOROVAT, co vám Kabala dělá, a uvidíte, jak ztrácí energii, aby to dělala. VY jste pány situace. Tak je ignorujte. Soustřeďte se na vyšší věci, jako je postup kupředu, k vytvoření světa, kde je MÍR normou. Ignorujte Kabalu a ona zmizí.

Navštěvujte posvátná místa vašeho světa a prociťujte posvátnou energii, protože se na všech úrovních zvyšuje. Aktivně se zúčastněte této velké změny, tohoto posunu a všeho, co lidstvu přinese. Utvářejí se DĚJINY. RADUJTE SE!

Veroniko, má drahá, prokazuješ odvahu a sílu ve svém odhodlání hájit ty, kdo jsou chyceni v temném plánu, který nevyjde. PRAVDA zvítězí.

Opatruj se, má drahá, Tvůj oddaný Monty.
Překlad: Zelmira

Tuesday, 7 June 2016

Czech -- Montague Keen – 5. června, 2016

Montague Keen – 5. června, 2016
PRÁVO NENÍ NĚCO, CO VÁM NĚKDO DÁ
JE TO NĚCO, CO VÁM NIKDO NEMŮŽE VZÍT


   Ramsey Clark


Jak se věci vyvíjejí, budete si více vědomi svých práv. Nikdy se dobrovolně nevzdávejte svých práv, bez ohledu na to, jakými zdůvodněními vás budou přesvědčovat, abyste tak učinili. Vyjednávání, která se aktivně odehrávají všude kolem vás, jsou každým dnem zoufalejší. Kabala se stále snaží udržet si moc. Nevidí, že prohráli bitvu a že již nemají navrch. Bylo jim dáno na vybranou: změnit se a žít na Zemi život bez privilegií anebo smrt. Mnozí si již vybrali smrt. Již na Zemi nejsou. 

Odehrává se posun, nelze ho zastavit ani pozdržet. Je odhalována a odstraňována korupce. Jejich lži teď nenacházejí nikoho, kdo by je vyslechl. Lidstvo se posunulo a je zde jednota v tom, že již nebude poslouchat Kabalu. Jejich říše se jim rozpadá před očima a nemají moc, aby tomu zabránili. Každý z vás zažívá ten posun způsobem, který je pro každého individuální. Mnozí ho pociťují jako trauma a přičítají to zdravotním problémům. To se jenom vaše tělo přizpůsobuje Novému Věku, který se rychle blíží. Byli jste chyceni v negativitě již příliš dlouho. Přivítejte změny, když se dějí. Všechny pasti, které byly pečlivě připraveny a na vás nastraženy, jsou teď vidět, jsou jasné všem a již se do nich nenecháte chytit.

Podejte si ruce a chraňte jeden druhého, protože jednoho dne můžete sami potřebovat pomoc. Vystoupení z temné kontroly musí být společným úsilím, protože jste v tom všichni společně. Odstraňte z vašich životů vše negativní. Vyžádá si to čas, odstranit veškerou starou negativitu, která se stala součástí života na Zemi. Očekáváme, že v r. 2016 dojde k mnoha změnám. Uvědomujete si, že se kolem vás věci zrychlují.

Stanete se svobodným duchem, nespoutaným řetězy náboženství ani omezeními Kabaly. Život na Zemi se stal bojem o přežití, který se stával každým dnem těžším a složitějším. Bojujete, abyste přežili jedy ve vzduchu, vodě a potravinách a v nebezpečně toxických lécích, které vám vnutili, zatímco vás ujišťovali, že jsou pro vás dobré. To, že jste tyto útoky přežili, je zázrak. Jste bojovníci. Bojovali jste dobře. Teď vás čeká svoboda.

Všechny uměle vyrobené nemoci se stanou minulostí, protože důvody pro ty nemoci budou odstraněny. Příroda poskytuje vše, co potřebujete k životu na Zemi, takže přírodní produkty se znovu vrátí na své oprávněné místo. Skončí neustálá potřeba válčení, takže již nebude žádné zabíjení. Vybíjení lidské rasy přestane a život na Zemi bude žit beze strachu a korupce. Najděte odvahu a říkejte svou pravdu, protože v hloubi duše víte, že to můžete udělat.

Dovíte se pravdu o Zemi. Zabere to nějaký čas, protože vše bylo změněno a překrouceno těmi, kdo dnes reprezentují Vatikán, aby vás zmátli a zajistili, že se nikdy nedovíte pravdu. Neboje se, všechny části skládačky do sebe zapadnou. Pak nastane mír. Začalo velké dobrodružství. Je to vzrušující. Těšte se, protože jste čekali mnoho životů na tuto příležitost, abyste vytvořili na Zemi mír a harmonii. Bude to život, kdy každý zrozený na Zemi bude mít skutečně šanci na přežití a žít život v míru a bez chemikálií.

Některé části vašeho světa dělají větší pokroky, vítají odstranění negativity. Jsou připraveny hrát v posunu svou roli. Některé ještě stále váhají, zda mají vytáhnout svou vlajku na stožár.  Mohu je ujistit, že tato loď vypluje - s nimi, nebo bez nich. Stačí jenom, když se podíváte kolem, na kroutící se politiky, jak bojují o své přežití. Ztrácejí moc.  Jakmile ztratí důvěru lidí, budou odejiti a rychle nahrazeni dalšími přikyvovači. Jakmile na ne zasvítilo světlo, nevydrželi, byli naplno odhaleni. Kabala neodpouští selhání, proto jsou takoví lidé jsou bez skrupulí nahrazeni.

Stále dávejte pozor na to, co se děje. Nepřijímejte nic jenom podle zdání. Za ty roky jste se již mohli poučit. Buďte opatrní, komu dáváte svou důvěru. Vaši nepřátelé přicházejí v různých přestrojeních a používají druhé, aby za ně udělali špinavou práci. Bohužel, někteří lidé se dají koupit a jsou ochotni prodat své bližní za peníze. Na této straně života nejsou takové věci brány na lehkou váhu.

Má drahá, život je velmi tvrdý. Snažíme se nacházet cesty, jak odhalovat pravdu. Nikdy neztrácej víru, že nakonec bude všechno dobré. Věř, že výsledek bude takový, jak to bylo naplánováno. Bylo to pro tebe velmi náročné, tak se snažíme dát věci do pořádku. Naše láska je s tebou, má drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview