Vladimir Putin

Friday, 28 April 2017

Montague Keen – 23. duben, 2017

Montague Keen – 23. duben, 2017

Historie je snůška lží o událostech, které se nikdy nestaly, o nichž mluví lidé, kteří tam nebyli.
George Santayana

Došlo k obrovskému pokroku. Lidé se rychle učí, jak se rychle spojit a použít svou sílu, aby změnili to, co je třeba změnit. To, co je třeba změnit, se nejlépe zjistí ve skupině, a v té skupině je také síla udělat změny, které chcete udělat. Jde o to, spojit se se svou vlastní energií a použít ji na odstranění řetězů, jež vás svazují a také svazují lidstvo jako celek.
Energie Kabal se zmenšila na  3% toho, co to bývalo. Veronika spolupracuje s dalšími lidmi, kteří uvolňují energii, jež byla potlačována (britskou) Korunou, Vatikánem a jinými. Teď jsou odhaleny všechny systémy kontroly a jsou odstraňovány.  Když se energie uvolní, začne proudit jak má. Černá magie a umělá inteligence z mimozemského prostředí jsou používány, aby deprimovaly a ovládaly lidstvo. Bylo poskytnuto hodně pomoci na obnovu Země, na pozvednutí vibrací a samozřejmě, na pozvednutí vědomí. Prosím, buďte těmto změnám otevřeni. Je využívána celá síť lidí, i když si toho nejsou vědomi. 
Mám plán, který zatím musí být držen v tajnosti. Jediné, co mohu říct je, abyste očekávali neočekávané. Zrod nového způsobu života postupuje. Opona se rozevírá, vítá světlo a odhaluje temnotu. Energetické struktury uvolňují temnou energii a světlo přitéká. Znovu byly zaktivovány ley linie Tary a propojují se na celém světě. Bylo osvobozeno mnoho lidí. Energie uvolňují pravdu, jež byla před vámi ukrývána. Toto je velké dobrodružství. Dovíte se pravdu o tom, kdo jste, o vaší historii a to, čeho můžete v tomto životě dosáhnout. Věřte, že toho docílíte a opravdu se to stane.
Již nikdy víc z vás banky neudělají rukojmí; budou odstraněny. Lidstvo se již nikdy nenechá nalákat na takové lži. Ti, kdo zničili kvalitu života na Zemi, se budou zodpovídat ze svých činů dřív, než si myslíte.  Ti, co ovládali lidstvo, jsou na cestě k vyhynutí a VĚDÍ TO. Dvě osoby, které byly hlavou toho převzetí, byly zajaty. Nikdy jste o nich neslyšeli,  a je výborné, že Veronika neví, o koho se jedná. Byl to úžasný zásah. Vyžádalo si to čas a trpělivost, ale  uspěli jsme. Musíte se dostat z rozpoložení mysli, že nemáte žádnou moc. Tuto léčku používalo náboženství i stát a podívejte, až kam vás dostali. Vše vám vzali, až jste jim zůstali vydáni na milost, přesně tak,  jak to chtěli.
Mnozí z vás umíte odstraňovat temnou energii, tak to dělejte. Někteří z vás jste držiteli kódů a jiní zase klíčů, které lze použít pro pomoc druhým. Odemykání starých energií je velmi vzrušující. Odstraňují vše negativní a vítají světlo. I když vás můžeme vést, je na vás, abyste uvolňovali energie ley linií a energie vody, která je hluboko v podzemí. Svým zkorumpovaným vládám musíte zabránit, aby došlo k frakování, protože to lidem znemožní, aby měli zásoby vzácné vody. Stačilo to! Musíte vyjádřit nesouhlas s takovými akcemi, jež ničí to, co vám právem  náleží.
Žijete v tak vzrušujících časech. Všude je odhalována pravda a Kabal se nemá kam schovat. Nikdy nečekali, že by byli odhaleni a bezmocní. Je to týmová práce, protože s námi pracují přátelé z jiných planet. Funguje to dokonale.
Stojí za to, vidět takové město, jako je Belfast, s obnoveným světlem, vyzařujícím mír ke všem lidem. Vy všichni máte schopnost obnovovat světlo. Chce to jenom trochu úsilí a zvládnete to. Věřte, že to můžete udělat a uděláte to. Máte takovou moc. Staňte se změnou, kterou chcete vidět v druhých a veďte je.
Tady je jeden snadný způsob, jak se spojit se Zdrojem a mít výsledky, které vás překvapí a potěší. Pokud možno, poseďte spolu a použijte HO'OPONOPONO. Vytvoříte mocnou energii. Jen použijte tuto jednoduchou moditbu:
Miluji tě
Lituji
Prosím odpusť
Děkuji.
Když to nemůžete dělat společně s druhými, využijte každou příležitost, abyste to začlenili do vašeho každodenního života. Použitím této modlitbičky může každý na Zemi sehrát roli při vytváření změn, potřebných k odstranění všeho, co je temné a zkorumpované. Každým dnem se dobrá energie stává silnější. Je koncentrována v Asii, protože ti, kdo si žádají Nový světový řád, v   Asii žijí. Asie je jejich základnou, proto je důležité to tam čistit na prvním místě.
Ujišťuji vás, že proces změny běží dobře. Ti senzitivnější mezi vámi si jsou této změny energie vědomi. Musíme být důkladní, protože nechceme zanechat nějaké nedodělky, které by zkorumpovanci mohli využít k tomu, aby zůstali na Zemi a pokračovali ve svých dábelských plánech.
Dávejte si velký pozor na to, co jíte, na vodu již pijtete a na vzduch, který dýcháte. Všechny tyto věci byly otráveny, aby vám co  nejvíc ublížily. Vyhněte se chemickým lékům jak je to jen možné a odmítejte  nepotřebné zákroky v nemocnicích, protože jim nelze věřit. Kdykoli můžete, používejte přírodní produkty, protože ty jsou účinnější a bezpečnější. Příroda vám dá všechno, co byste mohli potřebovat.  Každý z vás může hrát roli při vytváření světa, o jakém sníte.
Má drahá, tento týden očekávej neočekávané. Všude dochází ke změnám. Tvá práce na odstraňování negativní energie, kterou děláš s přítelkyní, je blahodárná pro všechny ve vašem světě.
Má láska tě vždy provází. Jsem od tebe vzdálen jenom myšlenkou.
Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Translator: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview