Vladimir Putin

Wednesday, 19 April 2017

Czech -- Montague Keen – 16. dubna , 2017

Montague Keen – 16. dubna , 2017
Přátelé, toto je pro vás důležitá zpráva. Situace se otočila a Kabal má teď potíže. Dva druhy mimozemských bytostí zabránily nedávným raketovým útokům. Tato operace se bude znovu a znovu opakovat, bez ohledu na to, kdo raketu vystřelí. Kontrola byla z rukou Kabal odebrána. Rychle si začínají uvědomovat, že jejich hra je u konce. Teď jsou odhaleni, všem na očích.  Nějakou dobu trvalo, než se to povedlo, protože jejich spáry byly všude, takže jsme museli být důkladní.
Událost začala v neděli v Asii. Bylo zapotřebí zahájit proces zrovna tam. V úterý 18. se Událost rozšířila do celého světa. Dávejte pozor na jevy, které to budou prokazovat, protože Kabal udělá vše, co je v její zmenšující se moci, aby vám zabránila to uvidět. Budou zadrženi dva vůdci sionistů. Jsou odpovědni za veškerou smrt a destrukce, která se všude dějí. Hlava hada musí být odstraněna jako první, pak bude následovat vše ostatní, jak to má být. Pracujte společně, abyste zachránili vše, co je možné před krveprolitím, které zde Kabal zanechala.
My, na této straně života, jsme museli tvrdě pracovat, abychom to uskutečnili. Na Zemi bylo jenom pár lidí, kteří chápali, o co se snažíme. Roky 2017 a 2018 jasně ukážou, jaké byly naše plány a jaké jsou do budoucna. Kabal na vás vypouštěla strachy prostřednictvím televize a novin. Lhali vám. Jejich lžím nevěřte.
Již nebudete muset čekat dlouho. Má žena ví, co je třeba udělat a kdy. Jasně se držela našich instrukcí, přestože ji za to velmi kritizovali. Absolutně mi věří. Mnoho lidí nemá dostatečně silný charakter, aby stáli za svým přesvědčením. Proto ve vašem světě kvetlo vydírání. Kabal organizovala operace, která ve vás vyvolají znechucení. Nalákali významné lidi do situací, kdy byli nadrogováni, byla ovládnuta jejich mysl a pak byli nafilmováni s dětmi za účelem vydírání, aby poslouchali pokyny Kabal. Zrovna teď vidíte, jak to probíhá: ti, kterým jste věřili, byli zmanipulováni, aby sloužili Kabal.
Ve většině lidí lze vyvolat strach.  Proto byl strach zbraní Kabal, kterou používala proti lidstvu. Také bylo používáno náboženství. Strach je prostředek, kterým si vynutili kontrolu nad životy mnohých lidí a jsou v tom experti. Náboženství člověku zabránilo v tom, aby prožíval život na Zemi, jak tomu mělo být. Je to jako rakovina, šíří svůj jed do všech světových stran a tak ovládá mysl lidstva. Kabal prosazuje, ABY BYLA OČKOVÁNA VŠECHNA MIMINKA OKAMŽITĚ PO NAROZENÍ. Je to pokus zabránit tomu, aby do dítěte vstoupila duše. Lidé bez duše ničí životy všech, s nimiž přijdou do styku. Zabíjejí bez svědomí, muže, ženy, děti. Válka je pro ně vzrušením. Byli vytvořeni pro účely války. Hrdě ukazují svá vyznamenání, protože pro ně je válka vším.   To jsou lidé, kteří vyrábějí bomby, kulky a pušky. Ti všichni patří do této kategorie. Smrt je pro ně velký byznys.
Teď, přátelé, je na vás, abyste vytvořili plány pro budoucnost, jakou si zvolíte. Budoucnost bez válek, chudoby, jakékoli žádostivosti, kde jsou všichni respektováni. Mnohé lidi Kabal použila k naplnění svých plánů na zničení lidské rasy. Byli hladoví a bez střechy nad hlavou a tak souhlasili, že budou pracovat na plánech Kabal, zejména pokud jde o zničení Evropy. Evropa je jediné místo, kterého se Kabal bojí. Všude jinde se manipulovalo snadno.
Musíte se toho hodně naučit o světě, v němž žijete. Když budou odstraněny všechny věci, které brání životu, vynoříte se z vězení do světa zázraků, který byl před vámi skryt. Banky zmizí, protože se stanou záležitostí minulosti, spolu se vší jejich zkorumpovaností. Banky byly vlastně Kabal v akci. Ve vašem každodenním životě bude muset dojít k obrovským změnám. Monsanto a  podobní  budou zničeni a navždy odstraněni. Příroda zajistí vše, co člověk potřebuje k přežití.
Již jsme téměř v cíli. Zbývá ještě pár překážek. Společně to můžeme zvládnout. Vaše budoucnost, váš osud jsou ve vašich rukách, tak s tím zacházejte opatrně.
Má drahá, sdílel jsem včera tvé vzrušení nad tím, že se objevil starý přítel s nabídkou, že znovu pomůže.
Tvá plíce potřebují pomoc, aby to zvládly. Plány se začínají plnit.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Translator: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview