Vladimir Putin

Tuesday, 7 June 2016

Czech -- Montague Keen – 5. června, 2016

Montague Keen – 5. června, 2016
PRÁVO NENÍ NĚCO, CO VÁM NĚKDO DÁ
JE TO NĚCO, CO VÁM NIKDO NEMŮŽE VZÍT


   Ramsey Clark


Jak se věci vyvíjejí, budete si více vědomi svých práv. Nikdy se dobrovolně nevzdávejte svých práv, bez ohledu na to, jakými zdůvodněními vás budou přesvědčovat, abyste tak učinili. Vyjednávání, která se aktivně odehrávají všude kolem vás, jsou každým dnem zoufalejší. Kabala se stále snaží udržet si moc. Nevidí, že prohráli bitvu a že již nemají navrch. Bylo jim dáno na vybranou: změnit se a žít na Zemi život bez privilegií anebo smrt. Mnozí si již vybrali smrt. Již na Zemi nejsou. 

Odehrává se posun, nelze ho zastavit ani pozdržet. Je odhalována a odstraňována korupce. Jejich lži teď nenacházejí nikoho, kdo by je vyslechl. Lidstvo se posunulo a je zde jednota v tom, že již nebude poslouchat Kabalu. Jejich říše se jim rozpadá před očima a nemají moc, aby tomu zabránili. Každý z vás zažívá ten posun způsobem, který je pro každého individuální. Mnozí ho pociťují jako trauma a přičítají to zdravotním problémům. To se jenom vaše tělo přizpůsobuje Novému Věku, který se rychle blíží. Byli jste chyceni v negativitě již příliš dlouho. Přivítejte změny, když se dějí. Všechny pasti, které byly pečlivě připraveny a na vás nastraženy, jsou teď vidět, jsou jasné všem a již se do nich nenecháte chytit.

Podejte si ruce a chraňte jeden druhého, protože jednoho dne můžete sami potřebovat pomoc. Vystoupení z temné kontroly musí být společným úsilím, protože jste v tom všichni společně. Odstraňte z vašich životů vše negativní. Vyžádá si to čas, odstranit veškerou starou negativitu, která se stala součástí života na Zemi. Očekáváme, že v r. 2016 dojde k mnoha změnám. Uvědomujete si, že se kolem vás věci zrychlují.

Stanete se svobodným duchem, nespoutaným řetězy náboženství ani omezeními Kabaly. Život na Zemi se stal bojem o přežití, který se stával každým dnem těžším a složitějším. Bojujete, abyste přežili jedy ve vzduchu, vodě a potravinách a v nebezpečně toxických lécích, které vám vnutili, zatímco vás ujišťovali, že jsou pro vás dobré. To, že jste tyto útoky přežili, je zázrak. Jste bojovníci. Bojovali jste dobře. Teď vás čeká svoboda.

Všechny uměle vyrobené nemoci se stanou minulostí, protože důvody pro ty nemoci budou odstraněny. Příroda poskytuje vše, co potřebujete k životu na Zemi, takže přírodní produkty se znovu vrátí na své oprávněné místo. Skončí neustálá potřeba válčení, takže již nebude žádné zabíjení. Vybíjení lidské rasy přestane a život na Zemi bude žit beze strachu a korupce. Najděte odvahu a říkejte svou pravdu, protože v hloubi duše víte, že to můžete udělat.

Dovíte se pravdu o Zemi. Zabere to nějaký čas, protože vše bylo změněno a překrouceno těmi, kdo dnes reprezentují Vatikán, aby vás zmátli a zajistili, že se nikdy nedovíte pravdu. Neboje se, všechny části skládačky do sebe zapadnou. Pak nastane mír. Začalo velké dobrodružství. Je to vzrušující. Těšte se, protože jste čekali mnoho životů na tuto příležitost, abyste vytvořili na Zemi mír a harmonii. Bude to život, kdy každý zrozený na Zemi bude mít skutečně šanci na přežití a žít život v míru a bez chemikálií.

Některé části vašeho světa dělají větší pokroky, vítají odstranění negativity. Jsou připraveny hrát v posunu svou roli. Některé ještě stále váhají, zda mají vytáhnout svou vlajku na stožár.  Mohu je ujistit, že tato loď vypluje - s nimi, nebo bez nich. Stačí jenom, když se podíváte kolem, na kroutící se politiky, jak bojují o své přežití. Ztrácejí moc.  Jakmile ztratí důvěru lidí, budou odejiti a rychle nahrazeni dalšími přikyvovači. Jakmile na ne zasvítilo světlo, nevydrželi, byli naplno odhaleni. Kabala neodpouští selhání, proto jsou takoví lidé jsou bez skrupulí nahrazeni.

Stále dávejte pozor na to, co se děje. Nepřijímejte nic jenom podle zdání. Za ty roky jste se již mohli poučit. Buďte opatrní, komu dáváte svou důvěru. Vaši nepřátelé přicházejí v různých přestrojeních a používají druhé, aby za ně udělali špinavou práci. Bohužel, někteří lidé se dají koupit a jsou ochotni prodat své bližní za peníze. Na této straně života nejsou takové věci brány na lehkou váhu.

Má drahá, život je velmi tvrdý. Snažíme se nacházet cesty, jak odhalovat pravdu. Nikdy neztrácej víru, že nakonec bude všechno dobré. Věř, že výsledek bude takový, jak to bylo naplánováno. Bylo to pro tebe velmi náročné, tak se snažíme dát věci do pořádku. Naše láska je s tebou, má drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview