Vladimir Putin

Tuesday, 28 June 2016

Czech -- Montague Keen – 26. června, 2016


Montague Keen – 26. června, 2016
Gratulujeme, Anglie. BREXIT, první krok, byl proveden. Kolik z vás čekalo, že bude vytažena první karta toho domečku z karet, který nazýváte EU? Svět to zaskočilo. Kabalu to zaskočilo.

Rozumějte tomu tak, že je to jenom první krok. Budete muset být silní, abyste udrželi své VÍTĚZSTVÍ. Vaši utiskovatelé se teď snaží; pokoušejí se  zvrátit toto pozoruhodné vítězství ve svůj prospěch a já říkám, neskočte jim na jejich lži. NESOUHLASTE S DALŠÍM REFERENDEM. Vzpomeňte si, jak přetočili HLASOVÁNÍ O VYSTUPENÍ Z EU V PŘÍPADĚ IRSKA. Irsko bylo podvedeno  ohledně svého přání vystoupit. Myslete na to, proč vás vždy žádají, abyste při hlasování použili při vyplňování volebního lístku pero, to lze totiž lehce vymazat. Příště si obstarejte nesmazatelnou propisku.

Vaši nepřátelé udělají vše pro to, aby ovládli váš svět. Věřili, že jejich bašty v Anglii zajistí vítězství, ale byli to praví Angličané, kteří dosáhli tento pozoruhodný výsledek. Celý svět jim je povinován vděčností, protože prokázali velkou odvahu. Je to první porážka, kterou  Ilumináti utrpěli. Říkám první, protože budou muset čelit mnoha dalším. Jejich pád je jistý. Tohle byl jenom první krok. Velký plán Iluminátů na sjednocení světa a vytvoření z něj jednoho společenství, které by ovládali jenom oni, dostal ránu. Ránu, kterou nečekali. Z této strany života bylo vzrušující pozorovat ty vlny šoků a zděšení. Oni se neradi mýlí. A TOTO BYLA VELKÁ CHYBA. Světlo roste a otevírá lidem oči jako nikdy předtím.

Všichni ti, kdo se snažili udržet vás v EU, jsou v podezření a nemělo by se jim věřit. Nemůžete polevit ve své ostražitosti. Elita, která vládne světu, byla odhalena jako spolek chamtivých psychopatů, kteří se neustále pokoušejí obelhat vás, abyste věřili, že mají právo vám vládnout. Nyní  máte příležitost vybrat si  ty, kdo opravdu mají na srdci váš nejlepší zájem, a ne ty, o kterých vám říkají, že mají na srdci váš nejlepší zájem. Přestaňte být obětmi, protože teď máte příležitost zvolit si, koho chcete mít ve vládě. Zapomeňte na politiku stran, protože především toto působí zmatek. Uviděli jste světlo, převzali jste zpátky kontrolu. Teď je čas pečlivě  přemýšlet o budoucnosti.

Síly světla jsou s vámi a zajistí vám vítězství. Strana se otočila, teď si můžete vybrat svou budoucnost. Je to vaše proměna. Začala v Anglii. Musíte teď zajistit, aby přišli dobří lidé, kteří pomohou s vůdcovstvím. Nemůžete jít kupředu s těmi samými lidmi, kteří vás drželi v nevolnictví. Musí odejít, protože jim nelze věřit. Požadujte volby, které přinesou novou krev a dají vám nový směr. Svět se na tebe dívá, Anglie. Buď na sebe pyšná. Vedeš lidstvo k tomu,  aby převzalo zpátky svoji moc.

Nyní se vzpamatují i další země EU a budou žádat osvobození od tyranie EU. Bylo vám to  k něčemu dobré? Vyšší zadlužení, neomezená imigrace, nekonečné regulace, politická korektnost, atd.. Odlidšťovalo to lidi. Nyní  to musíte odstranit do posledního střípku. Žádejte svou suverenitu, je to vaše božské právo.

Podrobně zkoumejte každého, kdo se tlačí dopředu, aby se nechal zvolit. Nikoho neposuzujte jenom podle jména, protože mnoho nežádoucích lidí si změnilo svá jména na irská. Pamatujte, že pokud se kůň náhodou narodí v prasečím chlívku, ještě to z něj neudělá prase. Zkoumejte u každého jeho historii. Komu opravdu slouží? Nesmíte se nechat podfukem nahnat do stejného starého systému kontroly, bez ohledu na to, jak ho pojmenují.   Staré je třeba dokonale vyčistit. Začněte s novým způsobem uvažování a novým chápáním života tak, jak by měl být žit, mimo zkorumpovaný systém, který ovládal každý okamžik vašeho života.

Doporučuji, abyste se podívali na toto krátké video - rozhovor na téma. 

CrossTalk BREXIT: GOAL !

Na Veroniku velmi zapůsobily v něm obsažené informace.

Má drahá žena byla nemocná. Její plíce nám opět dělají starosti.  Minulý týden se nemohla soustředit na přijetí poselství, a tento týden na tom není o moc líp. Ale bojuje.

Brexit jí udělal radost a přinesl naději. Kupředu, přátelé. Udělali jste první krok.

Má drahá, opatruj se. Máš práci.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation 

Překlad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview