Vladimir Putin

Monday, 3 August 2015

Czeck -- Montague Keen – 26. července, 2015

Montague Keen – 26. července, 2015


Řešení problémů světa je ve vašich rukách.  Mnohokrát jsem vás žádal, abyste si vzali zpět posvátnou energii, která teče ley liniemi.  Protože Kabala si tuto energii přivlastnila, byla schopna získat nad lidstvem kontrolu. |Napsali knihy, kterými jste žili a tím ovládli vaše mysle. Vytvořili PENÍZE a tak získali kontrolu nad každou zemí. Prostřednictvím peněz z vás udělali své OTROKY, pracující mnoho hodin denně, aby si mohli koupit potravu a zajistit  přístřeší.  Abyste si, až se vrátíte domů, sedli před vašeho vězeňského hlídače - jejich nejúspěšnější operaci KONTROLY MYSLI-, který vás udržuje ve stavu spaní.  A který zajišťuje, že přijmete vše, o čem vás přesvědčili, že potřebujete a tím oni bohatnou. To vše je obrovský podvod a vy jste od narození jeho obětmi.
Ale ti, kdo vás kontrolují, chtějí víc. Chtějí Zemi jenom pro sebe, aby již nemuseli přijímat lidskou podobu, když jsou mezi vámi. Jejich plán na vyhubení lidské rasy je venku, aby ho všichni viděli. Nepotřebují nic skrývat, protože vy jste si zvolili, že zůstanete spát.  Vaše lhostejnost k tomu, co vám bylo uděláno, mne šokuje. Všechny důkazy jsou k mání.  Jejich plány na vyslání vojáků do ulic jsou zveřejněny, aby to všichni věděli.  Je to rozhodující doba. Spojte se a řekněte: „Ne, nechci zabíjet své bližní lidské bytosti, ani jim ubližovat, abyste vy mohli převzít kontrolu“.
Odešel  jsem k Duchu v r. 2004. Od té doby jsem se prostřednictvím Veroniky pokoušel otevřít vám oči, abych vám pomohl pochopit, kdo jste a vidět, kdo proti vám stojí. Kolikrát jsem poukazoval na to, že NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.

VATIKÁN SE MODLÍ K LUCIFEROVI, ne k Bohu lásky.  Nikdy jste se pořádně nepodívali na to, o čem to je. Neskrývají to.  Lidé, k nimž jste byli naučeni vzhlížet, jsou ti samí, kdo se pokouší vás zničit. Vlády zde nejsou proto, aby sloužily lidem, jsou součástí problému. Slouží KABALE, ne lidem. Opravdu vám musím opakovat, že otravují vzduch, který dýcháte, potraviny, které jíte a vodu kterou pijete? Vnucují vám očkování a další nebezpečné léky, aby vás pomalu zabíjeli. Jak jim můžete věřit?  Neslouží vám. Mají v plánu využít ty, kdo slouží v armádě a policii, aby vyhubili lidskou rasu. Je to pro ně legrace, dívat se, jak jste žhaví vzájemně se zabíjet, jakmile na sebe navléknete okultní uniformy, které jasně ukazují, že každý z vás je lidskou obětí pro Lucifera. Kabala roztahuje svá chapadla všude - nenechali nic nedotčené při svém plánování Nového Světového Řádu. V září, když papež přijede do OSN v New Yorku, on a Obama podepíšou dokument, který vám vezme svobodu. Opravdu to chcete?
Vatikán je SIONISTICKOU ORGANIZACÍ. Nezapomínejte, že římskokatolická církev byla založena Petrem, který byl Židem. Všech dvanáct apoštolů byli Židé. Vy všichni to víte, ale nevěnovali jste tomu pozornost. Podvedli vás. Vymysleli si Ježíše, Marii a příběh o Josefovi, a vy jste tomu uvěřili.  IESA žil stovky let předtím, než jak to říká Vatikán. Strávil mnoho let v Irsku a Indii a cestoval do mnoha zemí. Neschvaloval by všechno to zabíjení a ničení tolika životů, jak to vidíte denně v televizi - doufají, že to přijmete jako normu. Kabala nemá úctu k lidskému životu, nečekejte to.

Znovu vás žádám, abyste se spojili a uvolnili posvátnou energii z ley linií ve prospěch lidské rasy. Když to uděláte, vytvoříte mír a zamezíte tomu, aby byl zaveden Nový Světový Řád. Kabala to plánovala po mnoho let. TY SAMÉ RODINY, které jsou vzájemně propojeny, spolupracují, aby docílily uskutečnění svého ďábelského plánu.  Věří, že své plány mohou zaktivovat v září. Pomůžete zachránit lidskou rasu?

Dívejte se na skutečná fakta, ne na to, co vám Kabala říká prostřednictvím televize. Odmítněte být součástí  mas, jejichž mysl kontrolují. Kabala ví, že když převezmete kontrolu, budou muset opustit Zemi.  Vynutili si příchod na Zemi a rozprostřeli všude svá chapadla. Rychle vše ovládli. Usedli na mocenské pozice, aby kontrolovali všechny banky, náboženství a zábavu. Obzvláště se jim líbí myšlenka, že k nim vzhlížíte, zatímco vás  po celou dobu ničí a vy to nevidíte.
Nebojte se, protože vám bude poskytnuta pomoc, abyste se vzpamatovali od jejich ďábelského vládnutí. Bojí se, že byste se mohli vzbudit dříve, než zavedou Nový Světový Řád.  Nemáte moc času. Již nějakou dobu jsou připraveni opustit Zemi. Nepůjdou klidně, pokud uvidí, že všechny jejich plány na převzetí ztroskotaly; budou naštvaní.

Existují lidé, kteří jsou pro obrodu lidstva a Země důležití a kteří jsou prostřednictvím kontroly mysli uvězněni. Žádám vás o pomoc, abychom všichni společně s námi- v Duchu -, mohli zajistit jejich okamžité propuštění.

Ti, kdo jsou probuzeni, musí společně pracovat na ley liniích.  Vložte do toho tolik energie, jak jen to je možné. Použijte bubny, abyste vytvořili hudbu a rozproudili energii. Pokuste se probudit tolik lidí, kolik můžete, zejména ty, kteří zatím váhají podívat se na fakta. Vše je ve vašich rukách. Podporujte ty, jejichž úkolem je vrhat světlo na pravdivá fakta, protože jejich cesta je těžká a osamělá.
Zejména žádám lidi z Irska, aby se snažili osvobodit lidstvo. Znovu jim připomínám, že IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Ovládnutím ley linií Irska byla Kabala schopna převzít kontrolu nad světem. Můžete je osvobodit. Máte DNA, která to dokáže. Lidstvo potřebuje vaši pomoc. Osvoboďte Irsko a osvobodíte celý svět.
Moje drahá,  nedovol těm, kdo se pokoušejí tě zastavit, aby se k tobě dostali. Jsme na správné cestě.
Jako vždy, tvůj oddaný Monty
KOMENTÁŘ OD VERONIKY

Mnozí mi děkovali za to, že jsem uvedla práci HARALDa KAUTZ-VELLY. On, spolu s dalšími mimořádnými přednášejícími, bude hovořit na konferenci „Bases conference“, uspořádanou  Milesem Johnstonem od 31. července do 2. srpna  2015, v Marlborough, Wiltshire, Velká Británie.

Website: The Montague Keen Foundation 
Překlad: ZelmiraNo comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview