Vladimir Putin

Monday, 13 July 2015

Czeck -- Montague Keen, 12. července 2015

Montague Keen, 12. července 2015

Ve vašem světe je mnoho zmatku a to vše je děláno proto, abyste byli rukojmími sil, které se nyní snaží zajistit si totální kontrolu. Uvědomují si, že jejich jediná naděje na úspěch je udeřit teď,  dokud mnoho z vás ještě spí. MUSÍTE se vzít zpátky svoji svobodnou vůli. Dělejte Zrušení smluv duše (např. viz překlad v české sekci www.galacticchannelings.com z 15. května 2014); to vám zajistí, že se osvobodíte.

(Andrew Bartzis a Bradley Love je zpřístupnili na svých webových stránkách).

Smlouvy duše byly používány, aby vás chytily do systému digitální posvátné geometrie,  a také do systému fyzické posvátné geometrie, které  ZASTIŇUJÍ PŘIROZENÉ LEY LINIE ZEMĚ. 

MNOHOKRÁT JSEM ŽÁDAL, ABYSTE PRACOVALI NA UVOLNĚNÍ  TÉTO POSVÁTNÉ ENERGIE PRO LIDSTVO. Existuje 32 obelisků a také budovy, postavené na principech posvátné geometrie, kde je tato energie uložena.  Je v cihlách vládních budov. Jděte na ta místa a vezměte si zpět svou svobodnou vůli.  Je to jediný způsob, jak zachránit lidstvo od tohoto systému nadvlády a kontroly.  Můžete to udělat.  Je pouze třeba, abyste to chtěli udělat.  Můžete vše získat, jestliže uděláte tyto kroky a odemknete jejich mřížku ovládání.

Víte toho tak málo o Zemi, na které žijete.  Tajili to před vámi. Vaše mysle komunikují se systémy víry UMĚLÉ INTELIGENCE. Je to systém, který se snaží zabránit vám v tom, abyste pracovali na ley liniích.  JE TO JEJICH POSLEDNÍ OBRANNÁ LINIE. Žádám vás, abyste šli k vládním budovám, k bankovním institucím,  válečným památníkům a všemu, co je spojeno se systémy posvátné geometrie.   Přečtěte před nimi Zrušení smlouvy vaší duše. Řekněte: „Nesouhlasím s tím, abyste odebírali moje energii. Jsem suverénní bytost.  Beru si od vás zpátky svou sílu“.  Nemohou vám uškodit, dokud jim k tomu nedáte souhlas. Je čas, abyste se dožadovali pravdy.

CERN je nástroj OVLÁDÁNÍ  A KONTROLY; pevnost, která vysílá do vašeho světa systémy víry.  Projekt Modrý paprsek (BLUEBEAM) vytvoří na nebi obrazy a budou se snažit, abyste uvěřili, že je to BůH, KRISTUS přicházející vás zachránit. Chemtrailsy připravily vaši oblohu tak, aby se stala obří obrazovkou. Hlupáci padnou na kolena  a budou věřit tomu, co jim bude ukázáno, a moudří a probuzení v tom uvidí to, co to je a odmítnou to. Tyto plány zde byly vždy.  Musí zveřejnit své úmysly, tak se je snaží mlžit, a doufají, že si jich nevšimnete. 

Jejich plán zbavit se bílé rasy  byl zahájen pečlivě připraveným HOLOKAUSTEM v Irsku v r. 1845. Řekli vám, že to byl hladomor. Zahubil miliony Irů. Kdo mohl, utekl do ciziny.

Evropě byla vnucena První světová válka. Zahubila mnoho milionů lidí, včetně Angličanů, Skotů, Velšanů a také mnoha Irů. Pak byla lidem vnucena Druhá světová válka.  Uvěřili propagandě, mysleli si, že umírají za svou vlast. Nyní na vás tlačí s Třetí světovou válkou, ale teď jste trochu moudřejší.  Vidíte propagandu. Opravdu jste ochotni zničit svou vlastní rasu?

Podvedli vás a vy jste přijali EU.  Tak se pro banky stalo velmi snadné zničit země se společnou měnou.  Destrukce začala v Irsku. Řecko prochází neuvěřitelným traumatem, když se snaží přežít.  Prosím, posílejte tam lásku a světlo. Tunisko bylo donuceno padnout na kolena, protože je závislé na turismu; je to jejich jediný příjem, a ten byl odstraněn. Uvidíte, vstoupí do každé země, aby ji co nejúčinněji zničili.

Jste na zlomovém bodu vědomí.  Spojte se s vašimi ley liniemi a posvátnými místy, zejména v Irsku.  Kabala je úspěšná, protože používá proti vám energii  ley linií. Vezměte si tuto energii zpět z budov postavených na principech posvátné geometrie, atd.  

Velmi úspěšně by mohly pracovat ČISTÍCÍ TÝMY na dálku. Parazité se vás bojí  víc, než si dovedete představit.  Obávají se probuzeného lidstva.  Proto jsou každý den vydávány další zákony, aby vás více zotročily.  Jste vyzýváni k akci a k oddanosti pro věc. Budete na tuto výzvu reagovat?

Vše, co potřebujete, je láska. Láska k vašemu bližnímu, k Zemi, která nyní k vám vzhlíží, aby přežila. Musíte se mít na pozoru. Banky padnou, je to v plánu. Zvolili jste si, že budete v této době na Zemi, abyste zajistili přežití lidstva. Jediná zbraň, kterou potřebujete, je Láska. Láska k lidstvu a živoucí Zemi, která volá po  vaší ochraně. Pamatujte: VÁLKA NENÍ NIKDY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

Těšte se na život v míru a na učení se vaší pravé historie. Již žádné války, chudoba, ani bezdomovectví. To vše přinesli vaši utlačovatelé, aby mohli žít z energie strachu a utrpení.  To je pravý důvod, proč požadují válku.

Je to těžká doba pro každého. Snažíte se vyrovnat s POSLEDNÍM POKUSEM KABALY O PŘEVZETÍ VAŠEHO SVĚTA. Buďte silní, buďte ujištěni, že my, v Duchu, jsme na vaší straně, v každém okamžiku.  Pracujte společně,  abyste si na konci dne mohli čestně říct, že jste udělali vše co bylo ve vašich silách, abyste zajistili přežití lidstva.

Ať vás každý den vede láska a jenom láska.

Veroniko, má drahá, zůstávám tvůj navždy oddaný Monty Website: The Montague Keen Foundation
Translator: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview