Vladimir Putin

Monday, 11 May 2015

Czeck -- Montague Keen, 10. května 2015

Montague Keen, 10. května 2015


Lidstvo musí skoncovat s válkou dříve, než válka skoncuje s lidmi -J F Kennedy 

Přátelé, skutečné důvody válek jsou vždy před vámi skrývány. Kabala plně rozumí tomu, jak je Země strukturována,  a také propojovacím podzemním tunelům,  které jsou pro ni velmi důležité.  To, co je pod zemí, je pro Kabalu důležitější než to, čeho jste si vědomi, že je na zemském povrchu. Skutečnost, že tyto znalosti jsou před vámi ukryty, jim dává moc.  Tuto kontrolu si nemohou udržet bez vaší pomoci. Podívejte se, jaký význam je přikládán armádě. Ve své podstatě jsou to nájemní vrazi, připraveni zničit lidstvo pro peníze.

Proč myslíte, že Kabala před vámi ukrývala všechny důkazy o minulosti, posvátných místech,  starých svitcích a tabulkách? Bojí se, že  běžný člověk zjistí pravdu o svém původu a o svých pravých dějinách. Krmí vás propagandou o slávě válek, o statečnosti armády, zatím co po celou dobu to byla hra zajišťující, že člověk zabíjel své bližní.


Všechny války jsou podněcovány a financovány stejnými lidmi. Nezáleží na tom, kdo vyhraje, vždy vyhraje kabala. Kabala se stává silnější prostřednictvím STRACHU, utrpení a smrti lidských bytostí. Nedávno jste viděli, jak je válka glorifikována; pokládání věnců z vlčích máků na uctění mrtvých vojáků z poslední světové války. Každý lidský život by měl být ceněn a respektován. Ničení lidstva musí přestat, aby mohl být  vytvořen lepší život pro všechny.

Ponořte se hluboko do vaší pradávné minulosti, abyste lépe pochopili, s čím máte dnes co do činění. Zkoumejte, kdy došlo k ovládnutí lidstva, kdo byl do toho zapojen a zjistíte, že dnes jsou u moci  ti samí lidé.  Neumírají tak jako lidé. Jakmile pochopíte tuto skutečnost, vše bude jasné. V duši nesete vzpomínky na všechny životy, které jste žili. Každý z vás je důležitou bytostí světla, která je v této době na Zemi, aby přinesla změny potřebné k přežití lidstva.

Máme plány do budoucna, ale potřebujeme vaši pomoc, abychom je uskutečnili. Jakmile dojde k určité řadě událostí, budeme znovu otevřeně mezi vámi,  abychom vám pomohli a poradili, jak se posunout vpřed do lepší budoucnosti pro všechny  V každém koute zeměkoule jsou bytosti, připraveny vystoupit jako jeden, když nastane správný čas. Rasa, či jazyk nebude problém. V duši budete vědět, kdy bude ten správný čas, abyste se posunuli vpřed.

Prosím, pokračujte v posílání světla a lásky do Londýna, Říma a Washingtonu. Vaše práce na ley liniích výrazně přispěla k tomu, že bylo zabráněno válce a ničení. Jednoho dne pochopíte, jak je tato práce důležitá. Ley linie byly vytvořeny pro dobro lidstva, jistě ne k tomu, aby bylo lidstvo uvězněno a  aby byla snížena kvalita života na Zemi. Ley linie jsou vaše.   Vezměte si zpátky kontrolu nad nimi. Je to váš svět.

Probuzení není nikdy lehké. Musíte přijmout skutečnost, že ti, o kterých jste věřili, že mají na srdci váš nejlepší zájem, vás ve skutečnosti ničí. Dělají to prostřednictvím vzduchu, který dýcháte,  vody, kterou pijete a potravin, které jíte. Již pouhá tato skutečnost by vás měla probudit. Platíte za to, že vás zabíjejí. Dává to smysl?  

Doufali jsme, že v této době  již budeme dál. Do cesty nám byly kladeny velké překážky. Máme zpoždění, ale nezastaví nás. Moje drahá  manželka v poslední době velmi trpěla. Musí být velmi silná, aby mohla pokračovat. Ví, co se od ní očekává a nebude otálet.

Vatikán nechce, abyste se soustředili na Irsko. Mají toho moc co skrývat. Takže velmi ztěžují život těm, kdo odhalují,  z čeho jsou vinni. Ovládají prostřednictvím STRACHU, ale strach,  který vytvořili, je ZALOŽEN NA LŽÍCH.

Neexistuje PEKLO ani OČISTEC, ani nic podobného. Pochopte to a všechna jejich kontrola se vypaří.  Klamali lidstvo příliš dlouho. Je na čase, aby Vatikán vrátil všechno své bohatství ubohým lidem, které okradl. „Můžete některé lidi klamat po nějakou dobu, ale nemůžete  stále klamat všechny lidi.“

Moje drahá, ber to v pohodě. Potřebuješ nabrat síly. Snažíme se dát vše do pořádku. Jsou mnozí, kteří si přejí nás zastavit,  ale my se nenecháme zastrašit.

Navždy spolu. Tvůj oddaný Monty


Webpage: The Montague Keen Foundatio

Translator: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview