Vladimir Putin

Monday, 4 May 2015

Czeck -- Montague Keen, 03 05 2015

Montague Keen, 03 05 2015


Každý je jiný, ale když žádáme Boha o požehnání, nesmíme zapomenout, že Bůh nás stvořil stejné. Vladimír Putin

Světlo pravdy se rozšiřuje, otevírá srdce a mysle pravdě. Mnozí z vás se probírají z hypnotického transu. Poprvé vidíte, co bylo používáno na kontrolu lidstva.  Náboženství bylo nejefektivnější zbraní na ovládání a ničení lidstva, to vše je zcela jasné, jak uvádí jeden z největších historiků všech dob: Michael Tsarion. Poslal Veronice informaci, která potvrzuje vše, co jsem vám říkal.

(Sami se podívejte na video)

Ti, kdo vás kontrolují, nechtějí, abyste věděli, že vše začalo na ZÁPADĚ. O tom nelze vést žádné spory, je to FAKT. Staré jméno Irska bylo HIBERNIA.  Původně zváni HEBREWS (nyní „Židé“) byli Irové.


Dalším důležitým bodem  toho e-mailu, na který poukazuje Michael Tsarion je toto: přáním vatikánských VÝROBCů a ZAPISOVATELů MÝTů  bylo falešně umístit vznik civilizace na Blízký Východ, co nejdál od atlantické zóny. Tito zapisovatelé mýtů  dobře věděli, že Irsko je pozůstatek ATLANTIDY a že jeho původní obyvatelé tam přišli díky tomu, že lidé západu cestovali.

To znamená,  že nevylučujeme, že docházelo k pohybům z Východu na Západ.  Jak nám rádi říkají historikové. Samozřejmě, docházelo k pohybům z východu na západ, také z východních oblastí a jižních oblastí na západ.

Zdůrazňujeme ovšem, že v případě pohybů z východu na západ se jednalo o NÁVRAT.

Potomkové (potomkové  západů, potomkové Irska)  se VRACELI do svého původního domova, když se zdálo, že se situace vrací k normálu.

Ale tito historikové, kteří nikdy neberou v potaz dobu kataklyzmatů, vám to neřeknou.  V jejich dílech je Irsko pustou zemí, která bylo navštívena poprvé. 

DRUIDSKÝ SYMBOLISMUS VE SVOBODNÉM ZEDNÁŘSTVÍ,   ŽIDOVSTVÍ a KŘESŤANSTVÍ:

http://www.irishoriginsofcivilization.com/druidic-symbolism-i.html  (Irský původ civilizace)

Jak jsme uvedli, v Irském původu civilizace, symboly a tradice, které spojujeme s JUDAISMEM, KŘESŤANSTVÍM, TEMPLÁŘSTVÍM, ZEDNÁŘSTVÍM, VZNIKLY V IRSKU.

DESET PŘIKÁZÁNÍ DRUIDů BYLO TÉMĚŘ TOTOŽNÝCH S TĚMI,  KTERÉ DAL BůH MOJŽÍŠOVI.“

Je potěšující vědět, že druzí dělají svůj vlastní výzkum a že přicházejí ke stejným závěrům. Že  existuje obrovské spiknutí za účelem ovládnutí a zničení lidstva tím, že se lidem zamlčí pravda o tom, kdo jdou a čeho jsou schopni.  Jste obelháváni náboženstvím, vládami, vzdělávacím systémem, to vše je konspirace lží. Vy se uprostřed toho potácíte a pokoušíte se přežít. Vše, co kolem vás  vidíte - chemtrails, chemie ve vaší vodě, očkování, geneticky modifikované obiloviny, léčení – vše vymyšlené tak, aby vás to pomalu zabíjelo - a vy to přijímáte jako NORMÁLNÍ!

Musíte se probudit, čas se krátí. Ve Spojeném království jsou volby. Všimněte si, že všechny strany jsou financovány jednou osobou, takže nezáleží na tom, koho zvolíte, stále bude vládnout jedna osoba. Je to vše tak jasné, jakmile otevřete oči.  Pouze s vámi hrají hru, aby ve vás vzbudili zdání,  že můžete rozhodovat o své budoucnosti a o budoucnosti lidstva. Protože po celou dobu je jejich Velkým Plánem zničení lidstva a  otevřené převzetí vašeho světa.  Možná vypadají jako vy, ale vůbec nejsou jako vy.  

My, v duchu, chceme poděkovat těm z vás, kdo věnujete čas a úsilí k uvolňování energie z ley linií.  Rád bych, aby každý chápal, jak velmi je tato práce  důležitá. Pomůže to uvolnit  řetězy, které vás svazují. Prosím, nezapomeňte posílat světlo a lásku  Londýnu, Římu a Washingtonu. Pomůže to odhalit korupci. Centrum veškeré korupce je Řím, nenechte se ošálit jejich laskavými slovy. Slova nic nestojí. Zapotřebí jsou činy.

Komu máte v tomto zmatku věřit? Buďte zodpovědní, dělejte své vlastní výzkumy.  Vězte, kdo jste a vaše sebedůvěra vzroste. Vás je mnoho, jich je pár. Když si vezmete zpátky vaši sílu, odmítnete jim pomáhat a nebudete se účastnit žádné korupce, pak se oni zastaví a zjistí, že mají jedinou možnost: opustit Zemi. Oni na Zemi nepatří. Lidstvo by se mělo dohodnout na jednom: nebudeme pro ně zabíjet, nebudeme jim sloužit, nebudeme pomáhat skrývat jejich činy, budeme podporovat své bližní. Naučte se sdílet vaše bádání a mluvte, když to je potřeba.

Brilantní mysl a intelekt Michaela Tsariona  nemají konkurenci.  Lehce se poslouchá a on vše vysvětluje. Jeho slova, ať mluvena nebo napsána, vám otevřou srdce a mysle PRAVDĚ. Jakmile jednou poznáte a pochopíte pravdu,  vaše další směrování bude jasné: odemknete dveře vašeho vězení.

Moje drahá, měla jsi opět náročný týden.  Snažíme se dát vše dohromady, ale stojíme proti silné opozici. Probíhá největší válka, jaká kdy byla bojována o kontrolu nad Zemí. Bojuje se mimo Zemi a na Zemi. Ti, kdo se proti tomu brání, trpí  pod mnoha útoky. Není jim projevováno žádné slitování.

Jsme zde pro tebe. Vždy po tvém boku.  Tvůj oddaný Monty


website: The Montague Foundation
Translator: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview