Vladimir Putin

Tuesday, 20 September 2016

Czech -- Montague Keen – 18. září, 2016

Montague Keen – 18. září, 2016
Jak se prohnilí snaží udržet svou vládu na Zemi, důkazy o jejich aktivitách jsou každým dnem zjevnější. Ti, kdo železnou pěstí vládli nad každým aspektem vašich životů, jsou nyní viděni jako zločinci, kterými skutečně jsou. Teď se bojí o své vlastní přežití. Tohle nebylo nikdy součástí (jejich) Velkého plánu. Víte, že oni nemohou na Zemi přežít bez vaší pomoci. Ve chvíli, kdy jim pomoc neposkytnete, okamžitě skončí všechny vaše problémy. Budou se muset zodpovídat za zločiny proti lidskosti. Ty musí být nejdříve přiznány. Oni jsou zodpovědní za všechno negativní, co muselo lidstvo vytrpět. Spojte se a podívejte se na výsledky šetření.  Oni nikdy své plány neskrývali, protože nikdy neočekávali, že se dostatečně probudíte na to, abyste viděli, co mají za lubem.
Podívejte se kolem sebe: ti, kdo mluví o tom, co Kabala udělala a o jejích plánech, jsou pronásledováni a zavíráni. To se děje na celém světě. Jestlipak podporujete ty lidi, kteří hájili pravdu a spravedlnost, anebo jste se zachovali zbaběle a předstírali, že se vás to netýká? Když se postavíte spolu s těmi, kdo dali své životy a svobodu za osvobození se od plánů Kabaly, pak budete svobodní. Je vaší zodpovědností zůstat pospolu. Závisí na tom budoucnost.
Všude ve vašem světě jsou ve vězeních nevinní lidé, kteří byli zavřeni, protože se jich Kabala obávala. Ti lidé potřebují vaši podporu. Zvolili si, že se vrátí na Zemi, aby vás zachránili. Byli  pronásledováni a jejich mysl kontrolována. Mnohé pokusy o jejich zabití selhaly. Pak Kabala vytvořila situace, aby to vypadalo, že spáchali zločin, aby se zajistilo jejich uvěznění, a doufali, že je zabije Stát. Jeden z nich je nevinný muž, který má na Zemi velmi důležité poslání. Vaše modlitby, vaše láska a vaše starost o něj vytvoří dostatek dobré energie na to, aby se osvobodil. Takových lidí je zavřených ve světě mnoho. Jsou to lidé, u nichž se Kabala obává, že odhalí její ďábelské plány na převzetí vašeho světa. Tito nevinní lidé potřebují vaši pomoc.
Kabala stále tlačí na vytvoření příležitostí k zahájení Třetí světové války. Mějte se na pozoru; nevěřte jejich propagandě. Válka není nikdy odpovědí, pouze jim dává záminku k tomu, aby zabili další z vás - to vše je součástí jejich skrytého plánu. Blázniví lidé mezi vámi jsou šťastni, když mohou nosit uniformy a masově zabíjet vaše vlastní lidi. Čím dříve vystoupíte z politického jeviště, tím líp. Odmítněte přijmout jejich válečné plány. Vy sami začněte vytvářet plány pro mír a bezpečnost pro všechny. Nemáte tušení, jak pokročilé plány má Kabala a co před vámi skrývá. Mají vyspělé technologie, nad kterými byste žasli. Rozhodli se učinit váš život na Zemi tak obtížný, jak je to jenom možné, protože aby přežili, potřebují ENERGII vašeho utrpení a vašeho strachu.
Čeho je zapotřebí, aby lidstvo na Zemi přežilo a opět vzkvétalo? Zaprvé, je třeba, aby si lidé v IRSKU uvědomili, KDO JSOU a CO JE IRSKO. To by odhalilo Kabalu a její lži. To je vše, co by bylo třeba, aby se váš svět přes noc změnil. Proto mají Vatikán a banky svou baštu v Irsku, a udržují jak vládu, tak i lidi v Irsku při zemi. Angličané podnikli první krok,  aby zablokovali plány Kabaly. Časem si uvědomí důležitost svého hlasování pro Brexit. To hlasování je považováno za významný krok proti plánům Kabaly. Potřebujete jich mnohem víc.
Čas je podstatný, tak se připravte na to, že si budete vzájemně pomáhat tím, že se zaměříte na ty, kdo se potřebují osvobodit z područí Kabaly. Síla myšlenek, slov a činů -  to vám pomůže při osvobození těch, co jsou lapeni. Modlete se za ty, kdo jsou stále zadržováni v Guantanámu;  JEJICH UTRPENÍ POKRAČUJE, PROTOŽE ONI VÁS POTŘEBUJÍ, ABYSTE SE ZA NÉ POSTAVILI. Uděláte to?
Má drahá, tvé zdraví trpí kvůli velký stresům, které prožíváš. Zvítězíme. Pouto mezi námi třemi nebude nikdy zpřetrháno.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Translator: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview