Vladimir Putin

Thursday, 15 September 2016

Czech -- Montague Keen – 12. září, 2016

Montague Keen – 12. září, 2016

Je výročí 11. září; je to den, kdy byl spáchán na nevinných lidech jeden z největších zločinů  století.  Krev těch lidí byla toho dne obětována, aby Kabala mohla pokročit ve svých plánech  ohledně vašeho světa. Tento jeden skutek by vám měl otevřít oči, abyste viděli, jak o vás  Kabala smýšlí, o vás - pouhých lidech. Jak jsou připraveni jít jakkoli daleko, aby vás odstranili ze Země, kterou chtějí shrábnout pro sebe. Toho dne se změnil život na Zemi každému;  nejenom pro Ameriku bylo 11. září používáno jako omluva pro rozpoutávání válek ve všech zemích Východu, které měly ropu, již chtěla Kabala. Na Zemi je dnes velmi málo lidí, kteří věří oficiální verzi té události. Pravdu nelze skrýt. Američany čeká budoucnost v táborech FEMA, které pro ně připravila jejich vláda. Naženou je tam pro jejich bezpečnost. To vše se otevřeně připravuje. Proč se neptáte: proč se pro nás připravují tábory FEMA?

Kabala nepotřebuje před vámi skrývat nic, protože VY SE NIKDY NA NIC NEPTÁTE. Kabala potřebuje vaše utrpení, vás strach a vaši smrt, aby mohla i nadále žít ve Vašem světě. Proč vám to trvá tak dlouho, že to stále nevidíte? Když si Kabala připomíná 11. září, projevuje radost, protože vidí, co všechno v důsledku toho dosáhla. Kolik takových událostí se musí stát, abyste odmítli podporovat ty, kdo chtějí zničit váš svět?

Ti z vás, kdo jste si plně vědomi toho, co se stalo, dlužíte vašim bližním, abyste jim pomohli otevřít oči, aby viděli, co vše bylo podniknuto s cílem je zničit. Všechny informace máte na dosah konečků prstů. Pátrání nebylo nikdy snadnější. Vlády jsou zde pouze proto, aby sloužily Kabale. Nejsou zde, aby sloužily lidstvu. Nevěřte jim. Místo slov se dívejte na jejich činy, protože ty odhalují pravdu, kterou slova skryjí. Kabala ztrácí moc. Slíbí vám všechno, ve snaze zabránit vám, abyste viděli pravdu o tom, kým a čím je.

Probouzení nabírá na síle. Jeho energie se šíří daleko na všechny strany. Vyhráváte bitvu o duše a mysle lidí. Banky kolabují a způsobují ještě víc utrpení. Byly zcela zkorumpované, byly příčinou zbytečného utrpení a tím plnily svou roli. Existují jisté plány. Rychle se přizpůsobíte novému způsobu života na Zemi - bez zkorumpovaných bank, řídících váš život. Po dobu 2000 let lidstvo znalo jenom korupci a kontrolu, ať již prostřednictvím náboženství anebo vlád. Život na Zemi se stal velmi náročným pro žití, místo aby byl takovou zkušeností, jakou býval v minulosti. V podstatě nic, co vás naučilo náboženství, není pravda, vše je založeno na lžích. Strach, který vytvořila náboženství, odstranil potřebu vás hlídat, protože fungoval perfektně. Strach je největší a nejefektivnější zbraní, kterou proti vám používaly náboženství i vlády. Odstraňte ze svého života strach a stanete se svobodnou duší. Velmi to doporučujeme. Na této straně života strach neexistuje, protože my nemáme náboženství ani vlády; to vše stvořil člověk.
Nikdy v dějinách vašeho světa nebylo lidstvo více ohroženo vyhynutím. Nemůžete si dovolit pokračovat v zavírání očí před tím, co je systematicky děláno pro vyhubení lidské rasy. Propaganda, produkovaná vašimi vládami s cílem ukolébat vás do falešného pocitu bezpečí nesmí být přijímána jako pravda. To vše pochází od těch, kdo ovládají váš svět z pozadí. Oni  mají ve vládách své loutky, které zajistí, že jejich plány budou přijaty a protlačeny. Ty loutky mnohokrát viděly, co se stalo těm, kdo se postavili proti skrytým vládcům. Vše, co potřebují, je Pearl Harbour anebo 11. září - zas a znovu, aby světu vnutily svou agendu, a spící masy tomu pokaždé uvěří.

Probuzení pozvedají svůj hlas. Vyslovují se proti HOLOKAUSTU, který je pro vás připraven. Prostudujte si Agendu 21 a Agendu 30, a nebudete pochybovat o tom, co vaši vládci pro lidstvo naplánovali. Mělo by vám to otevřít oči, abyste viděli, že se nacházíte ve stavu snění. Na ochranu vás a vašich blízkých je zapotřebí akce. K tomu holokaustu nemůže dojít bez vaší pomoci a spolupráce.

Spoléhejte se na své vlastní šetření. Mluvte s těmi, kdo hledají pravdu. Všechna náboženství a vlády jsou součástí systému kontroly, takže jim nelze věřit. David Icke a další jako on, zasvětili své životy hledání pravdy a sdílení jí s vámi. 99%  lidstva se musí spojit a podpořit pravdu a spravedlnost, aby se lidstvo osvobodilo z okovů sil zla, které se zuby nehty snaží o kontrolu. Můžete si vzít svobodu, protože Kabala je teď nejslabší. Ptejte se, proč tolik vašich tzv. vládců slíbilo poslušnost jednomu cizímu státu, který se infiltroval do všech společenských oblastí vašeho světa. Je čas přijmout fakta, přátelé. Nic není, jak se zdá. Pro změnu současného stavu je zapotřebí akce a odstranit prohnilost. Vezměte si svůj svět zpátky pro lidstvo. Vytvořte svět, v němž bude lidský život respektován. Přestanou války a bude nastolen mír.

Má drahá, tvé břímě je stále těžší a odpovědnost je příliš velká. Tvůj zápas o ukončení tvého díla si vybírá svou daň. V těchto těžkých časech jsme s tebou na každém kroku cesty.

Tvůj navždy oddaný Monty. Překlad: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview