Vladimir Putin

Tuesday, 23 August 2016

Czech -- Montague Keen – 22. srpna 2016

Montague Keen – 22. srpna  2016
Dějí se změny, které nelze zastavit, bez ohledu na to, kolik je do cesty stavěno překážek. Žádná síla na Zemi je nemůže zastavit. Kabala musí přijmut porážku. Každý den ztrácejí půdu pod nohami  a jsou svědky toho, jak všechny jejich plány troskotají, jeden za druhým. Mnozí se teď zaměřili na to, aby utekli. Někteří jdou do podzemí, jiní odcházejí do oblastí,  o kterých si myslí, že jsou bezpečné. Buďte si jisti, že se jejich moc rychle hroutí. Brzy, jednoho dne, vás budou prosit o milost , vás, které se pokusili zničit. Použili všechny možné návody, jak zprovodit lidskou rasu ze světa, ale vy se dočkáte spravedlnosti  a vše, co vám vzali, vám bude vráceno.    

 V září zažijete mnoho energetických změn. Jistě, některé z vás to ovlivní víc, než druhé.  To vše je součástí přechodu. Ty energie vás ovlivní mentálně i fyzicky, protože se otevřete tomu, kým a čím jste. Všechny vaše části, které byly uzavřeny, se musí znovu otevřít, abyste se opět stali bytostmi světla, jakými jste byli  předtím, než vládu převzala Kabala. Takže, přátelé, očekávejte velké změny; takové, jaké jste ještě nikdy nezažili. Nic nezůstane stejné.. Všechna temnota bude odstraněna a vy uvidíte Zemi a celé lidstvo v novém světle. Všechny starosti a stres žití života zmizí navždycky, protože to bylo uměle vytvořeno, aby vás to udržovalo v poslušnosti. Svobodu máte téměř na dosah. Mnohým jste si prošli a přežili jste všechno, co na vás bylo hozeno. Pomoc je nablízku. Je všude kolem vás na nebi, a čeká, až zavoláte o pomoc.

Je to společné úsilí. Vaši mimozemští bratři a sestry pracují s vámi, aby zachránili Zemi a zajistili přežití lidstva. Je bezpodmínečně nutné, abyste odstranili všechny uměle vytvořené rozdílnosti: černá a bílá, muslimové a křesťané. Ty všechny rozdílnosti vytvořila Kabala, aby vás rozdělila a tak zajistila, abyste se nespojili jako jeden. V minulosti jim to fungovalo dobře, ale teď jste prohlédli, jak ovládají mysle lidí. Je velmi důležité provádět Revokace/Zrušení smluv duše, abyste se osvobodili  ode všech smluv ovládajících mysl a jasně viděli, co je před vámi. Proto je lepší to udělat. Musíte být připraveni, protože věci se budou dít rychle a vy musíte být připraveni a mít všechny správné informace po ruce, abyste se dostali na svobodu a osvobodili se ode vší prohnilé kontroly.

Prosím, zajistěte si, abyste se věnovali duchovní stránce, protože tu vám Kabala uzavřela, aby vás mohla ovládat. To vám uzavřelo mysl a vy jste si neuvědomovali, kým jste,  protože bez vašeho spojení s Duchem vás Kabala mohla ovládat.  Doteď jste skočili do každé léčky, kterou vám Kabala nastražila. Přijímali jste pohádku, iluzi, ve které jste odjakživa žili.  Teď musíte otevřít oči  a mysl a prohlédnout tu iluzii a vystoupit z ní.  PROBUĎTE SE a vizte věci jaké doopravdy jsou a ne takové, jak vám bylo řečeno, že jsou.  |Oni dokomce udělali  ze zabjení  bližných lidských bytostí úctyhodný válečný čin. Jak musíte být slepí, když  nevidíte,  že válka sloouží Kabale na to, aby se zbavila lidstva. V zabíjení lidí není žádné cti,  ani v ničení všech zemí.  Kvůli tomu na Zemi nejste. Válka vytváří obrovskou KRAVAVOU OBĚŤ  pro Kabalu, není  to nic jného. Je to kyslík, který potřebují k přežití. Uvědomte si to.  Bije to očí.

Znovu vás žádám, abyste se modlili za ty, které Kabala zadržuje.  Někteří mají důležité poslání v přechodu a v budoucnosti lidstva. Prosím, posílejte lásku a světlo, a vizualizujte si, že jsou zpáítky ve svých komunitách, a pracují společně pro dobro všech.  Ti lidé trpí, protože přišli na Zemi, aby vám pomohli přežít. Potřebují vaši pomoc. Kabala je bezoholedná, když ty lidi chytí. Ti lidé podstupují to nejstrašnější utrpení. Je zapotřebí vašich modliteb, aby byli osvobozeni ti lidé, kteří přišli na Zemi kvůli vám.

Má drahá, ten týden byl pro Tebe jeden z nejhoršíích. Jeden šok za druhým. Ale jsou to Dny konce a Kabala se zufale snaží přežít. Čím víc na tebe útočí a způsobuje ti stres, tím víc dokazuje, jak jsou zoufalí z toho,  že ztrácejí nad lidstvem kontrolu. Ta bitva zuří a je jenom jeden možný vítěz: lidstvo.

Opatruj se, má drahá. Potřebujeme, abyś dokončila své poslání. Věříme ti.

Tvůj navždy\ oddaný Montay
Překlad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview