Vladimir Putin

Wednesday, 17 August 2016

Czech -- Montague Keen - 14. srpna 2016

Montague Keen -  14. srpna 2016
Žijete v bouřlivých časech. Pravdy, u nichž jste doposud věřili, že jsou věčné, jsou odhalovány jako ČISTÁ FIKCE. Jděte za tím, co máte hluboko ve svém srdci, o čem víte, že je absolutní pravda a nevšímejte toho, co je jako pravda přijímáno. Vidět skutečnou pravdu není  nikdy snadné, protože jste doposud žili tak, že jste nezpochybnitelně věřili tomu, co vás naučil vzdělávací systém a náboženství. Ocitli jste se v době, kdy je nutno čelit pravdě. Prohnilost musí být odhalena s tím, že využívala a zneužívala lidstvo pro své zločinné účely. Lidstvo je podporováno, aby rozpoznalo, kým je a aby žádalo, co mu právem náleží.

Ti, kdo jsou teď na Zemi, aby tomuto procesu napomáhali, se záhadně objeví z ničeho nic, někdy s finanční pomocí, někdy aby podali informaci na určitou záležitost. Poznáváte jeden druhého a víte, že obdržené informaci lze věřit. Jsou, samozřejmě, jiní - z temné strany, kteří se snaží infiltrovat a ničit. Přicházejí s dary znalostí daného prostředí, prezentují se jako insideři, aby se vetřeli do přízně.  Ale jejich skutečné motivy jsou rychle odhaleny, takže vám radím, abyste byli vždy opatrní. Nikdy nezapomínejte, že nic není jak se zdá být.

Dochází ke skutečnému pokroku, přestože si to mnozí neuvědomují. David Icke velkou měrou přispívá k probouzení lidstva. To je jeho úkolem v tomto životě a on to provádí s velkým gustem. Je to pozoruhodný muž,  s čistým srdcem  a duší.
Mnozí z vás se stále bojí otevřít oči a mysle a vnímat pravdu. Nechcete změnit svůj život, takže vás děsí i jenom na změnu pomyslet. Když má člověk vyjít z vězení,  v němž byl celý život, na začátku to vždy vzbuzuje obavy.

Vaše budoucnost je NEOMEZENÁ. Jediné, co se musí stát je, že musí být odstraněny okovy otroctví, aby lidstvo již nikdy nezotročily. Vím, že v  této chvíli musíte mít pořádnou dávku víry, protože vše, co jste doposud poznali, byl tvrdý život, když jste se snažili přežít v jednom či druhém omezujícím režimu, který vám byl vnucen. Bez ohledu na to, koho jste zvolili, vždy jste dostali stejné, s dalšími omezeními ve vašich životech. Nastal čas změny, přátelé, a lék je ve vašich rukou.
Připravte se na budoucnost tím, že se zbavíte všech nepotřebných chemických léků, které nejsou vůbec zapotřebí. Vždy si najděte alternativní přírodní léčiva, která vám pomohou, aniž by poškodila vaše vzácné tělo. V minulých dobách nebyly nemoci jaké  máte dnes. Na vaše  těla je systematicky útočeno. Pamatujte: choroba rovná se profit pro farmaceutické společnosti. To vše je součástí udržování lidstva na nízké úrovni. Vaše starost o přežití vám nenechává žádný čas na to,  abyste viděli, že to vše je součásti velkého plánu na zredukování obyvatelstva.

Toto je vhodná doba na to, abyste zkoumali, kdo jste, jaká je vaše skutečná historie, abyste zjistili, jaká je vaše skutečná role v této Velké Změně. Spojte se s vašimi posvátnými místy, s vašimi ley liniemi, otevřete duši duchovní energii, tryskající z těchto míst, která jsou čistou posvátnou energií.

Televize a noviny jsou používány, aby vás oddělily od toho, kým jste. Vytvářejí zcela falešné vnímání. Jejich propaganda je používána, aby kontrolovala vaši mysl, abyste přijali jako normální to, co je ve skutečnosti otrockým životem. Byli jste vycvičeni poslouchat již od svého narození. Skutečné otroctví začíná v pěti letech, kdy vaši mysl začne oficiálně kontrolovat stát, abyste poslouchali jeho prohnilé zákony.  Dětem není nikdy dovoleno myslet, protože myšlení a zkoumání sebe sama není doporučováno. Musíte POSLOUCHAT. Procházíte životem, aniž byste pochopili, proč jste na Zemi, ani na co se máte těšit, až zemřete.

Život po životě mě fascinoval. Bavilo mě to zkoumat a mohu vás ujistit, že to je nádhernější, než si dovedete představit. Když se  osvobodíte od pozemských pout a zažijete skutečnou svobodu, překonává to vše, co si jen dovedete představit.  Veronika vám může říct, jak jsem byl natěšen, když jsem odešel do Světa Ducha. Bylo to vším, co jsem čekal, a dokonce víc, mnohem víc.

Energie Země se mění. Každý z vás to zažívá na mnoho způsobů. Temná energie musí být odstraněna, nemůže jí být dovoleno zůstat na Zemi. Všechny škody budou napraveny. Na Zemi jsou síly, které jsou připraveny začít s tímto procesem odstraňování temnoty. Je k dispozici tolik pomoci, existuje připravenost a ochota vyčistit chaos a připravit vás na budoucnost. Vypadá to dobře, vše je připraveno. Budoucnost je vším, čím si jenom přejete, aby byla.

Pot
řebujeme dostat na místa správné lidi. Vím, že s vašimi modlitbami a dobrou vůlí půjde vše, jak je v plánu. Modlete se za ty, kdo vaše modlitby potřebují, aby mohli svobodně plnit své poslání pro lidstvo. Společně vytvoříme budoucnost, o jaké si můžete nechat jenom zdát. Mír, harmonie a LÁSKA budou normou. Již nikdy války, již nikdy žádné ZLOČINÉ MYSLE, vymýšlející DŮVODY k vyhlášení války. Jejich lžím již nebude nikdo nikdy věřit. Je s nimi navždy konec. Jejich vláda bude rychle zapomenuta, když začne vaše světlá budoucnost.

Má drahá, došlo k posunu vpřed. Je to dobré. Buď opatrná, komu věřit, protože nepřestávají  líčit pasti. Tento týden je nadějnější. Postupujeme, má drahá.

Tvůj oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview