Vladimir Putin

Monday, 2 May 2016

Czech -- Montague Keen - 1. května, 2016

Montague Keen - 1. května, 2016


Lidstvo se RYCHLE probouzí. Důkazy o tom jsou vidět každým dnem na Schumanově rezonanci, jak se pohybuje k úplnému osvícení. Je odhalována veškerá negativita. Ti, kdo z vás tyli a prosperovali na váš účet, jsou teď bezmocní a nemohou již udržovat kontrolu. Jedinou nadějí Kabaly jak přežít, je vnutit vám třetí světovou válku, ale to nebude dovoleno. Jejich nadvláda končí. Všechny jejich systémy kontroly se rozpadají. Obtížně nacházejí podporu pro své prohnilé projekty. Každý den se stále víc lidí vymaňuje z jejich mřížky kontroly. Provádění REVOKACÍ/RUŠENI SMLUV DUŠE pomáhá mysli osvobodit se zpod veškeré zlé kontroly, abyste mohli SVOBODNĚ myslet, konat a žít jak si přejete. Odhaluje pravou tvář loutek: že jsou loutkami, jednajícími ve jménu ZLA tak ohavného, že se ani nemůže ukázat.

Podívejte se na ty, co se probudili. Zá
ří, protože v sobě nesou Světlo Pravdy. Jak se jednou probudí, již není možné vrátit je do otroctví. Osvobození mysli je radostným zážitkem: jděte do toho. Myslete, mí přátelé, na toto: kdyby Kabala oslovila lidstvo a otevřeně řekla, co chce, NIKDY by lidstvo na její požadavky nepřistoupilo. Lidstvo by NIKDY nesouhlasilo s tím, aby byli na žádost loutek zabíjení jiní lidé, ale přesně to se Kabale povedlo konspirací docílit. Vytvořili mýtické důvody, proč by měl jít člověk do války a zabíjet svého bližního, a tak ničili země a civilizace. PTEJTE SE SAMI, PROČ? Protože Kabala nemůže existovat bez ENERGIE STRACHU, ZABÍJENÍ, HLADU A UTRPENÍ všeho druhu. Je to pro ně jako kyslík. To musíte pochopit. Zeptejte se sami sebe: proč stále platíte daně za OTRAVU, kterou vám dávají do vody, za jedy, které na vás denně sprejují, což také otravuje vaši půdu, a za toxické léky, které vám vnucuje lékařská profese? V tomto ohledu nesmíte zůstat pasivní. Vaše přežití je závislé na tom, co v této věci podniknete. Přemýšlejte, přátelé: dodáváte těm loutkám peníze, aby vás mohly zničit!

S láskou v srdci se dívejte na vaše lidské bli
žní. Vy všichni jste na cestě přežití. Každý z vás je na jiném stupni vývoje, ale ujišťuji vás, že nakonec všichni budete muset jít touto cestou. Ti, kdo si myslí: „Já jsem v pořádku, mne se to netýká“, se hluboce mýlí. Jak každý den ukazuje Schumannova rezonance, rychle postupujete. Práce s energiemi, kterou děláš s M, ukazuje, co by mohl dělat každý z vás, pokud byste si to předsevzali. Věřte si, zjistěte, čeho jste schopni a vezměte si zpátky svou sílu. Jděte vpřed ke světlu pravdy a lásky.

Je vzrušující pozorovat to probouzení. Je to, jako byste pozorovali, jak se probouzí k
životu semínko, jak zvedá svou hlavinku nad zemi, jak roste a rozkvétá do nádherné bytosti světla. Země je nádherné místo k životu, plné hojnosti. Znovu ji uvidíte v její plné slávě, když ji přestanou ničit ti, co jsou zkažení. Oni na Zemi nepatří, ale chtějí ji sami pro sebe.

Nábo
ženství LÁSKY, to bylo náboženství starého Irska, které se opět stane normou. Učení a pomáhání druhým se opět stane součástí žití života na Zemi. Organizované náboženství bude pouhou vzpomínkou na STARÉ TEMNÉ ČASY ÚTLAKU A KONTROLY.

Prostřednictvím našich CENTER vám budeme radit ohledně zdraví. To je naše priorita č. 1. Musíme lidi dostat zpod vlivu medicíny, založené na chemických lécích, aby se mohli znovu uzdravit. Ukážeme lidem, jak si mají vypěstovat dobré kvalitní potraviny bez pesticidů, atd. Voda, bez níž by lidstvo nepřežilo, bude znovu čistá a bez jakýchkoli přídavků. Bude to ohromné dobrodružství, učit se žít jako SVOBODNÉ LIDSKÉ BYTOSTI ve společnosti, která má na srdci zájem všech.

Jsme hrd
í na každého z vás, kdo se odhodlal a rozhodl se přispět ke změnám ve světě, pro samotné lidstvo. Považujte se za Armádu světla, která své světlo šíří všemi směry. Úspěch máte zaručen, přátelé. Přijde rychleji, než si myslíte.

M
á drahá, vedeš si dobře. Okolnosti se mění. Není to lehký úkol. Přes síť se téměř dostala další loutka. Měla jsi pravdu v tom, z čeho jsi ji podezírala, má drahá. Zajdou jakkoli daleko a zaplatí jakoukoliv cenu, aby ti zabránili dokončit tvou práci.

Dávej si pozor, komu v
ěřit, protože přicházejí v různých přestrojeních. Teď je snadnější je rozpoznat. Měj se na pozoru, když se k tobě snaží dostat noví lidé. Teď je to již pouze otázka času. Již jsme téměř v cíli.

Tv
ůj navždy oddaný Monty

Website: 
The Montague Keen Foundation
P
řeklad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview