Vladimir Putin

Monday, 28 March 2016

Czech -- Montague Keen – 28. března, 2016

Montague Keen – 28. března, 2016

Má drahá, dokončil jsem své zkoumání na této straně života. Nyní se připravuji, abych se materializoval na Zemi, tentokrát to bude více veřejné. Mám důležitou informaci, o kterou se musím podělit. Vaše planety jsou rozhozené. Lidstvu hrozí srážka. To nesmí být dovoleno. Láska váš svět vyléčí. Před několika lety jsem ti řekl, že se chystám veřejně materializovat na Zemi a že budu mít závažné zprávy pro lidstvo. Věřila jsi mi, má drahá. Tvá důvěra ve mne je příkladná. Nikdy jsi nezaváhala, i když tě druzí napadali a očerňovali. Věděla jsi, že držím slovo. Naše poslání dokončíme. Zdržení bylo nevyhnutné, protože Kabala se neúnavně snažila zabránit nám v dokončení našeho úkolu. Útoky na svůj život si překonala za pomoci přátel.

Je nádherné pozorovat o tomto velikonočním víkendu ENERGII v Irsku. Bylo ti ukázáno, jak jsou staré vědomosti, posvátná symbolika a geometrie stále používány na udržování lidstva v temnotě, poddajnosti a pod kontrolou. Bylo ti ukázáno přímé napojení, které má Mekka na kopec TARA, pokračuje to do Washingtonu DC. Tato irská energie je používána, aby byly USA mocné. CERN a AREA 51 také čerpají energii z TARY. Také Vatikán krade energii z Tary. Posvátné symboly jsou otevřeně používány na ovládání a ničení lidstva. Každá budova patřící Kabale tyto symboly otevřeně vystavuje. Staré vědomosti a historie těchto symbolů byla před lidstvem tajena a každý den jsou všemi možnými způsoby používány proti vám. Stačí, když se podíváte na Vatikán, abyste to zlo naplno viděli. Vatikán bláhově věří, že jenom proto, že rozšířil mezi lidi STRACH za pomoci nehorázných LŽÍ o smrti, pekle, atd., že se lidé nikdy neodváží mu postavit. No, ty časy jsou pryč. Vatikán je odhalen kvůli zlu, které ztělesňuje; jeho centrální systém je v troskách.

Když jsi se podívala na systém kontroly na mapě, byla si šokována, protože i když Kabala říká, že má s někým rozpory, vidíte pouze spolupráci a kontrolu. Nyní vidíte, že jsou všichni propojeni. Spolupracují jako jeden, na kontrole lidstva. Chrámová hora, Corona, Washington, Spojené království, Jeruzalém, Mekka, Vatikán, Cern, Area 51: VŠICHNI VYTAHUJÍ ENERGII Z TARY.

Tara

Tara
Je zázrak, že to vše irský lid dokázal přežít. Spojení irského lidu se ZDROJEM mu pomohlo přežít, přestože se všechno proti němu spiklo. Jakmile se Irsko osvobodí od centrální sítě, BUDE SVOBODNÝ CELÝ SVĚT.

V odhalování zka
ženosti jsi zašla daleko. Již jsi skoro v cíli. Lidstvo mělo SVOBODNOU VŮLI, ale vybralo si špatnou cestu. Vatikán používal SÍLU, aby vás vtáhl pod svou kontrolu. Od té doby jste za tuto chybu draze platili. Spojte se, věřte si a kráčejte vpřed s absolutní důvěrou, že osvobodíte sebe a Zemi.

Irsko se teď neodkladně potřebuje osvobodit od SUPŮ, kteří UKRADLI jeho ENERGII a použili všechny prostředky, které měli, aby zajistili, že se irský lid neprobudí a nezjistí, kým je a co je irský ostrov. V r. 1916 Irové povstali a požadovali svobodu. Teď, v roce 2016 MUSÍ BÝT TENTO ÚKOL DOKONČEN. CHCETE ÚPLNOU SVOBODU. Každá země vás bude následovat přes dveře ke svobodě. Ty dveře se musí otevřít. Udělejte to a ďábelský kontrolní systém Vatikánu a jeho spojenců se stane minulostí a bude rychle zapomenut.

Kráčejte vpřed s důvěrou, s vědomím, že jste na správné cestě. Věřte mi, přátelé, že ten ĎÁBELSKÝ SYSTÉM KONTROLY musí být nejdříve odstraněn z Irska, PROTOŽE ODTAĎ BERE SVOU ENERGII A SÍLU. Irsko vytvoří dveře, kterými projdou všechny další země. Energie kradená z Irska je používána na rozdmýchávání válek, na destrukci a kontrolu všeho druhu. Tomu se musí zabránit. Je odhalováno mnohé, co vás možná bude šokovat a zhrozíte se toho, ale je čas být statečný a posunout se do nového způsobu žití života na Zemi, kde panují mír, harmonie a láska. Načasování je správné. Ten čas je TEĎ.

Oslavujte Velikonoční povstání z roku 1916. Využijte to jako povzbuzení pro lidstvo, aby povstalo proti tyranii svých utiskovatelů. Jděte vpřed s láskou v srdci.

Má drahá, raduj se dnes ze setkání se svou rodinou. Těžce pracuješ, abys´ našla způsob, jak posunout lidstvo vpřed. Děkuji ti, že si nechala přemístit můj popel. To staré místo bylo problematické, protože slunce svítilo na moji urnu pod deskou a bylo příliš horko. Cítil jsem to. Kdyby bylo třeba s tím znovu zahýbat, dám ti vědět.

Jděte vpřed s láskou v srdci.


Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
P
řeklad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview