Vladimir Putin

Tuesday, 22 March 2016

Czech -- Montague Keen - 21. března, 2016

Montague Keen - 21. března, 2016


Doposud jste možná pochybovali o tom, že váš svět byl převzat těmi, co nepatří na Zemi. Každým dnem je to zřejmější, když zápasí o to, aby si udrželi svou lidskou podobu. Veronika viděla mnoho příkladů ve filmech na youtube; sami se podívejte na důkazy. Když se probouzíte a pídíte se po pravdě, vytváříte víc Světla a když světlo ve vašem světě naroste, ti podvodníci budou mít VELKÉ PROBLÉMY. Hleďte, jak se drží u moci, zatímco se zoufale snaží dokončit převzetí vašeho světa. Viděli jste, jak systematicky odstraňují zvolené hlavy států a nahrazují je svou vlastní rasou. Také zničili infrastrukturu těch zemí, aby zajistili, že lidé nebudou mít podezření, jaké jsou jejich skutečné plány.

Pod
ívejte se na to, jaké mají problémy v Sýrii, když se snažili nahradit Assada. Jak může někdo vážně uvěřit lžím, které vám říkají a důvodům, kvůli kterým jsou všechny země napadány? To si snad myslí že jste hloupí a naivní? Přestaňte být loutkami v tom strašném převzetí a odstraňování lidstva ze Země. Oni se ve svých plánech ohledně převzetí Země dostali docela daleko. Zahubili přitom miliony lidí válkami, hladomorem a katastrofami, které vytvořili za pomoci HAARPu. Co vám to udělá, abyste povstali a odmítli být součástí jejich plánů? Přemýšlejte o tom, že napomáháte své vlastní destrukci.

Zem
ě teď potřebuje, aby se probudil irský lid a uvědomil si, kým je a co je Irsko. IRSKO OTEVŘE DVEŘE CELÉMU SVĚTU, ABY SE PROBUDIL A OSVOBODIL OD SVÝCH UTISKOVATELŮ. Irsko se probouzí. Musí odstranit všechnu kontrolu ze strany Vatikánu a bank, jejichž hlavním úkolem je ovládat a držet lidi při zemi.

IRSKO VYTVO
ŘÍ DVEŘE, KTERÝMI PROJDOU VŠECHNY STÁTY SVĚTA. Spasení Země leží v rukou Irů.
Moje
žena byla upozorněna na Gerarda Bankse z Corku. Mluvili spolu a chce se s ním podělit o informace. To by pomohlo nejenom Irsku, ale i světu. Gerard Banks se zabýval tématem tzv. svatého Patrika a lžemi, které o něm říká Vatikán. Svět byl podporován, aby slavil zničení světa tímto špatným člověkem. Patrik byl poslán do Irska v rámci plánu Vatikánu zničit veškeré důkazy o skutečnosti, že Irové byli v měli vyspělé vědomosti a učení.


Od Gerarda Bankse:

U
čení hadí moudrosti
Ve škole se učíme, že sv. Patrik zbavil Irsko hadů. Ale všichni víme, že v Irsku nikdy hadi nebyli a že sv. Patrik byl vůdcem římské armády, poslané do Irska, aby ROZDRTILA a ZNIČILA irskou kulturu a zákony a odebrala nám naše mocné původní učení, náš jazyk a naše silné porozumění DNA a kosmickým cyklům. Vatikán se vždy obával, že si svět uvědomí velmi mocné původní irské učení. Příběh o sv. Patrikovi, který zbavil Irsko hadů, je příběhem o Vatikánu, který z Irska odstranil mocné učení.

Je vskutku zaj
ímavé, jak si v dnešní době uvědomujeme, že hadí moudrost představuje ještě dnes pro Vatikán jedno z největších OHROŽENÍ. Hadí moudrost představuje znalost DNA na mikro a makroúrovni, Kundalíní, vnitřní moudrost a přirozenou vibrační frekvenci OGHAMU(původní irské abecedy) a vesmírné porozumění stromům a přírodním cyklům. Je nádherné, že Irsko teď začíná obnovovat své původní učení o DNA, Kundalíní, životní síle, tvořivé sexualitě, vědomí, rovnováze a elektromagnetické životní síle.
To je také jedna z p
říčin, proč vatikánský vzdělávací systém tolik potlačoval v Irsku sexuální výchovu, protože hadí moudrost hraje obrovskou roli v učení sexuální tvořivosti a vědomí.

Starobyl
é irské učení o sexuální tvořivosti a zdraví lze vystopovat od starého Egypta a ovlivnilo také čínské císaře. Ve starém Irsku byla o symbolizováno hadem a v Číně drakem, představujícím energii či a její cirkulaci ve varlatech a vaječnících. Když se ty znalosti a síla použijí správně, vede to k vyššímu stavu vědomí a k obnovení živoucího zdraví, lásky a soucitnosti. To je pravý důvod, pro egyptští faraoni nosili na čele symbol hada, symbolizujícího vnitřní působení sexuální energie a nejmocnější tvořivé síly, stoupající tělem, aby byla použita jako mocná emoční tvořivá energie na mikro i makroúrovni.


Gerard požádal, abychom tyto informace sdíleli a my jsme to rádi udělali. Říkám Gerardovi, že když se lidstvo spojí a bude sdílet svou pravdu, tehdy temné síly náš svět opustí. Irskému lidu říkám: prosím, otevřete dveře, aby lidstvo mohlo být svobodné. V letošním roce zažijete velké změny. Buďte stateční, vždy otevřeni pravdě. Na to jste čekali. Čeká vás svoboda. Přivítejte ji s otevřenou náručí.

Má drahá, musela si učinit těžké rozhodnutí. Neměla s´ na výběr. Dívej se na to takhle: kdyby to, co jsme měli v plánu, nebylo důležité, nezabývali by se tebou. S absolutní důvěrou věz, že uspějeme. Spolu jsme neporazitelní.

Tv
ůj oddaný Monty.

Website: 
The Montague Keen Foundation
P
řeklad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview