Vladimir Putin

Wednesday, 24 February 2016

Czech -- Montague Keen – 21. února, 2016

Montague Keen – 21. února, 2016


Kníže Richard von Coudenhove-Kalergi, zakladatel a prezident Panevropské unie, původní Evropské unie, napsal v r. 1925 ve své knize "Praktický idealizmus":
"ČLOVĚK budoucnosti bude smíšená rasa. Evroasijsko-negroidní rasa BUDOUCNOSTI nahradí různorodost národů. Ruský bolševizmus představuje rozhodující krok směrem k tomuto cíli, kdy ZEMI VLÁDNE malá skupinka komunistických duchovních ARISTROKRATŮ. Ti, co jim slouží, pocházejí z RASY EVROPSKÝCH DUCHOVNÍCH VŮDCŮ - ŽIDŮ.  Z množiny obyvatel Evropy povstanou dvě kvalitní rasy: ARISTOKRACIE DLE KRVE A ŽIDÉ. Obě věří, že mají vyšší poslání, že jejich KREV JE LEPŠÍ.  NADŘAZENOST JEJICH DUCHA JE PŘEDURČUJE K TOMU, ABY SE STALY HLAVNÍMI PŘESTAVITELI ARISTOKRACIE BUDOUCNOSTI.

V r. 1950 byla Coundenhove-Kalergymu udělena  cena Karla Velikého. Další  osoby, které kdy tuto cenu dostali, m.j. jsou: Winston Churchill, Edward Heath, Bill Clinton, Henry Kissinger and Tony Blair.

Ano, p
řátelé,  zničení Evropy bylo naplánováno v r.1925. Byly ustanoveny takové vlády, aby  těmto plánům pomohly. Lhali vám na každém kroku této cesty. Irsko si začíná tyto plány uvědomovat. Lidé vystoupili ve velkých počtech, abych ukázali svoji sílu a solidaritu. Stojí SPOLEČNĚ.  Odmítli svou vládu podpořit, takže padne. Pro vaše přežití je nezbytné vystoupení z Evropské unie. EU se zajímá pouze o zničení národních států Evropy. Je to na lidech každé země, aby odmítli spolupracovat s EU. Vaše vlády vám LHALY a stále v tom pokračují. Nyní, když se naplno odhalily jejich úmysly a všichni to vidí, je na vás, abyste se sami vysvobodili z jejich léčky. Víte, co jsou zač, a znáte své dějiny.  Ti, co vás chtějí zničit, DĚJINY NEMAJÍ, a závidí vám ty vaše a chtějí je odstranit. Patří do TAJNÉ OKULTNÍ SPOLEČNOSTI, která má pláštík náboženství. Nepatří na Zemi. Je na každém z vás, abyste odmítli být součástí jejich plánů. Nemají právo plánovat lidstvu budoucnost. Budoucnost vašeho světa je ve vašich rukách. Na ochranu lidstva je zapotřebí činů.
 

Má drahá žena dnes již nemůže víc psát. Byla vážně napadena a málem ji to stálo život.  Byla zachráněna, když zasáhla naše drahá přítelkyně zdravotnice,  která si uvědomila, co se stalo. Veronice se dostalo potřebné pomoci a útok, který měl způsobit, že její život vyhasne, byl odvrácen. Musí se vzpamatovat ze šoku a s vážných následků útoku.
 
Má drahá, zapřísahám tě, odpočívej, musíš nabrat síly.

Tvůj navždy oddaný Monty.


No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview