Vladimir Putin

Monday, 19 June 2017

Czech -- Montague Keen – 11. června, 2017

Montague Keen – 11. června, 2017
Má drahá žena pracovala kvůli vám mnoho hodin a uvolňovala energii, která byla před vámi zablokována.  Tu práci bylo zapotřebí udělat, protože to celé ukazuje rozsah, jak dalece Kabal zašla, aby vás udržela ve svém temném sevření. Chtěl bych poděkovat jejím přátelům z Holandska a Irska, kteří s ní tak pilně pracovali. Byla to týmová práce. Pokryli celý svět. Lokalizovali místa, která byla využívána k ukrytí vědomostí. Lokalizovali posvátná místa, kde byla zablokována energie, aby nemohla proudit k lidstvu ani obohatit život na Zemi. Naše práce pokračuje a nelze ji zastavit. Energie nepřátel lidstva rychle vyprchává. Každý den vidíme, jak se jejich moc zmenšuje. Jsou zoufalí. Brzy vám budou vydáni na milost. Připravte se na ten okamžik a udělejte si plány.
Otevřete oči a vizte, co se kolem vás děje.  Lidé opět zvedají hlavy. Jsou odhalovány lži vlády a vy to jasně vidíte v pravém světle a nepřijímáte to v takové podobě, jak vám to říkají a jak by chtěli, abyste to vnímali. Pro takové lidi již není ve vašem světě místo. Vrahové lidstva se nemají kam ukrýt. Jejich hra je u konce. „Zbraně hromadného ničení“ již nemohou být nikdy znovu použity, aby nalákaly lidstvo na válku.
Veronika je velmi vyčerpaná. V jejím věku není snadné pracovat tolik hodin každý den. Má svou armádu na této straně života a také na Zemi a všichni společně pracují, aby zajistili, že odstraníme ze světa všechny temné vlivy.
Má drahá, pomáhali jsme Tobě i Tvým přátelům a dosáhli jsme mnohem víc, než můžeš vědět. Jsme potěšeni, že se nám dařilo spojit se s Tebou a Tvými přáteli tak snadno. Tato práce bude pokračovat, protože je toho třeba hodně udělat.
Prosím, odpočívej.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Překlad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview