Vladimir Putin

Tuesday, 19 April 2016

Czech -- Montague Keen - 17. dubna, 2016


Montague Keen - 17. dubna, 2016

V DĚJINÁCH KOLEKTIVU, JAKOŽ I V DĚJINÁCH JEDNOTLIVCE, VŠE ZÁVISÍ NA ROZVOJI VĚDOMÍ.

Carl Jung

Vy všichni o nadcházejícím víkendu zažijete obrovský tlak ze strany Kabaly, aby vás udržela pod kontrolou. Používají všemožné podrazy, které mají v zásobě, aby uspěli ve svém předsevzetí podmanit si váš svět. Nenechte se přinutit, abyste se vzdali boje za svobodu. Klepete na dveře, které vedou ke svobodě.

Má drahá, ty a tví přátelé děláte úžasnou práci, díky které je teď Schumannova rezonance na hodnotě 1.430.000 a stoupá, a tím je vědecky prokázáno, že vyhráváte bitvu. Buď pyšná na to, čeho jsi, přes všechny překážky, dosáhla. Ti, co na tebe a na tvou práci útočili, se budou muset jednou zodpovídat z toho, že sloužili jako nástroj Kabaly.

Když jsi jasně viděla, jak bylo lidstvo ovládáno, bylo snadné podniknut potřebné kroky k odstranění té kontroly. Jak jsem již kdysi, když jsem zemřel, řekl, Irsko je KLÍČEM. Byly ti ukázány důkazy o tom, jak to bylo uděláno. Posvátná energie Irska byla vyzvednuta a použita pro ZLÉ UČELY. Dnes je TARA osvobozena od překážek.

Přátelé moji, jste na cestě k VÍTĚZSTVÍ, MÍRU A BEZPEČÍ pro všechno lidstvo. Již si téměř vychutnáváte vítězství. Myslete na to, že budete znovu dýchat čerstvý vzduch, jíst dobrou výživnou stravu a pít čistou vodu. Byl to skutečný boj, protože není lehké odhalit zkaženost. Oni mají vždy výhodu, vždy si ji zajistili. Vy jste bojovali v temnotě, abyste nacházeli a odhalovali; to není snadný úkol. Jak roste ve světě světlo, Kabala se nebude mít kam schovat.

Vědomí Zdroje, mužské i ženské, se musí opět spojit, aby bylo naše poslání ukončeno. Sami jste viděli, jak je Kabala rozhodnuta zabránit, aby se to stalo. Kabala nyní musí čelit skutečnosti, že její vláda teroru je u konce. Ti, kdo ji stále podporují, jsou zrádci. Zvolili si, že zapomenou na to, že oni jsou také součástí lidstva a tak budou také nést následky. Mnozí si teprve teď začínáte uvědomovat hrůzu toho, co bylo učiněno za účelem odstranění lidstva. Nechtěli jste to vidět. Nyní nemáte jinou volbu. Když se spojí 99%, kteří jsou probuzení a vědomi, nelze je porazit. Pamatujte, že bez vaší pomoci by Kabala nezvedla ani prst. Nenechte se oklamat tzv. gesty papeže, který zachránil tři syrské rodiny. Vatikán má ve svých sklepeních ukryto tolik zlata, neocenitelných uměleckých děl, atd., že pokud by chtěli, mohli by nakrmit, obléct a osvobodit z chudoby celý svět, ale vy všichni víte, že Vatikán je součástí problému, který je příčinou utrpení ve vašem světě. Tento papež se vás snaží přesvědčit, že se stará, zatímco ve skutečnosti je on sám součástí problému. Ta zbožná slova byla pouze divadlem pro veřejnost a je třeba to takto vidět.

Prosím, provádějte Zrušení smluv/Revokace (viz http://galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html), abyste se vymanili ze sítě kontroly. Vezměte si zpátky svou vrozenou sílu, která je vaším právem od narození. Přestaňte být loutkami Kabaly. Je to myšlenková konstrukce, z níž se musíte vymanit, pokud si chcete uchovat zdravý rozum. Je na čase vidět věci tak, jak jsou a ne, jak vám řekli, že jsou. Slibuji vám, že to překonáte. Když to budete dělat společně, je to mnohem lepší, než když to budete zkoušet dělat sami.

Prosím, posílejte lásku, světlo a modlitby lidem v Japonsku, kteří se snaží vyrovnat se s další katastrofou. Zkuste jim jakkoli pomoci, když to teď potřebují. Lidstvo se musí vždy spojit, když udeří katastrofa.

Veroniko, tento týden jsi excelovala. Kráčela jsi minovým polem, když to vše bylo zaměřeno proti tobě a uspěla jsi. Každá chvilka musí být prožívána s péčí a láskou. Všude čeká úspěch. Jsem s tebou na každém kroku cesty.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview